האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

מאגר אנשי תוכן

תוארשם משפחהשם פרטיהפעילותתחום הידעאזור ההתמחותפרטיםנייד *טלפון *דוא"ל *יישוב *מיקוד *מקום עבודה *מסגרת הפעילות בעיל"ם *שם הפעילות *תאריך הפעילות *קישורים להרצאותקישורים למודעותצפייה בהרצאותחוות דעת המזמין *
דר'הרטמןיהודהמרצההרצאה בזום - סניפי עיל"ם איתכם בבית – מחזור 14 – מפגש מס. 4 סניף חדרה וצפון השרון הגיבורה העלומה מאושוויץ 26/6/2023הרצאה מספר 1
דר'גורדוןרעותמרצה050-502518@gmail.comrehutgordon 1. סניף דן תל-אביב / סניפי עיל"ם איתכם בבית - מחזור 14 - מפגש מס. 3 ובית אריאלה 1. לטייל עם סבא ונונה1. 19/6/2023הרצאה מס פר 1
יזרעאליערןמרצה
סמואלרותמרצה052-3562694, 077-7006870samuelruth68@gmail.com1. הרצאה בזום, סניפי עיל"ם איתכם בבית -סניף חדרה וצפון השרון– מחזור 13 – מפגש מס. 5 1. ארץ גשרים רבים – ספר ומנוף לזיכרון השואה1. 27/3/2023הרצאה מספר 1">קישורים למודעות
דריעקבמרצה1. - מפגש זום לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה - עילם העמות הישראלית לחקר שורשי משפחה. 2. מפגש זום לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה - עילם העמות הישראלית לחקר שורשי משפחה1. שאלות ותשובות -החיים בליטא בין מלחמות העולם -אוטונומיה יהודית לאומית (יחד עם רמי נוידרפר ומיכל בן) 2. פליטי השואה בקזבלנקה -הועד לסיוע לפליטים זרים מיסודה של קאזס בן-עטר (עם מיכל בן יעקב).
שמעוני ססראפרתמרצה050-8440160efrat177@gmail.comצור יגאל 1. סניפי עילם איתכם בבית - סניף ירושלים מחזור 13 – מפגש מס. 6 1. בני דודים מדרגה שנייה שלישית? – דרכים לאיתור ויצירת קשר עם קרובים חיים1. 1/5/2023הרצאה מספר 1
דר'אריאלירוני מייקלמרצה 052-4711904 . 02-5882372 ronimikel@gmail.comבעבודה - המכון ליהדות זמננו 1. סניפי עיל"ם איתכם בבית - סניף השרון מחזור 13 - מפגש מס. 2 1. תיעוד בעל פה בחקר שורשי משפחה -1. 14 בפברואר 2023הרצאה מספר1
דר'אוזןשמחה (פרנסואז)מרצהאגו-דוקומנטים, שואה, היסטוריהfouzan@post.tau.ac.ilהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןבנייה מידש של חיי ניצולי שואה באמצעות זיכרונות, יומנים ראיונות וחומרי ארכיון (לא בוצעה פנייה, מגוגל)
אטלסיהודהמרצה, סופרספרות ילדים052-5580001yuda@netvision.net.ilיום עיון,הרצאה בנושא: אוטוביוגרפיה: הילד הזה - פרקי ילדות ונעורים
דר'ברנרטלימרצההיסטוריה, אגו-דוקומנטים (המלצת פרןפ' יעל דר)מרכז אירופהtmberner@gmail.comאוינברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העבריתיום עיוןהרצאה בנושא: "שלושה דברים נוראים קרו לי בילדותי: זיכרונות ילדות בעת החדשה המוקדמת"
דר'גלסנראריקמרצהספרות. ביקורתכללימבקר ספרות, מעריבספרות עכשוית ואוטוביוגרפיה (שלילי בשל לו"ז, מקור גוגל)
פרופ'דריעלמרצהאגן-דוקומנטיםכללי03-6408410yaelda@tauex.tau.ac.ilאוניברסיטת תל אביבשיח ילדים (שלילי בשל לו"ז, מקור גוגל)
פרופ'זקגורמרצהספרות, היסטוריהכלליgur.zak@mail.huji.ac.ilבית ברללאסוף את רסיסי הנפש (אוטוביוגרפיה) (שלילי בשל לו"ז, מקור גוגל)
פרופ'טוהרורדמרצהאגו-דוקומנטיםכלליVered.Tohar@biu.ac.ilראשת המחלקה לספרות עם ישראל באונ. בר אילן (המלצת עירית)יום עיוןהרצאה בשם: אגו-דוקומנטים - בין ספרות להיסטוריה
כהן פרירארוןמרצההיסטוריה, שואהכללי052-8346465rcohenp@gmail.comמכללה אקדמית גליל מערבי (המלצת רבקה יוגב)יום עיוןהרצאה בשם: חקר השואה
מרבנימרצהספרות, היסטוריהמזרח אירופהbennymem@gmail.com"הארץ"האוטביוגרפיה של שלום עליכם: מן היריד. הביוגרפיה של סמוצ'ה: ביוגרפיה של יהודי בוורשה (שלילי, תפוס, מקור גוגל)
רוזנבאוםגליהמרצהאגו-דוקומנטיםכללי050-5266670 galiarose@gmail.comסטודנטית לתואר שני (המלצת עירית)יום עיוןרצאה בשם: ספר הזיכרונות של סבתא חנה נוסה
שינוריתמרצהספרותכללי052-8011364"nur.shai@gmail.com "עורכת עצמאיתכתיבת ממואר (לא בוצעה פניה, מקור גוגל)
דר'שכטרתמרמרצהאגו-דוקומנטיםכלליtamar.kloner@gmail.comאוניברסיטת בר אילן (המלצת עירית)יום עיוןהרצאה בשם: אדם כמו שהוא - האמנם? עיונים במכתביה של שיינדל
שפרברחייםמרצהשואהכלליhaims@edu.wgalil.ac.il ראש החוג הרב תחומי, המכללה האקדמית גליל מערביסדנה לשימוש באגו-דוקו במחקר ההיסטוריה היהודית.מרצה על הגירה כפי שמשתקפת במכתבים
אברהםאלכסנדרמרצההשואהעולמיalexander.avram@yadvashem.org.ilיד ושם מנהל היכל השמות כנסים; סניפים, יד ושם מנהל היכל השמות לכול איש יש שם, חקר שמות, המאגר המרכזי של שמות קרבנות שואה - התוכניות לעתיד
אברהם ב.יהושע ז"לסופר, מרצהספרותארץ ישראלהגנום המשפחתי על פי הספר מר מאני054-4663327bulli@research.haifa.ac.ilגבעתייםכנס 2016, כנס מעלה החמישה 2018גנאולוגיה משפחתית לא מודעת - מר מאני (מציאות מדומינת או בין מציאות לדמיון נתן הרצאה, הגנום המשפחתי
אדלסוזןמרצהגנאלוגיה במגן דוד אדוםארץ ישראלעל מגן דוד אדום כמקור מידע גנאלוגי050-547389303-9334149susan@deldent.com1. הרצאה בזום, סניף חדרה וצפון השרון, מחזור 9, מפגש 6 1. הרצאה בשם: מגן דוד אדום כמקור גנאלוגי1. 27.12.2021הרצאה מס 1
אדרתעופרעיתונאי; מרצההיסטוריה; תרבות, גנאלוגיהארץ ישראלמתמחה במחקרים וכתבות עיתונאיות בגנאלוגיה050-6306384oferaderet@gmail.comעיתון הארץסניפים; , סניף דן תל אביבהעיתונות כמקור גנאלוגי
אדרתרבקהמרצה, סרטי תעודהחקר קהילותעולמיסרטי קהילות בתקופה שלפני השואה054-5952444rivka@bh.org.ilכבית התפוצותשואה, כנס 2016 + כנס 15 צובה 2020, בית התפוצותהקרנת סרטי קהילות
פרופ' אהרונסוןרןמרצההיסטוריהארץ ישראלmsraaar@huji.ac.ilהמחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העבריתהמחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העבריתההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה
אוסימשהמרצהבלשנות09-8335016mosheossi@gmail.comנתניהכנס שנתי בזיכרון יעקב 2016שמות צאצאי יוצאי ספרד2016
אופיר דנימשפחת לוריא לדורותיה
אופנבךרינהמרצההעפלהעולמי054-4243724shimurm@netvision.net.il; rinaoffek@gmail.comמדרשה 1/מתקדמים;מוזיאון ההעפלה-השער לארץ ישראל (מדרשה 1/מתקדמים);מדרשה 1/מתקדמים-25.3.21;
פרופ'אופנהייםאריאלהמרצהDNAישראל/פלסטינאיםהאוניברסיטה העבריתליהודים ולפלסטינים מבנה גנטי כמעט זהה נתנה הרצאה
אופקרותיאוצרת, מרצהיהדות גרמניה0505642189ruthi@omuseums.org.ilגוש תפן, כפר הוורדיםמוזיאון תפן, מוזיאון דינה רקנאטי, הרצליהכנס צובה 2020משפ' מאייר ממייסדי נהריה
אורייןצח מרצהגנאלוגיהפולין052-5558578zackoryan@gmail.comנס ציונהעיתונאיהרצאה בסניףפולין מצא את שורשיך בלחיצת עכבר
אורןאלימרצההשואהפוליןאיחוד משפחות ב"סודו של אבא"050-623169703-9381885captain.eli@gmail.comניריתמשרד לענייני מודיעין סודו של אבא26.5.2020הרצאה מס 1הרצאה ברעננה 11.4.13 עיינה ממליצה מכול הלב , מקצועי ויודע לספר.
אורןצביקהחוקרחקר משפחההונגריה052-5696309zvaoren@hotmail.com1. הרצאה במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: "חיילים וחיילות יהודיםם בצבאות זרים"; 2. הרצאה בזום, סניף ראשל"צ, מחזור 10 מפגש 2; 3 . הרצאה בזום סניף השרון, מחזור 12 מפגש 1; 1. פלוגות עבודה בצבא ההונגרי; 2. איך צומח עץ משפחתי? מסע מחקר אישי; 2. "שאלות ותשובות וסיפורים"; 1. 13.6.2022; 2. 7.2.2022 3. 5.9.2022הרצאה מס 2
פרופ'אורפלימשהמרצהגרוש ספרד לאדינוהאנוסים שהגרו לצפת
איווניראברהםמרצהרומניההיה חבר סניף ק. טבעון, חבר הנהלת יד ושם וארגן א.מ.י.רiwanir@bezeqint.netשואת יהודי רומניה
אייזןניליירושלים מחקר השורשים על אמה, טובה רובין שהפכה בעצמה למושא למחקר הסטורי.
אייךגדעוןמרצהחקר קהילותאתיופיה052-9452877gidon.ayeach@gmail.comמושב נהורהחיל היםרס"ן בצבא. מנסה להקים עץ משפחה לקהילת ביתא ישראלעץ המשפחה של קהילת ביתא ישראל
ד"ראלבג רוחמהמרצהפולקלור, ספרותמזרח אירופהמרצה מגוונת על פולקלור ותרבות. ספר חדש שיצא בהוצאת מופת וכולל מסעות באוקראינה, בלרוס ופולין בעקבות עגנון, טשניחובסקי, ברדיצ'בסקי, מאנגר, אורלנד, שניאור ואחרים במזרח אירופה. יש אוסף עשיר של צילומים וקטעי סרטים שעיקרם הווי חיים יהודי03-5244556.albag22@015.net.ilאל המקום - בדרכים בעקבות ספרים.
רבאלבויםאבישימרצהיהדות, משפחות רבניםמזרח אירופהספריית הרמב"ם בבית אריאלה052-8850112 elboim_a@tel-aviv.gov.il rambaml1@gmail.comבית אריאלה1. קורסים, סניפים, כנס 2015, ספרית הרמב"ם, שיעור במדרשה 1/מתקדמים1. משפחות מיוחסות בעם ישראל ; מגילות יוחסין בתוך ספרים (כנס); חקר משפחות רבניות (מדרשה 1);1. מדרשה 1- 4.4.21;
ד"ראלטשולר- סולמניציון ומורמרצהחקר משפחה, יהדותארץ ישראלחקר משפחתה משפחת אלטשולר בראשון לציוןmor@jewish-studies.infoכרמי יוסףמשפחת אלטשולר ממיסדי רחובות
פרופ'אליאוררחלמרצהקבלהארץ ישראלמגילות מדבר יהודהrachel.elior@mail.huji.ac.ilלא פעלה
אליסףעמנואלמרצהגנאלוגיהמזרח אירופה, מרכז אירופהשמות יהודי גרמניה על פי המחקר של פאול יעקובי050-5111158ami.elyasaf@gmail.comירושליםעל העיר ברודי בהיבטים היסטוריים וגנאלוגיים
מקבתאלימורמרצה, חוקרהיסטוריה צבאיתגרמניה 03-6768422 052-3367036elimor.makevet@gmail.comרמת גןהרצאה ביום עיון בבית אריאלה בנושא "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זריםאוויראים יהודיים בחיל האוויר הגרמני במלחמת העולם הראשונה13.6.2022
אליסףעמנואלמרצהגנאלוגיהמזרח אירופה, מרכז אירופההעיר ברודי בהיבטים היסטוריים וגנאלוגיים050-5111158ami.elyasaf@gmail.comירושליםהמכון הבינלאומי לגנאלוגיה יהודיתסניפיםעל העיר ברודי בהיבטים היסטוריים וגנאלוגיים
דר'אלכסנדרגבריאלמרצהחקר משפחותארגנטינה, גרמניההרצאה בזום: סניף ירושלים- מפגש מס' 4הגירת אוסקר שינדלר ובני משפחתו לארגנטינה בתום מלחמת העולם השניה 24.2.2021 הרצאה מס 1
פרופ'אלכסנדרתמריו"רלדינו, פולקלורלאדינויו"ר המועצה הלאומית ללאדינו052-8795953talex@bgu.ac.ilירושליםכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו
אלעדיעקבמרצה, חוקרלדינו, בולגריהבולגריה050-5599900yaacov@elad-eng.co.ilרעננהסניפים, כנס 15 צובה 2020; הרצאה בזום/סניף נגב - מפגש 7;בולגריה, יפו, חוקר במושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו: "איתור שורשי משפחתי הבולגרית בדרך מאראגון לקהיר" ; “חקר שורשי משפחה של יליד בולגריה” ; 8.10.2020 (יליד בולגריה);הרצאה מס 1
פרופ' אלרואיגורמרצההגירה, דמוגרפיה יהודית עולמי, ארץ ישראלמתמחה בהגירה. כיהן כראש מכון רודרמן ללימודים על יהודי ארה"ב לתאר שני ושלישיgalroey@univ.haifa.ac.ilחיפההחוג ללימודי ארץ ישראל, אונ' חיפההמקרה של ההגירה היהודית בראשית המאה העשרים2011
דר'אמבוןרבקהמרצהקהילותישראל, צפת054-5876510rivka.embon@gmail.comעמוקהמנהלת לשעבר של בית דונה גרציה בטבריה,(כנס עכו 2017) כנס צפת 2019, מנהלת בית דונה גרציה בטבריה, חוקרת צפתחקר קהילות צפת בדרך של מיפוי גנאולוגי נתנה הרצאה באחד מהם, הגניאלוגיה בשירות ההיסטוריון - צפת במאה ה 19 כמקרה בוחן
דר'אמבוןרבקהמרצהקהילותישראל, צפת054-5876510rivka.embon@gmail.comעמוקהמנהלת לשעבר של בית דונה גרציה בטבריה,מדרשה מסלול מתקדמים 2022חקר קהילות צפת
אמוןמשהמרצהמרצה במסלול המתקדמים במדרשה מחזור שנימשפחות אמון וטרגנו יוצאי ספרד ופעילותם באימפריה העותומנית
ייביןעדהכתבה את הספר: עין גנים בהוצאת יד יצחק בן צבי (חצי דוקומנטרי)יעל שוהם
אמיתימליצהמרצהגנאלוגיה, כלי מחקרmeliza@amitys.com
ד"ראמרסימהמרצהחקר משפחהעירקלא פעילה052-2642422siamphd@gmail.comראשון לציון75503ד"ר בחנ"מיהודי עירק - משפחת ששון וכ'דורי2012
אנושירוןמרצהחיפוש קרוביםמזרח אירופה, יוון054-2467810yaronenosh@gmail.comירושליםרדיו קול ישראלכנס מעלה החמישה 2018המדור לחיפוש קרובים
פרופ'אסףדודמרצהיהדותמזרח אירופהחסידים03-5318674dassaf@post.tau.ac.ilתל-אביבכנס עכו 2017זכרונות משפחתיים/חיי משפחה במזרח אירופה (כנס עכו 2017) הערה:בין זיכרון להסטוריה: יחזקאל קוטין וספרו "מיינע זכרונות" לא הרצה
אסוליןהדסהמרצהמאגרי מידעישראל, העם היהודי, כלי מחקרלשעבר בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי054-7654636l.ac.huji.vms@archלשעבר מנהלת הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי2. הרצאה בזום - סניף חדרה וצפון השרון, מחזןר 10, מפגש מס' 51. יגעת ומצאת תאמין:מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מנית במקומות בלתי צפויים נתן הרצאה?, יגעת ומצאת תאמין: מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מאנית במקומות בלתי צפויים, כולל מפקדי מונטיפיורי; 2. הארכיון הלאומי לתולדות העם היהודי שליד הספריה הלאומית בירושלים2. 4.4.2022הרצאה מס 2
ד"ראקרשוקי052-3664137
פרופ'אקשטייןצבימרצההיסטוריה, כלכלהעולמיעם הוצאת ספרו העם הנבחר: על היהודים בניתוח כלכלי09-9602431zeckstein@idc.ac.ilסגן נגיד בנק ישראל לשעבר, המכללה הבינתחומית הרצליהסניף ראשון לציוןהמיעוט הנבחר2017
אריה-ספירניליאמנון הורביץ כהיסטוריון של ימי גדרה הראשונים
ארנוןנעמימרצהחקר משפחהארץ ישראל, מזרח אירופה054-4665922nomi.arnon1@gmail.comפתח תקוה1. סניף חיפה, סניף דן תל אביב; 2. יום עיון בבית אריאלה בנושא: חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים1. מדוע סבא ר' מרדכי יחיאל ברגר לא יצא לקראת גנרל אלנבי בכניסת הניצחון של לירושלים; 2. יומנו של סבא בצבא האוסטרו-הונגרי בקרפטים1. 12.5.2019; 2. 13.6.2022
אשדאלימרצהתרבות, ספרותליטא, ארץ ישראלאתר אינטרנט לספרות ולתרבות050-7391794elieshed@inter.net.ilגבעת שמואלכנס צפת 2019אלף ומאתיים שנים של שרשרת דורות משפחתית
ד"ראשכנזינורית050-733945609-8323380nuritash@netvision.net.ilהרצליהחוקרת, מדריכת טיולים, ועוד "תעלומות המחפשות פתרון"
אשלתמרמרצהתולדות הישובהמושבותארץ ישראל02-6751539ירושליםסניף ראשון לציון, מתקרבת לגיל 100משפחות בלקינד, פיינברג וחנקין
באלינטלאהמרצהאובדן זהות פיזית של הילדים ניצולי השואה מפוליןפולין050-7217180leab737@gmail.comהרצאה בזום במסגרת הסדרה ילדות עלומה אובדן זהות של ילדים מפולין בשואה 18.5.21
פרופ'בארחייםסופר, מרצה 050-5593623 050-2164484haimbeer@hotmail.com
פרופ'באומגרטןאלישבעמרצהמגדרהיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושליםללא שמות? קשיים ופתרונות בלימוד אודות חיי נשים יהודיות באשכנז בימי הביניים.
