מאגר אנשי תוכן

תוארשם משפחהשם פרטיטלפוןניידכתובתיישובמיקודדוא"למקום עבודה / עיסוקתחום הפעילותתחום הידעאזור הפעילותמסגרת הפעילותשם הפעילותנושא מקום האירועהערההמלצה
אברהםאלכסנדרalexander.avram@yadvashem.org.ilיד ושם מנהל היכל השמות מרצהשואהעולמיכנסים; סניפיםלכול איש יש שםחקר שמות, המאגר המרכזי של שמות קרבנות שואה - התוכניות לעתידיד ושם מנהל היכל השמות
אברהם ב.יהושע054-4663327גבעתייםbulli@research.haifa.ac.ilסופר, מרצהכנס 2016גנאולוגיה משפחתית לא מודעת - מר מאני (מציאות מדומינת או בין מציאות לדמיון נתן הרצאההגנום המשפחתיכנס מעלה החמישה 2018
אדלסוזן03-9334149050-5473893susan@deldent.comמרצהמגן דוד אדום כמקור גנאלוגי
אדרתעופר050-6306384oferaderet@gmail.comעיתון הארץעיתונאי; מרצההיסטוריה; תרבות, גנאלוגיהארץ ישראלסניפים; העיתונות כמקור גנאלוגיסניף דן תל אביב
אדרתרבקה054-5952444כrivka@bh.org.ilבית התפוצותמרצה, סרטי תעודההנצחת קהילות בתקופה שלפני השואהשואה, כנס 2016 + כנס 15 צובה 2020הקרנת סרטי קהילותבית התפוצות
פרופ' אהרונסוןרןmsraaar@huji.ac.ilהמחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העבריתההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתההמחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
אוסימשה09-8335016אברהם שפיראנתניהmosheossi@gmail.comמרצהבלשנותשמות צאצאי יוצאי ספרד
אופיר דנימשפחת לוריא לדורותיה
פרופ'אופנהייםאריאלההאוניברסיטה העבריתישראל/פלסטינאיםליהודים ולפלסטינים מבנה גנטי כמעט זהה נתנה הרצאה
אופקרותיגוש תפןמוזיאון תפןאוצרת, מרצהיהדות גרמניהגרמניהכנס צובה 2020משפ' מאייר ממייסדי נהריה
אורייןצח 052-5558578נס ציונהzackoryan@gmail.comעיתונאימרצהפולין מצא את שורשיך בלחיצת עכברעיתונאי - חוקר. איחוד משפחות
אורןאלי03-9381885050-6231697ניריתcaptain.eli@gmail.comמשרד לענייני מודיעיןמרצה סודו של אבאהרצאה ברעננה 11.4.13 עיינה ממליצה מכול הלב , מקצועי ויודע לספר.
פרופ'אורפלימשהגרוש ספרד כאבן דרךהאנוסים שהגרו לצפת
איווניראברהםמרצהרומניהשואת יהודי רומניה
אייזןניליירושלים מחקר השורשים על אמה, טובה רובין שהפכה בעצמה למושא למחקר הסטורי.
אייךגדעוןמושב נהורהgidon.ayeach@gmail.comחיל היםמרצהאתיופיםעץ המשפחה של קהילת ביתא ישראלרס"ן בצבא. מנסה להקים עץ משפחה לקהילת ביתא ישראל
ד"ראלבג רוחמה03-5244556.albag22@015.net.ilמרצהפולקלוראל המקום - בדרכים בעקבות ספרים. ספר חדש שיצא בהוצאת מופת וכולל מסעות באוקראינה, בלרוס ופולין בעקבות עגנון, טשניחובסקי, ברדיצ'בסקי, מאנגר, אורלנד, שניאור ואחרים במזרח אירופה. יש אוסף עשיר של צילומים וקטעי סרטים שעיקרם הווי חיים יהודידני שחל/ רפי קליין
רבאלבויםאבישי elboim_a@tel-aviv.gov.il rambaml1@gmail.comמרצהיהדות/משפחות רבניםעולמיקורסים, סניפים, כנס 2015משפחות מיוחסות בעם ישראל מגילות יוחסין בתוך ספרים (כנס)ספרית הרמב"ם
אלדרדן09-9567168054-9054946daneldar@inter.net.ilמרצהמרצה, עורך
אלוניאליכפר יחזקאלקורות משפחת סוטו מגירוש ספרד ועד ימינושאול לא ממליץ
ד"ראלטשולר- סולמניציון ומורכרמי יוסףmor@jewish-studies.infoמרצהקבלהמשפחת אלטשולר ממיסדי רחובות
פרופ'אליאוררחלrachel.elior@mail.huji.ac.ilמרצהקבלה
אליסףעמנואלירושליםami.elyasaf@gmail.comמרצהעל העיר ברודי בהיבטים היסטוריים וגנאלוגייםבספרייה הלאומיתדני
פרופ'אלכסנדרתמר052-8795953ירושליםtalex@bgu.ac.ilיו"רלדינו, פולקלורכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו
אלעדיעקב050-5599900רעננהyaacov@elad-eng.co.ilמרצה, חוקרלדינו, בולגריהסניפים, כנס 15 צובה 2020בולגריה, יפו, חוקר במושב יוצאי ארתות דוברי לאדינו: "איתור שורשי משפחתי הבולגרית בדרך מאראגון לקהיר"
פרופ' אלרואיגורחיפהgalroey@univ.haifa.ac.ilמרצההגירה ודמוגרפיה יהודית יהדות ארה"ב (מכהן כראש מכון רודרמן ללימודים על יהודי ארה"ב לתאר שני ושלישי)המקרה של ההגירה היהודית בראשית המאה העשריםהחוג ללימודי ארץ ישראל, אונ' חיפה
דר'אמבוןרבקה054-5876510עמוקהrivka.embon@gmail.comמנהלת בית דונה גרציה בטבריה,מרצהחקר קהילותישראל/צפת(כנס עכו 2017) כנס צפת 2019חקר קהילות צפת בדרך של מיפוי גנאולוגי נתנה הרצאה באחד מהםהגניאלוגיה בשירות ההיסטוריון - צפת במאה ה 19 כמקרה בוחןמנהלת בית דונה גרציה בטבריה, חוקרת צפת
אמוןמשהמשפחות אמון וטרגנו יוצאי ספרד ופעילותם באימפריה העותומנית
ייביןעדהכתבה את הספר: עין גנים בהוצאת יד יצחק בן צבי (חצי דוקומנטרי)יעל שוהם
אמיתימליצהmeliza@amitys.comגנאלוגיה
אמסלםמאיר (פרטים אצל מריאנה)משרד הפניםמרצהכנס עכו 2017
ד"ראמרסימה052-2642422ברנשטיין 27/2ראשון לציון75503siamphd@gmail.comמרצהגנאלוגיה, חינוךעירקיהודי עירק - משפחת ששון וכ'דוריד"ר בחנ"מ
אנושירון054-2467810ירושליםyaronenosh@gmail.comרדיו קול ישראלמרצהכנס מעלה החמישה 2018המדור לחיפוש קרובים נתן הרצאה
פרופ'אסףדוד03-5318674תל-אביבdassaf@post.tau.ac.ilמרצהחסידיםמזרח אירופהכנס עכו 2017זכרונות משפחתיים/חיי משפחה במזרח אירופה (כנס עכו 2017) הערה:בין זיכרון להסטוריה: יחזקאל קוטין וספרו "מיינע זכרונות" לא הרצה"עונג שבת"
אסוליןהדסה054-7654636l.ac.huji.vms@archלשעבר מנהלת הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודימרצהמאגרי מידעישראלכנס עכו 2017יגעת ומצאת תאמין:מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מנית במקומות בלתי צפויים נתן הרצאה?יגעת ומצאת תאמין: מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מאנית במקומות בלתי צפויים, כולל מפקדי מונטיפיוריהארכיון המרכזי לתולדות העם הציוני (מנהלת לשעבר)
ד"ראקרשוקי052-3664137
פרופ'אקשטייןצבי09-9602431zeckstein@idc.ac.ilמרצההמיעוט הנבחרהמרכז הבינתחומי הרצליה
אריה-ספירניליאמנון הורביץ כהיסטוריון של ימי גדרה הראשונים
ארנוןנעמי054-4665922ניצנים 35פתח תקוהnomi.arnon1@gmail.comמרצהתולדות המשפחהמדוע סבא ר' מרדכי יחיאל ברגר לא יצא לקראת גנרל אלנביבכניסת הניצחון של לירושלים
אשדאלי050-7391794גבעת שמואלelieshed@inter.net.ilמרצהתרבותכנס צפת 2019אלף ומאתיים שנים של שרשרת דורות משפחתית
ד"ראשכנזינורית09-8323380050-7339456הנביאים 9/5הרצליהnuritash@netvision.net.il "תעלומות המחפשות פתרון" חוקרת, מדריכת טיולים, ועוד
אשלתמר02-6751539שחראי 24ירושליםמרצהתולדות הישובהמושבותסניף ראשון לציוןמשפחות בלקינד, פיינברג וחנקיןמתקרבת לגיל 100
פרופ'בארחיים 050-5593623 050-2164484haimbeer@hotmail.comסופר, מרצה
באומגרטןאלישבעללא שמות? קשיים ופתרונות בלימוד אודות חיי נשים יהודיות באשכנז בימי הביניים.האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"רבהרדורון052-6306405ד.נ.כרם מהר"לכרם מהר"לbehardm@ftdna.comמרצהDNAכלליחידושים במחקר גנטי של יהודים ספרדים ואשכנזיםרופא מומחה טיפול נמרץ, גנטיקאי. עובד בבי"ח רמב"ם.
