האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

ילדות עלומה חדש

 ”ילדות עלומה – ילדים ניצולי שואה מחפשים את זהותם"
סדרה בת 5 מפגשים – 18/5/2021 – 15/6/2021

עיל”ם, העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה והעמותה דורות המשך
בסדרת מפגשים המוקדשת לילדים ניצולי שואה.

חוקרי שואה, חוקרי הסיפור המשפחתי ועדים יד ראשונה גוללו את סיפורם המורכב של ילדים ניצולי שואה אשר אבדו את זהותם והקדישו את שארית חייהם לחשיפת עברם שאבד להם.
היו שזכו לחשוף אותו בעודם בחיים, רבים לא זכו וחלקם מחפש עדיין, 75 שנים מאז תום מלחמת העולם השנייה, מה שמם המקורי, מי הם ומאין הגיעו, מי הם הוריהם הביולוגיים ומהי שפת אמם.

מארחת: רותי יהב
מרצה: ציפי קליין יעקב

מארחת: ד"ר מלה מאיר
מרצה: אילת רייך

מארח: משה גולן 
מרצה: לאה באלינט

מארחת: מיכל דרור
מרצה: ד"ר לאה גדליה

מארחת: בילי לניאדו
מרצה: קרן הדרי

נגישות