ד"רבהרדורוןמרצהDNAכללי052-6306405behardm@ftdna.comכרם מהר"לרופא מומחה טיפול נמרץ, גנטיקאי. עובד בבי"ח רמב"ם.חידושים במחקר גנטי של יהודים ספרדים ואשכנזים
ד"רבז'רנומרגליתמרצהmsnejar@mscc.huji.ac.ilתיעוד בע"פ, גנאלוגיה ומחקר היסטורי
ביאליקזיומרצהחקר משפחהארץ ישראל054-4309021zivbialik@gmail.comרמת חןגימלאיזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 8"ספרים רבותי ספרים – סיפורה של חנות הספרים הראשונה בתל אביב” 6.9.2020הרצאה מס 1
דר' בייאריעקבמרצהחקר קהילותארגנטינה050-6267634ymebayer@gmail.comבאר שבעשורשים ברשת/חיפוש שורשים משפחתיים באמצעות רשת האינטרנט
פרופ'בילויורםמרצהחקר קהילותמרוקו, ארץ ישראלמתמחה בקברי צדיקים, מגיה02-5883030 yobilu@gmail.com msyoram@mscc.huji.ac.ilכנס מעלה החמישה 2018הגירת צדיקים ואמונות נודדות תמורת בפולחן הקדושים של יהודי מרוקו הרצה
בינהברוךתל אביב הקטנה 1הרצאה בזום "הנין של הסופק ש. בן ציון"אוג' 2020
בלסיאנובלשנותניתוח שמות פרטיים ושמות משפחה ב-5 שפות
בןאלוףעיתונאי; מרצה;חקר משפחה, עיתונותעיתון הארץ1. הרצאה בזום/מחזור חמישי – מפגש מס. 4 – סניף חיפה והקריות;1. "עיתונות כתורשה משפחתית";9.11.2020 (עיתונות כתורשה משפחתית); הרצאה מס 1
דר'בן אבירמרדכימרצהגנאלוגיה, היסטוריהספרדמבוגר מאוד בבאר שבעבאר שבעסניף באר שבע
פרופ'בן ארילילךמרצההגירה, מגדר052-3992833יקנעםאורניםכנס יג', מעלה החמישה 2018הגירת ישראלים לארה"ב (עבודת דוקטורט) נתנה הרצאה; "הגירה-תפקיד המשפחה בהבניית זהות (מעלה החמישה)2018 (כנס מעלה החמישה)
פרופ'בן אריניצהמרצהספרותnitsaba@post.tau.ac.ilחיפהאמריטוס אוניברסיטת חיפהכנס שנתי 2016 בזיכרון יעקבהרצאה על ספרות וגנאלוגיה
בן אריהשביטמרצהחקר משפחהארץ ישראל, בריטניההרצאה על הנצחת חללים במסגרת פאנל במושב השלישי054-6321624shavitmp@gmail.com ‏תל אביבמשרד התרבות והספורטיום עיון היברידי בבית אריאלה בנושא: הנצחת חללים יהודיים בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה"חיילים וחיילות בצבאות זרים" הנצחת חללים יהודיים בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה13.6.2022
ד"רבן גדליהיוחאימרצהגנאלוגיה, מאגרי מידעגרמניה, עולמימנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. אוחד עם הספרייה הלאומית;054-4846346 yochai.ben-ghedalia@mail.huji.ac.il ; ghedalia@mail.huji.ac.il הארכיון לתולדות עם היהודי היום בספריה הלאומית1. כנס עכו 2017; או כנס מעלה החמישה 2018, מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי; 2. הרצאה בזום במסגרת הסדרה גנאלוגיה ומגדר; 3. הרצאה בזום/סניף דן תל אביב-מחזור שלישי – הרצאה 34. רישומי חיים יהודיים מגרמניה בארכיון לתולדות העם היהודי נתן הרצאה?, 2. מקורות ארכיוניים למחקר גנאלוגי; 3. ייצוג נשים במקורות ארכיוניים (גנאלוגיה ומגדר); 1. "הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי" (13.7.2020);15.3.2021 (גנאלוגיה ומגדר); 13.7.2020 (הארכיון הציוני);הרצאה מס 1
הרצאה מס 3
פרופ'בן דובפרופ' ניצהמרצהגנאולוגיה, ספרות052-740477404-8240847bendov@research.haifa.ac.ilחיפהאוניב' חיפהכנס 2016, אוניברסיטת חיפהבכיוון הנגדי:קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע (עריכה, מבוא ואפילוג) אינטראקציה עם א"ב יהושע. נתנה הרצאה
דר'בן דובד"ר זהבהמרצההיסטוריהארץ ישראלפתח תקווה02-5660478zbd@013.netירושליםהרצאה בסניף פתח תקווה ב27.6.12
דר' בן דודאירנהמרצההיסטוריהגרמניה054-6684475irene.abd@leobaeck.orgצור הדסהכנס צובה 2020קהילות אשכנז, איך ובאילו נסיבות קמו קהילות אשענז
ד"ר בן דורישראלמרצהחקר משפחה, היסטוריהעולמי054-7790131bendoric@bezeqint.netמצפה טל-אלהוראה- משגב, מרצהמשפחת דאודי - מאשכנז לצפת ולירושלים
בן טוביםאליהוחוקר, מדריך סיוריםחקר קהילות ארץ ישראלחוקר בית העלמין הישן בצפת052-6409516eli_bt@walla.comצפתכנס הגנאלוגי ה- 14 2019, הר כנען, צפתבית הקברות העתיק בצפת
דר'בן יעקבמיכלמרצה02-9973529michalby@emuna-efrata.ac.il, michal.ben.yaacov@gmail.comירושלים 1. מפגש זום לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה - עילם העמות הישראלית לחקר שורשי משפחה1. פליטי השואה בקזבלנקה -הועד לסיוע לפליטים זרים מיסודה של קאזס בן-עטר רצאה מספר 1
בן יצחקאביעדחוקר, מרצהחקר משפחה וקהילהעולמי052-8904306aviadb58@gmail.comמודיעיןכנס 15 צובה 2020, צובה; שיעור במדרשה 1/מתקדמים-"פתרון בעיות נקודתיות במחקר"; הרצאה בזום/סניף נגב - מחזור רביעי – מפגש 7 ;1. סיפורי משפחות מניסיונו של חוקר משפחה, כנס 15 במסגרת יוצאי ארצות דוברות גרמנית: 2. "משפחת הרבורגר מאז 1690"; 3. "פתרון בעיות נקודתיות במחקר" (מדרשה 1, פבר' 21); 4. "שמות משפחה – מה הם אומרים?" (זום); 5. שרשרת הדורותמדרשה 1- 7.2.21; 12.10.2020 (שמות משפחה); 5. 19.5.2020;הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
פרופ'בן נאהירוןמרצהyaronbn@mscc.huji.ac.ilהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות בת זמננו, ומנהל מרכז משגב ירושלים לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח ע"ש מנדל, האונ' העברית'מקרה מיוחס': לבנייתה של היסטוריה משפחתית
בן עזראהודמרצה, סופר, עיתונאיחקר משפחה, ספרותארץ ישראל03-5228827benezer@netvision.net.ilתל אביבהרצה בסניף ב- 25.7.2012פתח תקווה באספקלריה של ספריו ומשפחת בן עזר ראב/ בן עזר ראב/. 'חדשות בן עזר'
דר'בן שלוםיגאלהסיפור המשפחתי והרקע התרבותי של היהודים יוצאי תימן
בניה סרידןמרצה, סופרספרות, קהילהארץ ישראל, ישראל02-5811846 ירושליםסופר, עיתונאימצבר לתימני
בץאורימרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםישראל 1. הרצאה בזום: מחזור שביעי - מפגש מס. 7 - סניף נגב 1. ציוני דרך בחייהם של מאיר ושרה בץ – מראשוני באר שבע2/6/2021הרצאה מס 1
פרופ'בראשרהאקדמיה ללשון
ברליטליד ושם 050-3007234 02-6443542Lital.beer@yadvashem.org.ilיד ושםלאסוף את השברים (יד ושם)
ברשחרארכיון הג'וינט העולמי
דר'בראונראלימרצהאוסטרו הונגריה; גליציהelib8@bezeqint.netצור הדסהגימלאי (בעבר במשרד מבקר המדינה)סניף דן תל אביב, סניף חדרה וצפון השרון, סניף ראשון לציון"מסעותיי עם סבי, חייל בצבא הקיסר". אבני דרך לאיתור מידע על החיילים היהודים מגליציה ששרתו בצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה, מפות קאדסטר ועד לאיתור נכסי משפחה ואבני דרך להכרת חיי היום יום של משפחות גליציה, באספקלרית לבוב"
דר'בראונראלימרצהספרד, ארץ ישראלמתנדבי ארץ ישראל במלחמת האזרחים בספרדelib8@bezeqint.netצור הדסהגימלאי (בעבר במשרד מבקר המדינה)סניף דן תל אביב, סניף חדרה וצפון השרון, סניף ראשון לציוןמתנדבי מלחמת האזרחים בספרד
ברדאורנההפקת סרט על משה יואל סלומון054-7981168ornabird@gmail.comפתח תקווהסניף פתח תקווהסלומון - ממארגני האירוע 200 לעליית שלמה זלמן צורף לארץ2012
ברודטאליעזרעד הנה' – מכון לחקר גליציה ובוקבינהמנהגי אשכנז בגליציה החדשה
ברוכייאירמרצהחקר משפחות1. הרצאה בזום: מחזור שביעי – מפגש מס. 4 – סניף ירושלים 1. הרצאה בזום: בעקבות אברהם טרטנר בתקופת השואה 12/5/2021הרצאה מס 1
ברוכינחוםמרצהחקר משפחההרצאה בזום, מחזור 3 הרצאה 5 חיים של שליחות-סיפורה של משפ' ברוכי תמרי27.7.2020
הרבברונשטייןשלום02-5610047sygaa@netvision.net.ilירושליםרשימות של רופאים יהודיים מגליציה
ברז'יןארקדימרצה, גנאולוג גנאלוגיה, מחשביםמזרח אירופהתחום המושב052-255427603-5038878abgen@hotmail.comגני תקווה
פרופ'ברטלישראלמרצההיסטוריהמזרח אירופה, ארץ ישראלבר פלודתא של ד"ר אריה מורגנשטרןbartalisr@yahoo.comפרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העבריתגלות בארץ: יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות. מאומה ללאום: יהודי מזרח אירופה 1881-1772
ברטמן-אלהללענתמרצה, חוקרתהשואה054-4990570anatb@gfh.org.ilלוחמי הגיטאות אוניב' תל-אביבכנס עכו 2017
דר'ברימןרוןמרצהחקר משפחהארץ ישראל, תל אביבמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה0546799556rbreiman@inter.net.ilסניף השרון. הרצאה בזום, מחזור 4 מפגש 1הסבים של רון וגיל - מאוקראינה באהבה7.8.2020 (הסבים);.הרצאה מס 1
פרופ'ברלוביץ יפהמרצההסטוריה, מגדר, ספרותבעייתית מאוד03-5281476; 054-7501947berblo@hotmail.comתל אביב1. כנס 2016, אגודת האורז/נשים בתרל"ח/ זרח ברנט; 2. הרצאה בזום, סניף רשלצ ומושבות הדרום, מחזור 13 – מפגש מס. 3 1. נשים בעליה הראשונה בזכרון יעקב (שושנה שבבו מזכרון יעקב, ילידת צפת) נתנה הרצאה, זרח ברנט: יהודי נודד בגירסה ציונית 2. מי אתן נשות העלייה הראשונה ? 2. 27 בפברואר 2023הרצאה מספר 2
ברנעשרהמדריכת טיוליםכלי מחקרבתי קברות בהר הזיתים1. הרצאה בזום יחד עם אירית כהן ליברמן, סניף ירושלים, מחזור 10 מפגש 4;1. בתי הקברות בהר הזיתים כמקור מידע גנאלוגי;1. 21.3.2022;הרצאה מס 1
ברנרסלידיההטבח על הדנובה בנובי סאד
גביזוןרמימבשרת ציון
דר'גבעשרוןמרצההיסטוריה, מגדרארץ ישראל, ישראלפעילה בתקשורתgeva.sharon@gmail.com
גברטובהמרצהtovagaver9@gmail.comגבעת חיים מאוחדכנס צובה 2020
ד"רגדליה-הברלאהמרצהגנאלוגיה, היסטוריהעולמירומניה, צ'רנוביץ050-5690246leahgedalia@gmail.comתל-אביב1. הרצאות, רכזית אקדמית, תכנים, הבניית זיכרון קולקטיבי בצ'רנוביץ, ריכוז פעילויות בעיל"ם 3. סניפי עיל"ם איתכם בבית סניף השרון– מחזור 14 – מפגש מס. 1 2. נושאים שונים בתחום הגנאלוגיה + בוקובינה; הרצאת סיכום: "אתגרים בחקר הסיפור המשפחתי של נשים" (נאלוגיה ומגדר); 3. טרנסילבניה היהודית – גיאוגרפיה, היסטוריה, דמוגרפיה, תרבות ושואה – מקורות מחקר –2. 22.3.2021 (גנאלוגיה ומגדר) 3. 15/5/20233. הרצאה מספר 3
ד"רגואטהענת052-263687809-7673340multyeda@hotmail.comכפר סבא44219 מרצה1. מגירוש ספרד לגלויות השונות. 2 המסורת המשפחתית על יחוס לדוד המלך - המקרה של מיכאל הלפרין.