ד"רבז'רנומרגליתmsnejar@mscc.huji.ac.ilתיעוד בע"פ, גנאלוגיה ומחקר היסטורי
ביאליקאורה 050-7514140orabialik@gmail.comתולדות משפחהתל אביב
ביאליקזיו054-4309021רמת חןzivbialik@gmail.comמרצה
דר' בייאריעקב050-6267634מיכאל הנגבי 10/5 רמותבאר שבעymebayer@gmail.comמרצהקהילהארגנטינהשורשים ברשת/חיפוש שורשים משפחתיים באמצעות רשת האינטרנט
פרופ'בילויורם02-5883030 yobilu@gmail.com msyoram@mscc.huji.ac.ilמרצהמרוקוכנס מעלה החמישה 2018הגירת צדיקים ואמונות נודדות תמורת בפולחן הקדושים של יהודי מרוקו הרצה
בלסיאנובלשנותניתוח שמות פרטיים ושמות משפחה ב-5 שפות
דר'בן אבירמרדכיבאר שבעמרצהגנאלוגיה, היסטוריהספרדסניף באר שבעיקיר העמותה
פרופ'בן ארילילך052-3992833יקנעםאורניםמרצההגירה, מגדרכנס מעלה החמישה 2018הגירת ישראלים לארה"ב (עבודת דוקטורט) נתנה הרצאה
בן אריניצהnitsaba@post.tau.ac.ilמרצהספרות
ד"רבן גדליהיוחאיyochai.ben-ghedalia@mail.huji.ac.ilהארכיון לתולדות עם היהודי היום בספריה הלאומיתמרצהגנאלוגיה, ארכיוןגרמניהכנס עכו 2017 או כנס מעלה החמישה 2018רישומי חיים יהודיים מגרמניה בארכיון לתולדות העם היהודי נתן הרצאה?מקורות ארכיוניים למחקר גנאלוגי.מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
פרופ'בן דובפרופ' ניצה04-8240847052-7404774חיפהbendov@research.haifa.ac.ilאוניב' חיפהמרצהגנאולוגיה וספרותכנס 2016בכיוון הנגדי:קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע (עריכה, מבוא ואפילוג) אינטראקציה עם א"ב יהושע. נתנה הרצאהאוניברסיטת חיפה'הגנאלוגיה כתשתית ספרותית עלילתית', על הקשר שבין הכותב והעבר המשפחתי שלו ומה בין עיבוד ספרותי של עובדות היסטוריות לבין יצירת שושלת משפחתית מדומיינת
דר'בן דובד"ר זהבה02-5660478ירושליםzbd@013.netמרצהתולדות הישוב הישןפתח תקווההרצאה בסניף פתח תקווה ב27.6.12משפחת שטמפפר - חוקרת וצאצא של המשפחה -
דר' בן דודאירנה054-6684475צור הדסהirene.abd@leobaeck.orgמרצהכנס צובה 2020קהילות אשכנזאיך ובאילו נסיבות קמו קהילות אשענז
ד"ר בן דורישראל054-7790131ד.נ. גליל עליוןמצפה טל-אלbendoric@bezeqint.netמרצהתולדות המשפחהמשפחת דאודי - מאשכנז לצפת ולירושליםהוראה- משגב, מרצה
בן טוביםאליהו052-6409516צפתeli_bt@walla.comחוקר, מדריך סיוריםחוקר בית העלמין הישן בצפתישראל/צפתכנס הגנאלוגי ה- 14 2019בית הקברות העתיק בצפת הר כנען, צפת
פרופ'בן ישראל (נאמן)רות03-5100796052-2425121 benisral@post.tau.ac.ilמרצהתל אביבהגדת רות- סיפורן של ארבע משפחות .
דר'בן יעקבמיכלירושליםmichalby@emuna-efrata.ac.ilמרצה
בן יצחקאביעד052-8904306מודיעיןaviadb58@gmail.comחוקר, מרצהמשפחת פאפו בולגריהבולגריהכנס 15 צובה 2020סיפורי משפחות מנסיונו של חוקר משפחה בכנס 15 במסגרת יוצאי ארצות דוברות גרמנית: "משפחת הרבורגר מאז 1690"צובה
פרופ'בן נאהירוןyaronbn@mscc.huji.ac.ilמרצה'מקרה מיוחס': לבנייתה של היסטוריה משפחתיתהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות בת זמננו, ומנהל מרכז משגב ירושלים לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח ע"ש מנדל, האונ' העבריתסיסי
בן עזראהוד03-5228827תל אביבbenezer@netvision.net.ilסופר, עיתונאיארץ ישראלפתח תקווה באספקלריה של ספריו ומשפחת בן עזר ראבהרצה בסניף ב- 25.7.2012/ בן עזר ראב/. 'חדשות בן עזר'
דר'בן שלוםיגאלהסיפור המשפחתי והרקע התרבותי של היהודים יוצאי תימן
בניה סרידן02-5811846 ירושליםמרצה, סופרירושליםמצבר לתימני סופר, עיתונאי
פרופ'בראשרהאקדמיה ללשון
ברליטל 02-6443542050-3007234במרכזLital.beer@yadvashem.org.ilיד ושםגבעתייםלאסוף את השברים (יד ושם)
ברשחרארכיון הג'וינט העולמי
בראוןמודיסיפורי ראשון לציון
דר'בראונראליצור הדסהelib8@bezeqint.netמרצהכנס 2015"מסעותיי עם סבי, חייל בצבא הקיסר". אבני דרך לאיתור מידע על החיילים היהודים מגליציה ששרתו בצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה/מפות קאדסטר ועד לאיתור נכסי משפחה (כנס 2015)-"אבני דרך להכרת חיי היום יום של משפחות גליציה, באספקלרית לבוב"סניף דן תל אביב, סניף חדרה וצפון השרון
ברדאורנה054-7981168פתח תקווהornabird@gmail.comסלומון - ממארגני האירוע 200 לעליית שלמה זלמן צורף לארץ
ברודטאליעזרמנהגי אשכנז בגליציה החדשהעד הנה' – מכון לחקר גליציה ובוקבינה
הרבברונשטייןשלום02-5610047חזקיהו המלך 47/4ירושליםsygaa@netvision.net.ilרשימות של רופאים יהודיים מגליציה
ברז'יןארקדי03-5038878גני תקווהabgen@hotmail.comמרצה, גנאולוג גנאלוג מחשביםתחום המושב
פרופ'ברטלישראלbartalisr@yahoo.comמרצהגלות בארץ: יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות. מאומה ללאום: יהודי מזרח אירופה 1881-1772 פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית
ברטמן-אלהללענת054-4990570לוחמי הגיטאותanatb@gfh.org.il אוניב' תל-אביבמרצההנצחת השואהכנס עכו 2017
פרופ'ברלוביץ יפה03-5281476תל אביבberblo@hotmail.comמרצההסטוריה, מגדר, ספרותכנס 2016נשים בעליה הראשונה בזכרון יעקב (שושנה שבבו מזכרון יעקב, ילידת צפת) נתנה הרצאהזרח ברנט: יהודי נודד בגירסה ציוניתאגודת האורז/נשים בתרל"ח/ זרח ברנט
ברנהרטצבי02-6443542ירושליםzvi.bernhardt@yadvashem.org.il מרצה1.שימוש בחומרים של האוסף שירות האיתור הבינלאומי (ITS-Arolsen). .חומרי יד ושם - למתקדמים.היכל השמות ביד ושם (סגן מנהל)
ברנרסלידיההטבח על הדנובה בנובי סאד
גביזוןרמישדרות החושן 11/8מבשרת ציון
דר'גבעשרוןgeva.sharon@gmail.com
גברטובהגבעת חיים מאוחדtovagaver9@gmail.comמרצהכנס צובה 2020
ד"רגדליה-הברלאה050-5690246רח' הארגמן 180, עתליתleahgedalia@gmail.comמרצהנושאים שונים בתחום הגנאלוגיה + בוקובינהחוקרת -גנאלוגית
ד"רגואטהענת09-7673340052-2636878המיסדים 17כפר סבא44219 multyeda@hotmail.com1. מגירוש ספרד לגלויות השונות. 2 המסורת המשפחתית על יחוס לדוד המלך - המקרה של מיכאל הלפרין.מרצה
גודמןמיכהmicha.goodman@gmail.com.מורשת תל פרתמרצה
הרבגוטמןאלחנן052-7171780guttman0267@gmail.comמרצה
גוטמןדליהמרצה , סרטיםעליית הנוער - ילדי טהרןיום עיון ילדות שכזאת
גולדהברר' יחיאל054-8004459בני ברק?הישוב הישן, משפחות רבניות ועודהרצה ביום העיון למקורות רבניים: נין ונכד: גילוי צאצאים ושירוש טעויות אצל "הפנים המאירות"ידען גדול מרצה גרוע
גולדנברגסורין054-4667215חולוןsoring0412@gmail.comמרצהגנאולוגיהרומניהסניפים, כנס 15 צובה 2020חקר שורשים ברומניה "הישנה" עם דגש לאזור מולדובה (רומניה) "הממלכה הישנה של מולדבה"
עו"דגולןרוני050-5494524רמת השרוןrony.golan@gmail.comמרצהגנאולוגיה-מחויבות ומוסרכנס 2016חקר המשפחה-מחויוץ לפרט, למשפחה לחברה ולדורות הבאים. נתן הרצאההרצאות שונות בנושא גנאלוגיה, זהות אבודה/אתיקה במחקר גניאלוגי
ג'וןמיה מרלןטלויזיהמרצהתחקירי דוקוכנס 2016תחקירי דוקויקירת העמותה
גוסוריצ'רדפרוייקט WIRTH
גושןאילנה050-5741161צפתilanag93@gmail.comחוקרתגנאלוגיה
דר'גז אביגיילמרים077-9319083050-7742181הרב אונטרמן 1פתח תקווה49270gez-avigal@bezeqint.netמרצההשתקפות עתיקּות קהילת יהודי ג'רבא על פי שמותיהם
ד"רגזיתתמר04-9834720050-5831031 tgazit12@gmail.comמרצהכנס 15 צובה 2020 מרצה במושב יוצאי ארצות דוברות גרמנית: קהילות היהודית בגרמניה על פי יומני סבא
גיאאילן 08-8543444052-2540814 אשדודilanguy@gmail.comמרצהעליית הגרים לא"י (סובוטניקים)שלמה אגייב ובנו אילן גיא ירצה בינואר או פברואר 2014
גיוזליחייםhaim@bh.org.ilבית התפוצותגניאולוג, חקר שמותמאגרי מידע בבית ארכיוןכנס 2016מאגרי מידע בבית התפוצות נתן הרצאה1.פירוש שמות משפחה שליהודים ספרדים ואשכנזים. 2. מאגרי מידע בבית התפוצות.בית התפוצות
פרופ'ג'ינאו אייל054-7699191האוניברסיטה העבריתמרצהיהדות יוון בשלהי התקופה העות'מניתיהודי יוון בין שתי מלחמות העולם
גילאבישי052-9599371יבנהתולדות משפחת יהושע (א.ב. יהושע)
גלילנעמהnaama.galil@yadvashem.org.ilמרצה"ואלה שמות - זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדות מוות שיצאו מאושוויץ – בירקנאו, הקבורים בקברי אחים בפולין"מנהלת מחלקת ההדרכה ביד ושם באגף הנצחה והסברה ביד ושם
דר'גלמןאוריאלבר אילןמרצהחסידותכנס מעלה החמישה 2018משפחות:סיפורה של משפחה חסידית מווהלין לא הרצה? האיש מבוהל קצת, רוצה תשלום. דר' מורגנשטרן
גמליאלעדי (אליעזר)050-8510188דרך ירושלים 16/13,רחובות76330adi@castel.org.ilיו"ר העמותה והמרכז לחקר מורשת קסטלמרצהיו"ר העמותה והמרכז לחקר מורשת קסטל (נצר למשפ' קסטל)כנס מעלה החמישה 2018משפ' קסטל-4000 קרובי משפחה נתן הרצאה?מספרד לא"י, לעזה, לחברון, לירושלים, לצפת לכל העולםעסק פרטי. עמותה החוקרת את בני קסטל 4000 איש באילן. קיימו כנסי משפחה.
