האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

מאגר אנשי תוכן

תוארשם משפחהשם פרטיהפעילותתחום הידעאזור ההתמחותפרטיםנייד *טלפון *דוא"ל *יישוב *כתובת *מיקוד *מקום עבודה *מסגרת הפעילות בעיל"ם *שם הפעילות *תאריך הפעילות *קישורים להרצאותקישורים למודעותצפייה בהרצאותחוות דעת המזמין *הערות *
אברהםאלכסנדרמרצההשואהעולמייד ושם מנהל היכל השמות כנסים; סניפים, יד ושם מנהל היכל השמות לכול איש יש שם, חקר שמות, המאגר המרכזי של שמות קרבנות שואה - התוכניות לעתיד
אברהם ב.יהושעסופר, מרצהספרותארץ ישראלהגנום המשפחתי על פי הספר מר מאני054-4663327גבעתייםכנס 2016, כנס מעלה החמישה 2018גנאולוגיה משפחתית לא מודעת - מר מאני (מציאות מדומינת או בין מציאות לדמיון נתן הרצאה, הגנום המשפחתי
אדלסוזןמרצהגנאלוגיה במגן דוד אדוםארץ ישראלעל מגן דוד אדום כמקור מידע גנאלוגי050-547389303-9334149מגן דוד אדום כמקור גנאלוגי
אדרתעופרעיתונאי; מרצההיסטוריה; תרבות, גנאלוגיהארץ ישראלמתמחה במחקרים וכתבות עיתונאיות בגנאלוגיה050-6306384עיתון הארץסניפים; , סניף דן תל אביבהעיתונות כמקור גנאלוגי
אדרתרבקהמרצה, סרטי תעודהחקר קהילותעולמיסרטי קהילות בתקופה שלפני השואה054-5952444כבית התפוצותשואה, כנס 2016 + כנס 15 צובה 2020, בית התפוצותהקרנת סרטי קהילות
פרופ' אהרונסוןרןמרצההיסטוריהארץ ישראלהמחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העבריתהמחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העבריתההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה
אוסימשהמרצהבלשנות09-8335016נתניהאברהם שפיראשמות צאצאי יוצאי ספרד
אופיר דנימשפחת לוריא לדורותיה
אופנבךרינהמרצההעפלהעולמי054-4243724מדרשה 1/מתקדמים;מוזיאון ההעפלה-השער לארץ ישראל (מדרשה 1/מתקדמים);מדרשה 1/מתקדמים-25.3.21;
פרופ'אופנהייםאריאלהישראל/פלסטינאיםהאוניברסיטה העבריתליהודים ולפלסטינים מבנה גנטי כמעט זהה נתנה הרצאה
אופקרותיאוצרת, מרצהיהדות גרמניה0505642189גוש תפן, כפר הוורדיםמוזיאון תפן, מוזיאון דינה רקנאטי, הרצליהכנס צובה 2020משפ' מאייר ממייסדי נהריה
אורייןצח מרצהגנאלוגיהפולין052-5558578נס ציונהעיתונאיעיתונאי - חוקר. איחוד משפחותפולין מצא את שורשיך בלחיצת עכבר
אורןאלימרצההשואהפוליןאיחוד משפחות ב"סודו של אבא"050-623169703-9381885ניריתמשרד לענייני מודיעין סודו של אבא26.5.2020הרצאה מס 1הרצאה ברעננה 11.4.13 עיינה ממליצה מכול הלב , מקצועי ויודע לספר.
פרופ'אורפלימשהמרצהגרוש ספרד לאדינוהאנוסים שהגרו לצפת
איווניראברהםמרצהרומניהשואת יהודי רומניה
אייזןניליירושלים מחקר השורשים על אמה, טובה רובין שהפכה בעצמה למושא למחקר הסטורי.
אייךגדעוןמרצהחקר קהילותאתיופיה052-9452877מושב נהורהחיל היםרס"ן בצבא. מנסה להקים עץ משפחה לקהילת ביתא ישראלעץ המשפחה של קהילת ביתא ישראל
ד"ראלבג רוחמהמרצהפולקלור, ספרותמזרח אירופהמרצה מגוונת על פולקלור ותרבות. ספר חדש שיצא בהוצאת מופת וכולל מסעות באוקראינה, בלרוס ופולין בעקבות עגנון, טשניחובסקי, ברדיצ'בסקי, מאנגר, אורלנד, שניאור ואחרים במזרח אירופה. יש אוסף עשיר של צילומים וקטעי סרטים שעיקרם הווי חיים יהודי03-5244556.אל המקום - בדרכים בעקבות ספרים. דורשת תשלום גבוה
רבאלבויםאבישימרצהיהדות, משפחות רבניםמזרח אירופהספריית הרמב"ם בבית אריאלה052-8850112בית אריאלהקורסים, סניפים, כנס 2015, ספרית הרמב"ם, שיעור במדרשה 1/מתקדמיםמשפחות מיוחסות בעם ישראל ; מגילות יוחסין בתוך ספרים (כנס); חקר משפחות רבניות (מדרשה 1);מדרשה 1- 4.4.21;
ד"ראלטשולר- סולמניציון ומורמרצהחקר משפחה, יהדותקבלהכרמי יוסףמשפחת אלטשולר ממיסדי רחובות
פרופ'אליאוררחלמרצהקבלהארץ ישראלמגילות מדבר יהודהלא פעלהדורשת שכר מרצה בניגוד למדיניות עיל"ם
אליסףעמנואלמרצהגנאלוגיהמזרח אירופה, מרכז אירופהשמות יהודי גרמניה על פי המחקר של פאול יעקובי050-5111158ירושליםעל העיר ברודי בהיבטים היסטוריים וגנאלוגייםערך את הספר של ד"ר
אליסףעמנואלמרצהגנאלוגיהמזרח אירופה, מרכז אירופההעיר ברודי בהיבטים היסטוריים וגנאלוגיים050-5111158ירושליםהמכון הבינלאומי לגנאלוגיה יהודיתסניפיםעל העיר ברודי בהיבטים היסטוריים וגנאלוגייםערך את הספר של ד"ר פאול יעקובי
דר'אלכסנדרגבריאלמרצהחקר משפחותהרצאה בזום: סניף ירושלים- מפגש מס' 4הגירת אוסקר שינדלר ובני משפחתו לארגנטינה בתום מלחמת העולם השניה 24.2.2021 הרצאה מס 1
פרופ'אלכסנדרתמריו"רלדינו, פולקלור052-8795953ירושליםכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו
אלעדיעקבמרצה, חוקרלדינו, בולגריה050-5599900רעננהסניפים, כנס 15 צובה 2020; הרצאה בזום/סניף נגב - מפגש 7;בולגריה, יפו, חוקר במושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו: "איתור שורשי משפחתי הבולגרית בדרך מאראגון לקהיר" ; “חקר שורשי משפחה של יליד בולגריה” ; 8.10.2020 (יליד בולגריה);הרצאה מס 1
פרופ' אלרואיגורמרצההגירה, דמוגרפיה יהודית מתמחה בהגירה. כיהן כראש מכון רודרמן ללימודים על יהודי ארה"ב לתאר שני ושלישיחיפההחוג ללימודי ארץ ישראל, אונ' חיפההמקרה של ההגירה היהודית בראשית המאה העשרים
דר'אמבוןרבקהמרצהקהילותישראל, צפת054-5876510עמוקהמנהלת בית לשעבר דונה גרציה בטבריה,(כנס עכו 2017) כנס צפת 2019, מנהלת בית דונה גרציה בטבריה, חוקרת צפתחקר קהילות צפת בדרך של מיפוי גנאולוגי נתנה הרצאה באחד מהם, הגניאלוגיה בשירות ההיסטוריון - צפת במאה ה 19 כמקרה בוחן
אמוןמשהמשפחות אמון וטרגנו יוצאי ספרד ופעילותם באימפריה העותומנית
ייביןעדהכתבה את הספר: עין גנים בהוצאת יד יצחק בן צבי (חצי דוקומנטרי)יעל שוהם
אמיתימליצהמרצהגנאלוגיה, כלי מחקר
ד"ראמרסימהמרצהחקר משפחהעירקלא פעילה052-2642422ראשון לציוןברנשטיין 27/275503ד"ר בחנ"מיהודי עירק - משפחת ששון וכ'דורי
אנושירוןמרצהחיפוש קרוביםמזרח אירופה, יוון054-2467810ירושליםרדיו קול ישראלכנס מעלה החמישה 2018המדור לחיפוש קרובים נתן הרצאה
פרופ'אסףדודמרצהיהדותמזרח אירופהחסידים03-5318674תל-אביבכנס עכו 2017זכרונות משפחתיים/חיי משפחה במזרח אירופה (כנס עכו 2017) הערה:בין זיכרון להסטוריה: יחזקאל קוטין וספרו "מיינע זכרונות" לא הרצה"עונג שבת"
אסוליןהדסהמרצהמאגרי מידעישראל, העם היהודילשעבר בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי054-7654636לשעבר מנהלת הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודייגעת ומצאת תאמין:מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מנית במקומות בלתי צפויים נתן הרצאה?, יגעת ומצאת תאמין: מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מאנית במקומות בלתי צפויים, כולל מפקדי מונטיפיורי
ד"ראקרשוקי052-3664137
פרופ'אקשטייןצבימרצההיסטוריה, כלכלהעולמיעם הוצאת ספרו על העם היהודי וכלכלה09-9602431המרכז הבינתחומי הרצליההמיעוט הנבחר
אריה-ספירניליאמנון הורביץ כהיסטוריון של ימי גדרה הראשונים
ארנוןנעמימרצהחקר משפחהארץ ישראל, 054-4665922פתח תקוהניצנים 35סניף חיפה, סניף דן תל אביבמדוע סבא ר' מרדכי יחיאל ברגר לא יצא לקראת גנרל אלנבי בכניסת הניצחון של לירושלים12.5.2019
אשדאלימרצהתרבות, ספרותליטא, ארץ ישראלאתר אינטרנט לספרות ולתרבות050-7391794גבעת שמואלכנס צפת 2019אלף ומאתיים שנים של שרשרת דורות משפחתית
ד"ראשכנזינורית050-733945609-8323380הרצליההנביאים 9/5חוקרת, מדריכת טיולים, ועוד "תעלומות המחפשות פתרון"
אשלתמרמרצהתולדות הישובהמושבותארץ ישראל02-6751539ירושליםשחראי 24סניף ראשון לציון, מתקרבת לגיל 100משפחות בלקינד, פיינברג וחנקין
באלינטלאהמרצהאובדן זהות פיזית של הילדים ניצולי השואה מפוליןפולין050-7217180הרצאה בזום במסגרת הסדרה ילדות עלומה אובדן זהות של ילדים מפולין בשואה 18.5.21
פרופ'בארחייםסופר, מרצה 050-5593623 050-2164484
פרופ'באומגרטןאלישבעמרצהמגדרהיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושליםללא שמות? קשיים ופתרונות בלימוד אודות חיי נשים יהודיות באשכנז בימי הביניים.