גודמןמיכהמרצהיהדות, פילוסופיהעולמיקשה להשגהmicha.goodman@gmail.com.מורשת תל פרת
הרבגוטמןאלחנןמרצהחקר המשפחהתל אביב052-7171780guttman0267@gmail.comתל אביבגמלאי אוניברסיטת תל אביבאבי, נחום גוטמן
גוטמןדליהמרצה, סרטיםהשואה, עליית הנוערשואה הרצאה וסרט על ילדי טהרןיום עיון ילדות שכזאתילדי טהרן
פרופ'גוטמןמנחם, חמימרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה03-6409824 , 03-6409875mena@tauex.tau.ac.ilזום, ראשונים בת"א מחזור שני – מפגש מס. 12אבי, נחום גוטמן, הילד הנצחי של תל אביב1.11.2020הרצאה מס 1
גולדהברר' יחיאלמרצההישוב הישן, משפחות רבניות ועוד054-8004459בני ברק?הרצה ביום העיון למקורות רבניים: נין ונכד: גילוי צאצאים ושירוש טעויות אצל "הפנים המאירות"ידען גדול מרצה גרוע
גולדנברגסוריןמרצהגנאולוגיהרומניהרומניה הגדולה054-4667215soring0412@gmail.comחולוןסניפים, כנס 15 צובה 2020חקר שורשים ברומניה "הישנה" עם דגש לאזור מולדובה (רומניה) "הממלכה הישנה של מולדבה"
עו"דגולןרונימרצהגנאולוגיה, חקר משפחהאירופה, ארה"במשפט ומוסר לגנאלוגים050-5494524rony.golan@gmail.comרמת השרוןכנס 2016חקר המשפחה-מחויבות לפרט, למשפחה לחברה ולדורות הבאים (אתיקה במחקר הגנאלוגי). זהות אבודה, הרצאות שונות בנושא גנאלוגיה,
דר'גומלניבימחקר משפחתי וחיפוש קרוביםמרצה054-4650953nivigomel@gmail.comזום, ראשונים בת"א הקטנה 2מלך הבירוקרטיה של תל אביב הקטנה22.11.2020הרצאה מס 1
ג'וןמיה מרלןמרצהחיפוש קרוביםעולמיתחקירנית של צופית גרנט בסדרהטלויזיהכנס 2016תחקירי דוקו
גוסוריצ'רדפרוייקט WIRTH
גושןאילנהחוקרתגנאלוגיהארץ ישראל, מזרח אירופהצפת050-5741161ilanag93@gmail.comצפת
דר'גז אביגיילמריםמרצה050-7742181077-9319083gez-avigal@bezeqint.netפתח תקווה49270השתקפות עתיקּות קהילת יהודי ג'רבא על פי שמותיהם
ד"רגזיתתמרמרצה050-5831031 04-9834720tgazit12@gmail.comכנס 15 צובה 2020 מרצה במושב יוצאי ארצות דוברות גרמנית: קהילות היהודית בגרמניה על פי יומני סבא
גיאאילן מרצהיהדותארץ ישראל, מזרח אירופהגרי צדק052-2540814 08-8543444ilanguy@gmail.comאשדודשלמה אגייב ובנו אילן גיא ירצה בינואר או פברואר 2014עליית הגרים לא"י (סובוטניקים)
גיוזליחייםגניאולוג, חקר שמותמאגרי מידע עולמיבית התפוצותhaim@bh.org.ilבית התפוצותכנס 2016, בית התפוצותמאגרי מידע בבית התפוצות נתן הרצאה, 1.פירוש שמות משפחה שליהודים ספרדים ואשכנזים. 2. מאגרי מידע בבית התפוצות.
פרופ'ג'ינאו איילמרצהיהדות יוון בשלהי התקופה העות'מנית054-7699191האוניברסיטה העבריתיהודי יוון בין שתי מלחמות העולם
גילאבישי052-9599371יבנהתולדות משפחת יהושע (א.ב. יהושע)
דר'גילוץהראלמרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה03-6320920gilutz@bgu.ac.ilזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 4המרכז המסחרי הראשון בת"א-ספורה של שכונה חדשה9.8.2020הרצאה מס 1
גלילנעמהמרצההשואהעולמייד ושםnaama.galil@yadvashem.org.ilמנהלת מחלקת ההדרכה ביד ושם באגף הנצחה והסברה ביד ושם"ואלה שמות - זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדות מוות שיצאו מאושוויץ – בירקנאו, הקבורים בקברי אחים בפולין"
דר'גלמןאוריאלמרצהיהדותמזרח אירופהחסידותבר אילןכנס מעלה החמישה 2018משפחות:סיפורה של משפחה חסידית מווהלין לא הרצה? דר' מורגנשטרן
פרופ'גנורבועזמרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה054535179909-9527277ganor@idc.ac.ilזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 5מזרחי ואלקונין-מה בין מלונאות, אינטריגות ומודיעין במלון הראשון בת"א16.8.2020
גמליאלעדי (אליעזר)מרצהחקר קהילות, חקר משפחה וקהילהיו"ר העמותה והמרכז לחקר מורשת קסטל (נצר למשפ' קסטל)050-8510188adi@castel.org.ilרחובות76330יו"ר העמותה והמרכז לחקר מורשת קסטלכנס מעלה החמישה 2018, עסק פרטי. עמותה החוקרת את בני קסטל 4000 איש באילן. קיימו כנסי משפחה; הרצאה בזום/מחזור חמישי – מפגש מס. 1 – סניף דן תל אביב 1. משפ' קסטל-4000 קרובי משפחה נתן הרצאה?, 2. מספרד לא"י, לעזה, לחברון, לירושלים, לצפת לכל העולם; 3. “מקלעת איוד בספרד לישראל – משפחת קסטל חוזרת לשורשים”(זום)19.10.2020 (מקלעת איוד)
דר'גפניראובןחוקר, מדריך טיוליםחקר קהילותארץ ישראלשכונות ואשכנזים בירושלים050-2180961gafni@ybz.org.ilירושלים
ד"רגפניאמונהסיכום המחקר על מצבות כמקור מידע היסטורי
דר'גרברנחnsgerber@bezeqint.netחוג להסטוריה של עם ישראל אוניברסית תל אביביעקב ספיר, יהדות בבל והפזורה היהודית הבגגדית
גרולאברהםמרצהמאגרי מידעמנכ"ל Jewish genavraham.groll@gmail.comJewishGen
פרופ'גרוסאבי 08-6461138 agross@bgu.ac.ilהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריוןתולדות יהודי ספרד ואנוסי ספרד ופורטוגל. אנוסים בברזיל
גרוסמןחיים 052-2540814מרש ציוני ב-4 מערכות: רוטשילד, הרצל ובן זאב
ד"רגרטנר חיים מרצה050-6433411נחליםיד ושםהרצה בשנת 2012 בסניף ירושלים על הרב שאול וואהל בשותפות JRI פולניה ומשך 80 איש"הרב שאול וואהל -  קו נמשך לצאצאיו"   מנהל הארכיון של יד ושם
גרינברגנוריתמרצה, מדריך טיולים גנאלוגיהמרכז אירופה, גרמניה, ארץ ישראל, מברלין לנהלל052-879518004-8383510nuritgre@gmail.com1. סדרת היקים מפגש 4; 2. יום עיון בבית אריאלה בנושא: "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים"1. מברלין לנהלל סיפור המשפחה היקית הראשונה בנהלל; 2. גדעון פרוידנברג - חייל בצבא הקיסר כותב ומצלם1. 31.5.2020; 2. 13.6.2022הרצאה מס 1
גרינברגבת שבע052-8009970 ראשון לציוןעבודת שורשיםטל הר-מלך
גריץסילביההגירה אל החופש: פרשת ההתיישבות החקלאית בארגנטינה בשלהי המאה ה - 19.
גרעין-כליהודיתמרצהליטא, מזרח אירופה052-3792469ygarinkol@gmail.comרמת השרוןהרצאה בזום/סניפי עילם אתכם בבית -מחזור שישי – מפגש מספר 5; הרצאה בזום/סניף השרון - מחזור 3– הרצאה 1; הרצאה בזום/סניף חיפה והקריות -מפגש 4; הרצאה בזום, מחזור 12 מגש מס' 5; 5. הרצאה בזום, יום עיון כתיבת סיפור חיים ויצירת אתר אישי ברשת האינטרנט; הרצאה בזום "החיפוש אחרי הילדות האבודה" ; "ליטא – פלך וילנה והליטוואקים” - מחזור 3 הרצאה 1; "איך לשחזר סיפור חיים יש מאין"(קריות 4); העוצמה שבגילוי-ספורה של הילדה אניה וייס, הלא היא חנה לכנר; 5. "לא רק שטעטלאך, חקלאים יהודיים בעת החדשה (21.9.2022); 24.3.2021 (ילדות אבודה); 29.6.2020 (פלך וילנה);-29 ביוני 2020; 8.6.2020(קריות 4); 5.12.22 (חנה לכנר) 1 2 ; /
גרשונידנימרצהמאגרי מידעמנהל אתר האינטרנט של עיל"ם052-5522626DANNYGE@Amdocs.comסניף ת"א. הרצאהבזוםהסבר על שימוש באתר החדש של עיל"םהרצאה מס 1
דאהרזיאדמרצהגנאולוגיה פלסטינית054-4721901ziad_zedany@hotmail.comנצרתפרטיכנס 2016עץ משפחה פלסטיני דאהר עומר שליט הגליל נתן הרצאה
פרופ'דה-לה פרגולהסרג'יומרצהדמוגרפיה02-6540708sergioa@mscc.huji.ac.ilכנס מעלה החמישה 2018, דמוגרפיההגירה נתן הרצאה, מי הוא יהודי ספרדי? דמוגרפיה, זהות.
דובוסרסקי (מלין)דליהראשון לציוןעבודת שורשיםטל הר-מלך
דובידזוןגליה מרצהארכיוןפתח תקווה03-9286300GALIAD@PTIKVA.ORG.ILפתח תקווהסקרה את הארכיון 27.6.2012ארכיון פתח תקווה
דונתנירמרצה: 052-6922414nirdonath@gmail.com יועץ ניהול; נתן הרצאה בזום באותו נושא/סניף השרון - מחזור שישי – מפגש מספר 2 - 10/2/2021;אם תרצו זו אגדה" מחקר גנאלוגי כרומן"; 10.2.2021 (הרצאה בזום);הרצאה מס 1
דיין חממהעליזה03-5339278aliza@bjhc.org.ilאור יהודהכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב עראק
דמניגגונטראבני נגףהנצחה וחיפוש קרוביםגרמניהGunter@gunterdemnig.deגרמניהבכנס עכו 2017אבני נגף-גרמניה-אמור היה להרצות בכנס עכו
דמסקיאהרןמרצהבלשנות050-650737302-9931878demskya@ashur.cc.biu.ac.ilמנהל הפרויקט לחקר השם היהודי, אונ' בר אילןבעזרת השם": שמות משפחה, מקורות" השם וחשיבותם
דניןאהודמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים050-5208488edannin@gmail.comזום. ראשונים בת"א הקטנה 2קורות משפחה אחת29.11.2020
פרופ'דקל חןיונתןמרצהחקלאות יהודית בעת החדשה 0547916931jonathan.dekel-chen@mail.huji.ac.il1הרצאה בזום - יום עיון, יחד עם פרופ' מרגלית שילה, יוסי שמחוני, יהודית גרעין-כל ותמר מחלין1. שם ההרצאה לא רק שטעטלאך, חקלאים יהודיים בעת החדשה1. 21.9.2022
דרורמיכלמרצהמומחית יעץ ומידע בארכיון יד ושם לאיתור קרובי משפחה, ילדים ניצולי שואה לאחר המלחמה, מסמכים ממחנות ריכוזפולין, גטו לודג'054-2161530michal.dror@yadvashem.org.ilיד ושםהרצאה בזום במסגרת הסדרה ילדות עלומההילדים של חסיה15.6.21
דרור-בטליוןלאהמרצה052-8344891חיפהביה"ס המקצועי היהודי "מסדה" לנערים ניצולי שואה בדרמשטדט, גרמניה 1182 – 1184
דרוריצחי ואטימרצהיודנרט, שואהdroryze@hotufi.netרמת גןמש שמשפחתי לא סיפרה לי מעולם
הבר ליליhaber.lili@gmail.com
הברפלד דבורה050-5623449devorahaberfeld@gmail.comהרצליהכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי ארצות דוברות גרמנית
ד"רהדרגילהמרצה052-5734704carmen@hotufi.netכנס 15 צובה 2020מושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו: משבתאי צבי למהפיכת התורכים הצעירים : יהודים ו'מאמינים' באזמיר, איסטנבול ושאלוניקי.
הדריקרןמרצהמחקר אודות אביה מיכאל וייסבך מבוקרשטרומניה054-8115672kerenhadari@gmail.comהרצאה בזום במסגרת הסדרה ילדות עלומהילדותו האבודה של אבא8.6.21
הדריאריאלמרצהעונג שבת" - ספר משפחה המתעד 14 דורות של משפחה מיהדות עירק
הוברמןחגיסיפורי משפחה וקהילה054-6713789huberman1959@gmail.com1. הרצאה בזום - סניף ראשל"צ, מחזור 11 מפגש מס' 21.תולדות ההתיישבות היהודית בעזה1. 9.5.2022הרצאה מס 1
הולנדראיילמרצה050-8566298ns_eyholla@bezeq.netמציאת בן דוד לאבי
הולצברגמאירmeyerholtzberg@gmail.com
הוסבועזמרצהbhuss@bgu.ac.il
הופדורית054-454416509-9544165הרצליהפסיכולוגית וחוקרת ספרות (הסכימה ואחרי יממה תקעה לי ברז) מר מאני/א.ב. יהושע
הורוביץדניאלמרצהמאגרי מידע גנאולוגים052-4642274 daniel@myheritage.comכפר סבאMyHeritageכנס צפת 2019, MY HERITAGE; מדרשה 1/מתחילים ומתקדמים מאגרי מידע גנאולוגים הרצה?, הרצאות שונות בנושאי מבוא לגנאלוגיה, איך בונים עץ משפחה, מנועי חיפוש על גנאולוגיה באינטרנט; "עץ משפחה מכוון" (מדרשה 1/מתחילים); "מאגרי מידע (מדרשה 1/מתקדמים).מדרשה 1 /מתחילים-31.1.21; מדרשה 1 /מתקדמים-28.2.21
הרבהורוביץיהודה אהרוןמרצהגנאלוגיה רבנית, כלי מחקר"פרענומעראנטן" - מכרה זהב לגנאולגים (ביידיש מעין רשימת תודה בתחילתה או בסופה של מהדורה ראשונה של כותר ספרות קודש המכילה את שמות המזמינים מראש את הכותר בטרם יצא לאור,yudaron@yahoo.com1. כנס 15; 2. הרצאה בזום, סניף דן תל-אביב, מחזור תשיעי - מפגש מס. 4 2. גנאלוגיה רבנית, "פרענומעראנטן" = מכרה זהב לחוקרי שורשי משפחה 22/11/2021הרצאה מס 2הרצאה מאלפת (לאה הבר)
הורינריהודההיהודים במלחמת האזרחים בארה"ב
היינריךמריוסחוקר054-631006marhein012@12.net.il
הירדניתמרמרצה, מדריכת טיוליםהיסטוריה, ארץ ישראל, ירושליםבעקבות היוצאים מן החומות, על מערכת המים בירושלים tamar7575@gmail.com
ד"ר הכהןדבמרצהגנאלוגיה, היסטוריהלאדינו050-674200008-9790256dkcohen@neto.net.ilבית 99785כנס 2015, ספרן יד בן צבי, מרצהמשפחות יהודי איזמיר לאור מסמכים, ספרי קהילה וכתובות ממגורשי ווינא, ממשפחת חכמים וסופרים" להשתלבותה של משפחה רבנית ממוצא אשכנזי בקהילה היהודית באיזמיר.