דר'גפניראובן050-2180961ירושליםgafni@ybz.org.ilאשכנזים בירושלים
ד"רגפניאמונהסיכום המחקר על מצבות כמקור מידע היסטורי
דר'גרברנחnsgerber@bezeqint.netיעקב ספיר, יהדות בבל והפזורה היהודית הבגגדיתחוג להסטוריה של עם ישראל אוניברסית תל אביב
גרולאברהםavraham.groll@gmail.comJewishGenמרצה
פרופ'גרוסאבי 08-6461138 agross@bgu.ac.ilתולדות יהודי ספרד ואנוסי ספרד ופורטוגל. אנוסים בברזילהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון
גרוסמןחיים 052-2540814מרש ציוני ב-4 מערכות: רוטשילד, הרצל ובן זאב
ד"רגרטנר חיים 050-6433411נחליםיד ושםמרצה"הרב שאול וואהל -  קו נמשך לצאצאיו"   מנהל הארכיון של יד ושם הרצה בשנת 2012 בסניף ירושלים על הרב שאול וואהל בשותפות JRI פולניה ומשך 80 איש
גרייצריוסיזכרון יעקבgreitzer@bezeqint.netמרצהשידרוג אילן היוחסין לעץ תלת-ממדי
גרינברגנורית04-8383510052-8795180חיפהnuritgre@gmail.comמרצהמדריך טיולים, גנאלוגיהגרמניה נהללמברלין לנהלל סיפור המשפחה היקית הראשונה בנהלל
גרינברגבת שבע052-8009970ראשון לציון עבודת שורשיםטל הר-מלך
גריץסילביההגירה אל החופש: פרשת ההתיישבות החקלאית בארגנטינה בשלהי המאה ה - 19.
גרעין-כליהודיתרמת השרוןygarinkol@gmail.comמרצהכתיבת סיפור חיים ויצירת אתר אישי ברשת האינטרנט
דאהרזיאד054-4721901נצרתziad_zedany@hotmail.comפרטימרצהגנאולוגיה פלסטיניתכנס 2016עץ משפחה פלסטיני דאהר עומר שליט הגליל נתן הרצאהקרוב משפחה של דאהר זידאני מהמסעדה וממורלה בראון
פרופ'דה-לה פרגולהסרג'יו02-6540708sergioa@mscc.huji.ac.ilמרצהדמוגרפיהכנס מעלה החמישה 2018הגירה נתן הרצאהמי הוא יהודי ספרדי? דמוגרפיה, זהות.דמוגרפיה
דובוסרסקי (מלין)דליהראשון לציוןעבודת שורשיםטל הר-מלך
דובידזוןגליה 03-9286300 שמואל הנגיד 21פתח תקווהGALIAD@PTIKVA.ORG.ILמרצהארכיוןפתח תקווהארכיון פתח תקווהסקרה את הארכיון 27.6.2012
דונתניר: 052-6922414nirdonath@gmail.com מרצהאם תרצו זו אגדה" מחקר גנאלוגי כרומן" יועץ ניהול
דיין חממהעליזה03-5339278אור יהודהaliza@bjhc.org.ilכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב עראק
דמניגגונטרגרמניהGunter@gunterdemnig.deאבני נגףהנצחה וחיפוש קרוביםגרמניהבכנס עכו 2017אבני נגף-גרמניה-אמור היה להרצות בכנס עכו
דמסקיאהרן02-9931878050-6507373demskya@ashur.cc.biu.ac.ilמרצהבלשנותבעזרת השם": שמות משפחה, מקורות" השם וחשיבותםמנהל הפרויקט לחקר השם היהודי, אונ' בר אילן
דרור-בטליוןלאה052-8344891חיפהמרצהביה"ס המקצועי היהודי "מסדה" לנערים ניצולי שואה בדרמשטדט, גרמניה 1182 – 1184
דרוריצחי ואטירמת גןdroryze@hotufi.netמרצהיודנרט, שואהמש שמשפחתי לא סיפרה לי מעולם
הבר ליליhaber.lili@gmail.com
הברפלד דבורה050-5623449הרצליהdevorahaberfeld@gmail.comכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי ארצות דוברות גרמנית
ד"רהדרגילה052-5734704carmen@hotufi.netמרצהכנס 15 צובה 2020מושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו: משבתאי צבי למהפיכת התורכים הצעירים : יהודים ו'מאמינים' באזמיר, איסטנבול ושאלוניקי.
הדריאריאלמרצהעונג שבת" - ספר משפחה המתעד 14 דורות של משפחה מיהדות עירק
הולנדראייל050-8566298ns_eyholla@bezeq.netמרצהמציאת בן דוד לאבי
הולצברגמאירmeyerholtzberg@gmail.com
הוסבועזbhuss@bgu.ac.ilמרצה
הופדורית09-9544165054-4544165הרצליהמר מאני/א.ב. יהושעפסיכולוגית וחוקרת ספרות (הסכימה ואחרי יממה תקעה לי ברז)
הורוביץדניאל052-4642274כפר סבא daniel@myheritage.comMyHeritageמרצהמאגרי מידע גנאולוגיםכנס צפת 2019מאגרי מידע גנאולוגים הרצה?הרצאות שונות בנושאי מבוא לגנאלוגיה, איך בונים עץ משפחה, מנועי חיפוש על גנאולוגיה באינטרנט.MY HERITAGE
הרבהורוביץיהודה אהרוןyudaron@yahoo.comמרצה"פרענומעראנטן" - מכרה זהב לגנאולגים (ביידיש מעין רשימת תודה בתחילתה או בסופה של מהדורה ראשונה של כותר ספרות קודש המכילה את שמות המזמינים מראש את הכותר בטרם יצא לאור,כנס 15גנאלוגיה רבניתהרצאה מאלפת (לאה הבר)
הורינריהודההיהודים במלחמת האזרחים בארה"ב
היינריךמריוס054-631006marhein012@12.net.il
ד"ר הכהןדב08-9790256050-6742000נוף איילון 306בית 99785dkcohen@neto.net.ilמרצהכנס 2015משפחות יהודי איזמיר לאור מסמכים, ספרי קהילה וכתובות ממגורשי ווינא, ממשפחת חכמים וסופרים" להשתלבותה של משפחה רבנית ממוצא אשכנזי בקהילה היהודית באיזמיר. ספרן יד בן צבי, מרצה
הכהן פרםמיכל050-6331304 רצוי להתקשר בווטסאפכפר סבאהסופרת שרה פונרתוספת של שלום נוי
הכרמליעדינההרצל האישיות ואוניית המעפילים
הלוי צפתמיכל054-5656056mimiha10@gmail.comחוקרת
דר'הלוישרוןshhalevi@research.haifa.ac.il
הלשטייןז'אנה052-2851366j.helshtein@gmail.comמרצהDNADNA - מסע בעקבות אב בלתי ידוע
הלר פלדיהודיתמשפחת הלר - צפת
הנקיןמיכל04-6193424053-7548985 חיפהmichalh@haifa.muni.ilמרצהכנס עכו 2017מושב מעגל חיים. אוצר עדויות על מעגלי חיים בארכיונים נתנה הרצאהמפת הדרכים של הארכיונים במדינת ישראלמנהלת ארכיון חיפה
דר'הסתמר02-5883708tamar.hess@mail.huji.ac.ilעבר והווה: יומנים כמקור של אוטוביאוגרפיההחוג לספרות עברית האונברסיטה העברית
הספלבנישימור מסמכים
דר'העבריאופירמשרד התפוצותיו"ר הועדה הציבורית לקבוצות עם זיקה לעם היהודיכנס עכו 2017 כנס מעלה החמישה 2018מעבר לסמבטיון-עשרת השבטים-מציאות ואגדה נתן הרצאה באחד הכנסים
פרופ'הראלירוןמרכז דהאן - ספרים על קהילות מופקד על הפצת ההיסטוריה של קהילות היהודים במזרח קהילות המזרח - יהדות סוריה
הרנוישמואלשימור בית בוסל
הרשקוביץלוסיאן-זאב02-5671299052-3833709הרב הרצוג 67ירושלים92622lucian.herscovici@gmail.comמרצה1. משפחות יהודיות ממוצא ספרדי ואשכנזי ברומניה. 2. מגליציה האוסטרית לרומניה: הגירת משכילים יהודיים אחדים בשנות החמישים, הששים והשבעים של המאה הי"ט.