ד"רבהרדורוןמרצהDNAכללי052-6306405כרם מהר"לד.נ.כרם מהר"לרופא מומחה טיפול נמרץ, גנטיקאי. עובד בבי"ח רמב"ם.חידושים במחקר גנטי של יהודים ספרדים ואשכנזים
ד"רבז'רנומרגליתתיעוד בע"פ, גנאלוגיה ומחקר היסטורי
ביאליקזיומרצהחקר משפחהארץ ישראל054-4309021רמת חןגימלאיזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 8"ספרים רבותי ספרים – סיפורה של חנות הספרים הראשונה בתל אביב” 6.9.2020הרצאה מס 1
דר' בייאריעקבמרצהחקר קהילותארגנטינה050-6267634באר שבעמיכאל הנגבי 10/5 רמותשורשים ברשת/חיפוש שורשים משפחתיים באמצעות רשת האינטרנט
פרופ'בילויורםמרצהחקר קהילותמרוקו, ארץ ישראלמתמחה בקברי צדיקים, מגיה02-5883030כנס מעלה החמישה 2018הגירת צדיקים ואמונות נודדות תמורת בפולחן הקדושים של יהודי מרוקו הרצה
בינהברוךתל אביב הקטנה 1הרצאה בזום "הנין של הסופק ש. בן ציון"אוג' 2020
בלסיאנובלשנותניתוח שמות פרטיים ושמות משפחה ב-5 שפות
בןאלוףעיתונאי; מרצה; 1. הרצאה בזום/מחזור חמישי – מפגש מס. 4 – סניף חיפה והקריות;1. "עיתונות כתורשה משפחתית";9.11.2020 (עיתונות כתורשה משפחתית); הרצאה מס 1
דר'בן אבירמרדכימרצהגנאלוגיה, היסטוריהספרדמבוגר מאוד בבאר שבעבאר שבעסניף באר שבעיקיר העמותה
פרופ'בן ארילילךמרצההגירה, מגדר052-3992833יקנעםאורניםכנס יג', מעלה החמישה 2018הגירת ישראלים לארה"ב (עבודת דוקטורט) נתנה הרצאה; "הגירה-תפקיד המשפחה בהבניית זהות (מעלה החמישה)2018 (כנס מעלה החמישה)
בן אריניצהמרצהספרות
ד"רבן גדליהיוחאימרצהגנאלוגיה, מאגרי מידעגרמניה, עולמימנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. אוחד עם הספרייה הלאומית;054-4846346 הארכיון לתולדות עם היהודי היום בספריה הלאומית1. כנס עכו 2017; או כנס מעלה החמישה 2018, מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי; 2. הרצאה בזום במסגרת הסדרה גנאלוגיה ומגדר; 3. הרצאה בזום/סניף דן תל אביב-מחזור שלישי – הרצאה 34. רישומי חיים יהודיים מגרמניה בארכיון לתולדות העם היהודי נתן הרצאה?, 2. מקורות ארכיוניים למחקר גנאלוגי; 3. ייצוג נשים במקורות ארכיוניים (גנאלוגיה ומגדר); 1. "הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי" (13.7.2020);15.3.2021 (גנאלוגיה ומגדר); 13.7.2020 (הארכיון הציוני);הרצאה מס 1
הרצאה מס 3
פרופ'בן דובפרופ' ניצהמרצהגנאולוגיה, ספרות052-740477404-8240847חיפהאוניב' חיפהכנס 2016, אוניברסיטת חיפהבכיוון הנגדי:קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע (עריכה, מבוא ואפילוג) אינטראקציה עם א"ב יהושע. נתנה הרצאה'הגנאלוגיה כתשתית ספרותית עלילתית', על הקשר שבין הכותב והעבר המשפחתי שלו ומה בין עיבוד ספרותי של עובדות היסטוריות לבין יצירת שושלת משפחתית מדומיינת
דר'בן דובד"ר זהבהמרצההיסטוריהארץ ישראלפתח תקווה02-5660478ירושליםהרצאה בסניף פתח תקווה ב27.6.12משפחת שטמפפר - חוקרת וצאצא של המשפחה -
דר' בן דודאירנהמרצההיסטוריהגרמניה054-6684475צור הדסהכנס צובה 2020קהילות אשכנז, איך ובאילו נסיבות קמו קהילות אשענז
ד"ר בן דורישראלמרצהחקר משפחה, היסטוריהעולמי054-7790131מצפה טל-אלד.נ. גליל עליוןהוראה- משגב, מרצהמשפחת דאודי - מאשכנז לצפת ולירושלים
בן טוביםאליהוחוקר, מדריך סיוריםחקר קהילות ארץ ישראלחוקר בית העלמין הישן בצפת052-6409516צפתכנס הגנאלוגי ה- 14 2019, הר כנען, צפתבית הקברות העתיק בצפת
דר'בן יעקבמיכלמרצהירושלים
בן יצחקאביעדחוקר, מרצהחקר משפחה וקהילהעולמי052-8904306מודיעיןכנס 15 צובה 2020, צובה; שיעור במדרשה 1/מתקדמים-"פתרון בעיות נקודתיות במחקר"; הרצאה בזום/סניף נגב - מחזור רביעי – מפגש 7 ;1. סיפורי משפחות מניסיונו של חוקר משפחה, כנס 15 במסגרת יוצאי ארצות דוברות גרמנית: 2. "משפחת הרבורגר מאז 1690"; 3. "פתרון בעיות נקודתיות במחקר" (מדרשה 1, פבר' 21); 4. "שמות משפחה – מה הם אומרים?" (זום); 5. שרשרת הדורותמדרשה 1- 7.2.21; 12.10.2020 (שמות משפחה); 5. 19.5.2020;הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
פרופ'בן נאהירוןמרצההחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות בת זמננו, ומנהל מרכז משגב ירושלים לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח ע"ש מנדל, האונ' העברית'מקרה מיוחס': לבנייתה של היסטוריה משפחתיתסיסי
בן עזראהודמרצה, סופר, עיתונאיחקר משפחה, ספרותארץ ישראל03-5228827תל אביבהרצה בסניף ב- 25.7.2012פתח תקווה באספקלריה של ספריו ומשפחת בן עזר ראב/ בן עזר ראב/. 'חדשות בן עזר'
דר'בן שלוםיגאלהסיפור המשפחתי והרקע התרבותי של היהודים יוצאי תימן
בניה סרידןמרצה, סופרספרות, קהילהארץ ישראל, ישראל02-5811846 ירושליםסופר, עיתונאימצבר לתימני
בץאורימרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםישראל 1. הרצאה בזום: מחזור שביעי - מפגש מס. 7 - סניף נגב 1. ציוני דרך בחייהם של מאיר ושרה בץ – מראשוני באר שבע2/6/2021הרצאה מס 1
פרופ'בראשרהאקדמיה ללשון
ברליטליד ושם 050-3007234 02-6443542במרכזיד ושםלאסוף את השברים (יד ושם)
ברשחרארכיון הג'וינט העולמי
בראוןמודיארץ ישראלסיפורי ראשון לציון
דר'בראונראלימרצהאוסטרו הונגריה; גליציהצור הדסהגימלאי (בעבר במשרד מבקר המדינה)סניף דן תל אביב, סניף חדרה וצפון השרון, סניף ראשון לציון"מסעותיי עם סבי, חייל בצבא הקיסר". אבני דרך לאיתור מידע על החיילים היהודים מגליציה ששרתו בצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה, מפות קאדסטר ועד לאיתור נכסי משפחה ואבני דרך להכרת חיי היום יום של משפחות גליציה, באספקלרית לבוב"
ברדאורנה054-7981168פתח תקווהסלומון - ממארגני האירוע 200 לעליית שלמה זלמן צורף לארץ
ברודטאליעזרעד הנה' – מכון לחקר גליציה ובוקבינהמנהגי אשכנז בגליציה החדשה
ברוכייאירמרצהחקר משפחות1. הרצאה בזום: מחזור שביעי – מפגש מס. 4 – סניף ירושלים 1. הרצאה בזום: בעקבות אברהם טרטנר בתקופת השואה 12/5/2021הרצאה מס 1
ברוכינחוםמרצהחקר משפחההרצאה בזום, מחזור 3 הרצאה 5 חיים של שליחות-סיפורה של משפ' ברוכי תמרי27.7.2020
הרבברונשטייןשלום02-5610047ירושליםחזקיהו המלך 47/4רשימות של רופאים יהודיים מגליציה
ברז'יןארקדימרצה, גנאולוג גנאלוגיה, מחשביםמזרח אירופהתחום המושב052-255427603-5038878גני תקווה
פרופ'ברטלישראלמרצההיסטוריהמזרח אירופה, ארץ ישראלבר פלודתא של ד"ר אריה מורגנשטרןפרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העבריתגלות בארץ: יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות. מאומה ללאום: יהודי מזרח אירופה 1881-1772
ברטמן-אלהללענתמרצההשואה054-4990570לוחמי הגיטאות אוניב' תל-אביבכנס עכו 2017
דר'ברימןרוןמרצהחקר משפחהמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה0546799556סניף השרון. הרצאה בזום, מחזור 4 מפגש 1הסבים של רון וגיל - מאוקראינה באהבה7.8.2020 (הסבים);.הרצאה מס 1
פרופ'ברלוביץ יפהמרצההסטוריה, מגדר, ספרות03-5281476תל אביבכנס 2016, אגודת האורז/נשים בתרל"ח/ זרח ברנטנשים בעליה הראשונה בזכרון יעקב (שושנה שבבו מזכרון יעקב, ילידת צפת) נתנה הרצאה, זרח ברנט: יהודי נודד בגירסה ציונית
ברנרסלידיההטבח על הדנובה בנובי סאד
גביזוןרמימבשרת ציוןשדרות החושן 11/8
דר'גבעשרוןמרצההיסטוריה, מגדרארץ ישראל, ישראלפעילה בתקשורת
גברטובהמרצהגבעת חיים מאוחדכנס צובה 2020
ד"רגדליה-הברלאהמרצהגנאלוגיה, היסטוריהעולמירומניה, צ'רנוביץ050-5690246תל-אביברח' אבא אחי מאיר 11רמת אביב ג'הרצאות, רכזית אקדמית, תכנים, הבניית זיכרון קולקטיבי בצ'רנוביץ, ריכוז פעילויות בעיל"םנושאים שונים בתחום הגנאלוגיה + בוקובינה; הרצאת סיכום: "אתגרים בחקר הסיפור המשפחתי של נשים" (נאלוגיה ומגדר)22.3.2021 (גנאלוגיה ומגדר)ריכוז פעילויות בעיל"ם
ד"רגואטהענת052-263687809-7673340כפר סבאהמיסדים 1744219 מרצה1. מגירוש ספרד לגלויות השונות. 2 המסורת המשפחתית על יחוס לדוד המלך - המקרה של מיכאל הלפרין.