הכהן פרםמיכלהסופרת שרה פונר050-6331304 רצוי להתקשר בווטסאפכפר סבא
הכרמליעדינההרצל האישיות ואוניית המעפילים
הלוי צפתמיכלחוקרת054-5656056mimiha10@gmail.com
דר'הלוישרוןshhalevi@research.haifa.ac.il
הלשטייןז'אנהמרצהDNA052-2851366j.helshtein@gmail.comמדרשה 1/מתקדמים;1. לא יודע באיזה חברה לבחור;
2. רוצה לרכוש ערכת ד.נ.א. DNA - מסע בעקבות אב בלתי ידוע;
3. יסודות ב-DNA+"איפה נבדקים ומה זה אומר?" (מדרשה 1/מתקדמים);
מדרשה 1/מתקדמים 2.5.21;הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
הרצאה מס 3
הלר פלדיהודיתמשפחת הלר - צפת
הנקיןמיכלמרצה053-7548985 04-6193424michalh@haifa.muni.ilחיפהכנס עכו 2017, מנהלת ארכיון חיפהמושב מעגל חיים. אוצר עדויות על מעגלי חיים בארכיונים נתנה הרצאה, מפת הדרכים של הארכיונים במדינת ישראל
דר'הסתמר02-5883708tamar.hess@mail.huji.ac.ilהחוג לספרות עברית האונברסיטה העבריתעבר והווה: יומנים כמקור של אוטוביאוגרפיה
הספלבנישימור מסמכים
דר'העבריאופיריו"ר הועדה הציבורית לקבוצות עם זיקה לעם היהודימשרד התפוצותכנס עכו 2017 כנס מעלה החמישה 2018מעבר לסמבטיון-עשרת השבטים-מציאות ואגדה נתן הרצאה באחד הכנסים
הראובני זאביבשמת1. הרצאה בזום, סניף חיפה 1. הפסלת בתיה לישנסקי19.5.21הרצאה מס 1
פרופ'הראלירוןקהילות המזרח - יהדות סוריהמרכז דהאן - ספרים על קהילות מופקד על הפצת ההיסטוריה של קהילות היהודים במזרח
הרנוישמואלמרצהשימור בית בוסלצפת
דר'הר צבישירלימרצה050-637610809-7653983sharzvi@bezeqint.netחניתה 8, כפר-סבא1. הרצאה משותפת בזום, העמותה לתולדות חיפה, (עם דר רן לין, מיכה רטנר, פרופ' איתנה פדן, פרופ' אליהו טובי)1. שורשים חיפאיים דוד הכהן 1. 16.3.2022;
פרופ'הרריחייםמרצהחקר משפחהמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנהhaim.harari@weizmann.ac.ilזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 6; "מאנדרטת המייסדים להיכל העצמאות 40 מ' ב-40 שנה"; 23.8.2020 (ת"א הקטנה); הרצאה מס 1
הרשקוביץלוסיאן-זאבמרצהרומניה052-383370902-5671299lucian.herscovici@gmail.comירושלים926221. משפחות יהודיות ממוצא ספרדי ואשכנזי ברומניה. 2. מגליציה האוסטרית לרומניה: הגירת משכילים יהודיים אחדים בשנות החמישים, הששים והשבעים של המאה הי"ט.
ד"רהרשקוביץארנוןמרצהגנאלוגיה054-5653751 hershkovitz@gmail.com arnon.hershkovitz@gmail.comהרצאות שונות בנושא גנאלוגיה, חידושים במחקר הגנאולוגי.
השביטדודאליהו דה-לונה מונטאלטו - אנוס / יהודי במאה ה-16 בחברה הסובבת
ד"רואגורפימרצה052-4377847vago@tauex.tau.co.ilכנס 15 צובה 2020מרצה במושב יוצאי רומניה הגדולה:"איך והאלו נסיבות קמו קהילות יהודי רומניה הגדולה"
פרופסורוגנרדניאל חנוךמרצה054-9009155daniel.wagner@weizmann.ac.ilמכון ויצמן הרצאה בזום/סניף דן תל אביב- מחזור רביעי – מפגש 3;1.איחוד בסיסי נתונים גנאלוגיים – כלי לשחזור קהילות יהודיות נכחדות. 2. רקע ומבוא כללי לגנאולוגיה; "כשאנשים נעלמים – סיפורים ואגדות" (זום)31.8.2020 (כשאנשים נעלמיםׂ;הרצאה מס 2
רודהרולדמרצהhrhode@verizon.netארה"ב, ושינגטון DCשיטות מודרניות בחקר שורשים
פרופסורוולקובשולמית volkov@post.tau.ac.ilפרופסור אמיריטוס להיסטוריה של עם ישראלבין ייחוד לטמיעה: יהודי גרמניה 1780-1918;
וורוצלבסקיסינטיהמנהלת פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה ביד ושםפורטל לחיבורים ותגליות: סיפורים מהמאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה
ויסרדיןveisserd@gmail.comהרצאה בזום, ראשונים בתל אביב הקטנה 1 מפגש 71. בין ראינוע עדן לקזינו של תל אביב – סיפורה של משפחת ויסר (הנין של מרדסי ויסר, בעלים משותף של ראינוע עדן)30 באוגוסט 2020 הרצאה מס 1
וייס-סלפשרהwesara@netvision.net.ilחיפהעיירה היתה בליטא – "דוסיאט" לאור הזכרונות
וויכנסקידרורמרצהמשמר העמקגילוי קרובי משפחה שנעלמו בזמן מלחמת העולם השנייה ונחשבו כנספים/שלמה בעל אלף נשותיו ולוחמי החאן
וימןיעקבמרצהאוניות מעפילים - האונייה "אקסודוס"050-7824535waiman@inter.net.il
ויסרדןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 7בין ראינוע עדן לקזינו של תל-אביב. סיפורה של משפ' ויסר30.8.2020הרצאה מס 1
דר'ולדמןידעאלמרצהגנאולוגיה וגנטיקה יהודית - בני ישראל054-4351059yedael@gmail.comגבעת שמואלאוניברסיטת חיפהכנס 2016מוצאם של קהילת "בני ישראל"
הרבולדמןמנחםניר עציוןכנס מעלה החמישה 2018רישום אילנות יוחסין ושמירת יחסי משפחה הדוקים עד שבעה דורות בקהילה האתיופית הרצה?מורגנשטרן
וֶלקוביץסרפימה (סימה)מרצה054-7942932sima_velkovich@yadvashem.org.ilירושליםחוקרת במחלקת יעץ ומידע של ארכיון יד ושם, כולל ארכיון באד ארולסןכנס צובה 2020; מדרשה 1/מתקדמיםעל ארכיון באד ארולסן, "אבקואציה" – חיפוש לאחר תיעוד אודות אלו שפונו בשטחי ברית המועצות במלחמת עולם השנייה; "יד ושם" (מדרשה 1);מדרשה 1 - 11.4.21;
דר'וסליוסףמרצהוירולוג, חקר משפחתוהונגריה ואוקראינהעורך ובוחן בתחום הפטנטים במשרד המשפטיםהרצאה בזום, סניפי עילם אתכם בבית - מחזור שמיני – מפגש מס. 5 – סניף ירושלים "עד שאבא נפטר לא ידעתי כלום ואז גיליתי עולם ומלואו"; 7/7/2021הרצאה מס 1
וקסלרבנימין זאב2 ערים ולאן נעלמה הרכבת: ביאליסטוק מול טיקטין
זוהירליריlirizohari@walla.comבאר יעקב
זיוציפורההספריה הלאומיתאתר הספריה הלאומית
זילברסינימרצהגניאלוג052-2578418sinai_zilber@hotmail.comקריית אונוכנס גנאלוגי; מורה בקורסים; בסניפים, כנס צפת 2019, כנס 15 צובה 2020; מנחה בזום -סדרת ה"יקים" (עם טוקטלי ונגה קפלביץ); 4. הרצאה בזום - יום עיון, סניף השרון, מחזור 12 מפגש 1; 1. סדנת חקר שורשים סדנה לחוקרי משפחה "יקים" ; 2. יו"ר מושב סדנאות (2020), בתי קברות כמאגרי מידע; 3. סדנה לחוקרי משפחה/מסע פענוח מכתבים (2.6.20); 3. "שאלות ותשובות וסיפורים"; 21.6.2020 (סדנת היקים); 2.6.2020(פענוח מכתבים); 3. 5.9.2022הרצאה מס 1
זילברמןאיטהמרצה, כליזמרארכיון המשפחה וכליזמריםישראל/צפת052-7077996itazilberman@gmail.comירושליםכנס 2016 או כנס צפת 2019ארכיון משפחתי של ראשי צפת האשכנזית במאה הי"ט הרב זילברמן והרב הלר - סיפורים משולבים בנגינת כליזמרים מהסנון הישן. איטה באקורדיון ובנה דב בקלרינט נתנו הרצאה
זילברמןפנינהמרצה, מדריכת טיוליםגנאלוגיהרומניה054-228-8141peninah36@hotmail.comמודיעיןאיך לתכנן טיול שורשים ברומניה
זלברברגשלומיתעדהשואה - אבני נגףגרמניה052-3613977shlomith.zyl@gmail.comכפר סבא
זלוטניקעודדהחוקרתפקואם0524731281. הרצאה זום יחד עם דבורה נצר, יד בן בי,1. כנס וירטואלי של מתנדבי פקואם, חלק א'_ב'21.12.2021 הרצאה מס 1
זמירלבנהמרצה03-69575 70levanazamir@gmail.comתל אביב62999נשיאת ארגון יוצאי מצריםיהודי מצריים -סיפור משפחתה - מוסרי ווידאל
חאלידיחלילמרצההסטוריה של משפחת חאלידי, ספריית המשפחה, רושלים052-2458902khykhalidi@gmail.comירושליםמנהל הקדש משפחת חלידי
רבחבהמשהמרצהמרכז בינ"ל עם עולםהרצאה בזום סניף ראשל"צ, 25.5.201. הכנס הגנאלוגי ה-8 הרצאה מס' 5 יחד עם סימה אמר קובץ בין ספרד לאשכנז בנושא "האם אנו צאצאיהם של גולי בבל; 2. מרכז עם עולם (25.5.20)1. 27.11.2016; 2. 25.5.2020
דר'חוברהדרורמרצה052-3097533drori37@walla.comמכללת אורות ישראלתמותת הילדים בירושלים במאה ה-19: מעשים ודרכי התמודדות
פרופ'חולתאגדעון (גידי)מרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, גנאלוגיה ומגדר050-6220058gidihulata47@gmail.com1. הרצאה בזום, מחזור 12 מפגש מס' 4, סניף רשל"צ1. ממוניקדם לחולתא - סיפור משפחתי וחקר שורשי משפחה1. 21.11.2022הרצאה מס 1
חטקביץצבי וחביבהמרצהתולדות המשפחהzvihat58@gmail.comקרית חייםדואט לחקר השפחה
דר'חיוןויקטורמרצהגנאולוג-חוקר קהילהטוניס050-5752711vhayoun@bezeqint.netנתניה1. כנס מעלה החמישה 2018; 2. הרצאה בזום, בניף ת"א, מחזור 10 מפגש 3; 1. משפחות: סיפורה של משפחה טוניסאית נתן הרצאה, יהדות טוניס; 2. משפחת קארילה = מסע שורשים סביב אגן הים התיכון;2. 21.2.2022הרצאה מס 2
חמיצרדןמרצהכלי מחקר משפחתי וחיפוש קרוביםגרמניה, לייפציג050-5210563chamizier@inter.net.ilהרצליההרצאה בזום: סדרת היקים-מפגש 2 הגנאלוגיה האמנותית שלי 10.5.2020הרצאה מס 1
חןזהבהמרצהמגורשי ספרדספרדים052-3639866chenzenator@gmail.com. 1. סניף דן תל אביב; הרצאה בזום במסגרת הסדרה גנאלוגיה ומגדר; 2. הרצאה בזום/סניף הנגב;1. נשות קוריאל; בנבנידה אברבנאל- הבנקאית היהודייה מנאפולי " (גנאלוגיה ומגדר); 2. נשות טוראל 1.3.2021 (גנאלוגיה ומגדר); "נשות טוראל"; 12.6.2020 (הנגב)הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
12.6.2020(טוראל);
חנןמיכאלמרצהחקר קהילות, כלי מחקר גרמניה054-6909099 michaelhanan@hotmail.comחיפהכנס עכו 2017; הרצאה בזום/סדרת היקים מפגש 5; 3. הרצאה בזום-סניף דן1. מושב קהילות - מחקר רב דורי בקלן ; "קהילת סוחרי בהמות יהודיים בששופלך, על "שפת הסתרים" שלהם ומה שביניהם; 2. סיפורה של סנטה; 3. מאגר המידע ITS בבאד ארולסן- דרכים לשימשו מושכל7.6.2020(יקים); 3. 24.10.2022. הרצאה מס 1
דר'חנניהדסמרצה052-2666495hadasshanany@gmail.comמרצה "חרדים וחילונים כל מיני יהודים",
דר'חפר -ענתביאליעוזמרצהמשפחת ענתבי בצפתישראל/צפת050-6242791  elioz.hefer@gmail.comחיפהכנס 13 מעלה החמישה 2018 או כנס צפת 2019, מרה במכללהחקר משפחת ענתבי בצפת ?, מורשת משפחת ענתביצפת 2019הרצאה מס 1
חריש מיכה054-4443233meharish@netvision.net.ilגבעתייםכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי רומניה הגדולה
טבתמיכלמרצהמגדרהאוניברסיטה העבריתכנס 13 מעלה החמישה 2018, נשים מהגרות - האם ובמה הן נבדלות מגברים מהגרים , נשים מהגרות וגברים מהגרים
פרופ'טוביאליאסמרצהסיפורי משפחה וקהילהחיפה052-4056662elias.toubi@gmail.com1. הרצאה בזום - סדרה בת 5 מפגשים, מפגש מס' 3; 2. הרצאה בזום משותפת (דר' רן לין, פרופ' איתנה פדן, דר שירלי הר צבי);1. שורשים חיפאיים - אישים ומעשים בתולדות חיפה 2. "שושלות משפחתיות בעסקים";1. 30.3.2022; 2. 25.5.2022הרצאה מס 1
טוואטחהזוהירמרצה050-52031404-6980349shapso@yahoo.comכפר רחנייהמנהל המוזאון הצ'רקסי ברחנייהמהרי הקווקז אל מורדות הגליל
טוקטליאורןחוקרגרמניה - לאדינו050-475301355oren@gmail.comהרצאה בזום/-סדרת ה"יקים", בהנחיית סיני זילבר ;סדנה לחוקרי משפחה "יקים" ;21.6.2020 (סדנה);