ד"רהרשקוביץארנון054-5653751 hershkovitz@gmail.com arnon.hershkovitz@gmail.comמרצההרצאות שונות בנושא גנאלוגיה, חידושים במחקר הגנאולוגי.
השביטדודאליהו דה-לונה מונטאלטו - אנוס / יהודי במאה ה-16 בחברה הסובבת
ד"רואגורפי052-4377847vago@tauex.tau.co.ilמרצהכנס 15 צובה 2020מרצה במושב יוצאי רומניה הגדולה:"איך והאלו נסיבות קמו קהילות יהודי רומניה הגדולה"
פרופסורוגנרדניאל054-9009155daniel.wagner@weizmann.ac.ilמרצה1.איחוד בסיסי נתונים גנאלוגיים – כלי לשחזור קהילות יהודיות נכחדות. 2. רקע ומבוא כללי לגנאולוגיה
רודהרולדארה"ב, ושינגטון DChrhode@verizon.netמרצהשיטות מודרניות בחקר שורשים
פרופסורוולקובשולמית volkov@post.tau.ac.ilבין ייחוד לטמיעה: יהודי גרמניה 1780-1918;פרופסור אמיריטוס להיסטוריה של עם ישראל
הרבוונדרמאיר02-5372014פנים מאירות 13ירושלים נושאים שונים בנושא יהדות גליציה יושב ראש המכון להנצחת יהדות גליציה.
וורוצלבסקיסינטיהפורטל לחיבורים ותגליות: סיפורים מהמאגר המרכזי של שמות קרבנות השואהמנהלת פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה ביד ושם
וייס-סלפשרהחיפהwesara@netvision.net.ilעיירה היתה בליטא – "דוסיאט" לאור הזכרונות
וויכנסקידרורמשמר העמקמרצהגילוי קרובי משפחה שנעלמו בזמן מלחמת העולם השנייה ונחשבו כנספים/שלמה בעל אלף נשותיו ולוחמי החאן
וימןיעקב050-7824535waiman@inter.net.ilמרצהאוניות מעפילים - האונייה "אקסודוס"
דר'ולדמןידעאל054-4351059גבעת שמואלyedael@gmail.comאוניברסיטת חיפהמרצהגנאולוגיה וגנטיקה יהודית - בני ישראלכנס 2016מוצאם של קהילת "בני ישראל"יכול להרחיב על מוצא קבוצות ועדות של יהודים
הרבולדמןמנחםניר עציוןכנס מעלה החמישה 2018רישום אילנות יוחסין ושמירת יחסי משפחה הדוקים עד שבעה דורות בקהילה האתיופית הרצה?מורגנשטרן
ולקוביץסרפימה054-7942932מקסיקו 7/2ירושליםsima_velkovich@yadvashem.org.ilחוקרת במחלקת יעץ ומידע של ארכיון יד ושם, כולל ארכיון באד ארולסןמרצהכנס צובה 2020על ארכיון באד ארולסן"אבקואציה" – חיפוש לאחר תיעוד אודות אלו שפונו בשטחי ברית המועצות במלחמת עולם השנייה
ון דאםמקסרחובותvandam@actcom.co.ilיהדות הולנד-ספרדים ואשכנזים (מרצה גרוע)אנגלית בלבד. מודיעין - הנושא נהדר המרצה פחות
וקסלרבנימין זאב2 ערים ולאן נעלמה הרכבת: ביאליסטוק מול טיקטין
זוהירליריבאר יעקבlirizohari@walla.com
זיוציפורהאתר הספריה הלאומיתהספריה הלאומית
זילברסיני052-2578418קריית אונוsinai_zilber@hotmail.comמרצהגנאלוגכנס גנאלוגי; מורה בקורסים; בסניפים, כנס צפת 2019, כנס 15 צובה 2020סדנת חקר שורשים יו"ר מושב סדנאות (2020)בתי קברות כמאגרי מידע יו"ר מושב סדנאות (2020)
זילברמןאיטה052-7077996ירושליםitazilberman@gmail.comמרצה, כליזמרארכיון המשפחה וכליזמריםישראל/צפתכנס 2016 או כנס צפת 2019ארכיון משפחתי של ראשי צפת האשכנזית במאה הי"ט הרב זילברמן והרב הלר - סיפורים משולבים בנגינת כליזמרים מהסנון הישן. איטה באקורדיון ובנה דב בקלרינט נתנו הרצאה
זילברמןפנינה054-228-8141מודיעיןpeninah36@hotmail.comמרצה, מדריכת טיוליםגנאלוגיהרומניהאיך לתכנן טיול שורשים ברומניה
זלברברגשלומית052-3613977כפר סבאshlomith.zyl@gmail.comעדהשואה - אבני גגףגרמניהאבני נגף-הפאנל של גידי (כנס עכו 2017)?
זמירלבנה03-69575 70זכרון יעקב 18תל אביב62999levanazamir@gmail.comמרצהיהודי מצריים -סיפור משפחתה - מוסרי ווידאל נשיאת ארגון יוצאי מצרים
חאלידיחליל052-2458902ירושליםkhykhalidi@gmail.comמנהל הקדש משפחת חלידימרצההסטוריה של משפחת חאלידי, ספריית המשפחה, רושלים
דר'חוברהדרור052-3097533drori37@walla.comמרצהתמותת הילדים בירושלים במאה ה-19: מעשים ודרכי התמודדותמכללת אורות ישראל
חטקביץצבי וחביבהקרית חייםzvihat58@gmail.comמרצהתולדות המשפחהדואט לחקר השפחה
דר'חיוןויקטור050-5752711נתניהvhayoun@bezeqint.netמרצהגנאולוג-חוקר קהילהטוניסכנס מעלה החמישה 2018משפחות: סיפורה של משפחה טוניסאית נתן הרצאהיהדות טוניס
חמיצרדן050-5210563הרצליהchamizier@inter.net.ilמרצהחקר משפחות יוצאי גרמניהגרמניה, לייפציג
חןזהבה052-3639866chenzenator@gmail.comמרצהמגורשי ספרדספרדיםסניף דן תל אביבנשות קוריאל
חנןמיכאל054-6909099 חיפהmichaelhanan@hotmail.comמרצהחקר קהילות גרמניהכנס עכו 2017מושב קהילות - מחקר רב דורי בקלן נתן הרצאה על קהילת סוחרי בהמות יהודיים, על "שפת הסתרים" שלהם ומה שביניהם / סיפורה של סנטה
דר'חנניהדס052-2666495hadasshanany@gmail.comמרצה "חרדים וחילונים כל מיני יהודים",מרצה
דר'חפר -ענתביאליעוז050-6242791חיפה  elioz.hefer@gmail.comמרצהמשפחת ענתבי בצפתישראל/צפתכנס 13 מעלה החמישה 2018 או כנס צפת 2019חקר משפחת ענתבי בצפת ?מורשת משפחת ענתבימרה במכללה
חריש מיכה054-4443233גבעתייםmeharish@netvision.net.ilכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי רומניה הגדולה
טבתמיכלהאוניברסיטה העבריתמרצהמגדרכנס 13 מעלה החמישה 2018נשים מהגרות - האם ובמה הן נבדלות מגברים מהגרים נשים מהגרות וגברים מהגריםאין לי כתובת ואין לי מושג מי המליץ
טוואטחהזוהיר04-6980349050-520314כפר רחנייהshapso@yahoo.comמרצהמהרי הקווקז אל מורדות הגליל מנהל המוזאון הצ'רקסי ברחנייה
טוקטליאורן050-475301355oren@gmail.comחוקרגרמניה - לאדינו
דר'טייכרלאה04-9985782058-5599663כרמיאל2166333anafa-e@zahav.net.il מרצה. עורכת (לשעבר של עתון העמותה "שרשרת הדורות")גנאלוגיה. הסטוריה/ לימודי א"י. תולדות עם ישראללדינו, יהודי ספרד/ יהודי א"י / המאבק על הקמת המדינה/יהודי פולין/יהודי אוקראינהסניפים. כנס בינלאומי בירושלים(2004)מנהלת חדר משאבים; כנס שנתי של העמותה בבית התפוצות -מנהלת אקדמית; הכנס הבינלאומי (2015) בירושלים מרצה, הכנס הבינלאומי ורשה (2018) מרצה הובלת חוג גנאלוגיה בכרמיאל 4 שנים - לא של העמותה.הרצאות, הדרכות אישיות וקבוצתיות משפחות סידי אשר מאיזמיר. משפחת צוקרמן מעיירות גליציה "את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק"-ספור על הדרך בה המוזיקה גילתה לי על ואת המשפחה "התינוקת שננטשה ברחובות קרוסנו בשנת 1942 היא בת דודתי "- דרכי החיפוש של צוות חובק עולם, צוות שנרתם לגילוי, זיהוי מדוייק שהביא לאיתורה של מריה, שעל קיומה לא ידענו.בסניפים, בכנסים, בחוג בכרמיאל
יגאליורם052-3997580קרית טבעוןigael@orange.net.ilמרצהתנו פנים לנופלים, מחקר משפחתיארץ ישראל, צרפתסניפיםהרצאותממשפחת מוצא קטנה לעץ ענף-משפחת יגאל השומר, פרוייקט לתת פנים לנופלים"
יגוריוסיפתח תקוה  yagury@netvision.net.ilמרצהגנאלוגיהרומניהסניפיםמצבות ברומניהמצבות כמקור מידע גנאלוגי