גודמןמיכהמרצהיהדותעולמיקשה להשגהמורשת תל פרת
הרבגוטמןאלחנןמרצהחקר המשפחהתל אביב052-7171780תל אביבגמלאי אוניברסיטת תל אביבאבי, נחום גוטמן
גוטמןדליהמרצה, סרטיםהשואה, עליית הנוערהרצאה וסרט על ילדי טהרןיום עיון ילדות שכזאתילדי טהרן
פרופ'גוטמןמנחם, חמימרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה03-6409824 , 03-6409875זום, ראשונים בת"א מחזור שני – מפגש מס. 12אבי, נחום גוטמן, הילד הנצחי של תל אביב1.11.2020הרצאה מס 1
גולדהברר' יחיאלמרצההישוב הישן, משפחות רבניות ועוד054-8004459בני ברק?הרצה ביום העיון למקורות רבניים: נין ונכד: גילוי צאצאים ושירוש טעויות אצל "הפנים המאירות"ידען גדול מרצה גרוע
גולדנברגסוריןמרצהגנאולוגיהרומניה054-4667215חולוןסניפים, כנס 15 צובה 2020חקר שורשים ברומניה "הישנה" עם דגש לאזור מולדובה (רומניה) "הממלכה הישנה של מולדבה"
עו"דגולןרונימרצהגנאולוגיה, חקר משפחהאירופה, ארה"במשפט ומוסר לגנאלוגים050-5494524רמת השרוןכנס 2016חקר המשפחה-מחויבות לפרט, למשפחה לחברה ולדורות הבאים (אתיקה במחקר הגנאלוגי). זהות אבודה, הרצאות שונות בנושא גנאלוגיה,
דר'גומלניבימחקר משפחתי וחיפוש קרוביםמרצה054-4650953זום, ראשונים בת"א הקטנה 2מלך הבירוקרטיה של תל אביב הקטנה22.11.2020הרצאה מס 1
ג'וןמיה מרלןמרצהחיפוש קרוביםעולמיתחקירנית של צופית גרנט בסדרהטלויזיהכנס 2016תחקירי דוקויקירת העמותה
גוסוריצ'רדפרוייקט WIRTH
גושןאילנהחוקרתגנאלוגיהארץ ישראל, מזרח אירופהצפת050-5741161צפת
דר'גז אביגיילמריםמרצה050-7742181077-9319083פתח תקווההרב אונטרמן 149270השתקפות עתיקּות קהילת יהודי ג'רבא על פי שמותיהם
ד"רגזיתתמרמרצה050-5831031 04-9834720כנס 15 צובה 2020 מרצה במושב יוצאי ארצות דוברות גרמנית: קהילות היהודית בגרמניה על פי יומני סבא
גיאאילן מרצהיהדותארץ ישראל, מזרח אירופהגרי צדק052-2540814 08-8543444אשדודשלמה אגייב ובנו אילן גיא ירצה בינואר או פברואר 2014עליית הגרים לא"י (סובוטניקים)
גיוזליחייםגניאולוג, חקר שמותמאגרי מידע עולמיבית התפוצותבית התפוצותכנס 2016, בית התפוצותמאגרי מידע בבית התפוצות נתן הרצאה, 1.פירוש שמות משפחה שליהודים ספרדים ואשכנזים. 2. מאגרי מידע בבית התפוצות.
פרופ'ג'ינאו איילמרצהיהדות יוון בשלהי התקופה העות'מנית054-7699191האוניברסיטה העבריתיהודי יוון בין שתי מלחמות העולם
גילאבישי052-9599371יבנהתולדות משפחת יהושע (א.ב. יהושע)
דר'גילוץהראלמרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה03-6320920זום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 4המרכז המסחרי הראשון בת"א-ספורה של שכונה חדשה9.8.2020הרצאה מס 1
גלילנעמהמרצההשואהעולמייד ושםמנהלת מחלקת ההדרכה ביד ושם באגף הנצחה והסברה ביד ושם"ואלה שמות - זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדות מוות שיצאו מאושוויץ – בירקנאו, הקבורים בקברי אחים בפולין"
דר'גלמןאוריאלמרצהיהדותמזרח אירופהחסידותבר אילןכנס מעלה החמישה 2018משפחות:סיפורה של משפחה חסידית מווהלין לא הרצה? דר' מורגנשטרן האיש מבוהל קצת, רוצה תשלום.
פרופ'גנורבועזמרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה054535179909-9527277זום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 5מזרחי ואלקונין-מה בין מלונאות, אינטריגות ומודיעין במלון הראשון בת"א16.8.2020
גמליאלעדי (אליעזר)מרצהחקר קהילות, חקר משפחה וקהילהיו"ר העמותה והמרכז לחקר מורשת קסטל (נצר למשפ' קסטל)050-8510188רחובותדרך ירושלים 16/13,76330יו"ר העמותה והמרכז לחקר מורשת קסטלכנס מעלה החמישה 2018, עסק פרטי. עמותה החוקרת את בני קסטל 4000 איש באילן. קיימו כנסי משפחה; הרצאה בזום/מחזור חמישי – מפגש מס. 1 – סניף דן תל אביב 1. משפ' קסטל-4000 קרובי משפחה נתן הרצאה?, 2. מספרד לא"י, לעזה, לחברון, לירושלים, לצפת לכל העולם; 3. “מקלעת איוד בספרד לישראל – משפחת קסטל חוזרת לשורשים”(זום)19.10.2020 (מקלעת איוד)
דר'גפניראובןחקר קהילותארץ ישראלשכונות ואשכנזים בירושלים050-2180961ירושלים
ד"רגפניאמונהסיכום המחקר על מצבות כמקור מידע היסטורי
דר'גרברנחחוג להסטוריה של עם ישראל אוניברסית תל אביביעקב ספיר, יהדות בבל והפזורה היהודית הבגגדית
גרולאברהםמרצהמאגרי מידעמנכ"ל Jewish genJewishGen
פרופ'גרוסאבי 08-6461138המחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריוןתולדות יהודי ספרד ואנוסי ספרד ופורטוגל. אנוסים בברזיל
גרוסמןחיים 052-2540814מרש ציוני ב-4 מערכות: רוטשילד, הרצל ובן זאב
ד"רגרטנר חיים מרצה050-6433411נחליםיד ושםהרצה בשנת 2012 בסניף ירושלים על הרב שאול וואהל בשותפות JRI פולניה ומשך 80 איש"הרב שאול וואהל -  קו נמשך לצאצאיו"   מנהל הארכיון של יד ושם
גרינברגנוריתמרצה, מדריך טיולים גנאלוגיהמרכז אירופה, ארץ ישראלמברלין לנהלל052-879518004-8383510חיפהסדרת היקים מפגש 4מברלין לנהלל סיפור המשפחה היקית הראשונה בנהלל31.5.2020הרצאה מס 1
גרינברגבת שבע052-8009970ראשון לציוןעבודת שורשיםטל הר-מלך
גריץסילביההגירה אל החופש: פרשת ההתיישבות החקלאית בארגנטינה בשלהי המאה ה - 19.
גרעין-כליהודיתמרצהליטא, מזרח אירופה052-3792469רמת השרוןהרצאה בזום/סניפי עילם אתכם בבית -מחזור שישי – מפגש מספר 5; הרצאה בזום/סניף השרון - מחזור 3– הרצאה 1; הרצאה בזום/סניף חיפה והקריות -מפגש 4כתיבת סיפור חיים ויצירת אתר אישי ברשת האינטרנט; הרצאה בזום "החיפוש אחרי הילדות האבודה" ; "ליטא – פלך וילנה והליטוואקים” - מחזור 3 הרצאה 1; "איך לשחזר סיפור חיים יש מאין"(קריות 4);24.3.2021 (ילדות אבודה); 29.6.2020 (פלך וילנה);-29 ביוני 2020; 8.6.2020(קריות 4);https://youtu.be/KZ-eYLvOY6M; https://youtu.be/9q84GuKpw9I /
גרשונידנימרצהמאגרי מידעמנהל אתר האינטרנט של עיל"ם052-5522626סניף ת"א. הרצאהבזוםהסבר על שימוש באתר החדש של עיל"םהרצאה מס 1
דאהרזיאדמרצהגנאולוגיה פלסטינית054-4721901נצרתפרטיכנס 2016עץ משפחה פלסטיני דאהר עומר שליט הגליל נתן הרצאהקרוב משפחה של דאהר זידאני מהמסעדה וממורלה בראון
פרופ'דה-לה פרגולהסרג'יומרצהדמוגרפיה02-6540708כנס מעלה החמישה 2018, דמוגרפיההגירה נתן הרצאה, מי הוא יהודי ספרדי? דמוגרפיה, זהות.
דובוסרסקי (מלין)דליהראשון לציוןעבודת שורשיםטל הר-מלך
דובידזוןגליה מרצהארכיוןפתח תקווה03-9286300פתח תקווה שמואל הנגיד 21סקרה את הארכיון 27.6.2012ארכיון פתח תקווה
דונתנירמרצה: 052-6922414יועץ ניהול; נתן הרצאה בזום באותו נושא/סניף השרון - מחזור שישי – מפגש מספר 2 - 10/2/2021;אם תרצו זו אגדה" מחקר גנאלוגי כרומן"; 10.2.2021 (הרצאה בזום);הרצאה מס 1
דיין חממהעליזה03-5339278אור יהודהכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב עראק
דמניגגונטראבני נגףהנצחה וחיפוש קרוביםגרמניהגרמניהבכנס עכו 2017אבני נגף-גרמניה-אמור היה להרצות בכנס עכו
דמסקיאהרןמרצהבלשנות050-650737302-9931878מנהל הפרויקט לחקר השם היהודי, אונ' בר אילןבעזרת השם": שמות משפחה, מקורות" השם וחשיבותם
דניןאהודמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים050-5208488זום. ראשונים בת"א הקטנה 2קורות משפחה אחת29.11.2020
דרורמיכלמרצהמומחית יעץ ומידע בארכיון יד ושם לאיתור קרובי משפחה, ילדים ניצולי שואה לאחר המלחמה, מסמכים ממחנות ריכוזפולין, גטו לודג'054-2161530יד ושםהרצאה בזום במסגרת הסדרה ילדות עלומההילדים של חסיה15.6.21
דרור-בטליוןלאהמרצה052-8344891חיפהביה"ס המקצועי היהודי "מסדה" לנערים ניצולי שואה בדרמשטדט, גרמניה 1182 – 1184
דרוריצחי ואטימרצהיודנרט, שואהרמת גןמש שמשפחתי לא סיפרה לי מעולם
הבר לילי
הברפלד דבורה050-5623449הרצליהכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי ארצות דוברות גרמנית
ד"רהדרגילהמרצה052-5734704כנס 15 צובה 2020מושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו: משבתאי צבי למהפיכת התורכים הצעירים : יהודים ו'מאמינים' באזמיר, איסטנבול ושאלוניקי.