דר'טייכרלאהמרצה. עורכת (לשעבר של עתון העמותה "שרשרת הדורות")גנאלוגיה. הסטוריה/ לימודי א"י. תולדות עם ישראללדינו, יהודי ספרד/ יהודי א"י / המאבק על הקמת המדינה/יהודי פולין/יהודי אוקראינה058-559966304-9985782anafa-e@zahav.net.il כרמיאל2166333סניפים. כנס בינלאומי בירושלים(2004)מנהלת חדר משאבים; כנס שנתי של העמותה בבית התפוצות -מנהלת אקדמית; הכנס הבינלאומי (2015) בירושלים מרצה, הכנס הבינלאומי ורשה (2018) מרצה הובלת חוג גנאלוגיה בכרמיאל 4 שנים - לא של העמותה., בסניפים, בכנסים, בחוג בכרמיאל; הרצאה בזום/סניף ראשון לציון-מחזור רביעי- מפגש 2 ; 8. הרצאה בזום - סניף ירושלים, מחזור 11 מפגש מס' 4;1. הרצאות, הדרכות אישיות וקבוצתיות, 2. משפחות סידי אשר מאיזמיר. 3. משפחת צוקרמן מעיירות גליציה 4. "את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק"-ספור על הדרך בה המוזיקה גילתה לי על ואת המשפחה 5. "התינוקת שננטשה ברחובות קרוסנו בשנת 1942 היא בת דודתי "- דרכי החיפוש של צוות חובק עולם, צוות שנרתם לגילוי, 6. זיהוי מדוייק שהביא לאיתורה של מריה, שעל קיומה לא ידענו; 7. כל ישראל ערבין זה לזה” (זום ראשל"צ); 8. זהותה האבודה של מריה ויסטינסקי7. 22.8.2020 (זום ראשל"צ); 8. 20.6.2022הרצאה מס 1 ; הרצאה מס 8
טימור אשורהילהמרצהסניף ראשל"צ. הרצאה בזום, מפגש 1 הקשה של הלחם13.4.2020
יגאליורםמרצהתנו פנים לנופלים, מחקר משפחתיארץ ישראל, צרפת052-3997580igael@orange.net.ilקרית טבעון1. סניפים; 2. סדרת היקים מפגש 31. “אינגבורג הלנה סימון מפרנקפורט” ; 2. הרצאות, ממשפחת מוצא קטנה לעץ ענף-משפחת יגאל השומר, פרוייקט לתת פנים לנופלים" 24.5.2020 הרצאה מס 1
יגוריוסימרצהגנאלוגיהרומניה  yagury@netvision.net.ilפתח תקוהסניפיםמצבות ברומניה, מצבות כמקור מידע גנאלוגי
רביהודאימשהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםסניפי עילם – אתכם בבית – מחזור שמיני – מפגש מס. 3 – סניף דן תל-אביב 1. הרצאה בזום: אל ייאוש ! על חשיבותם של מסמכים במחקר הגנאלוגי – 23/6/2021הרצאה מס 1
ד"ריהודהצבימרצההיסטוריהעירק054-4669094zvi@bjhc.org.ilהמרכז למורשת יהדות בבלכנס 15 צובה 2020מיהם יהודי בבל של המאה ה-20
פרופ'יובליורםמרצהפסיכולוגיה פולחן צדיקיםyovell.office@gmail.com
יושקובסקימרדכימרצה יידיש, פולקלורליטאyiddish18@gmail.comיום עיון 2013
יעקובסוןצמחמרצה058-467990002-5667554seth@jacobson.co.ilירושליםדורותרי - DoroTree תכנה גניאלוגית לבניית עצי משפחה
יפהרזיהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים052-8828642Razia.yaffe@gmail.comזום, ראשונים בת"א הקטנה, 2 מפגש 4 סיפורו של בית הדפוס הראשון בתל אביב15.11.2020הרצאה מס 1
יפתגלעדמרצהגנאלוגיהבעלים ומנכ"ל חברת MyHeritagegilad@myheritage.comאור יהודהMyHeritageMyHeritage
יצהרנעמיזכרון, היסטוריה וגניאלוגיה: מאגר-המידע כמתעד את סיפור ההעפלה
יקותיאליסמיגנאלוגיה ומגדר, מחקר משפחתי וחיפוש קרובים052-5304379yecutieli@gmail.com1.הרצאה בזום סניף השאון והסביבה;1הרצאה בשם "שיטות מחקר ואנקדוטות במחקר הגנאלוגי שלי;1. 2.1.2023הרצאה מס 1
ירוןנוניארכיונאיתפתח תקווה03-9286300nonyy@ptikva.org.il פתח תקווהארכיון פתח תקווהארכיון פתח תקווה - מנהלת אוספיםסקרה את הארכיון 27.6.2012
דר'כהןדבמרצהגנאלוגה, תרבותלאדינומאגרי מידע של קהילות יהודים בבאימפריה העות'מנית052-7245757אוניברסיטת בר אילן
כהןזאבמשפחה וקהילה03-7640815zeev@zc-eng.co.ilראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 13המוהל הראשון של תל אביב8.11.2020הרצאה מס 1
כהןטובהcohent5@mail.biu.ac.il
כהן יקותיאליעדנהמרצהספור משפחתיתל אביב054-811772009-9570010ednakohen@gmail.com1. הרצאה בזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 3; 2. סניף השרון והסביבה, מחזור 13 מפגש מס. 1 1. סבי ואבי עשו היסטוריה בת"א; 2. שיטות מחקר ואנקדוטות במחקר הגנאלוגי שלי 1. 2.8.2020; 2. 2/1/2023הרצאה מס 1
דר'כהן נתן050-5611026 03-5318630 nathan.cohen@biu.ac.ilבאר שבעזוגיות, הורות ומשפחה בראי ספרות היידיש ממחצית הי"ט ועד ערב מלחמת העולם השניה (מומלץ מורגנשטרן)
כהןליאורהמרצהסיפור משפחתי, שואה04-9894121cohenyas@inter.net.ilיקנעם"פרנקל 24 - עבר הווה ועתיד"
כהןמוניקהמדריכת טיוליםפתח תקווה054-6530692monicac@ptikva.org.ilפתח תקווהעיריית פתח תקווה
כהן ליברמןאיריתמרצה1. הרצאה בזום,סניפי עילם איתכם בבית – מחזור עשירי מפגש מס. 4 -סניף ירושלים1. בתי הקברות בהר הזיתים כמקור מידע גנאלוגי 1. 21/3/2022הרצאה מס 1
פרופ'כץיוסימרצהגיאוגרפיה וידיעת הארץישראל/קנדה050-759735903-5882470katzyo1@013.net.ilכפר תבורבר אילן - הקתדרה לתולדות ארץ ישראלכנס 2016איתור קרקעות ארץ ישראל ליורשי קורבנות השואה נתן הרצאה
כהן ליברמןאיריתמרצהחקר השואה052-3224208משואה1. הרצאה בזום - יחד עם שרה ברנע, סניף ירושלים, מחזור 10 מפגש מס' 4;1. בתי הקברות בהר הזיתים כמקור מידע גנאלוגי1. 21.3.2022
כץ-עוזאברהם08-9261875054-4221451 , 054-4694355 ,073-7275697הרצאה בזום, ראשוני תל אביב הקטנה 1ציונה תג'ר בתם של בתם הבכורה של שמואל טאג'יר ואשתו סולטנה23.8.2020
פרופ'כרםיצחקחוקרישראל/צפת וטבריה054-727031602-5795595ykerem@actcom.co.ilצור הדסה 99875 כנס צפת 2019, מרצהמבוי סתום, מחקר על הרב שלמה מלכה בצפת ובטבריה בסוף מהאה ה-19 וראשית שנות המאה ה-20 הרצה?, יהודים רומנטיונים - יהודי יוון , מקדוניה
כרםיצחקמרצההיסטוריה, גנאלוגיהלאדינויחד עם מתילדה תג'ר כתב ספר על שמות ספרדיים054-4870316ykeremster@gmail.comכל מה שרצית לדעת על יהדות ספרד ולא ידעת לשאול . ההתישבות של יהודי רודוס ושל יהודים ספרדים אחרים במרכז ובדרום אפריקה
לבגדעוןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםגרמניהgidonl@012.net.ilגבעתיים1. סניף ת"א, הרצאה בזום; 2. הרצאה בזום, יום עיון, סניף השרון, מחזור 12 מפדש 1 1. Loew הגורל של משפחת; 2. "שאלות ותשובות וסיפורים"1. 1.6.2020; 2. 5.9.2022הרצאה מס 1
לאוריעקבמרצהפולין053-429030409-7652233lond@internet-zahav.net lond@smile.net.ilכפר סבא"בניית עץ משפחה מורכב"
דר'לב-ארילילךמרצה03-7384261llevari@oranim.ac.il
דר'לב-טובבועזמרצה; מאגרי מידעהרצאה בזום/סניף ראשון לציון, מחזור 6 מפגש מספר 1 1. "מנהרת הזמן ומיזם TARASA לשמירה ושיתוף של זיכרונות וספרי משפחה"3.2.2021 (TARASA)הרצאה מס 1
דר'לביא עליזה (ח"כ)02-6408374alavie@knesset.gov.ilכנס מעלה החמישה 2018תפילת נשים" לאורך ההיסטוריה ובישראל של ימינו נתנה הרצאה?, תפילת נשים" לאורך ההיסטוריה ובישראל של ימינו
לביאאוריתמרצהגנאלוגיהמזרח אירופה054-445756609-8665858orit.lavi.10@gmail.comסניפים; שיעור במדרשה 1/מתקדמיםהרצאות שונות בנושא גנאלוגיה; "גנאלוגיה ומעגלי חיים (לידה, נישואין, פטירה)", חיפוש מושכל+תרגיל-במדרשה 1/מתקדמיםמדרשה 1 - 14.2.21
לביאיחזקאל052-688898502-5863942laveeyehs@gmail.com1.פולין בעיניים יהודיות. 2. צ'כיה וסלובקיה במבט יהודי כללי
לביאשרונה1. הרצאה בזום, יום עיון, סניף השרון, מחזור 12 מפגש 11. "שאלות ותשובות וסיפורים"1. 5.9.2022
עו"דלבנייונתןמרצהמשפחה מתבוללת מגרמניהגרמניה054-4230237livnyj@gmail.comירושליםמשרד עורכי דין כנס מעלה החמישה 2018; 1. הרצאה במסגרת סדרת היקים / מפגש 11. משפחה יהודית מגרמניה; משפחות בורמייזה לדורותיהם10.5.2020הרצאה מס 1בהמלצת ארגון היקים
לבנוןארז03-7384523Erez.Levanon@biu.ac.il
לבנתהלןהרצאה ברעננה 11.4.13 עיינה לא ממליצה. רק מקדמת מכירות של ספריהlivnath@013.netלגעת בעבר לצלילי כינור החיים, הצוענים ומכתבים גנוזים
להררגרשוןכנס 2015"אנטוורפן היהודית - שטעטל בבלגיה (אנגלית)
פרופ'לוביןאורנהמרצהמגדרlubin@post.tau.ac.ilבר-אילןכנס עכו 2017תרומת חקר המגדר לקריאה חדשה של מקומן וייצוגן של נשים לאורך ההסטוריה ובישראל היום נתנה הרצאה
ד"רלויאיציקמרצה050-2555723yitll@netvision.net.ilירושליםכנס 15 צובה 2020מושב ארצות דוברי לאדינו: "משפחת דסה קסטיליה-סלוניקי, ארץ ישראל"
לויאפריםארכיונאי02-6296470ירושליםקהילת יהודי משהד עם אורי כהן אהרונוב
דר'לוי דרומר (אברבנאל)רחלמרצהשואהמקדוניה03-5318500drummr01@gmail.comאוניברסיטת בר אילןכנס 15 הרי ירושליםמושב ארצות דוברי לאדינו: "תעלומת יהודי מקדוניה"; הרצאה בזום: הרצאה מס' 1: מפוארת ונשכחת – החייאת זיכרה של קהילת יהודי ביטולה-מונסטיר צפון מקדוניה סניפי עילם איתכם בבית - מחזור תשיעי - מפגש מס. 2 – סניף רשל"צ' , הרצאה מס' 2: פוארת ונשכחת – החייאת זיכרה של קהילת יהודי ביטולה-מונסטיר צפון מקדוניה סניפי עילם איתכם בבית - מחזור תשיעי - מפגש מס. 2 – סניף רשל"צ הרצאה מס' 1: 18/10/2021, הרצאה מס' 2: 18/10/2021>ש ירקכ="https://youtu.be/m-3NPYFJyUA?t=1">הרצאה מס 1 הרצאה מס 2<" a href="https://youtu.be/m-3NPYFJyUA>
פרופ'לוי שיףרחלמרצהlevyra@mail.biu.ac.ilפתח תקוה
לויןדבנדידה דו-סיטרית של יהודים במזרח אירופה בתחילת מלחמת העולם השנייה 1939-1941
פרופ'לוין מלמדרינהגנאלוגיה ומגדרrlm@schechter.ac.ilמכון שכטר למדעי היהדות; הרצאה בזום במסגרת הסדרה גנאלוגיה ומגדר;2. יהודיות בסתר בספרד במאות ה–15 וה–16: מי הן היו ואיך לאתר אותן? ; 1. "לאשה ידיעה במקרא" - סיפור המלמדת והרמב"ם (גנאלוגיה ומגדר); 22.2.2021 (גנאלוגיה ומגדר)הרצאה מס 1
לוינסון-הוכפלדראסתרמרצההונגריה052-270163408-6650051 levinsone@gmail.comבאר שבעמחקר שורשים בהונגריה
ליבנתעמירמרצה,כלי מחקר, מחקר משפחתי וחיפוש קרוביםסניפי עיל”ם איתכם בבית – מחזור שמיני – מפגש מס. 2 – סניף רשל”צ - 11. הרצאה בזום: עבר והווה נפגשים – שימוש במפות יישוב ככלי עזר בחקר שורשי משפחה 6/6/2021הרצאה מס 1
ליברמן איריתמרצה, כלי מחקר, סיפרי קהילה ומשפחה 052-3224208antz0802@gmail.com1. הרצאה בזום - סיף השרון - מחזור 9 מפגש 71. שם ההרצאה - ארכיון משואה, סודות חבויים בארכיון1. 24.1.2022הרצאה מס 1
ליטווינסקיחיים050643411303-5343964הרצאת זום-תל אביב הקטנה 1משפחת ליטווינסקי
ליכטיינר (קסריאל)לאה050-6421947ראשון לציון (טל הר מלך)עבודת שורשיםטל הר-מלך
דר'ליןרןמרצה050-6617616ranoz@hotmail.com1. הרצאה משותפת בזום, העמותה לתולדות חיפה עם מיכה רטנר, אחיאס טוב, פרופ' איתנה פדן, דר' שירלי הר צבי); 1. אבא חושי אבי חיפה המודרנית, הרצאה מס' 1 בסדרה: שורשים חיפאיים - אישים ומעשים בתולדות חיפה1. 16.3.2022
ליסבונהדודמרצהdlisbona@gmail.comחיפהמשפחה ממצרים, בית אימי בפרוסיה המזרחית
ליפשיץדבורה, דביחוקרתגרמניה054-2517764debbiel@netvision.net.ilירושליםיהדות גרמניה בזמן השואה
דר'למדןיוסף נווילמרצה באנגליתגרמניה052-6622646nlamdan@netvision.net.ilמבשרת ציוןהמכון הבילאומי לגנאלוגיה יהודיתמנהל המכון (חקר אילן היוחסין היהודי-חקר גנאלוגיה יהודית)אילן היוחסין היהודי: מבודדים לקבוצות הולכות וגדלות.
לניאדוביליחוקרת054-2279775billie@laniado.co.ilהרצליהדורות המשךכנס 15 צובה 2020חוקרת במושב סדנאות: "משפחת צוקר"
לנגס שלמהshlomo@012.net.ilהדנובה לא היתה כחולה
לרנראריהדור הראשונים בזכרון יעקב
לררמשה מרצה052-854567203-9220843moshelrr@013net.netלשבור את תקרת הזכוכית
לשם(דאנה)שפרהמרצה2012 סניף פתח תקווה"מסע" בעקבות דודה בוליסה:
דר'מאיריונתןמרצהקבלהmeirj@bgu.ac.ilאוניברסיטת בן גוריון
ד"רמאיר-גליצנשטיין אסתרמרצה052-8831610076-5488316esmeir@bgu.ac.ilבאר שבעמרצה באונ' בן גוריוןמשפחות יהודי עירק ותימן - היכן למצא חומרים?