ד"ריהודהצבי054-4669094zvi@bjhc.org.ilהמרכז למורשת יהדות בבלמרצההיסטוריהעירקכנס 15 צובה 2020מיהם יהודי בבל של המאה ה-20
פרופ'יובליורםyovell.office@gmail.comמרצהפסיכולוגיה
יושקובסקימרדכיyiddish18@gmail.comמרצה יידיש, פולקלורליטאיום עיון 2013
יעקובסוןצמח02-5667554058-4679900ירושליםseth@jacobson.co.ilמרצהדורותרי - DoroTree תכנה גניאלוגית לבניית עצי משפחה
יפתגלעדאור יהודהgilad@myheritage.comMyHeritageמרצהגנאלוגיהMyHeritage
יצהרנעמיזכרון, היסטוריה וגניאלוגיה: מאגר-המידע כמתעד את סיפור ההעפלה
ירוןנוני03-9286300 פתח תקווהnonyy@ptikva.org.ilארכיון פתח תקווהארכיונאיתסקרה את הארכיון 27.6.2012ארכיון פתח תקווה - מנהלת אוספים
דר'כהןדב052-7245757אוניברסיטת בר אילןמרצהמאגרי מידע קהילות היהודים באימפריה העות'מנית
כהןטובהcohent5@mail.biu.ac.il
דר'כהן נתן 03-5318630 050-5611026באר שבעnathan.cohen@biu.ac.ilזוגיות, הורות ומשפחה בראי ספרות היידיש ממחצית הי"ט ועד ערב מלחמת העולם השניה (מומלץ מורגנשטרן)
כהןליאורה04-9894121יקנעםcohenyas@inter.net.ilמרצה"פרנקל 24 - עבר הווה ועתיד"
כהןמוניקה054-6530692פתח תקווהmonicac@ptikva.org.ilעיריית פתח תקווהמדריכת טיולים
פרופ'כץיוסי03-5882470050-7597359כפר תבורkatzyo1@013.net.ilבר אילן - הקתדרה לתולדות ארץ ישראלמרצהגיאוגרפיה וידיעת הארץישראלכנס 2016איתור קרקעות ארץ ישראל ליורשי קורבנות השואה נתן הרצאה
פרופ'כרםיצחק02-5795595054-7270316דולב 7צור הדסה 99875 ykerem@actcom.co.ilחוקרישראל/צפת וטבריהכנס צפת 2019מבוי סתום, מחקר על הרב שלמה מלכה בצפת ובטבריה בסוף מהאה ה-19 וראשית שנות המאה ה-20 הרצה?יהודים רומנטיונים - יהודי יוון , מקדוניהמרצה
כרםיצחק054-4870316ykeremster@gmail.comמרצההיסטוריה, גנאלוגיהכל מה שרצית לדעת על יהדות ספרד ולא ידעת לשאול . ההתישבות של יהודי רודוס ושל יהודים ספרדים אחרים במרכז ובדרום אפריקה
לאוריעקב09-7652233053-4290304כפר סבאlond@internet-zahav.net lond@smile.net.ilמרצהפולין"בניית עץ משפחה מורכב"
דר'לב-ארילילך03-7384261llevari@oranim.ac.il
דר'לביא עליזה (ח"כ)02-6408374כנסת ישראלalavie@knesset.gov.ilכנס מעלה החמישה 2018תפילת נשים" לאורך ההיסטוריה ובישראל של ימינו נתנה הרצאה?תפילת נשים" לאורך ההיסטוריה ובישראל של ימינו
לביאאורית09-8665858054-4457566orit.lavi.10@gmail.comמרצהגנאלוגיהמזרח אירופהסניפיםהרצאות שונות בנושא גנאלוגיה
לביאיחזקאל02-5863942052-6888985laveeyehs@gmail.com1.פולין בעיניים יהודיות. 2. צ'כיה וסלובקיה במבט יהודי כללי
עו"דלבנייונתן054-4230237ירושליםlivnyj@gmail.comמשרד עורכי דיןמרצהמשפחה מתבוללת מגרמניהגרמניהכנס מעלה החמישה 2018משפחה יהודית מגרמניה בהמלצת ארגון היקיםבהמלצת ארגון היקים
לבנוןארז03-7384523Erez.Levanon@biu.ac.il
לבנתהלןlivnath@013.netהרצאה ברעננה 11.4.13 עיינה לא ממליצה. רק מקדמת מכירות של ספריהלגעת בעבר לצלילי כינור החיים, הצוענים ומכתבים גנוזים
להררגרשוןכנס 2015"אנטוורפן היהודית - שטעטל בבלגיה (אנגלית)
פרופ'לוביןאורנהlubin@post.tau.ac.ilבר-אילןמרצהמגדרכנס עכו 2017תרומת חקר המגדר לקריאה חדשה של מקומן וייצוגן של נשים לאורך ההסטוריה ובישראל היום נתנה הרצאה
ד"רלויאיציק050-2555723ירושליםyitll@netvision.net.ilמרצהכנס 15 צובה 2020מושב ארצות דוברי לאדינו: "משפחת דסה קסטיליה-סלוניקי, ארץ ישראל"
לויאפרים02-6296470ירושליםארכיונאיקהילת יהודי משהד עם אורי כהן אהרונוב
דר'לוי דרומר (אברבנאל)רחל03-5318500drummr01@gmail.comאוניברסיטת בר אילןמרצהשואהמקדוניהכנס 15 הרי ירושליםמושב ארצות דוברי לאדינו: "תעלומת יהודי מקדוניה"
פרופ'לוי שיףרחלפתח תקוהlevyra@mail.biu.ac.ilמרצה
לויןדבנדידה דו-סיטרית של יהודים במזרח אירופה בתחילת מלחמת העולם השנייה 1939-1941
לוין מלמדרינהיהודיות בסתר בספרד במאות ה–15 וה–16: מי הן היו ואיך לאתר אותן? מכון שכטר למדעי היהדות
לוינסון-הוכפלדראסתר08-6650051 052-2701634באר שבעlevinsone@gmail.comמרצההונגריהמחקר שורשים בהונגריה
ליכטיינר (קסריאל)לאה050-6421947ראשון לציון (טל הר מלך)עבודת שורשיםטל הר-מלך
ליסבונהדודחיפהdlisbona@gmail.comמרצהמשפחה ממצריםבית אימי בפרוסיה המזרחיתצבי
ליפשיץדבורה, דבי054-2517764ירושליםdebbiel@netvision.net.ilחוקרתיהדות גרמניה בזמן השואה
דר'למדןיוסף נוויל052-6622646מבשרת ציוןnlamdan@netvision.net.ilהמכון הבילאומי לגנאלוגיה יהודיתמרצה באנגליתגרמניהאילן היוחסין היהודי: מבודדים לקבוצות הולכות וגדלות.מנהל המכון (חקר אילן היוחסין היהודי-חקר גנאלוגיה יהודית)
לניאדובילי054-2279775הרצליהbillie@laniado.co.ilדורות המשךחוקרתכנס 15 צובה 2020חוקרת במושב סדנאות: "משפחת צוקר"
לנגס שלמהshlomo@012.net.ilהדנובה לא היתה כחולה
לרנראריהדור הראשונים בזכרון יעקב
לררמשה 03-9220843052-8545672פתח תקווהmoshelrr@013net.netמרצהלשבור את תקרת הזכוכית
לשם(דאנה)שפרהמרצה"מסע" בעקבות דודה בוליסה: 2012 סניף פתח תקווה
דר'מאיריונתןmeirj@bgu.ac.ilאוניברסיטת בן גוריוןמרצהקבלה
ד"רמאיר-גליצנשטיין אסתר076-5488316052-8831610דונש בן לברט 11באר שבעesmeir@bgu.ac.ilמרצהמשפחות יהודי עירק ותימן - היכן למצא חומרים?מרצה באונ' בן גוריון
פרופ'מאקחננאלחכמי מרוקו בימי הביניים: בין בבל לספרד
מג'דלהג'מאל04-6381139052-8509117בקעה אל גרבייהmeshulash@bezeqint.netמרצהקשרים בין משפחות יהודיות וערביות בסוף המאה הי"ט וראשית המאה העשרים
ד"רגודמןמיכהmidreshet1@gmail.comמורשת תל פרתמרצה
מוזס אילנהחולוןחוקראבני נגף
הרבמוטלהמרדכיחברת קדישא
מוסל לבית גלין גלר תחייה שרונהדרורית מנור כרמליחוקרת עין גנים עם מסמכים ותמונות. גרה בשרונה. באה בימים. דרורית מנור מוכנה להביא אותה
מוסקוביץחייםמודיעיןhmoscovi@zahav.net.il
ד"רמורגנשטיין דבורה תקנה למורגנשטרןאריה02-6535473054-2455958תכלת 12 ירושלים ariemor@gmail.comמרצההיסטוריה יהודיתכנס עכו 2017, כנס 15 צובה 2020מושב חקר קהילות, הרצאה: "ארכיון פקוא"ם כמקור למחקר גנאולוגי של קהילות. מחבר בין קהילה למקורות מידע" יו"ר מושב מעורב (2020) המאפיינים של "הישוב הישן" ואנשיו מעליית החסידים ועד ייסוד פתח תקווההסטוריון, חוקר א"י במאה ה-19 ועוד
דר'מורנועליזה054-4494596בית שמשAliza.Moreno@nli.org.ilספרנית יעץ יהדות, הספרייה הלאומיתמרצה מהגרים ומומרים: תפוצת יהודי ספרד ואילנות היוחסין של משפחת האנוסיםסניף ירושלים 2018לא משתפת פעולה יותר
דר'מזר (מג'ר)חייםתולדות משפחת מג'ר וסביליה
מזרחי צוףאודיירושלים
מחלין תמר052-2834625חנה סנש 20/64חיפה38854 msmajlin@netvision.net.ilמרצהתולדות משפחתה ונדודיה, כפי שתיארה בספרה "אלונים עתיקים".