הדריקרןמרצהמחקר אודות אביה מיכאל וייסבך מבוקרשטרומניה054-8115672הרצאה בזום במסגרת הסדרה ילדות עלומהילדותו האבודה של אבא8.6.21
הדריאריאלמרצהעונג שבת" - ספר משפחה המתעד 14 דורות של משפחה מיהדות עירק
הולנדראיילמרצה050-8566298מציאת בן דוד לאבי
הולצברגמאיר
הוסבועזמרצה
הופדורית054-454416509-9544165הרצליהפסיכולוגית וחוקרת ספרות (הסכימה ואחרי יממה תקעה לי ברז) מר מאני/א.ב. יהושע
הורוביץדניאלמרצהמאגרי מידע גנאולוגים052-4642274כפר סבאMyHeritageכנס צפת 2019, MY HERITAGE; מדרשה 1/מתחילים ומתקדמים מאגרי מידע גנאולוגים הרצה?, הרצאות שונות בנושאי מבוא לגנאלוגיה, איך בונים עץ משפחה, מנועי חיפוש על גנאולוגיה באינטרנט; "עץ משפחה מכוון" (מדרשה 1/מתחילים); "מאגרי מידע (מדרשה 1/מתקדמים).מדרשה 1 /מתחילים-31.1.21; מדרשה 1 /מתקדמים-28.2.21
הרבהורוביץיהודה אהרוןמרצהגנאלוגיה רבנית"פרענומעראנטן" - מכרה זהב לגנאולגים (ביידיש מעין רשימת תודה בתחילתה או בסופה של מהדורה ראשונה של כותר ספרות קודש המכילה את שמות המזמינים מראש את הכותר בטרם יצא לאור,כנס 15,גנאלוגיה רבנית, הרצאה מס' 1-הרצאה בזום: "פרענומעראנטן" מחזור תשיעי - מפגש מס. 4 – סניף דן תל-אביב 22/11/2021הרצאה מס 1הרצאה מאלפת (לאה הבר)
הורינריהודההיהודים במלחמת האזרחים בארה"ב
היינריךמריוס054-631006
הירדניתמרמרצה, מדריכת טיוליםהיסטוריה, ארץ ישראל, ירושליםבעקבות היוצאים מן החומות, על מערכת המים בירושליםטרם הרצתה בעיל"ם
ד"ר הכהןדבמרצהגנאלוגיה, היסטוריהלאדינו050-674200008-9790256ביתנוף איילון 306 99785כנס 2015, ספרן יד בן צבי, מרצהמשפחות יהודי איזמיר לאור מסמכים, ספרי קהילה וכתובות ממגורשי ווינא, ממשפחת חכמים וסופרים" להשתלבותה של משפחה רבנית ממוצא אשכנזי בקהילה היהודית באיזמיר.
הכהן פרםמיכלהסופרת שרה פונר050-6331304 רצוי להתקשר בווטסאפכפר סבאתוספת של שלום נוי
הכרמליעדינההרצל האישיות ואוניית המעפילים
הלוי צפתמיכלחוקרת054-5656056
דר'הלוישרון
הלשטייןז'אנהמרצהDNA052-2851366מדרשה 1/מתקדמים;1. לא יודע באיזה חברה לבחור;
2. רוצה לרכוש ערכת ד.נ.א. DNA - מסע בעקבות אב בלתי ידוע;
3. יסודות ב-DNA+"איפה נבדקים ומה זה אומר?" (מדרשה 1/מתקדמים);
מדרשה 1/מתקדמים 2.5.21;הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
הרצאה מס 3
הלר פלדיהודיתמשפחת הלר - צפת
הנקיןמיכלמרצה053-7548985 04-6193424חיפהכנס עכו 2017, מנהלת ארכיון חיפהמושב מעגל חיים. אוצר עדויות על מעגלי חיים בארכיונים נתנה הרצאה, מפת הדרכים של הארכיונים במדינת ישראל
דר'הסתמר02-5883708החוג לספרות עברית האונברסיטה העבריתעבר והווה: יומנים כמקור של אוטוביאוגרפיה
הספלבנישימור מסמכים
דר'העבריאופיריו"ר הועדה הציבורית לקבוצות עם זיקה לעם היהודימשרד התפוצותכנס עכו 2017 כנס מעלה החמישה 2018מעבר לסמבטיון-עשרת השבטים-מציאות ואגדה נתן הרצאה באחד הכנסים
הראובני זאביבשמת1. הרצאה בזום, סניף חיפה 1. הפסלת בתיה לישנסקי19.5.21הרצאה מס 1
פרופ'הראלירוןקהילות המזרח - יהדות סוריהמרכז דהאן - ספרים על קהילות מופקד על הפצת ההיסטוריה של קהילות היהודים במזרח
הרנוישמואלמרצהשימור בית בוסלצפת
פרופ'הרריחייםמרצהחקר משפחהמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנהזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 6; "מאנדרטת המייסדים להיכל העצמאות 40 מ' ב-40 שנה"; 23.8.2020 (ת"א הקטנה); הרצאה מס 1
הרשקוביץלוסיאן-זאבמרצהרומניה052-383370902-5671299ירושליםהרב הרצוג 67926221. משפחות יהודיות ממוצא ספרדי ואשכנזי ברומניה. 2. מגליציה האוסטרית לרומניה: הגירת משכילים יהודיים אחדים בשנות החמישים, הששים והשבעים של המאה הי"ט.
ד"רהרשקוביץארנוןמרצהגנאלוגיה054-5653751הרצאות שונות בנושא גנאלוגיה, חידושים במחקר הגנאולוגי.
השביטדודאליהו דה-לונה מונטאלטו - אנוס / יהודי במאה ה-16 בחברה הסובבת
ד"רואגורפימרצה052-4377847כנס 15 צובה 2020מרצה במושב יוצאי רומניה הגדולה:"איך והאלו נסיבות קמו קהילות יהודי רומניה הגדולה"
פרופסורוגנרדניאל חנוךמרצה054-9009155מכון ויצמן הרצאה בזום/סניף דן תל אביב- מחזור רביעי – מפגש 3;1.איחוד בסיסי נתונים גנאלוגיים – כלי לשחזור קהילות יהודיות נכחדות. 2. רקע ומבוא כללי לגנאולוגיה; "כשאנשים נעלמים – סיפורים ואגדות" (זום)31.8.2020 (כשאנשים נעלמיםׂ;הרצאה מס 2
רודהרולדמרצהארה"ב, ושינגטון DCשיטות מודרניות בחקר שורשים
פרופסורוולקובשולמיתפרופסור אמיריטוס להיסטוריה של עם ישראלבין ייחוד לטמיעה: יהודי גרמניה 1780-1918;
הרבוונדרמאיר02-5372014ירושליםפנים מאירות 13  יושב ראש המכון להנצחת יהדות גליציה.נושאים שונים בנושא יהדות גליציה
וורוצלבסקיסינטיהמנהלת פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה ביד ושםפורטל לחיבורים ותגליות: סיפורים מהמאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה
ויסרדיןהרצאה בזום, ראשונים בתל אביב הקטנה 1 מפגש 71. בין ראינוע עדן לקזינו של תל אביב – סיפורה של משפחת ויסר (הנין של מרדסי ויסר, בעלים משותף של ראינוע עדן)30 באוגוסט 2020 הרצאה מס 1
וייס-סלפשרהחיפהעיירה היתה בליטא – "דוסיאט" לאור הזכרונות
וויכנסקידרורמרצהמשמר העמקגילוי קרובי משפחה שנעלמו בזמן מלחמת העולם השנייה ונחשבו כנספים/שלמה בעל אלף נשותיו ולוחמי החאן
וימןיעקבמרצהאוניות מעפילים - האונייה "אקסודוס"050-7824535
ויסרדןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 7בין ראינוע עדן לקזינו של תל-אביב. סיפורה של משפ' ויסר30.8.2020הרצאה מס 1
דר'ולדמןידעאלמרצהגנאולוגיה וגנטיקה יהודית - בני ישראל054-4351059גבעת שמואלאוניברסיטת חיפהכנס 2016מוצאם של קהילת "בני ישראל"יכול להרחיב על מוצא קבוצות ועדות של יהודים
הרבולדמןמנחםניר עציוןכנס מעלה החמישה 2018רישום אילנות יוחסין ושמירת יחסי משפחה הדוקים עד שבעה דורות בקהילה האתיופית הרצה?מורגנשטרן
וֶלקוביץסרפימה (סימה)מרצה054-7942932ירושליםמקסיקו 7/2חוקרת במחלקת יעץ ומידע של ארכיון יד ושם, כולל ארכיון באד ארולסןכנס צובה 2020; מדרשה 1/מתקדמיםעל ארכיון באד ארולסן, "אבקואציה" – חיפוש לאחר תיעוד אודות אלו שפונו בשטחי ברית המועצות במלחמת עולם השנייה; "יד ושם" (מדרשה 1);מדרשה 1 - 11.4.21;
ון דאםמקסרחובותאנגלית בלבד. מודיעין - הנושא נהדר המרצה פחותיהדות הולנד-ספרדים ואשכנזים (מרצה גרוע)
דר'וסליוסףמרצהוירולוג, חקר משפחתוהונגריה ואוקראינהעורך ובוחן בתחום הפטנטים במשרד המשפטיםהרצאה בזום, סניפי עילם אתכם בבית - מחזור שמיני – מפגש מס. 5 – סניף ירושלים "עד שאבא נפטר לא ידעתי כלום ואז גיליתי עולם ומלואו"; 7/7/2021הרצאה מס 1
וקסלרבנימין זאב2 ערים ולאן נעלמה הרכבת: ביאליסטוק מול טיקטין
זוהירליריבאר יעקב
זיוציפורההספריה הלאומיתאתר הספריה הלאומית
זילברסינימרצהגניאלוג052-2578418קריית אונוכנס גנאלוגי; מורה בקורסים; בסניפים, כנס צפת 2019, כנס 15 צובה 2020; מנחה בזום -סדרת ה"יקים" (עם טוקטלי ונגה קפלביץ); 1. סדנת חקר שורשים סדנה לחוקרי משפחה "יקים" ; 2. יו"ר מושב סדנאות (2020), בתי קברות כמאגרי מידע; 3. סדנה לחוקרי משפחה/מסע פענוח מכתבים (2.6.20); 21.6.2020 (סדנת היקים); 2.6.2020(פענוח מכתבים);הרצאה מס 1
זילברמןאיטהמרצה, כליזמרארכיון המשפחה וכליזמריםישראל/צפת052-7077996ירושליםכנס 2016 או כנס צפת 2019ארכיון משפחתי של ראשי צפת האשכנזית במאה הי"ט הרב זילברמן והרב הלר - סיפורים משולבים בנגינת כליזמרים מהסנון הישן. איטה באקורדיון ובנה דב בקלרינט נתנו הרצאה
זילברמןפנינהמרצה, מדריכת טיוליםגנאלוגיהרומניה054-228-8141מודיעיןאיך לתכנן טיול שורשים ברומניה
זלברברגשלומיתעדהשואה - אבני נגףגרמניה052-3613977כפר סבאאבני נגף-הפאנל של גידי (כנס עכו 2017)?