פרופ'מאקחננאלחכמי מרוקו בימי הביניים: בין בבל לספרד
מג'דלהג'מאלמרצה052-850911704-6381139meshulash@bezeqint.netבקעה אל גרבייהקשרים בין משפחות יהודיות וערביות בסוף המאה הי"ט וראשית המאה העשרים
מדררחליהודי קווקזהרצאה בזום, מחזור 7 מפגש מס. 1 - סניף השרון ; ”היהודים ההרריים: חמישה דורות של נשים מן הקווקז בדרך לירושלים” (סניף השרון)21.4.2021 (סניף השרון)הרצאה מס 1
ד"רגודמןמיכהמרצהmidreshet1@gmail.comמורשת תל פרת
מוזס אילנהחוקראבני נגףחולון
הרבמוטלהמרדכיחברת קדישא
מונסנגוזוהרסיפורי משפחה וקהילהעל השומרים (30.6.221)1. הרצאה בזום: סניף חיפה והקריות1. ”משפחת קרול ובה שלושה נוטרים שפעלו בצפונה של הארץ” 30/6/2021הרצאה מס 1
מוסל לבית גלין גלר תחייה דרורית מנור כרמלישרונהחוקרת עין גנים עם מסמכים ותמונות. גרה בשרונה. באה בימים. דרורית מנור מוכנה להביא אותה
מוסקוביץחייםhmoscovi@zahav.net.il
ד"רמורגנשטרן אריהמרצההיסטוריה יהודיתארץ ישראל054-245595802-6535473ariemor@gmail.comירושלים כנס עכו 2017, כנס 12 ; מדרשה מחזור שני מסלול מתקדמים 1. מושב חקר קהילות, הרצאה: "ארכיון פקוא"ם כמקור למחקר גנאולוגי של קהילות. מחבר בין קהילה למקורות מידע" יו"ר מושב מעורב (2020) 2. המאפיינים של "הישוב הישן" ואנשיו מעליית החסידים ועד ייסוד פתח תקווה1. 2017; 2. 7.7.2014הרצאה מס 2
ד"רמורגנשטרןאריהמרצה, מורההיסטוריה יהודיתארץ ישראל054-2455958ירושליםמדרשההשיבה לירושלים - מקורות לחקר הישוב הישן בירושלים27.03.2022
דר'מורנועליזהמרצההיסטוריה יהודיתהגירה יהודית054-4494596Aliza.Moreno@nli.org.ilבית שמשספרנית יעץ יהדות, הספרייה הלאומיתסניף ירושלים 2018 מהגרים ומומרים: תפוצת יהודי ספרד ואילנות היוחסין של משפחת האנוסים
ד"ר מורנועליזהמרצה, מורההגירה, יהדות, גרוש ספרדמתמחה בגולי ספרד054-4494596מדרשהתהליכי ההגירה של היהודים מגורשי ספרד19.12.2022
דר'מזר (מג'ר)חייםתולדות משפחת מג'ר וסביליה
מזרחי צוףאודיירושלים
מזרחישמעוןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, סיפורי משפחה וקהילה050-2555555mizralaw@zahav.net.ilזום. ראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 11מנהל הבנק שזכה לשני רחובות על שמו25.10.2020הרצאה מס 1
מחלין תמרמרצה052-2834625 msmajlin@netvision.net.ilחיפה388542. הרצאה בזום, יום עיון1. תולדות משפחתה ונדודיה, כפי שתיארה בספרה "אלונים עתיקים"; 2. "לא רק שטעטלאך, חקלאים יהודיים בעת החדשה"2. 21.9.2022
מטלוןמוריאל371091910 , 371091280matalon@gornitzky.comהרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1משפחת מטלון13.9.2020
מי אני אני חיליקחוקר - ארכיונאיlhilik@walla.comזיכרון יעקבפרטי
מיוחסאילמרצהשורשים ספרדיים
פרופ' (אמריטוס)מיוחסעודדמרצהמחקר היסטוריוגרפי על סמך אלבומי צילומים פרטיים.052-5312338;972-2-6758290; meyuhas@cc.huji.ac.ilאוניב' ירושלים רופא חוקר ומרצה בבי"ס לרפואה (בגימלאות); היום מתנדב בארכיון התצלומים של יד בן-צבי, שבו מבצע מחקר היסטורי-גיאוגרפי, במטרה להנגיש לציבור החוקרים והמתעניינים אוצרות תיעודיים החבויים באלבומי תצלומים פרטייםהרצאה בזום/סניף ירושלים- מחזור חמישי – מפגש מס. 5;משפחתי בראי הדורות: חקר שורשיי הספרדים;16.11.2020 (משפחתי בראי הדורות);הרצאה מס 1
פרופ'מיוחס ג'ינאועליזהמרצה052-2508283aginio@post.tau.ac.ilירושליםכנס 15 צובה 2020, צובההקהילה היהודית-ספרדית בירושלים. בכנס 15 במסגרת מושב דוברי לאדינו:"הגרושים מספרד-לאן פנו הגולים?"
מייזליסדוינהמרצה, עיתונאיתרומניה, בוקרשט054-6753357doinajournal@gmail.comכנס 15 צובה 2020, צובהקהילת בוקרשט
מיכאילוביץדניאלהמרצה04-875 8472danamich@gmail.com; anamich@gmail.comקרית יםהרצתה בחיפה באוקטובר 13 וזכתה לשבחים רבים, חברת העמותה; הרצאה בזום/סניף חיפה - מחזור שישי – מפגש מספר 3DNA; "עץ המשפחה מצד אמא"; 17.2.2021 (עץ המשפחה מצד אמא);
מיכאל - צברינאוהמרצה052-5343363navamichael@tauex.tau.ac.ilהשקמה 31, סביון2. הרצאה בזום - סניף דם, מחזור 11 מפגש מס' 31. נשים בעולם העסקים בארצ ובעולם (ממשפחת שטראוס); 2. שושלות משפחתיות בעסקים2. 25.5.2022הרצאה מס 2
מיכאילוביץדניאלהמרצהdanamich@gmail.comסניף חיפה - מחזור שישי – מפגש מספר 3 - 1. המחקר המשפחתי שלי בצ'כיה וסלובקיה` 2. להתחקות אחר אילן היוחסין האימהי-הקשיים וההצלחות17/2/2021
מיכליסמשה 03-9318278פתח תקווהמבוגר מאוד
אל"מ (מיל) דר'מיכלסוןבנימרצההיסטוריה צבאיתעולמי052-3257982bennymichelsohn@bezeqint.netהרצאה במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: חיילם וחיילות יהודיים בצבאות זריםמתנדבי הישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה13.6.2022
מילשטייןעדיסופרת054-576731408-9343189 adimilsstein@gmail.com , david.milstein@weizmann.ac.ilהרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1על משפחת רומנו ובית רומנו
מילראיילמרצהJPRESS058-6769183eyal/miller@nli.org.ilמדרשה 1/מתקדמים;JPRESS- אתר עיתונות יהודית היסטורית (מדרשה 1);מדרשה 1-9.5.21
מילריוחיחוקרזכרון והנצחה בברליןגרמניה/ברלין052-3995325yochim@gmail.comרעננה
דר'מיקל-אריאלירוני1. הרצאה בזום, סניף השרון מחזור 13 מפגש ; 1. מה זה תיעוד בעל פה בחקר שורשי משפחה 1. 14 בפברואר 2023הרצאה מס 1
מירובסקיאביגדורממשפחת רוזנטל-פח 1765 ועד משפחת מירובסקי 2006
פרופ'מכמןדןמרצהשואה - יהודי הולנדהולנד
מליץאלימרצהmelitz@netvision.net.il
מןאיזימרצהסיפורים מהמדור לחיפוש קרובים ברדיו
פרופ'מנשהסופיהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםדמשק, בואנוס איירסsmenache@univ.haifa.ac.ilהרצאה בזום: מחזור שביעי – מפגש מס. 6 – סניף חדרה1. מדמשק לבואנוס איירס – מסע משפחתי עלום 26.05.2021הרצאה מס 1
מסילתוןאדליןמרצהסוריה ומצריםמשפחת מסילתון ביון סוריה למצרים
מסמיאוריתרישום נפטרים/בתי קברותכפר-סבאחברת קדישא-סמנכ"ל פורום חברת קדישא אזור תל-אביבכנס עכו 2017מושב מעגל חיים-פאנל נתנה הרצאה
דר'מעביאמנוןמרצהamb52@walla.com
מעוזיעל054-440235602-5341847ymaoz@bezeqint.netמבשרת ציון 90805 בעקבות משפחת בקי מרומא
מקבתאלימורמרצההרצאה בבית אריאלהיום עיון בנושא חיילים וחיילות יהודיים בצבאות העולם,13.6.2022
מפצירבוריסמרצהborismaf@gmail.com
פרופ'מקובצקילאההדוקטורט שלה )מנחה פרופ' יוסף קפלן( עסק בנוצרים החדשים ממוצא יהודי על פי המסמכים של האינקוויזיציה של קרטחנה
פרופ'מקובצקילאהמרצה074-7296434leama@ariel.ac.ilבני ברקשמות משפחה יהודיים באמפריה העות'מאנית לאור מצבות וספרי שו"ת
מרגוליןריטהחוקרת במחלקת יעץ ומידע של ארכיון יד ושםחומרים על פינסק באוספי יד ושם
מרגלית הכטאדית052-3323124edith.mh@gmail.comקרית אונודה אינדיאס, בדרום אמריקה, ויצא לאור כספר בשנת 2018 . לימדה בגוון תכניות להכשרת מורים במרכז מלטון באוניברסיטה העברית,
מרשנסקירותימרצהעליית הנוער ועודרומניה, כללי1. רחה והנרייטה - האמהות של עליית הנוער 2. רחה פריאר - האם המייסדת של עליית הנוער 3. הנרייטה סאלד - האם המנהיגה של עליית הנוער 4. רחל ינאית בן צבי, עם הילדים בחזית 5. יש רופאה בעיר? על ד"ר יוניס וד"ר בלקין, הרופאות הראשונות בתל אביב050-3346960ruti.mk@gmail.comגבעת שמואלהרצאה מס' 1. הרצאה בזום: רחה והנרייטה, האימהות של עליית הנוער - סניפי עילם – איתכם בבית - מחזור 9 - מפגש מס. 3 – סניף דן ת"א , הרצאה מס' 2. הרצאה בזום, רחה והנרייטה, האימהות של עליית הנוער - סניפי עילם – איתכם בבית - מחזור תשיעי- מפגש מס. 3 – סניף דן תל-אביב 1/11/2021הרצאה מס' 1. 1/11/2021; הרצאה מס' 2. 1/11/2021; <"a href="https://youtu.be/PP8tqKoYyoM>oM?t=2">הרצאה מס 1 הרצאה מס 2< href=" https://youtu.be/PP8tqKoYyoM>
משגבמנחם"הקללה של הינדה"
משיחעמירהמרצה, חוקרתחקר משפחהליטא052-8346411 amiraabu@gmail.comכפר מסריקהרצאה במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים"הדיביזיה הליטאית ה-16 בצבא האדום13.6.2022
משעלאבימרצהmishal.avi@gmail.com
סולימןציוןכרמי יוסףעלית יהודי "ארץ האבות" ( האורפלים) והתערותם בראשון לציון
נבוןאבימרצה, מדריך טיוליםהיסטוריה צבאית, מורשתארץ ישראל050-5474749navonag@gmail.comקבוץ להביו"ר המושב ביום העיון "חיילות וחיילים יהודיים בצבאות הזרים""את אחי אני מבקש" בירושלים13.6.2022
נוייצחקמרצהiziknoy1@014.net.il
דר'נהרימירי (פסיכולוגית)מרצהעמותת הבריחה054-6298888habricha45@gmail.com1. הרצאה בזום - סניף חיפה והצפון, מחזור 11 מפגש מס' 51. עמותת מורשת הבריחה - הסיפור העלם1. 4.7.2022הרצאה מס 1
נוידרפררמימרצהrami.neudorfer@gmail.com1. - מפגש זום לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה - עילם העמות הישראלית לחקר שורשי משפחה. 2.שאלות ותשובות -החיים בליטא בין מלחמות העולם -אוטונומיה יהודית לאומית - מפגש זום לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה - עילם העמות הישראלית לחקר שורשי משפחה1. החיים בליטא בין מלחמות העולם -אוטונומיה יהודית לאומית; 2.שאלות ותשובות -החיים בליטא בין מלחמות העולם -אוטונומיה יהודית לאומית (יחד עם מיכל בן ויעקב דר הרצאה מספר 2
נסמיאוריתרישום נפטרים/בתי קברות052-6403707כפר סבאחברת קדישא-סמנכ"ל פורום חברת קדישא אזור תל-אביב
נצרדבורהמרצהפקואם052-351385302-5815289dvonetz@gmail.comירושלים9214722הרצאה בזום יחד עם עודדה זלוטניק, יד בן צבי, חלק א'+ב'כנס וירטולי של מתנדבי פקואם21.12.2021הרצאה מס 1
ד"רסולנצ'יקדבמרצההיסטוריה צבאיתברה"מ052-2243150dovsolenchyk@014.net.ilיבנההרצאה במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים"על דמות הלוחם היהודי בצבא האדום13.6.2022
ד"ר סורוז'וןמשהsouroujon@clalit.org.ilרחובות 76302 מנהל המעבדה ההמטולוגית של "הכללית" בי-ם, מ.א. מת"א וד"ר ממכון וויצמן,מ.א מב"ש ניהול מערכות מידע בריאות.מחקר שם משפחה נדיר שהוביל למחקר גנאלוגי וגנטי
סטפנסקייוסימרצה052-4589009stepanski.yosef@gmail.comצפתכנס צפת 2019בית הקברות העתיק בצפת הרצה?