מי אני אני חיליקזיכרון יעקבlhilik@walla.comפרטיחוקר - ארכיונאי
פרופ'מיוחס ג'ינאועליזה052-2508283ירושליםaginio@post.tau.ac.ilמרצהכנס 15 צובה 2020הקהילה היהודית-ספרדית בירושלים. בכנס 15 במסגרת מושב דוברי לאדינו:"הגרושים מספרד-לאן פנו הגולים?"צובה
מייזליסדוינה054-6753357doinajournal@gmail.comמרצה, עיתונאיתרומניה, בוקרשטכנס 15 צובה 2020קהילת בוקרשטצובה
מיכאילוביץדניאלה04-875 8472קרית יםdanamich@gmail.comDNAהרצתה בחיפה באוקטובר 13 וזכתה לשבחים רבים, חברת העמותה
מיכאל - צברינאוהסביוןמרצהנשים בעולם העסקים בארצ ובעולם (ממשפחת שטראוס)
מיכאלוביץדניאלהdanamich@gmail.comמרצההמחקר המשפחתי שלי בצ'כיה וסלובקיה
מיכליסמשה 03-9318278פתח תקווהמבוגר מאוד
מילריוחי052-3995325רעננהyochim@gmail.comחוקרזכרון והנצחה בברליןגרמניה/ברלין
מירובסקיאביגדורממשפחת רוזנטל-פח 1765 ועד משפחת מירובסקי 2006
פרופ'מכמןדןמרצהשואהפנקס הקהילות:הולד (יצא ספר)
מליץאליmelitz@netvision.net.ilמרצה
מןאיזימרצהסיפורים מהמדור לחיפוש קרובים ברדיו
מסמיאוריתכפר-סבאחברת קדישא-סמנכ"ל פורום חברת קדישא אזור תל-אביברישום נפטרים/בתי קברותכנס עכו 2017מושב מעגל חיים-פאנל נתנה הרצאהמרצה מצוינת
דר'מעביאמנוןamb52@walla.comמרצה
מעוזיעל02-5341847054-4402356לשם 15מבשרת ציון 90805 ymaoz@bezeqint.netבעקבות משפחת בקי מרומא
מפצירבוריסborismaf@gmail.comמרצה
פרופ'מקובצקילאההדוקטורט שלה )מנחה פרופ' יוסף קפלן( עסק בנוצרים החדשים ממוצא יהודי על פי המסמכים של האינקוויזיציה של קרטחנה
פרופ'מקובצקילאה074-7296434השלושה 19בני ברקleama@ariel.ac.ilמרצהשמות משפחה יהודיים באמפריה העות'מאנית לאור מצבות וספרי שו"ת
מרגוליןריטהחומרים על פינסק באוספי יד ושםחוקרת במחלקת יעץ ומידע של ארכיון יד ושם
מרגלית הכטאדית052-3323124קרית אונוedith.mh@gmail.comדה אינדיאס, בדרום אמריקה, ויצא לאור כספר בשנת 2018 . לימדה בגוון תכניות להכשרת מורים במרכז מלטון באוניברסיטה העברית,
דרמרקוסרות 03-6412838 050-8873620יצחק לבנון 93תל אביב, רמת אביבrotem100@yahoo.comהעיירה לונה - מחקר על קהילה שנכחדה
מרשנסקירותי050-3346960גבעת שמואלruti.mk@gmail.comמרצהרומניהכנס צובה 2020
משגבמנחם"הקללה של הינדה"
משעלאביmishal.avi@gmail.comמרצה
סולימןציוןכרמי יוסףעלית יהודי "ארץ האבות" ( האורפלים) והתערותם בראשון לציון
נוייצחקiziknoy1@014.net.ilמרצה
נסמיאורית052-6403707כפר סבאחברת קדישא-סמנכ"ל פורום חברת קדישא אזור תל-אביברישום נפטרים/בתי קברות
נצרדבורה02-5815289052-3513853מנדךי מו"ס 14/13ירושלים9214722dvonetz@gmail.comמרצה
ד"ר סורוז'וןמשההנשיא הראשון 38רחובות 76302 souroujon@clalit.org.ilמחקר שם משפחה נדיר שהוביל למחקר גנאלוגי וגנטימנהל המעבדה ההמטולוגית של "הכללית" בי-ם, מ.א. מת"א וד"ר ממכון וויצמן,מ.א מב"ש ניהול מערכות מידע בריאות.
סטפנסקייוסי052-4589009צפתstepanski.yosef@gmail.comמרצהכנס צפת 2019בית הקברות העתיק בצפת הרצה?
סטרוויסז'אן פייר052-8905062stroweis@zahav.net.ilמרצהמאגרי מידעקשור גם ביהדות גרמניהחקר קהילות, מבוא לחיפוש שורשים יהודיים מפולין.
סידורחיים02-5714681054-4811449פתחיה 1ירושליםhsidor@netvision.net.ilמרצהגניאולוגיה רבניתצפת ובית העלמין העתיק
סידינירההנוטרים 8חולוןnirasidi@netvision.net.il ס"ט? משפחת גביזון/גבישון מאלז'יר, מרוקו וירושלים
עוד לא ד"ר..סילקורחל050-6299416 ybaker30@gmail.com hagdudim.museum@gmail.comמרצהכנס 15 צובה 2020בך חירותי עיר בירתי – קורות משפחות אליהו, נחום ואהרון ששון בעירק ובישראל. הרצאה בכנס 15/מושב יוצאי בבל:יהודי כורדיסטאן-משפחת ברזאני
סלינגררלף050-8213727כפר רופין salinger@kfar-ruppin.org.il salinger@kfar-ruppin.org.ilהעמותה למורשת ליטאמרצהמשפחה ליטאיתליטאסיפורה של משפחה ליטאית כנס מעלה החמישה 2018)
דר'סיניסמדרsmadarsinai53@gmail.comבר-אילן כיום מנכ"לית העמותה לשיחזור ראש-פינהמרצהמגדר כנס עכו 2017. מושב נשים
סלעעקיבאakivasela@gmail.com
סנשאיתןחנה סנש וסיפורו של הארכיון המשפחתי משנת 1890
פרופ'סעדוןחיים• יהדות מרוקו, מורכבות של זהויות וניידות בין זהויות
ספירשי054-5912276sapirsn@zahav.net.ilמרצהגילגולו של ספר משפחתי
ספרןאברהםכלים העומדים לרשות חוקרי המשפחה בספריה הלאומיתהספריה הלאומית
פרופ'סקורצקימרק דבורה תקנה לקרל073-7064002skorecki@tx.trchnion.ac.ilטכניוןגנטיקהכנס 2016חקר ההיסטוריה הגנטית של העם היהודי והכהנים בפרט נתן הרצאה
סרוגושייהדות סלוניקי
עדסר' אברהםבני ברקרשימות ספרי רבני העיר אר"צ (ארם צובא = חלב)
פרופ'עוז זלצברגפניהsalzberg@law.haifa.ac.ilמרצה
עויזרמןאלכסנדר-סשהשורשי משפחת עויזרמן - דרכים וחיפוש
עידןאשרתורת הרשתות החברתיות והזיקות האפשרות לחקר משפחות בישראל
עמרפרופ' משהלודכדאי לבקרמרצהאורות יהדות המגרב" - הוצאת ספרים קטנה בלוד המון ספרים על יהודי המגרב
דר'ענזימשה08-6461100anzi@bgu.ac.il יהודיים תימנים כסוכני תרבות באוקיינוס ההודי ועוד נושאים הקשורים ליהדות תימןהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל אוניברסיטת בן גוריון
ד"רענתבי חפראליעוז050-6242791elioz.hefer@gmail.comמשרד הבריאותמרצהיהדות ספרדתולדות משפחת ענתבי בראי סיפורי משפחה מסורתייםסניפים, כנס ה- 14מעולה
עצבהיהודהמספר סיפוריםסדנא : איסוף חומרים גנאלוגיים בעבודת שדה
עצמוןאמנון050-6557070amnon1429@gmail.comמרצההגירוש לכפר סבא של תושבי תלאביב במילחמת העולם הראשונה
דר'ערן מיכאלמרצה באבות ומייסדיםסיפורי חיים של כמה מן הבולטים מהעולים מגרמנה, ד"ר ארתור רופין, ד"ר ארתור בירן, מנהל בי"ס הריאלי בחיפה, ד"ר משה אוארבך
עתירפנינה054-7755816ראשון לציוןסיפור מחקר על משפחתהטל הר-מלך
פביאןאייל052-4477500eyal@amirorg.co.ilמנהל ארגון יוצאי רומניה
פדהצורירוןyarpd@yahoo.comמרצהכנס 2015מדור לדור" שורשים משפחתיים-תעלומות בכנס 2015) "חציית התהום בגנאולוגיה רבנית: קו התפר שבין הרשומות האזרחיות למקורות היהודיים" ותגליות
פוזנרמרים 03-6913044 054-5653751מנהלת בית אריאלהמנהלת הספריות בבית אריאלה /ארכיונים
פופיהושפט053-3306422ראש פינהyehoshafat.pop@gmail.com
פורזגידי053-7760418מושב ביצרוןGidi.Poraz@KavHaDorot.comמרצההנצחה ובלשנות הסטוריתכנס עכו 2017אבני נגף נתן הרצאהבלשות היסטורית, "עץ המשאלות" / "ילדות שכזאת - הילד שנמצא ברכבת"קו הדורות