זמירלבנהמרצה03-69575 70תל אביבזכרון יעקב 1862999נשיאת ארגון יוצאי מצריםיהודי מצריים -סיפור משפחתה - מוסרי ווידאל
חאלידיחלילמרצההסטוריה של משפחת חאלידי, ספריית המשפחה, רושלים052-2458902ירושליםמנהל הקדש משפחת חלידי
רבחבהמשהמרצהמרכז בינ"ל עם עולםהרצאה בזום סניף ראשל"צ, 25.5.201. הכנס הגנאלוגי ה-8 הרצאה מס' 5 יחד עם סימה אמר קובץ בין ספרד לאשכנז בנושא "האם אנו צאצאיהם של גולי בבל; 2. מרכז עם עולם (25.5.20)1. 27.11.2016; 2. 25.5.2020
דר'חוברהדרורמרצה052-3097533מכללת אורות ישראלתמותת הילדים בירושלים במאה ה-19: מעשים ודרכי התמודדות
חטקביץצבי וחביבהמרצהתולדות המשפחהקרית חייםדואט לחקר השפחה
דר'חיוןויקטורמרצהגנאולוג-חוקר קהילהטוניס050-5752711נתניהכנס מעלה החמישה 2018משפחות: סיפורה של משפחה טוניסאית נתן הרצאה, יהדות טוניס
חמיצרדןמרצהכלי מחקר משפחתי וחיפוש קרוביםגרמניה, לייפציג050-5210563הרצליההרצאה בזום: סדרת היקים-מפגש 2 הגנאלוגיה האמנותית שלי 10.5.2020הרצאה מס 1
חןזהבהמרצהמגורשי ספרדספרדים052-3639866. 1. סניף דן תל אביב; הרצאה בזום במסגרת הסדרה גנאלוגיה ומגדר; 2. הרצאה בזום/סניף הנגב;1. נשות קוריאל; בנבנידה אברבנאל- הבנקאית היהודייה מנאפולי " (גנאלוגיה ומגדר); 2. נשות טוראל 1.3.2021 (גנאלוגיה ומגדר); "נשות טוראל"; 12.6.2020 (הנגב)הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
12.6.2020(טוראל);
חנןמיכאלמרצהחקר קהילות גרמניה054-6909099 חיפהכנס עכו 2017; הרצאה בזום/סדרת היקים מפגש 5;1. מושב קהילות - מחקר רב דורי בקלן ; "קהילת סוחרי בהמות יהודיים בששופלך, על "שפת הסתרים" שלהם ומה שביניהם; 2. סיפורה של סנטה; 7.6.2020(יקים);הרצאה מס 1
דר'חנניהדסמרצה052-2666495מרצה "חרדים וחילונים כל מיני יהודים",
דר'חפר -ענתביאליעוזמרצהמשפחת ענתבי בצפתישראל/צפת050-6242791חיפהכנס 13 מעלה החמישה 2018 או כנס צפת 2019, מרה במכללהחקר משפחת ענתבי בצפת ?, מורשת משפחת ענתביצפת 2019הרצאה מס 1
חריש מיכה054-4443233גבעתייםכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי רומניה הגדולה
טבתמיכלמרצהמגדרהאוניברסיטה העבריתכנס 13 מעלה החמישה 2018, נשים מהגרות - האם ובמה הן נבדלות מגברים מהגרים , נשים מהגרות וגברים מהגרים
טוואטחהזוהירמרצה050-52031404-6980349כפר רחנייהמנהל המוזאון הצ'רקסי ברחנייהמהרי הקווקז אל מורדות הגליל
טוקטליאורןחוקרגרמניה - לאדינו050-4753013הרצאה בזום/-סדרת ה"יקים", בהנחיית סיני זילבר ;סדנה לחוקרי משפחה "יקים" ;21.6.2020 (סדנה);
דר'טייכרלאהמרצה. עורכת (לשעבר של עתון העמותה "שרשרת הדורות")גנאלוגיה. הסטוריה/ לימודי א"י. תולדות עם ישראללדינו, יהודי ספרד/ יהודי א"י / המאבק על הקמת המדינה/יהודי פולין/יהודי אוקראינה058-559966304-9985782כרמיאל2166333סניפים. כנס בינלאומי בירושלים(2004)מנהלת חדר משאבים; כנס שנתי של העמותה בבית התפוצות -מנהלת אקדמית; הכנס הבינלאומי (2015) בירושלים מרצה, הכנס הבינלאומי ורשה (2018) מרצה הובלת חוג גנאלוגיה בכרמיאל 4 שנים - לא של העמותה., בסניפים, בכנסים, בחוג בכרמיאל; הרצאה בזום/סניף ראשון לציון-מחזור רביעי- מפגש 2 ;1. הרצאות, הדרכות אישיות וקבוצתיות, 2. משפחות סידי אשר מאיזמיר. 3. משפחת צוקרמן מעיירות גליציה 4. "את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק"-ספור על הדרך בה המוזיקה גילתה לי על ואת המשפחה 5. "התינוקת שננטשה ברחובות קרוסנו בשנת 1942 היא בת דודתי "- דרכי החיפוש של צוות חובק עולם, צוות שנרתם לגילוי, 6. זיהוי מדוייק שהביא לאיתורה של מריה, שעל קיומה לא ידענו; 7. כל ישראל ערבין זה לזה” (זום ראשל"צ);7. 22.8.2020 (זום ראשל"צ);הרצאה מס 1
טימור אשורהילהמרצהסניף ראשל"צ. הרצאה בזום, מפגש 1 הקשה של הלחם13.4.2020
יגאליורםמרצהתנו פנים לנופלים, מחקר משפחתיארץ ישראל, צרפת052-3997580קרית טבעון1. סניפים; 2. סדרת היקים מפגש 31. “אינגבורג הלנה סימון מפרנקפורט” ; 2. הרצאות, ממשפחת מוצא קטנה לעץ ענף-משפחת יגאל השומר, פרוייקט לתת פנים לנופלים" 24.5.2020 הרצאה מס 1
יגוריוסימרצהגנאלוגיהרומניהפתח תקוהסניפיםמצבות ברומניה, מצבות כמקור מידע גנאלוגי
רביהודאימשהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםסניפי עילם – אתכם בבית – מחזור שמיני – מפגש מס. 3 – סניף דן תל-אביב 1. הרצאה בזום: אל ייאוש ! על חשיבותם של מסמכים במחקר הגנאלוגי – 23/6/2021הרצאה מס 1
ד"ריהודהצבימרצההיסטוריהעירק054-4669094המרכז למורשת יהדות בבלכנס 15 צובה 2020מיהם יהודי בבל של המאה ה-20
פרופ'יובליורםמרצהפסיכולוגיה פולחן צדיקים
יושקובסקימרדכימרצה יידיש, פולקלורליטאיום עיון 2013
יעקובסוןצמחמרצה058-467990002-5667554ירושליםדורותרי - DoroTree תכנה גניאלוגית לבניית עצי משפחה
יפהרזיהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים052-8828642זום, ראשונים בת"א הקטנה, 2 מפגש 4 סיפורו של בית הדפוס הראשון בתל אביב15.11.2020הרצאה מס 1
יפתגלעדמרצהגנאלוגיהבעלים ומנכ"ל חברת MyHeritageאור יהודהMyHeritageMyHeritage
יצהרנעמיזכרון, היסטוריה וגניאלוגיה: מאגר-המידע כמתעד את סיפור ההעפלה
ירוןנוניארכיונאיתפתח תקווה03-9286300 פתח תקווהארכיון פתח תקווהארכיון פתח תקווה - מנהלת אוספיםסקרה את הארכיון 27.6.2012
דר'כהןדבמרצהגנאלוגה, תרבותלאדינומאגרי מידע של קהילות יהודים בבאימפריה העות'מנית052-7245757אוניברסיטת בר אילן
כהןזאבמשפחה וקהילה03-7640815ראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 13המוהל הראשון של תל אביב8.11.2020הרצאה מס 1
כהןטובה
כהן יקותיאליעדנהמרצהספור משפחתיתל אביב054-811772009-9570010זום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 3סבי ואבי עשו היסטוריה בת"א2.8.2020הרצאה מס 1
דר'כהן נתן050-5611026 03-5318630 באר שבעזוגיות, הורות ומשפחה בראי ספרות היידיש ממחצית הי"ט ועד ערב מלחמת העולם השניה (מומלץ מורגנשטרן)
כהןליאורהמרצהסיפור משפחתי, שואה04-9894121יקנעם"פרנקל 24 - עבר הווה ועתיד"
כהןמוניקהמדריכת טיוליםפתח תקווה054-6530692פתח תקווהעיריית פתח תקווה
פרופ'כץיוסימרצהגיאוגרפיה וידיעת הארץישראל050-759735903-5882470כפר תבורבר אילן - הקתדרה לתולדות ארץ ישראלכנס 2016איתור קרקעות ארץ ישראל ליורשי קורבנות השואה נתן הרצאה
כץ-עוזאברהם08-9261875הרצאה בזום, ראשוני תל אביב הקטנה 1ציונה תג'ר בתם של בתם הבכורה של שמואל טאג'יר ואשתו סולטנה23.8.2020
פרופ'כרםיצחקחוקרישראל/צפת וטבריה054-727031602-5795595צור הדסהדולב 7 99875 כנס צפת 2019, מרצהמבוי סתום, מחקר על הרב שלמה מלכה בצפת ובטבריה בסוף מהאה ה-19 וראשית שנות המאה ה-20 הרצה?, יהודים רומנטיונים - יהודי יוון , מקדוניה
כרםיצחקמרצההיסטוריה, גנאלוגיהלאדינויחד עם מתילדה תג'ר כתב ספר על שמות ספרדיים054-4870316כל מה שרצית לדעת על יהדות ספרד ולא ידעת לשאול . ההתישבות של יהודי רודוס ושל יהודים ספרדים אחרים במרכז ובדרום אפריקה
לבגדעוןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםגרמניהגבעתייםסניף ת"א, הרצאה בזום Loew הגורל של משפחת1.6.2020הרצאה מס 1
לאוריעקבמרצהפולין053-429030409-7652233כפר סבא"בניית עץ משפחה מורכב"
דר'לב-ארילילך03-7384261
דר'לב-טובבועזמרצה; מאגרי מידעהרצאה בזום/סניף ראשון לציון, מחזור 6 מפגש מספר 1 1. "מנהרת הזמן ומיזם TARASA לשמירה ושיתוף של זיכרונות וספרי משפחה"3.2.2021 (TARASA)הרצאה מס 1
דר'לביא עליזה (ח"כ)02-6408374כנסת ישראלכנס מעלה החמישה 2018תפילת נשים" לאורך ההיסטוריה ובישראל של ימינו נתנה הרצאה?, תפילת נשים" לאורך ההיסטוריה ובישראל של ימינו
לביאאוריתמרצהגנאלוגיהמזרח אירופה054-445756609-8665858סניפים; שיעור במדרשה 1/מתקדמיםהרצאות שונות בנושא גנאלוגיה; "גנאלוגיה ומעגלי חיים (לידה, נישואין, פטירה)", חיפוש מושכל+תרגיל-במדרשה 1/מתקדמיםמדרשה 1 - 14.2.21
לביאיחזקאל052-688898502-58639421.פולין בעיניים יהודיות. 2. צ'כיה וסלובקיה במבט יהודי כללי
עו"דלבנייונתןמרצהמשפחה מתבוללת מגרמניהגרמניה054-4230237ירושליםמשרד עורכי דין כנס מעלה החמישה 2018; 1. הרצאה במסגרת סדרת היקים / מפגש 11. משפחה יהודית מגרמניה; משפחות בורמייזה לדורותיהם10.5.2020הרצאה מס 1בהמלצת ארגון היקיםבהמלצת ארגון היקים
לבנוןארז03-7384523
לבנתהלןlivnath@013.netלגעת בעבר לצלילי כינור החיים, הצוענים ומכתבים גנוזים
להררגרשוןכנס 2015"אנטוורפן היהודית - שטעטל בבלגיה (אנגלית)
פרופ'לוביןאורנהמרצהמגדרבר-אילןכנס עכו 2017תרומת חקר המגדר לקריאה חדשה של מקומן וייצוגן של נשים לאורך ההסטוריה ובישראל היום נתנה הרצאה
ד"רלויאיציקמרצה050-2555723ירושליםכנס 15 צובה 2020מושב ארצות דוברי לאדינו: "משפחת דסה קסטיליה-סלוניקי, ארץ ישראל"
לויאפריםארכיונאי02-6296470ירושליםקהילת יהודי משהד עם אורי כהן אהרונוב
דר'לוי דרומר (אברבנאל)רחלמרצהשואהמקדוניה03-5318500אוניברסיטת בר אילןכנס 15 הרי ירושליםמושב ארצות דוברי לאדינו: "תעלומת יהודי מקדוניה"; הרצאה בזום: הרצאה מס' 1: מפוארת ונשכחת – החייאת זיכרה של קהילת יהודי ביטולה-מונסטיר צפון מקדוניה סניפי עילם איתכם בבית - מחזור תשיעי - מפגש מס. 2 – סניף רשל"צ 18/10/2021>ש ירקכ="https://youtu.be/m-3NPYFJyUA?t=1">הרצאה מס 1
פרופ'לוי שיףרחלמרצהפתח תקוה
לויןדבנדידה דו-סיטרית של יהודים במזרח אירופה בתחילת מלחמת העולם השנייה 1939-1941
פרופ'לוין מלמדרינהגנאלוגיה ומגדרמכון שכטר למדעי היהדות; הרצאה בזום במסגרת הסדרה גנאלוגיה ומגדר;2. יהודיות בסתר בספרד במאות ה–15 וה–16: מי הן היו ואיך לאתר אותן? ; 1. "לאשה ידיעה במקרא" - סיפור המלמדת והרמב"ם (גנאלוגיה ומגדר); 22.2.2021 (גנאלוגיה ומגדר)הרצאה מס 1
לוינסון-הוכפלדראסתרמרצההונגריה052-270163408-6650051 באר שבעמחקר שורשים בהונגריה
ליבנתעמירמרצה,כלי מחקר, מחקר משפחתי וחיפוש קרוביםסניפי עיל”ם איתכם בבית – מחזור שמיני – מפגש מס. 2 – סניף רשל”צ - 11. הרצאה בזום: עבר והווה נפגשים – שימוש במפות יישוב ככלי עזר בחקר שורשי משפחה 6/6/2021הרצאה מס 1
ליטווינסקיחיים050643411303-5343964הרצאת זום-תל אביב הקטנה 1משפחת ליטווינסקי
ליכטיינר (קסריאל)לאה050-6421947עבודת שורשיםטל הר-מלך
ליסבונהדודמרצהחיפהמשפחה ממצרים, בית אימי בפרוסיה המזרחיתצבי
ליפשיץדבורה, דביחוקרת054-2517764ירושליםיהדות גרמניה בזמן השואה
דר'למדןיוסף נווילמרצה באנגליתגרמניה052-6622646מבשרת ציוןהמכון הבילאומי לגנאלוגיה יהודיתמנהל המכון (חקר אילן היוחסין היהודי-חקר גנאלוגיה יהודית)אילן היוחסין היהודי: מבודדים לקבוצות הולכות וגדלות.