סטרוויסז'אן פיירמרצהמאגרי מידעקשור גם ביהדות גרמניה052-8905062stroweis@zahav.net.ilמדרשה1/מתקדמים;חקר קהילות, מבוא לחיפוש שורשים יהודיים מפולין; JewishGen-שיעור ותרגיל+מבוא ל-JRI OPland+אליס איילנד-השער לאמריקה (מדרשה 1/ מתקדמים);מדרשה 1/מתקדמים, 25.4.21+21.3.21+11.4.21;
סידורחייםמרצהגניאולוגיה רבנית054-481144902-5714681hsidor@netvision.net.ilירושליםצפת ובית העלמין העתיק
סידינירהnirasidi@netvision.net.ilחולון ס"ט? משפחת גביזון/גבישון מאלז'יר, מרוקו וירושלים
עוד לא ד"ר..סילקורחלמרצה050-6299416 ybaker30@gmail.com hagdudim.museum@gmail.comכנס 15 צובה 2020בך חירותי עיר בירתי – קורות משפחות אליהו, נחום ואהרון ששון בעירק ובישראל. הרצאה בכנס 15/מושב יוצאי בבל:יהודי כורדיסטאן-משפחת ברזאני
סלינגררלףמרצהמשפחה ליטאיתליטא050-8213727 salinger@kfar-ruppin.org.il salinger@kfar-ruppin.org.ilכפר רופיןהעמותה למורשת ליטאכנס מעלה החמישה 2018)סיפורה של משפחה ליטאית
דר'סיניסמדרמרצהמגדרsmadarsinai53@gmail.comבר-אילן כיום מנכ"לית העמותה לשיחזור ראש-פינה כנס עכו 2017. מושב נשים
סלעעקיבאמדריך טיוליםakivasela@gmail.com
דר'סמואל טנהטלץרותsamuelruth68@gmail.com
סנשאיתןחנה סנש וסיפורו של הארכיון המשפחתי משנת 1890
פרופ'סעדוןחייםמרצה• יהדות מרוקו, מורכבות של זהויות וניידות בין זהויות
ספירשימרצה054-5912276sapirsn@zahav.net.ilגילגולו של ספר משפחתי
ספרןאברהםהספריה הלאומיתכלים העומדים לרשות חוקרי המשפחה בספריה הלאומית
פרופ'סקורצקימרק דבורה תקנה לקרלגנטיקה073-7064002skorecki@tx.trchnion.ac.ilטכניוןכנס 2016חקר ההיסטוריה הגנטית של העם היהודי והכהנים בפרט נתן הרצאה
סרוגושייהדות סלוניקי
סתווייונתן053-8848008הרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1על אימו, צילה ניימן ( נאמן) הציירת הראשונה של תל אביב
עדסר' אברהםבני ברקרשימות ספרי רבני העיר אר"צ (ארם צובא = חלב)
פרופ'עוז זלצברגפניהמרצהsalzberg@law.haifa.ac.il
עויזרמןאלכסנדר-סשהשורשי משפחת עויזרמן - דרכים וחיפוש
עזריאליערןמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםגרמניה052-5410955eranmagic@gmail.com1. הרצאה בזום - סניפי עיל"ם מחזור 12 מפגש מס' 31. לו הייתי רוטשילד - מסע שורשים בגרמניה1. 7.11.2023הרצאה מס 1>.ש
עידןאשרתורת הרשתות החברתיות והזיקות האפשרות לחקר משפחות בישראל
עמרפרופ' משהמרצהלודכדאי לבקראורות יהדות המגרב" - הוצאת ספרים קטנה בלוד המון ספרים על יהודי המגרב
דר'ענזימשה08-6461100anzi@bgu.ac.il המחלקה להיסטוריה של עם ישראל אוניברסיטת בן גוריוןיהודיים תימנים כסוכני תרבות באוקיינוס ההודי ועוד נושאים הקשורים ליהדות תימן
ד"רענתבי חפראליעוזמרצהיהדות ספרד050-6242791elioz.hefer@gmail.comמשרד הבריאותסניפים, כנס ה- 14תולדות משפחת ענתבי בראי סיפורי משפחה מסורתייםמעולה
עצבהיהודהמספר סיפוריםסדנא : איסוף חומרים גנאלוגיים בעבודת שדה
עציוןנעמהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםnaamarchive@gmail.com1. הרצאה בזום/מפגש 5 סניף ירושלים.1. "לנער את האבק - האם אנשי הישוב הישן בירושלים ויתרו על נתינות אירופאית"?; 14.9.2020 (לנער את האבק);הרצאה מס 1
עצמוןאמנוןמרצה050-6557070amnon1429@gmail.comהגירוש לכפר סבא של תושבי תלאביב במילחמת העולם הראשונה
דר'עצמוןגילמרצה054-8058602gatzmon@univ.haifa.ac.ilמדרשה 1 /מתקדמים"הגנום היהודי" (מדרשה 1)מדרשה 1 - 2.5.21
דר'ערן מיכאלמרצה באבות ומייסדיםסיפורי חיים של כמה מן הבולטים מהעולים מגרמנה, ד"ר ארתור רופין, ד"ר ארתור בירן, מנהל בי"ס הריאלי בחיפה, ד"ר משה אוארבך
עתירפנינה054-7755816ראשון לציוןסיפור מחקר על משפחתהטל הר-מלך
פביאןאייל052-4477500eyal@amirorg.co.ilמנהל ארגון יוצאי רומניה
פדהצורירוןמרצהyarpd@yahoo.comכנס 2015מדור לדור" שורשים משפחתיים-תעלומות בכנס 2015) "חציית התהום בגנאולוגיה רבנית: קו התפר שבין הרשומות האזרחיות למקורות היהודיים" ותגליות
פרופ'פדןאיתנה054-294531402-5342170etana@vms.huji.ac.ilמוצא עילית1. הרצאה משותפת בזום, העמותה לתולדות חיפה (עם דר' רן לין, מיכה רטנר, פרופ' אליאס טובי, פרופ איתנה פדן ודר' שירלי הר צבי);1. "שורשים חיפאיים - יעקב דורי";6.4.2022
פרופ'פוגל ביז'אוויסילביהאוניב' בר אילן
פוזנרמרים 054-565375103-6913044מנהלת בית אריאלהמנהלת הספריות בבית אריאלה /ארכיונים
פופיהושפט053-3306422yehoshafat.pop@gmail.comראש פינה
פורזגידימרצההנצחה ובלשנות הסטורית053-7760418Gidi.Poraz@KavHaDorot.comמושב ביצרוןכנס עכו 2017, קו הדורותאבני נגף נתן הרצאה, בלשות היסטורית, "עץ המשאלות" / "ילדות שכזאת - הילד שנמצא ברכבת"
פורמןחנהמרצה054-488089208-6880884ehfurman@netvision.net.ilקרית גתגנאלוגיתהחיבור בין הזיכרון ותוצאות המחקר המשפחתי
פזשרהבעקבות זכרונות סבא סמוליאנסקי מאוקראינה
פז למפרטרויטל050-7371722Revital-paz@bezeqnet.int הרצאה בזום, ראשונים בתל אביב הקטנה 1משפחת אבולפיה
פיינרשמואליהודים באירופה במאה ה-18
פיקהולץישראלמרצה054-790622202-9931713IsraelP@pikholz.orgאשדוד/דבורה תקנה לאשקלוןאוצרות גנאלוגים – גלה את שורשיך בלחיצת עכבר
דר'פלברמשהיהדות הודוהודו
ד"רפלדמןג'ולסמרצהגנאולוג-חוקר משפחת ריבלין (אשתו צאצא של ריבלין)052-375630804-6598308jfeldman@yizrael.org.ilקיבוץ יזרעאל
פלדמןרוזמרצהכנס 2015"הקהילה היודית בארץ ישראל במאה ה-19" (אנגלית)
פלורסהייםאווהחוקרתeflorsheim@gmail.com
פנטיליאטבנימיןמרצהגנאולוג-משפחות רבניותישראל/טבריה054-8484817btoladot@gmail.comפתח תקווהכנס עכו 2017 ; כנס צפת 2019; מדרשה 1/מתקדמיםטבריה. הקהילה האשכנזית בטבריה נתן הרצאה; שורשים וצאצאי הגר"א הרצה?, גניאולוגיה רבנית; "חידה רבנית (מדרשה 1)מדרשה 1 - 4.4.21
פסטנברגאסתרנינה של הרבי מגור. מומלצת בחום על ידי מורגנשטרןהיסטוריונית חרדית ראש הקתדרה להוראת השואה במכללת ירושלים
פרג'עבדאללהלברר במורשת יהודי בבלאילן יוחסין בן 700
פולק (דורות ההמשך)יוסימחשביםjoesi54@gmail.com
פרוזנר-רומנוליאטארכיון העיר חיפה כמאגר מידע גניאלוגי
פריגדעוןפתח תקווהממשפחת כצנלסוןכתב ספר על עין גנים
פרידוריתמרצההנצחהארץ ישראל, ישראלתנו פנים לנופלים052-2631262prigat@netvision.net.ilירושלים1. כנס עכו 2017; הרצאה בזום/סניף ירושלים; 2.. סניפי עיל"ם איתכם בבית – מחזור 14 – מפגש מס. 2 סניף ירושלים 1. "ארכיון עירית ירושלים"; 2.לרגל יום ירושלים – חללי המלחמות על ירושלים, חללי הגדודים העבריים, חללי המחתרות והנופלים במלחמת העצמאות בהקשר הגנאלוגי1. 16.6.2020 (ארכיון י-ם); 2. 22/5/2023הרצאה מספר 2
פרי סולומוןיעלסיפורי משפחה וקהילהרומניה407 46683714yaelpery@gmail.com1. הרצאה בזום - עירית שם-טוב וסניף השרון, הרצאה ראשונה בסדרה, השואה הנעלמת של יהודי רומניה, מחזור 11 1. שואת יהודי רומניה וטרנסניטריה1. 25.4.2022הרצאה מס 1
דר'פרידמןד"ר מרדכי (מוטי)מרצהמשפ' זקסגרמניה052-6130110mottelf@gmail.comכנס 2015; הרצאה בזום/סדרת היקים” - מפגש 6;גנאולוגיה רבנית-ספקות וטעויות (באנגלית); "משה זקס יקה ציוני חרדי"(יקים); 14.6.2020 (יקים);הרצאה מס 1
פרידמןחייםגנאולוג054-5595396chaimjan@zahav.net.ilפתח תקווהכנס צפת 2019הגנאולוגיה של הגר"א הרצה?, חוות חקלאיות בדרום אוקראינה / משפחת הגר"א
פרלזאבחוקר ומדריך טיוליםחוקר צפת/חסידים054-5459970zeev.m/pearl@gmail.comצפתכנס צפת 2019חסידים בצפת הרצה?
ד"רפרם-כהןמיכלמרצה ומתרגמת (אנגלית)ספרות ההשכלה והתחיהמזרח אירופה, צפון אמריקה
פרנקעמליהamifrank@zahav.net.ilראשון לציוןבית גורדון-מלון לונדון, שימור וסיפור
ד"רפרץאבנרמרצהלדינו, שירה, גנאלוגיהיון050-8296398 052948186502-5900392archiyon@neto.net/ilירושלים/מעלה אדומים והרדוףארכיון דוברי לאדינויום עיוןלאדינו
ד"רפרץשלום-צבי050-750-7626yoelprz@netvision.net.ilחיפהחוקר פולקלור, מספר סיפורים מקצועיבעקבות ספינה קסומה – דמיון ומציאות בתולדות יהודי ספרד
דר'פרץ שלוםיואל מרצהאחיו של אבנר פרץ
צדוקיעלחטופי תימן 1. הרצאה בזום במסגרת סניפי עילם אתכם בבית – מחזור שביעי – מפגש מס. 3 – סניף דן תל-אביב;1. "רשת חטופי תימן";5.5.0221;הרצאה מס 1
צוויקאשר ויעלחוקרחקר משפחהבריטניה052-4230438azvik@walla.co.ilהרצאה במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים"ריצ'רד אברמוביץ - לוחם ללא חת (שמקום קבורתו לא נודע)13.6.2022
פרופסורצור ירוןמרצהטיפולוגיה משפחות יהודים-כללי מתמחה בתולדות יהודי ארצות האיסלאם בכלל ויהודי צפון אפריקה בפרט. יוזם וממקימי אתר העתונות ההיסטורית היהודיתארצות איסלאם וצפון אפריקה052-8595114 03-6475951 ytsur@post.tau.ac.ilתל-אביבאוניברסיטת תל-אביב החוג להיסטוריה של עם ישראל. יצא לגימלאות ב-2017 וראש ביה"ס למדעי היהדות 2008-2010) ממקימי האוניב' הפתוחהלשעבר ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביבראש פרויקט עתונות יהודית היסטורית.......מפעל התיעוד – יהודי ארצות האסלאם ועוד נושאים על יהדות האיסלם.
צלילקובי052-4238211tzlilyaacov@gmail.comראשון לציוןמשפחה ותיקה בראשון- משפחת צללחין. כתב ספר על אביו והמשפחהטל הר-מלך
צפדיהאברהםמרצהצפת03-540 1985מוסכם על 11 בספטמבר 2013. ביקש לדחות המועד ל- 30 באוקטובר או מאוחר יותר. טרם קבענו מועדרמת השרון avradia@gmail.comיהודי חלב - אילן בן 200 שנה
צ'רונה שרירהילהחקר קהילות052-834-5433hilush67@gmail.com נהריה הרצאה בנושא 'סן-ניקנדרו': חקר קהילות
פרופ'צרפתיאילן מרצה052-5581607ilan.tsarfaty@gmail.comכנס 15 צובה 2020מושב ארצות דוברי לאדינו: תקומה ביהדות יון
קולטאברהםמרצה, חוקרחקר משפחהבריטניה054-6226898akolet@gmail.comהרצאה במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים"תיאודור (תדי) דניאל הי"ד 1944, חייל מעוטר ע"י נשיא ארה"ב13.6.2022
פרופ', ארכיטקטקאסוטודודמרצהמשפחת קסוטו מפירנצהאיטליה/פירנצה050-2633409cassuto6@gmail.comירושליםארכיטקטורהסניף ירושלים, דן תל אביבמשפחת קאסוטו ויהדות איטליה
קופנהגןיוחאימרצהחקר משפחות-ספרית משפ' קופנהגן545629077bllauyochai@gmail.comירושליםהרצאה בזום-עיל"ם מחזור 7 מפגש 2 סניף ראשל"צ;ספריית משפחת קופנהגן מספרת את סיפור המשפחה (זום ראשל"צ);28.4.2021הרצאה מס 1
קורקוסדודמרצהyael_c6@walla.com
קורקוססידנימרצה02-6731565corcos@netvision.net.ilירושלים
ד"רקטקותמרמרצההיסטוריה צבאית מגדרעולמי054-4646504Tamar.Ketko@smkb.ac.ilהרצאה במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים"נשים יהודיות עושות חייל13.6.2022
קימרוןעיינהמרצה050-7711815FamilyRoots2000@gmail.comמדרשה 1/מתקדמים; הרצאה בזום/סניף חדרה -מחזור 3זום חדרה) - הרצאה 6; הרצאה בזום: מחזור תשיעי – מפגש מס. 1 – סניף השרון4. קורסים בגנאלוגיה/ שאלה של זכרון-חיפוש זהותם הביולוגית של ילדים ניצולי שואה; 1. "תרגיל בעיתונות יהודית" (מדרשה 1); 2. "בין טננבאום לטננס" (זום חדרה); 3. מי אתה אסיר מס. 7734A - (זום סניף השרון), הרצאה מס' 4: מי אתה אסיר מס. 7734A - מחזור תשיעי – מפגש מס. 1 – סניף השרון מדרשה 1/מתקדמים-9.5.21; 3.8.2020 (טננבאום); 4/10/2021 (מי אתה..) הרצאה מס 2
3 הרצאה מס
קינןעופרהמרצה054-5525444 03-6201205הרצאה בראשון לציוןofra.keinan@gmail.com
הרבקיציסגרשוןמרצהבזכות אבות-ממחקר משפחתי054-5547084gkitsis@walla.comגוש-עציוןדעת-מכללת הרצוג, גוש עציוןכנס מעלה החמישה הכנס ה-13 2018משפחת קיציס - בזכות אבות , משפחה חסידית
דר'קיציסזאבמרצהzeevkitsis@gmail.com
קלורמןבת ציון03-5703018בני ברקגינזך קידוש השם
קליין יעקבציפימרצה (פוטנציאלית)שואהליטא, קובנהילדות אבודה וחיפוש אחר זהות של ילדה ניצולת שואה בגיטו קובנה052-2577694m_eve@netvision.net.ilרעננהאי-לידה - בת לשלושה אבות וארבע אימהות
קליינר דייגיטליהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, כלי מחקרפורום משפחות פדויי השבי-לוחמי חיל החפרים הוקם ב 29.4.13 על ידי טליה קליינר-דייגי נכדתו של אברהם דייגי (אינטרנט); מסע שורשים להנצחה לאומית (6.7.20)052-3810814?קרית ביאליק? הרצאה בזום/סניף ראשל"צ,מחזור 3, הרצאה 2;איפה סבא גר? - ממסע שורשים להנצחה לאומית;6.7.2020 (איפה סבא גר);הרצאה מס 1
דר'קליקיהודית02-5830716kalik@012.net.ilהמדור ללימודים רוסיים ומזרח אירופיים, האוניברסיטה העבריתהיבט המגזר: היהודים בגוברנייה של מינסק במאה ה-19
עו"דקמיר אוריתסוציולוגיה ומגדר
קן-תורצבי054-2001162zvika@jwmww2.comיו"ר מושב במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים"יו"ר המושב1362022
קפיטולניקיעלסטנד אפyaelik1@bezeqint.netכנס 2016סטנד אפ על משפחה הופיעה
קפלביץנגהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, כלי מחקרnoga1234571@gmail.comהרצאה בזום/סדרת ה"יקים"; סדנה לחוקרי משפחה - "יקים";21.6.2020(סדנת היקים);