פורטוגליניליnili_p@netvision.net.il
פורמןחנה08-6880884054-4880892מלכי ישראל 1קרית גתehfurman@netvision.net.ilמרצההחיבור בין הזיכרון ותוצאות המחקר המשפחתיגנאלוגית
פזשרהבעקבות זכרונות סבא סמוליאנסקי מאוקראינה
פיינרשמואליהודים באירופה במאה ה-18
פיקהולץישראל02-9931713054-7906222אשדוד/דבורה תקנה לאשקלוןIsraelP@pikholz.orgמרצהאוצרות גנאלוגים – גלה את שורשיך בלחיצת עכבר
דר'פלברמשהיהדות הודוהודו
ד"רפלדמןג'ולס04-6598308052-3756308קיבוץ יזרעאלjfeldman@yizrael.org.ilמרצהגנאולוג-חוקר משפחת ריבלין (אשתו צאצא של ריבלין)
פלדמןרוזמרצהכנס 2015"הקהילה היודית בארץ ישראל במאה ה-19" (אנגלית)
פלורסהייםאווהeflorsheim@gmail.com
פנטיליאטבנימין054-8484817פתח תקווהbtoladot@gmail.comמרצהגנאולוג-משפחות רבניותישראל/טבריהכנס עכו 2017 כנס צפת 2019טבריה. הקהילה האשכנזית בטבריה נתן הרצאה שורשים וצאצאי הגר"א הרצה?גניאולוגיה רבנית
פסטנברגאסתרנינה של הרבי מגור. מומלצת בחום על ידי מורגנשטרןהיסטוריונית חרדית ראש הקתדרה להוראת השואה במכללת ירושלים
פרג'עבדאללהאילן יוחסין בן 700לברר במורשת יהודי בבל
פולק (דורות ההמשך)יוסיjoesi54@gmail.com
פרוזנר-רומנוליאטארכיון העיר חיפה כמאגר מידע גניאלוגי
פריגדעוןפתח תקווהכתב ספר על עין גניםממשפחת כצנלסון
פרידורית052-2631262ירושליםprigat@netvision.net.ilמרצההנצחהכנס עכו 2017
דר'פרידמןד"ר מרדכי052-6130110friedmanmotti@gmail.comמרצהמשפ' זקסגרמניהכנס 2015גנאולוגיה רבנית-ספקות וטעויות (באנגלית)
פרידמןחיים054-5595396פתח תקווהchaimjan@zahav.net.ilגנאולוגכנס צפת 2019הגנאולוגיה של הגר"א הרצה?חוות חקלאיות בדרום אוקראינה / משפחת הגר"א
פרלזאב054-5459970צפתzeev.m/pearl@gmail.comחוקר ומדריך טיוליםחוקר צפת/חסידיםכנס צפת 2019חסידים בצפת הרצה?
פרנקעמליהראשון לציוןamifrank@zahav.net.ilבית גורדון-מלון לונדון, שימור וסיפור
ד"רפרץאבנר02-5900392050-8296398 0529481865ירושלים/מעלה אדומים והרדוףarchiyon@neto.net/ilארכיון דוברי לאדינומרצהלדינו, שירה, גנאלוגיהיוןיום עיוןלאדינו
ד"רפרץשלום-צבי050-750-7626חיפהyoelprz@netvision.net.ilבעקבות ספינה קסומה – דמיון ומציאות בתולדות יהודי ספרדחוקר פולקלור, מספר סיפורים מקצועילא גנאלוג
דר'פרץ שלוםיואל אחיו של אבנר פרץמרצה
פרופסורצור ירון 03-6475951 052-8595114תל-אביבytsur@post.tau.ac.ilאוניברסיטת תל-אביב החוג להיסטוריה של עם ישראל. יצא לגימלאות ב-2017 וראש ביה"ס למדעי היהדות 2008-2010) ממקימי האוניב' הפתוחהמרצהטיפולוגיה משפחות יהודים-כללי מתמחה בתולדות יהודי ארצות האיסלאם בכלל ויהודי צפון אפריקה בפרט. יוזם וממקימי אתר העתונות ההיסטורית היהודיתארצות איסלאם וצפון אפריקהראש פרויקט עתונות יהודית היסטורית.......מפעל התיעוד – יהודי ארצות האסלאם ועוד נושאים על יהדות האיסלם.לשעבר ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביבלא יכול להרצות מטעמים רפואיים
צלילקובי052-4238211ראשון לציוןtzlilyaacov@gmail.comמשפחה ותיקה בראשון- משפחת צללחין. כתב ספר על אביו והמשפחהטל הר-מלך
צפדיהאברהם03-540 1985רח' הזמיר 2רמת השרון avradia@gmail.comמוסכם על 11 בספטמבר 2013. ביקש לדחות המועד ל- 30 באוקטובר או מאוחר יותר. טרם קבענו מועדמרצהצפתיהודי חלב - אילן בן 200 שנה
פרופ'צרפתיאילן 052-5581607ilan.tsarfaty@gmail.comמרצהכנס 15 צובה 2020מושב ארצות דוברי לאדינו: תקומה ביהדות יון
פרופ', ארכיטקטקאסוטודוד050-2633409ירושליםcassuto6@gmail.comארכיטקטורהמרצהמשפחת קסוטו מפירנצהאיטליה/פירנצהמשפחת קאסוטו ויהדות איטליהסניף ירושלים, דן תל אביב
קורקוסדודyael_c6@walla.comמרצה
קורקוססידני02-6731565ירושליםcorcos@netvision.net.ilמרצה
קימרוןעיינהFamilyRoots2000@gmail.comמרצהקורסים בגנאלוגיה/ שאלה של זכרון-חיפוש זהותם הביולוגית של ילדים ניצולי שואה
קינןעופרה 03-6201205054-5525444 המוזיאון הוירטואליofra.keinan@gmail.comהרצאה בראשון לציוןמרצה
הרבקיציסגרשון054-5547084גוש-עציוןgkitsis@walla.comדעת-מכללת הרצוג, גוש עציוןמרצהבזכות אבות-ממחקר משפחתיכנס מעלה החמישה הכנס ה-13 2018משפחת קיציס - בזכות אבות משפחה חסידית
דר'קיציסזאבzeevkitsis@gmail.comמרצה
קלורמןבת ציון03-5703018בני ברקגינזך קידוש השם
דר'קליקיהודית02-5830716kalik@012.net.ilהיבט המגזר: היהודים בגוברנייה של מינסק במאה ה-19המדור ללימודים רוסיים ומזרח אירופיים, האוניברסיטה העברית
קפיטולניקיעלyaelik1@bezeqint.netסטנד אפכנס 2016סטנד אפ על משפחה הופיעה
פרופ'קפלןיוסף (חתן פרס ישראל)מכון מחקר יהודי הולנדהולנד, ספרד כנס עכו 2017 או בכנס מעלה החמישה 2018יהדות ספרד בגרושים ואחריהם..קהילות של יהודים חדשים (מרנוס שחזרו ליהדות) נתן הרצאהיין אדום לקידר: תולדות יהדות ספרד לפני ואחרי הגירוש.
קצירשביshabikatzir@gmail.comזמר
קצ'נסקי מרים 050-8980850רמת אביבמחקר על נשים ב פתח תקווה / מנהלת ארכיון בית ברל או ארכיון משלבעית גב קשה
קרונפלדמריאנה052-3464894ירושליםkronfeld@gmail.comמרצהמעגל החיים-מאגרי נתונים כנס עכו 2017
ד"רקרןעופרהחוקר חובבהמוזיאון הווירטואלי ככלי לשימור מורשת
ד"רקרן קראץ'מנחםמרצהכנס 2015"היכרות עם מקורות לחקר שורשי משפחה מקוונים ולא מקוונים (אנגלית)
קשתאילן 054-6345698ikeshet2@zahav.net.ilחוקר חובבגנאולוגיהעיראקכנס 15 צובה 2020משפחה מעיראק (שם זמני), במסגרת מושב יוצאי בבל
ראםציפורהטיול שורשים לפולין, ששינה את כל הסיפור
ראש ירוקroshyarok@barak,net.il
רגבגריgarrir@gmail.comמרצה אנגלית
רגבעופר054-7748465oferegev4@gmail.comמרצה, מדריך טיולים
רדלר מלריונינהמזכרת בתיהyoninarm@gmail.comמוזיאון מזכרת בתיה/ על 3 דורות של נשים במאה ה- 19
רובינזוןרלי04-8381928054-4848849דרך הים 145א'חיפהrobinson@research.haifa.ac.ilכתבה ספר "דולה אור מאפר" קורות ילדה בשואה מתופת לתקומהסניף חיפה
ד"ררודריגז-גרסיהסיפור משפחת אנוסים לדורותיה
רודהרולד02-5619281ירושלים וארה"בrhode.harold@gmail.comממשלת ארה"במרצהעירקמבצע הצלת ארכיון הקהילה היהודית בבגדד
רוזןיהודהabuwasta@yahoo.com
רוזןיעקב050-6203016 או 054-6203016ירושליםabuwasta@yahoo.comסוריהכנס עכו 2017נשים יהודיות מדמשק נתן הרצאה?