לניאדוביליחוקרת054-2279775הרצליהדורות המשךכנס 15 צובה 2020חוקרת במושב סדנאות: "משפחת צוקר"
לנגס שלמההדנובה לא היתה כחולה
לרנראריהדור הראשונים בזכרון יעקב
לררמשה מרצה052-854567203-9220843פתח תקווהלשבור את תקרת הזכוכית
לשם(דאנה)שפרהמרצה2012 סניף פתח תקווה"מסע" בעקבות דודה בוליסה:
דר'מאיריונתןמרצהקבלהאוניברסיטת בן גוריון
ד"רמאיר-גליצנשטיין אסתרמרצה052-8831610076-5488316באר שבעדונש בן לברט 11מרצה באונ' בן גוריוןמשפחות יהודי עירק ותימן - היכן למצא חומרים?
פרופ'מאקחננאלחכמי מרוקו בימי הביניים: בין בבל לספרד
מג'דלהג'מאלמרצה052-850911704-6381139בקעה אל גרבייהקשרים בין משפחות יהודיות וערביות בסוף המאה הי"ט וראשית המאה העשרים
מדררחליהודי קווקזהרצאה בזום, מחזור 7 מפגש מס. 1 - סניף השרון ; ”היהודים ההרריים: חמישה דורות של נשים מן הקווקז בדרך לירושלים” (סניף השרון)21.4.2021 (סניף השרון)הרצאה מס 1
ד"רגודמןמיכהמרצהמורשת תל פרת
מוזס אילנהחוקראבני נגףחולון
הרבמוטלהמרדכיחברת קדישא
מונסנגוזוהרסיפורי משפחה וקהילהעל השומרים (30.6.221)1. הרצאה בזום: מחזור שמיני - מפגש מס. 4 - סניף חיפה והקריות1. ”משפחת קרול ובה שלושה נוטרים שפעלו בצפונה של הארץ” 30/6/2021הרצאה מס 1
מוסל לבית גלין גלר תחייה שרונהחוקרת עין גנים עם מסמכים ותמונות. גרה בשרונה. באה בימים. דרורית מנור מוכנה להביא אותה
מוסקוביץחייםמודיעין
ד"רמורגנשטרן אריהמרצההיסטוריה יהודית054-245595802-6535473ירושלים תכלת 12 כנס עכו 2017, כנס 12 ; מדרשה מחזור שני מסלול מתקדמים 1. מושב חקר קהילות, הרצאה: "ארכיון פקוא"ם כמקור למחקר גנאולוגי של קהילות. מחבר בין קהילה למקורות מידע" יו"ר מושב מעורב (2020) 2. המאפיינים של "הישוב הישן" ואנשיו מעליית החסידים ועד ייסוד פתח תקווה1. 2017; 2. 7.7.2014הרצאה מס 2
דר'מורנועליזהמרצה054-4494596בית שמשספרנית יעץ יהדות, הספרייה הלאומיתסניף ירושלים 2018 מהגרים ומומרים: תפוצת יהודי ספרד ואילנות היוחסין של משפחת האנוסיםלא משתפת פעולה יותר
דר'מזר (מג'ר)חייםתולדות משפחת מג'ר וסביליה
מזרחי צוףאודיירושלים
מזרחישמעוןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, סיפורי משפחה וקהילה050-2555555זום. ראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 11מנהל הבנק שזכה לשני רחובות על שמו25.10.2020הרצאה מס 1
מחלין תמרמרצה052-2834625חיפהחנה סנש 20/6438854תולדות משפחתה ונדודיה, כפי שתיארה בספרה "אלונים עתיקים".
מטלוןמוריאל371091910 , 371091280הרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1משפחת מטלון13.9.2020
מי אני אני חיליקחוקר - ארכיונאיזיכרון יעקבפרטי
מיוחסאילמרצהשורשים ספרדיים
פרופ' (אמריטוס)מיוחסעודדמרצהמחקר היסטוריוגרפי על סמך אלבומי צילומים פרטיים.052-5312338;972-2-6758290; אוניב' ירושלים רופא חוקר ומרצה בבי"ס לרפואה (בגימלאות); היום מתנדב בארכיון התצלומים של יד בן-צבי, שבו מבצע מחקר היסטורי-גיאוגרפי, במטרה להנגיש לציבור החוקרים והמתעניינים אוצרות תיעודיים החבויים באלבומי תצלומים פרטייםהרצאה בזום/סניף ירושלים- מחזור חמישי – מפגש מס. 5;משפחתי בראי הדורות: חקר שורשיי הספרדים;16.11.2020 (משפחתי בראי הדורות);הרצאה מס 1
פרופ'מיוחס ג'ינאועליזהמרצה052-2508283ירושליםכנס 15 צובה 2020, צובההקהילה היהודית-ספרדית בירושלים. בכנס 15 במסגרת מושב דוברי לאדינו:"הגרושים מספרד-לאן פנו הגולים?"
מייזליסדוינהמרצה, עיתונאיתרומניה, בוקרשט054-6753357כנס 15 צובה 2020, צובהקהילת בוקרשט
מיכאילוביץדניאלהמרצה04-875 8472קרית יםהרצתה בחיפה באוקטובר 13 וזכתה לשבחים רבים, חברת העמותה; הרצאה בזום/סניף חיפה - מחזור שישי – מפגש מספר 3DNA; "עץ המשפחה מצד אמא"; 17.2.2021 (עץ המשפחה מצד אמא);
מיכאל - צברינאוהמרצהסביוןנשים בעולם העסקים בארצ ובעולם (ממשפחת שטראוס)
מיכאילוביץדניאלהמרצהסניף חיפה - מחזור שישי – מפגש מספר 3 - 1. המחקר המשפחתי שלי בצ'כיה וסלובקיה` 2. להתחקות אחר אילן היוחסין האימהי-הקשיים וההצלחות17/2/2021
מיכליסמשה 03-9318278פתח תקווהמבוגר מאוד
מילשטייןעדיסופרת054-576731408-9343189 הרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1על משפחת רומנו ובית רומנו
מילראיילJPRESS058-6769183מדרשה 1/מתקדמים;JPRESS- אתר עיתונות יהודית היסטורית (מדרשה 1);מדרשה 1-9.5.21נתן הרצאה במסגרת הקורס, במקום פרופ' ירון צור.