פרופ' (אמריטוס)קפלןיוסף (חתן פרס ישראל)יהודי הולנדהולנד, ספרד, מערב אירופה025883580Yosef.Kaplan@mail.huji.ac.il הפקולטה למדעי הרוח מקבץ היסטוריה, י-ם - (פנסיה); מכון מחקר יהודי הולנדיהדות ספרד בגרושים ואחריהם..קהילות של יהודים חדשים (מרנוס שחזרו ליהדות) נתן הרצאה, יין אדום לקידר: תולדות יהדות ספרד לפני ואחרי הגירוש. אנוסים
קצירשביזמר052-8886771shabikatzir@gmail.com
קצ'נסקי מרים 050-8980850רמת אביביו"ר פעילה של מכון לבון;בעית גב קשהמחקר על נשים ב פתח תקווה /יו"ר פעילה של מכון לבון;
קרונפלדמריאנהמרצהמעגל החיים-מאגרי נתונים052-3464894kronfeld@gmail.comירושלים כנס עכו 2017
רבקריגראברהםמחקר גניאלוגי1. הרצאה מטעם סניף ראשון לציון /מפגש 2 1. מרכז בינלאומי "שם עולם" 25.5.2020הרצאה מס 1
ד"רקרןעופרהחוקר חובבהמוזיאון הווירטואלי ככלי לשימור מורשת
ד"רקרן קראץ'מנחםמרצהכנס 2015"היכרות עם מקורות לחקר שורשי משפחה מקוונים ולא מקוונים (אנגלית)
קשתאילן חוקר חובבגנאולוגיהעיראק054-6345698ikeshet2@zahav.net.ilכנס 15 צובה 2020משפחה מעיראק (שם זמני), במסגרת מושב יוצאי בבל
ראםציפורהטיול שורשים לפולין, ששינה את כל הסיפור
ראש ירוקroshyarok@barak,net.il
רגבגרימרצה אנגלית052-2283480garrir@gmail.com
רגבעופרמרצה, מדריך טיולים054-7748465oferegev4@gmail.com
רדלר מלריונינהyoninarm@gmail.comמזכרת בתיהמוזיאון מזכרת בתיה/ על 3 דורות של נשים במאה ה- 19
רובינזוןרלימרצהשואה054-484884904-8381928robinson@research.haifa.ac.ilחיפהסניף חיפה כתבה ספר "דולה אור מאפר" קורות ילדה בשואה מתופת לתקומה
ד"ררודריגז-גרסיהסיפור משפחת אנוסים לדורותיה
רודהרולדמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםעירק02-5619281rhode.harold@gmail.comירושלים וארה"בממשלת ארה"ב2. הרצאה בזום, סניף ירושלים, מחזור 9, מפגש 51. מבצע הצלת ארכיון הקהילה היהודית בבגדד; 2. בוגר פוניבז' שהיה לרופא המלכותי של הצאר הרוסי1. 13.12.2021הרצאה מס 2
רוזןיהודהabuwasta@yahoo.com
רוזןיעקבסוריה; מצרים;050-6203016 או 054-6203016abuwasta@yahoo.comירושליםכנס עכו 2017; 1. הרצאה בזום/סניף חדרה - מחזור 3 מפגש מס. 6; 1. נשים יהודיות מדמשק נתן הרצאה?; הקהילה היהודית באלכסנדריה – מבט גנאלוגי; 2. "יהדות הלבנט" (זום חדרה); 1. 23.11.2020 (אלכסנדריה); 2. 4.7.2020 (הלבנט);הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
פרופ'רוזןמינההיסטוריה - ספרדספרדminna.rozen@gmail.comחיפהאוניברסיטת חיפהכנס עכו 2017"מאתיים שנות מאבק של נשים קראיות לשימור השושלת המשפחתית נתנה הרצאה
ד"ררוזןשרהמרצהרומניהrosens1111@gmail.comתל-אביבלבדורק את המייל
רוזנבלוםיצחקעד הנה' – מכון לחקר גליציה ובוקובינה׳הרואים׳ - חוג משכילי גליציה בראשית המאה התשע-עשרה
דר'רוזנטלרוביק
דר'רוםמיכל054-5416454michal_rom@hotmail.comאשדות יעקבכנס עכו 2017מושב נשים מגדר איך קוראים לך עכשיו? על הבחירה של נשים (וגברים) בשאלת שם המשפחה לאחר הנישואין בישראל נתנה הרצאה
דר'רוןעמוסרב תחומי054-4922582amosron.@gmail.comירושליםמדרשת אשקלוןכנס 2016על גנאולוגיה ותיירות
רושקובסקילאהמרצהניצולי שואהביה"ס הבינ"ל להוראת השואה, יד ושם"המלאכים שהצילו אותי" - הבריגדה היהודית ומפגשה המטלטל עם ניצולי השואה, הרצאה בזום.3.10.22
רטנרמיכה0528026685mratner3@gmail.comהרצאה בזום, סניף חיפה הקריות1. "שורשים חיפאיים - יוחנן רטנר"; 11.4.2022
ריבליןראובן050-590050604-9937253יקנעםמשפחת ריבלין - מגה אילן משפחה
רייךאיילת052-3865395reichd@zahav.net.ilמודיעיןלכל איש יש שם
פרופ'ריינר אלחנן052-2387861הישוב הישןreiner@post.tau.ac.il Elhanan.Reiner@nli.orgירושליםאוניברסיטת תל אביב מנהל האקדמיה של הספריה הלאומיתכנס צפת 2019, פנטליאט לא מכיר אבל שמע דברים חיוביים. גוגל חיוביהרצאת פתיחה
ריצ'י (רוקח)עירימרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, סיפורי משפחה וקהילה1. זום. ראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 91. משפחת רוקח בארץ ישראל/ "אבי ישראל רוקח ראש העיר של ת"א"13.9.2020הרצאה מס 1
ריצ'לרגליההספריה הלאומית (ספרנית יעץ)מה מספרים הספרים: מקורות מידע לתקופה העות'מאנית בספרים ומחקרים
רמוןאסתר02-5612192ramon@actcom.co.ilירושליםגנאלוגיתהגירת היהודים בגרמניה מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20
פרופ'רמניקלריסהlarissa.remennick@biu.ac.il
רנדלר-מלריונינהמרצה 052-8323031yoninarm@gmail.comמזכרת בתיהסיורי מורשת במזכרת בתיה ברחובות"שלושה דורות שלוש נשים מושבה אחת"
רפליואל מרצה054-4453537rappelr@gmail.com
פרופ'רפפורטחנן מרצה 02-6234138chanrapaport@gmail.comירושליםכנס 2016, פסיכולוג, חוקר, גנאולוג, הרצאה על שמות משפחה בהשראת נשים מִיַּכְנֶע ועד רִיבְלִין
דר'שאמה גסרסלבינהמרצהSilvina.Gesser@mail.huji.ac.il
שא-נעיוסימחקר משפחתי
שגב-פרנקמתןמרצהelektra1980@gmail.comסניף דן תל אביבעם קצת עזרה מחבריי:מחקר גנאלוגי בעידן של קהילות וירטואליות
שגיאמירבמרצהפולין וגליציהמדרשה
שה-לבן-שוורץחיה"ספרי יזכור" כשומרי תולדות משפחות
שובלישלוםסיפור ההתישבות של יוצאי תימן בראשון לציון
במאישוורץאלוןמרצה045-4952357alon.schwartz@gmail.comהרצליהכנס מעלה החמישה 2018הסודות של איידה (סרט)
שחור ספיר בתה של אליאה שחור ספיר ז"למאיה האמא ז"ל עשתה מחקר על משפחת ספיר בפתח תקווה
שחוריאילןמרצה, חוקרהיסטוריה, חקר משפחות תל אביבilan777@gmail.com1. הרצאה בזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 1; 2. הרצאה בזום: – מחזור שני – מפגש מס. 8 1. מי באמת יסד את ת"א ודמותו האמיתי של מאיר דיזנגוף; 2. כמה משפחות באמת ייסדו את שכונת ‘אחוזת בית’ והעיר תל אביב -ראשונים בתל אביב הקטנה 1. 19.7.2020; 2. 13 בדצמבר 2020הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
עו"דשחלמשהמרצהעירק04-6363388mshachal@mshchal.comחיפהכנס 15 צובה 2020הרצאה בכנס 15 במושב יוצאי בבל: השבת רכוש משפחתי
פרופ'שחםחיהמרצהספרות054-4955444shacham@research.haifa.ac.ilאוניב' חיפהכנס 2016
שחףאוריבונה אתרי אינטרנט054-4444439urishahaff@gmail.comכנס 15 צובה 2020הרצאה מיוחדת על אתר האינטרנט החדש של עילם
שטיינהארדטאינסיןבין בית דוד לבית ברגנסה - שורשיו היהודיים של בית המלוכה הפורטוגזי
שטרוויסז'אן פיירמרצהגנאלוגיהצרפת, פוליןמתמחה ב- Jri-Poland052-890506202-6514996stroweis@zahav.net.ilירושליםחוקר קהילות
דר'שילביאמרצהחקר קהילות בעזרת תמונות, פקוא"ם052-8800908ybzpic@ybz.org.ilמודיעיןיד בן צבי1. כנס מעלה החמישה 20181; 2. הרצאה בזום-סניף חדרה וצפון השרון, מחזור 11 מפגש מס' 61. חקר קהילות היהודים בירושלים בעזרת תמונות הרצה?, ישראל הנגלית לעין. תמונות כמקור גנאלוגי 2. תמונות מן האלבום המשפחתי2. 18.7.2022הרצאה מס 2
פרופ'שילהמרגליתמרצה, חוקרתמגדרארץ ישראלעדיין לא הרצתה בעיל"ם052-8119201msshilo@mscc.huji.ac.il ;margalitshilo@gmail.comירושלים1. הרצאה בזום; הרצאת פתיחה: במסגרת סדרת זום גנאלוגיה ומגדר. 2. הרצאה בזום, יום עיון יחד עם פרופ' יונתן דקל חן, יוסי שמחוני, יהודית גרכ=עין כל ותמר מחלין;1.מעמד הנשים בארץ ישראל - בישוב הישן והחדש; "נשים בונות אומה" ; 2. לא רק שטעטלאך - חקלאים יהודיים בעת החדשה וסיסלי איילנד 1. 15.2.2021; 2. 21.9.2022הרצאה מס 1
ד"רשיףנחמיהמרצה, חוקרסיפור משפחתיארץ ישראלמאגרי מידע: מפקדי מונטיפיורי, הפקוא"ם054-2444822shiffn@bezeqint.net קריית אונוהרצאה בזום מטעם סניף דן תל-אביב -מחזור שישי – מפגש מספר 7 1. הקהילה האשכנזית בצפת בסוף המאה ה-19/פנקסי הפקוא"ם ומפקדי מונטיפיורי-סיפורם של מאגרי מידע; על מקריות וגנאלוגיה17.3.2021 (מקריות וגנאלוגיה) הרצאה מס 1
שיפמןעמוסחוקרפתח תקווה077-8100910 09-7666890הוד השרון?משפחת יופין
שיפריסחןמרצה03-6358862shifriss1@013.net.ilבוטנאי / בקשר עם ארכיון לתולדות פ"ת
שיפריס גרשונימיריחוקרת, קהילהצ'ורטקוב, אוקראינה052-8575907mirige1@bezeqint.net
שיפריסנתןמרצה054-5429051קרית אונולאחות את הקרעים-מפעל התעוד של יהדות גליציה ובוקובינה
שיריזליאבנרסיפור משפחתי02-5351958avnersh1@bezeqint.netמעלה אדומים
שכטריעלחוקרתחקר משפחהבריטניה052-3497668yaels66@gmail.comהרצאה במסגרת יום עיון בבית אריאלה בנושא: "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים"פיטר סטיבנס, טייס יהודי ב-RAF הבריטי13.6.2022
שלגישריתחוקרתהנצחה וחיפוש קרובים054-2202475sarit@shalgi.comזכרון יעקבכנס עכו 2017אבני נגף (זכרון) נתנה הרצאה
שלומאירMeirS@yedioth.co.il
שלושאביתרמרצהתולדות משפחת שלושיהודי ספרד054-566489308-9263991tari.chelouche@gmail.comרעות מודיעיןמשפחת שלוש הרצה?, תולדות משפחת שלוש
שלושתומרמרצהסיפורי משפחה וקהילה, מחקר משפחתי וחיפוש קרוביםתל-אביב1. זום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 21. יוסף אליהו שלוש-הקבלן הראשון של ת"א26.7.2020הרצאה מס 1
שליכטרסימוןמרצה, ארכיונאיתמקורות מידע בלתי שגרתייםsimones@wzo.org.ilירושליםהארכיון הציוניהארכיון הציוני1.חקר משפחה בארכיון הציוני. 2. עליית הנוער בארכיון הציוני
שמחונייוסימרצה054-4451373Yosi.simchoni@gmail.comהרצאה בזום - יום עיון בהשתתפות פרופ' יונתן דקל חן, פרוק מרגלית שילה, יהודית גרעין כל ותמר חיוןשם ההרצאה לא רק שטעטלאך, חקלאים יהודיים בעת החדשה בחבל חרסון וצפון קרים 21.9.2022
שם טובעיריתמרצה, חוקרתגנאלוגיהמרכז אירופה054-4363339osemtov1@zahav.net.ilכפר סבאמדרשה 1/מתחילים + מתקדמים; הרצאה בזום/סניף נגב - מחזור שישי – מפגש מספר 6 "שמות משפחה - תרגיל" +"ארץ, עיר, מפות"; "אינדקסר"+"מאגרי מידע מקוונים" (מדרשה 1/מתחילים _ מתקדמים); "מהי השאלה העיקרית בגנאלוגיה? – תובנה מֵחֵקֶר משפחת החוחית [שטיגליץ]” מדרשה 1/מתחילים-10.1.21+17.1.21, מדרשה 1/מתקדמים-21.2.21+14.3.21; 10.3.2021 (שטיגליץ)הרצאה מס 1
שמידטקריסטוףגרמניהchristoph.schmidt@mail.huji.ac.ul
שמירצבימרצהעריכת דיןאתיופיה02-6253243shamizvie@012.net.ilירושליםעורך דין וגנאלוגמפקדי ארץ ישראל
פרופ'שמירשמעוןshimons@post.tau.ac.ilירושלים
שניאורימרצהיהדות גרמניהגרמניהעלייתה וחיסולה של יהדות גרמניה-מחקר היסטורי דרך עבודת שורשים
שנידניאלמרצה052-8808542har-hazetim@cityofdavid.org.il ; 'Daniel Shani' ;כנס 2015, מרכז מידע הר הזיתים (מנהל); מדרשה 1/מתקדמים;עיר קברות אבותי: מקורות למחקר גנאלוגי בהר הזיתים; "הר הצופים" (מדרשה 1/מתקדמים);מדרשה 1 -18.4.21
שפימתןמרצהכלי מחקרפולין, גליציה, ורשהfamilyheritage@jhi.plורשההמדרשה; הרצאה בזום/מחזור חמישי – מפגש מס. 3 – סניף השרון;“חיפוש מידע על שורשי משפחה בפולין”;2.11.2020 (משפחה בפולין);הרצאה מס 1
דר'שפיצרינייyannay.spitzer@gmail.comהאוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה והרוח, המחלקה לכלכלה ותכנית פכ"מ.פוגרומים, רשתות והגירה: עדויות חדשות על ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית לארצות הברית.
שפיראיגאלנוה עוזהמקור: נילי חי
הרבשפיראשמואל (פרטים אצל מריאנה)054-7249337shapiras@bezeqint.netכוכב יאירהרב של כוכב יאירכנס עכו 2017
שקדעזרא03-5033448ezrashaked@walla.co.ilחולון58833סופר, עיתונאימחקר על משפחות ששון וכ'דורי מעיראק ועל הצלת פליטי שואה בשנחאי
שרביטמשהכנס מעלה החמישה 2018משפחת מיימראן הספרדית
שרוןזאבמרצה, חוקרחקר משפחהארץ ישראל052-5388208zeevsharon@013.netקרית אתאהשתתף ביום העיון "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים26 חודשים בבור מסתור ביער ראדון בבאלרוס; הגדוד הארצישראלי בצבא בריטניה (יום עיון)13.6.2022 (יום עיון)
שרתיעקבמרצה054-4524994msharett@netvision.net.ilהעמותה למורשת משה שרת
פרופ'ששון לויאורנהסוציולוגיה ואנתרופולוגיהsasson@mail.biu.ac.ilבר-אילן
שתיויאיריתחוקרת, מרצהחקר משפחהארץ ישראל05-06547318iri50@walla.comכפר מרדכייומן: אבא שלמה אברמוביץ ביח' תפעול נמלים בצבא הבריטי13.6.2022
תמירעין-יה03-9588302ראשון לציוןכתבה ספרטל הר-מלך
דר'תיבוןגלימרצהמגדר,רומניה050-2080614tibongali@gmail.comהרצאה בזום "נשים בחקר שורשי משפחה"; הרצאה בזום במסגרת סדרה גנאלוגיה ומגדר;"רשימת האמהות מטרנסניסטריה"; "אימא, אני אהיה פעם נערה?" (גנאלוגיה ומגדר) מרץ 2021; 8.3.2021 (גנאלוגיה ומגדר)
תירושערןמרצה, מדריך טיוליםהיסטוריה צבאית, מורשתארץ ישראל053-5366777erantearosh@gmail.comמודיעיןיום עיון בנושא "חיילים וחיילות יהודיים בצבאות זרים" (בית אריאלה)לוחמים יהודים משני צידי המתרס במלחמה על ארץ ישראל 13.6.2022

 

כניסת מנהלים לטבלה המלאה (יש צורך להיות מחובר כמנהל)

נגישות