פרופ'רוזןמינהחיפהminna.rozen@gmail.comאוניברסיטת חיפההיסטוריה - ספרדספרדכנס עכו 2017"מאתיים שנות מאבק של נשים קראיות לשימור השושלת המשפחתית נתנה הרצאה
ד"ררוזןשרהתל-אביבלבדורק את המיילrosens1111@gmail.comמרצהרומניההייתה אמורה להרצות בכנס 15 צובה 2020, ביטלה השתתפותה
רוזנבלוםיצחק׳הרואים׳ - חוג משכילי גליציה בראשית המאה התשע-עשרהעד הנה' – מכון לחקר גליציה ובוקובינה
דר'רוזנטלרוביק
דר'רוםמיכל054-5416454אשדות יעקבmichal_rom@hotmail.comכנס עכו 2017מושב נשים מגדר איך קוראים לך עכשיו? על הבחירה של נשים (וגברים) בשאלת שם המשפחה לאחר הנישואין בישראל נתנה הרצאה
דר'רוןעמוס054-4922582ירושליםamosron.@gmail.comמדרשת אשקלוןרב תחומיכנס 2016על גנאולוגיה ותיירות
ריבליןראובן04-9937253050-5900506יקנעםמשפחת ריבלין - מגה אילן משפחה
רייךאיילת052-3865395מודיעיןreichd@zahav.net.ilלכל איש יש שם
פרופ'ריינר אלחנןהישוב הישן052-2387861ירושליםreiner@post.tau.ac.il Elhanan.Reiner@nli.orgאוניברסיטת תל אביב מנהל האקדמיה של הספריה הלאומיתכנס צפת 2019הרצאת פתיחהפנטליאט לא מכיר אבל שמע דברים חיוביים. גוגל חיובי
ריצ'יעירימשפחת רוקח בארץ ישראל
ריצ'לרגליהמה מספרים הספרים: מקורות מידע לתקופה העות'מאנית בספרים ומחקריםהספריה הלאומית (ספרנית יעץ)
רמוןאסתר02-5612192בוסתנאי 33/39ירושליםramon@actcom.co.ilהגירת היהודים בגרמניה מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20גנאלוגית
פרופ'רמניקלריסהlarissa.remennick@biu.ac.il
רנדלר-מלריונינה 052-8323031מזכרת בתיהyoninarm@gmail.comמרצה"שלושה דורות שלוש נשים מושבה אחת"סיורי מורשת במזכרת בתיה ברחובות
רפליואל rappelr@gmail.comמרצה
פרופ'רפפורטחנן 02-6234138שמואל הנגיד 21ירושליםchanrapaport@gmail.comמרצהכנס 2016הרצאה על שמות משפחה בהשראת נשים מִיַּכְנֶע ועד רִיבְלִיןפסיכולוג, חוקר, גנאולוג,
דר'שאמה גסרסלבינהSilvina.Gesser@mail.huji.ac.ilמרצה
שגב-פרנקמתןelektra1980@gmail.comמרצהסניף דן תל אביבעם קצת עזרה מחבריי:מחקר גנאלוגי בעידן של קהילות וירטואליות
שה-לבן-שוורץחיה"ספרי יזכור" כשומרי תולדות משפחות
שובלישלוםסיפור ההתישבות של יוצאי תימן בראשון לציון
במאישוורץאלון045-4952357הרצליהalon.schwartz@gmail.comמרצהכנס מעלה החמישה 2018הסודות של איידה (סרט)
שחור ספיר בתה של אליאה שחור ספיר ז"למאיה האמא ז"ל עשתה מחקר על משפחת ספיר בפתח תקווה
עו"דשחלמשה04-6363388חיפהmshachal@mshchal.comמרצהכנס 15 צובה 2020הרצאה בכנס 15 במושב יוצאי בבל: השבת רכוש משפחתי
פרופ'שחםחיה054-4955444shacham@research.haifa.ac.ilאוניב' חיפהמרצהספרותכנס 2016
שחףאורי054-4444439urishahaff@gmail.comבונה אתרי אינטרנטכנס 15 צובה 2020הרצאה מיוחדת על אתר האינטרנט החדש של עילם
שטיינהארדטאינסיןבין בית דוד לבית ברגנסה - שורשיו היהודיים של בית המלוכה הפורטוגזי
שטרוויסז'אן פייר02-6514996משה קול 14/12ירושליםstroweis@zahav.net.ilמרצהחוקר קהילות
דר'שילביא052-8800908יד "בן צבי"מודיעיןybzpic@ybz.org.ilיד בן צבימרצהקהילה? חקר קהילות היהודים בירושלים בעזרת תמונות פקוא"םכנס מעלה החמישה 2018חקר קהילות היהודים בירושלים בעזרת תמונות הרצה?ישראל הנגלית לעין. תמונות כמקור גנאלוגי
פרופ'שילהמרגליתmsshilo@mscc.huji.ac.ilנשים בעליות הראשונות
ד"רשיףנחמיה054-2444822ברנר 34קריית אונוshiffn@bezeqint.net מרצההקהילה האשכנזית בצפת בסוף המאה ה-19/פנקסי הפקוא"ם ומפקדי מונטיפיורי-סיפורם של מאגרי מידע
שיפמןעמוס077-8100910 09-7666890הוד השרון?חוקרמשפחת יופין
שיפריסחן03-6358862shifriss1@013.net.ilמרצהבוטנאי / בקשר עם ארכיון לתולדות פ"ת
שיפריס גרשונימירי052-8575907mirige1@bezeqint.netחוקרת
שיפריסנתן054-5429051קרית אונומרצהלאחות את הקרעים-מפעל התעוד של יהדות גליציה ובוקובינה
שיריזליאבנר02-5351958מעלה אדומיםavnersh1@bezeqint.net
שלגישרית054-2202475זכרון יעקבsarit@shalgi.comחוקרתהנצחה וחיפוש קרוביםכנס עכו 2017אבני נגף (זכרון) נתנה הרצאה
שלומאירMeirS@yedioth.co.il
שלושאביתר08-9263991054-5664893אירוסים 6רעות מודיעיןtari.chelouche@gmail.comמרצהתולדות משפחת שלושיהודי ספרדמשפחת שלוש הרצה?תולדות משפחת שלוש
שליכטרסימוןירושליםsimones@wzo.org.ilהארכיון הציונימרצה - ארכיונאיתמקורות מידע בלתי שגרתיים1.חקר משפחה בארכיון הציוני. 2. עליית הנוער בארכיון הציוניהארכיון הציוני
שם טובעירית054-4363339כפר סבאosemtovtov1@zahav.net.ilמרצהיעוץ והדרכה
שמידטקריסטוףchristoph.schmidt@mail.huji.ac.ul
שמירצבי02-6253243מזי"א 3ירושליםshamizvie@012.net.ilמרצהמפקדי ארץ ישראלעורך דין וגנאלוג
פרופ'שמירשמעוןירושליםshimons@post.tau.ac.il
שנידניאלhar-hazetim@cityofdavid.org.il מרצהכנס 2015עיר קברות אבותי: מקורות למחקר גנאלוגי בהר הזיתיםמרכז מידע הר הזיתים (מנהל)
שפימתןורשהfamilyheritage@jhi.plמרצה(פעמיים בשנה ביקור הורים) מכון להיסטוריה יהודית ע"ש עמנואל רינגלבלום, וורשה, פולין, לראות את פולין בעיניים חדשות - חקר שורשי המשפחה כפתח למבט מחודש על פולין
דר'שפיצרינייyannay.spitzer@gmail.comפוגרומים, רשתות והגירה: עדויות חדשות על ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית לארצות הברית.האוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה והרוח, המחלקה לכלכלה ותכנית פכ"מ.
שפיראיגאלנוה עוזהמקור: נילי חי
הרבשפיראשמואל (פרטים אצל מריאנה)054-7249337כוכב יאירshapiras@bezeqint.netהרב של כוכב יאירכנס עכו 2017
שקדעזרא03-5033448ביל"ו 12חולון58833ezrashaked@walla.co.ilמחקר על משפחות ששון וכ'דורי מעיראק ועל הצלת פליטי שואה בשנחאיסופר, עיתונאי
שרביטמשהכנס מעלה החמישה 2018משפחת מיימראן הספרדיתדר' לביא שי
שרוןזאב052-5388208קרית אתאzeevsharon@013.netמרצה26 חודשים בבור מסתור ביער ראדון בבאלרוס
שרתיעקב054-4524994msharett@netvision.net.ilמרצההעמותה למורשת משה שרת
פרופ'ששון לויאורנהsasson@mail.biu.ac.ilבר-אילןסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
תמירעין-יה03-9588302ראשון לציוןכתבה ספרטל הר-מלך
נגישות

ברוכים הבאים לאתר החדש של עיל"ם.
אנו עושים כל מאמץ ליצור עבורכם אתר יפה יותר, מקיף ומעשיר יותר ויעיל יותר ואנו מקווים שתמצאו פה את המידע שאתם מחפשים.
אנו עדיין עורכים השלמות באתר ומקווים להבנתכם בהגיעכם לדפים שטרם עודכנו. אתם גם מוזמנים להיעזר במדריך למשתמש.

אנו מזמינים אתכם לבקר באגפים מחודשים וחדשים שנפתחו באתר:

עמוד מה חדש - המספק הצצה לפעילויות, אירועים וחדשות

רשומות ארץ ישראל - מידע מקיף אודות רשומות ממגוון מקורות בארץ ישראל

עמוד מקורות מידע - בו תוכלו למצוא הכוונה למקורות מידע בנושאי גנאלוגיה

מילון המושגים הבסיסי בתחום

בכל הערה או בקשה לגבי האתר ניתן לשלוח מייל בטופס יצירת הקשר שכאן.