מילריוחיחוקרזכרון והנצחה בברליןגרמניה/ברלין052-3995325רעננה
מירובסקיאביגדורממשפחת רוזנטל-פח 1765 ועד משפחת מירובסקי 2006
פרופ'מכמןדןמרצהשואה - יהודי הולנדהולנדפנקס הקהילות:הולד (יצא ספר)
מליץאלימרצה
מןאיזימרצהסיפורים מהמדור לחיפוש קרובים ברדיו
פרופ'מנשהסופיהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםדמשק, בואנוס איירסהרצאה בזום: מחזור שביעי – מפגש מס. 6 – סניף חדרה1. מדמשק לבואנוס איירס – מסע משפחתי עלום 26.05.2021הרצאה מס 1
מסילתוןאדליןמרצהסוריה ומצריםמשפחת מסילתון ביון סוריה למצרים
מסמיאוריתרישום נפטרים/בתי קברותכפר-סבאחברת קדישא-סמנכ"ל פורום חברת קדישא אזור תל-אביבכנס עכו 2017מושב מעגל חיים-פאנל נתנה הרצאהמרצה מצוינת
דר'מעביאמנוןמרצה
מעוזיעל054-440235602-5341847מבשרת ציוןלשם 15 90805 בעקבות משפחת בקי מרומא
מפצירבוריסמרצה
פרופ'מקובצקילאההדוקטורט שלה )מנחה פרופ' יוסף קפלן( עסק בנוצרים החדשים ממוצא יהודי על פי המסמכים של האינקוויזיציה של קרטחנה
פרופ'מקובצקילאהמרצה074-7296434בני ברקהשלושה 19שמות משפחה יהודיים באמפריה העות'מאנית לאור מצבות וספרי שו"ת
054-3394733
מרגוליןריטהחוקרת במחלקת יעץ ומידע של ארכיון יד ושםחומרים על פינסק באוספי יד ושם
מרגלית הכטאדית052-3323124קרית אונודה אינדיאס, בדרום אמריקה, ויצא לאור כספר בשנת 2018 . לימדה בגוון תכניות להכשרת מורים במרכז מלטון באוניברסיטה העברית,
דרמרקוסרות050-8873620 03-6412838 תל אביב, רמת אביביצחק לבנון 93העיירה לונה - מחקר על קהילה שנכחדה
מרשנסקירותימרצהעליית הנוער ועודרומניה, כללי1. רחה והנרייטה - האמהות של עליית הנוער 2. רחה פריאר - האם המייסדת של עליית הנוער 3. הנרייטה סאלד - האם המנהיגה של עליית הנוער 4. רחל ינאית בן צבי, עם הילדים בחזית 5. יש רופאה בעיר? על ד"ר יוניס וד"ר בלקין, הרופאות הראשונות בתל אביב050-3346960גבעת שמואלהרצאה מס' 1 הרצאה בזום: רחה והנרייטה, האימהות של עליית הנוער - סניפי עילם – איתכם בבית - מחזור 9 - מפגש מס. 3 – סניף דן ת"א 1/11/2021הרצאה מס 11. רחה והנרייטה - האמהות של עליית הנוער 2. רחה פריאר - האם המייסדת של עליית הנוער 3. הנרייטה סאלד - האם המנהיגה של עליית הנוער 4. רחל ינאית בן צבי, עם הילדים בחזית 5. יש רופאה בעיר? על ד"ר יוניס וד"ר בלקין, הרופאות הראשונות בתל אביב
משגבמנחם"הקללה של הינדה"
משעלאבימרצה
סולימןציוןכרמי יוסףעלית יהודי "ארץ האבות" ( האורפלים) והתערותם בראשון לציון
נוייצחקמרצה
נסמיאוריתרישום נפטרים/בתי קברות052-6403707כפר סבאחברת קדישא-סמנכ"ל פורום חברת קדישא אזור תל-אביב
נצרדבורהמרצה052-351385302-5815289ירושליםמנדךי מו"ס 14/139214722
ד"ר סורוז'וןמשהרחובותהנשיא הראשון 38 76302 מנהל המעבדה ההמטולוגית של "הכללית" בי-ם, מ.א. מת"א וד"ר ממכון וויצמן,מ.א מב"ש ניהול מערכות מידע בריאות.מחקר שם משפחה נדיר שהוביל למחקר גנאלוגי וגנטי
סטפנסקייוסימרצה052-4589009צפתכנס צפת 2019בית הקברות העתיק בצפת הרצה?
סטרוויסז'אן פיירמרצהמאגרי מידעקשור גם ביהדות גרמניה052-8905062מדרשה1/מתקדמים;חקר קהילות, מבוא לחיפוש שורשים יהודיים מפולין; JewishGen-שיעור ותרגיל+מבוא ל-JRI OPland+אליס איילנד-השער לאמריקה (מדרשה 1/ מתקדמים);מדרשה 1/מתקדמים, 25.4.21+21.3.21+11.4.21;
סידורחייםמרצהגניאולוגיה רבנית054-481144902-5714681ירושליםפתחיה 1צפת ובית העלמין העתיק
סידינירהחולוןהנוטרים 8 ס"ט? משפחת גביזון/גבישון מאלז'יר, מרוקו וירושלים
עוד לא ד"ר..סילקורחלמרצה050-6299416כנס 15 צובה 2020בך חירותי עיר בירתי – קורות משפחות אליהו, נחום ואהרון ששון בעירק ובישראל. הרצאה בכנס 15/מושב יוצאי בבל:יהודי כורדיסטאן-משפחת ברזאני
סלינגררלףמרצהמשפחה ליטאיתליטא050-8213727כפר רופיןהעמותה למורשת ליטאכנס מעלה החמישה 2018)סיפורה של משפחה ליטאית
דר'סיניסמדרמרצהמגדרבר-אילן כיום מנכ"לית העמותה לשיחזור ראש-פינה כנס עכו 2017. מושב נשים
סלעעקיבא
סנשאיתןחנה סנש וסיפורו של הארכיון המשפחתי משנת 1890
פרופ'סעדוןחיים• יהדות מרוקו, מורכבות של זהויות וניידות בין זהויות
ספירשימרצה054-5912276גילגולו של ספר משפחתי
ספרןאברהםהספריה הלאומיתכלים העומדים לרשות חוקרי המשפחה בספריה הלאומית
פרופ'סקורצקימרק דבורה תקנה לקרלגנטיקה073-7064002טכניוןכנס 2016חקר ההיסטוריה הגנטית של העם היהודי והכהנים בפרט נתן הרצאה
סרוגושייהדות סלוניקי
סתווייונתן053-8848008הרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1על אימו, צילה ניימן ( נאמן) הציירת הראשונה של תל אביב
עדסר' אברהםבני ברקרשימות ספרי רבני העיר אר"צ (ארם צובא = חלב)
פרופ'עוז זלצברגפניהמרצה
עויזרמןאלכסנדר-סשהשורשי משפחת עויזרמן - דרכים וחיפוש
עידןאשרתורת הרשתות החברתיות והזיקות האפשרות לחקר משפחות בישראל
עמרפרופ' משהמרצהלודכדאי לבקראורות יהדות המגרב" - הוצאת ספרים קטנה בלוד המון ספרים על יהודי המגרב
דר'ענזימשה08-6461100המחלקה להיסטוריה של עם ישראל אוניברסיטת בן גוריוןיהודיים תימנים כסוכני תרבות באוקיינוס ההודי ועוד נושאים הקשורים ליהדות תימן
ד"רענתבי חפראליעוזמרצהיהדות ספרד050-6242791משרד הבריאותסניפים, כנס ה- 14תולדות משפחת ענתבי בראי סיפורי משפחה מסורתייםמעולה
עצבהיהודהמספר סיפוריםסדנא : איסוף חומרים גנאלוגיים בעבודת שדה
עציוןנעמהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים1. הרצאה בזום/מפגש 5 סניף ירושלים.1. "לנער את האבק - האם אנשי הישוב הישן בירושלים ויתרו על נתינות אירופאית"?; 14.9.2020 (לנער את האבק);הרצאה מס 1
עצמוןאמנוןמרצה050-6557070הגירוש לכפר סבא של תושבי תלאביב במילחמת העולם הראשונה
דר'עצמוןגיל054-8058602מדרשה 1 /מתקדמים"הגנום היהודי" (מדרשה 1)מדרשה 1 - 2.5.21
דר'ערן מיכאלסיפורי חיים של כמה מן הבולטים מהעולים מגרמנה, ד"ר ארתור רופין, ד"ר ארתור בירן, מנהל בי"ס הריאלי בחיפה, ד"ר משה אוארבך
עתירפנינה054-7755816ראשון לציוןסיפור מחקר על משפחתהטל הר-מלך
פביאןאייל052-4477500מנהל ארגון יוצאי רומניה
פדהצורירוןמרצהכנס 2015מדור לדור" שורשים משפחתיים-תעלומות בכנס 2015) "חציית התהום בגנאולוגיה רבנית: קו התפר שבין הרשומות האזרחיות למקורות היהודיים" ותגליות
פרופ'פוגל ביז'אוויסילביהאוניב' בר אילן
פוזנרמרים 054-565375103-6913044מנהלת בית אריאלהמנהלת הספריות בבית אריאלה /ארכיונים
פופיהושפט053-3306422ראש פינה
פורזגידימרצההנצחה ובלשנות הסטורית053-7760418מושב ביצרוןכנס עכו 2017, קו הדורותאבני נגף נתן הרצאה, בלשות היסטורית, "עץ המשאלות" / "ילדות שכזאת - הילד שנמצא ברכבת"
פורטוגלינילי
פורמןחנהמרצה054-488089208-6880884קרית גתמלכי ישראל 1גנאלוגיתהחיבור בין הזיכרון ותוצאות המחקר המשפחתי
פזשרהבעקבות זכרונות סבא סמוליאנסקי מאוקראינה
פז למפרטרויטל050-7371722הרצאה בזום, ראשונים בתל אביב הקטנה 1משפחת אבולפיה
פיינרשמואליהודים באירופה במאה ה-18
פיקהולץישראלמרצה054-790622202-9931713אשדוד/דבורה תקנה לאשקלוןאוצרות גנאלוגים – גלה את שורשיך בלחיצת עכבר
דר'פלברמשהיהדות הודוהודו
ד"רפלדמןג'ולסמרצהגנאולוג-חוקר משפחת ריבלין (אשתו צאצא של ריבלין)052-375630804-6598308קיבוץ יזרעאל
פלדמןרוזמרצהכנס 2015"הקהילה היודית בארץ ישראל במאה ה-19" (אנגלית)
פלורסהייםאווה
פנטיליאטבנימיןמרצהגנאולוג-משפחות רבניותישראל/טבריה054-8484817פתח תקווהכנס עכו 2017 ; כנס צפת 2019; מדרשה 1/מתקדמיםטבריה. הקהילה האשכנזית בטבריה נתן הרצאה; שורשים וצאצאי הגר"א הרצה?, גניאולוגיה רבנית; "חידה רבנית (מדרשה 1)מדרשה 1 - 4.4.21
פסטנברגאסתרהיסטוריונית חרדית ראש הקתדרה להוראת השואה במכללת ירושלים
פרג'עבדאללהלברר במורשת יהודי בבלאילן יוחסין בן 700
פולק (דורות ההמשך)יוסימחשבים
פרוזנר-רומנוליאטארכיון העיר חיפה כמאגר מידע גניאלוגי
פריגדעוןפתח תקווהממשפחת כצנלסוןכתב ספר על עין גנים
פרידוריתמרצההנצחהארץ ישראל, ישראלתנו פנים לנופלים052-2631262ירושליםכנס עכו 2017; הרצאה בזום/סניף ירושלים;"ארכיון עירית ירושלים"; 16.6.2020 (ארכיון י-ם);הרצאה מס 1
דר'פרידמןד"ר מרדכימרצהמשפ' זקסגרמניה052-6130110כנס 2015; הרצאה בזום/סדרת היקים” - מפגש 6;גנאולוגיה רבנית-ספקות וטעויות (באנגלית); "משה זקס יקה ציוני חרדי"(יקים); 14.6.2020 (יקים);הרצאה מס 1
פרידמןחייםגנאולוג054-5595396פתח תקווהכנס צפת 2019הגנאולוגיה של הגר"א הרצה?, חוות חקלאיות בדרום אוקראינה / משפחת הגר"א
פרלזאבחוקר ומדריך טיוליםחוקר צפת/חסידים054-5459970צפתכנס צפת 2019חסידים בצפת הרצה?
ד"רפרם-כהןמיכלמרצה ומתרגמת (אנגלית)ספרות ההשכלה והתחיהמזרח אירופה, צפון אמריקה
פרנקעמליהראשון לציוןבית גורדון-מלון לונדון, שימור וסיפור
ד"רפרץאבנרמרצהלדינו, שירה, גנאלוגיהיון050-8296398 052948186502-5900392ירושלים/מעלה אדומים והרדוףארכיון דוברי לאדינויום עיוןלאדינו
ד"רפרץשלום-צבי050-750-7626חיפהחוקר פולקלור, מספר סיפורים מקצועיבעקבות ספינה קסומה – דמיון ומציאות בתולדות יהודי ספרדלא גנאלוג
דר'פרץ שלוםיואל מרצה
צדוקיעלחטופי תימן 1. הרצאה בזום במסגרת סניפי עילם אתכם בבית – מחזור שביעי – מפגש מס. 3 – סניף דן תל-אביב;1. "רשת חטופי תימן";5.5.0221;הרצאה מס 1
פרופסורצור ירוןמרצהטיפולוגיה משפחות יהודים-כללי מתמחה בתולדות יהודי ארצות האיסלאם בכלל ויהודי צפון אפריקה בפרט. יוזם וממקימי אתר העתונות ההיסטורית היהודיתארצות איסלאם וצפון אפריקה052-8595114 03-6475951 תל-אביבאוניברסיטת תל-אביב החוג להיסטוריה של עם ישראל. יצא לגימלאות ב-2017 וראש ביה"ס למדעי היהדות 2008-2010) ממקימי האוניב' הפתוחהלשעבר ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביבראש פרויקט עתונות יהודית היסטורית.......מפעל התיעוד – יהודי ארצות האסלאם ועוד נושאים על יהדות האיסלם.לא יכול להרצות מטעמים רפואיים
צלילקובי052-4238211ראשון לציוןמשפחה ותיקה בראשון- משפחת צללחין. כתב ספר על אביו והמשפחהטל הר-מלך
צפדיהאברהםמרצהצפת03-540 1985רמת השרון רח' הזמיר 2avradia@gmail.comיהודי חלב - אילן בן 200 שנה
צ'רונה שרירהילהחקר קהילות052-834-5433נהריה הרצאה בנושא 'סן-ניקנדרו': חקר קהילות
פרופ'צרפתיאילן מרצה052-5581607כנס 15 צובה 2020מושב ארצות דוברי לאדינו: תקומה ביהדות יון
פרופ', ארכיטקטקאסוטודודמרצהמשפחת קסוטו מפירנצהאיטליה/פירנצה050-2633409ירושליםארכיטקטורהסניף ירושלים, דן תל אביבמשפחת קאסוטו ויהדות איטליה
קופנהגןיוחאימרצהחקר משפחות-ספרית משפ' קופנהגן545629077ירושליםהרצאה בזום-עיל"ם מחזור 7 מפגש 2 סניף ראשל"צ;ספריית משפחת קופנהגן מספרת את סיפור המשפחה (זום ראשל"צ);28.4.2021הרצאה מס 1
קורקוסדודמרצה
קורקוססידנימרצה02-6731565ירושלים
קימרוןעיינהמרצה050-7711815מדרשה 1/מתקדמים; הרצאה בזום/סניף חדרה -מחזור 3זום חדרה) - הרצאה 6; הרצאה בזום: מחזור תשיעי – מפגש מס. 1 – סניף השרון4. קורסים בגנאלוגיה/ שאלה של זכרון-חיפוש זהותם הביולוגית של ילדים ניצולי שואה; 1. "תרגיל בעיתונות יהודית" (מדרשה 1); 2. "בין טננבאום לטננס" (זום חדרה); 3. מי אתה אסיר מס. 7734A - (זום סניף השרון)מדרשה 1/מתקדמים-9.5.21; 3.8.2020 (טננבאום); 4/10/2021 (מי אתה..)הרצאה מס 2
3 הרצאה מס
קינןעופרהמרצה054-5525444 03-6201205המוזיאון הוירטואליofra.keinan@gmail.com
הרבקיציסגרשוןמרצהבזכות אבות-ממחקר משפחתי054-5547084גוש-עציוןדעת-מכללת הרצוג, גוש עציוןכנס מעלה החמישה הכנס ה-13 2018משפחת קיציס - בזכות אבות , משפחה חסידית
דר'קיציסזאבמרצה
קלורמןבת ציון03-5703018בני ברקגינזך קידוש השם
קליין יעקבציפימרצה (פוטנציאלית)שואהליטא, קובנהילדות אבודה וחיפוש אחר זהות של ילדה ניצולת שואה בגיטו קובנה052-2577694רעננהאי-לידה - בת לשלושה אבות וארבע אימהותאיש קשר - יוסי יעקב
קליינר דייגיטליהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, כלי מחקרפורום משפחות פדויי השבי-לוחמי חיל החפרים הוקם ב 29.4.13 על ידי טליה קליינר-דייגי נכדתו של אברהם דייגי (אינטרנט); מסע שורשים להנצחה לאומית (6.7.20)052-3810814?קרית ביאליק? הרצאה בזום/סניף ראשל"צ,מחזור 3, הרצאה 2;איפה סבא גר? - ממסע שורשים להנצחה לאומית;6.7.2020 (איפה סבא גר);הרצאה מס 1
דר'קליקיהודית02-5830716המדור ללימודים רוסיים ומזרח אירופיים, האוניברסיטה העבריתהיבט המגזר: היהודים בגוברנייה של מינסק במאה ה-19
עו"דקמיר אוריתסוציולוגיה ומגדר
קפיטולניקיעלסטנד אפכנס 2016סטנד אפ על משפחה הופיעה
קפלביץנגהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, כלי מחקרnoga1234571@gmail.comהרצאה בזום/סדרת ה"יקים"; סדנה לחוקרי משפחה - "יקים";21.6.2020(סדנת היקים);
פרופ' (אמריטוס)קפלןיוסף (חתן פרס ישראל)יהודי הולנדהולנד, ספרד, מערב אירופה025883580 הפקולטה למדעי הרוח מקבץ היסטוריה, י-ם - (פנסיה); מכון מחקר יהודי הולנדיהדות ספרד בגרושים ואחריהם..קהילות של יהודים חדשים (מרנוס שחזרו ליהדות) נתן הרצאה, יין אדום לקידר: תולדות יהדות ספרד לפני ואחרי הגירוש. אנוסים
קצירשביזמר052-8886771
קצ'נסקי מרים 050-8980850רמת אביביו"ר פעילה של מכון לבון;בעית גב קשהמחקר על נשים ב פתח תקווה /יו"ר פעילה של מכון לבון;
קרונפלדמריאנהמרצהמעגל החיים-מאגרי נתונים052-3464894ירושלים כנס עכו 2017
רבקריגראברהםמחקר גניאלוגי1. הרצאה מטעם סניף ראשון לציון /מפגש 2 1. מרכז בינלאומי "שם עולם" 25.5.2020הרצאה מס 1
ד"רקרןעופרהחוקר חובבהמוזיאון הווירטואלי ככלי לשימור מורשת
ד"רקרן קראץ'מנחםמרצהכנס 2015"היכרות עם מקורות לחקר שורשי משפחה מקוונים ולא מקוונים (אנגלית)
קשתאילן חוקר חובבגנאולוגיהעיראק054-6345698כנס 15 צובה 2020משפחה מעיראק (שם זמני), במסגרת מושב יוצאי בבל
ראםציפורהטיול שורשים לפולין, ששינה את כל הסיפור
ראש ירוק
רגבגרימרצה אנגלית052-2283480
רגבעופרמרצה, מדריך טיולים054-7748465
רדלר מלריונינהמזכרת בתיהמוזיאון מזכרת בתיה/ על 3 דורות של נשים במאה ה- 19
רובינזוןרלימרצהשואה054-484884904-8381928חיפהדרך הים 145א'סניף חיפה כתבה ספר "דולה אור מאפר" קורות ילדה בשואה מתופת לתקומה
ד"ררודריגז-גרסיהסיפור משפחת אנוסים לדורותיה
רודהרולדמרצהעירק02-5619281ירושלים וארה"בממשלת ארה"במבצע הצלת ארכיון הקהילה היהודית בבגדד
רוזןיהודה
רוזןיעקבסוריה; מצרים;050-6203016 או 054-6203016ירושליםכנס עכו 2017; 1. הרצאה בזום/סניף חדרה - מחזור 3 מפגש מס. 6; 1. נשים יהודיות מדמשק נתן הרצאה?; הקהילה היהודית באלכסנדריה – מבט גנאלוגי; 2. "יהדות הלבנט" (זום חדרה); 1. 23.11.2020 (אלכסנדריה); 2. 4.7.2020 (הלבנט);הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
פרופ'רוזןמינההיסטוריה - ספרדספרדחיפהאוניברסיטת חיפהכנס עכו 2017"מאתיים שנות מאבק של נשים קראיות לשימור השושלת המשפחתית נתנה הרצאה
ד"ררוזןשרהמרצהרומניהתל-אביבלבדורק את המיילהייתה אמורה להרצות בכנס 15 צובה 2020, ביטלה השתתפותה
רוזנבלוםיצחקעד הנה' – מכון לחקר גליציה ובוקובינה׳הרואים׳ - חוג משכילי גליציה בראשית המאה התשע-עשרה
דר'רוזנטלרוביק
דר'רוםמיכל054-5416454אשדות יעקבכנס עכו 2017מושב נשים מגדר איך קוראים לך עכשיו? על הבחירה של נשים (וגברים) בשאלת שם המשפחה לאחר הנישואין בישראל נתנה הרצאה
דר'רוןעמוסרב תחומי054-4922582ירושליםמדרשת אשקלוןכנס 2016על גנאולוגיה ותיירות
ריבליןראובן050-590050604-9937253יקנעםמשפחת ריבלין - מגה אילן משפחה
רייךאיילת052-3865395מודיעיןלכל איש יש שם
פרופ'ריינר אלחנן052-2387861הישוב הישןירושליםאוניברסיטת תל אביב מנהל האקדמיה של הספריה הלאומיתכנס צפת 2019, פנטליאט לא מכיר אבל שמע דברים חיוביים. גוגל חיוביהרצאת פתיחה
ריצ'י (רוקח)עירימרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, סיפורי משפחה וקהילה1. זום. ראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 91. משפחת רוקח בארץ ישראל/ "אבי ישראל רוקח ראש העיר של ת"א"13.9.2020הרצאה מס 1
ריצ'לרגליההספריה הלאומית (ספרנית יעץ)מה מספרים הספרים: מקורות מידע לתקופה העות'מאנית בספרים ומחקרים
רמוןאסתר02-5612192ירושליםבוסתנאי 33/39גנאלוגיתהגירת היהודים בגרמניה מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20
פרופ'רמניקלריסה
רנדלר-מלריונינהמרצה 052-8323031מזכרת בתיהסיורי מורשת במזכרת בתיה ברחובות"שלושה דורות שלוש נשים מושבה אחת"
רפליואל מרצה054-4453537
פרופ'רפפורטחנן מרצה 02-6234138ירושליםשמואל הנגיד 21כנס 2016, פסיכולוג, חוקר, גנאולוג, הרצאה על שמות משפחה בהשראת נשים מִיַּכְנֶע ועד רִיבְלִין
דר'שאמה גסרסלבינהמרצה
שא-נעיוסימחקר משפחתי
שגב-פרנקמתןמרצהסניף דן תל אביבעם קצת עזרה מחבריי:מחקר גנאלוגי בעידן של קהילות וירטואליות
שגיאמירבמרצהפולין וגליציהמדרשה
שה-לבן-שוורץחיה"ספרי יזכור" כשומרי תולדות משפחות
שובלישלוםסיפור ההתישבות של יוצאי תימן בראשון לציון
במאישוורץאלוןמרצה045-4952357הרצליהכנס מעלה החמישה 2018הסודות של איידה (סרט)
שחור ספיר בתה של אליאה שחור ספיר ז"למאיה האמא ז"ל עשתה מחקר על משפחת ספיר בפתח תקווה
שחוריאילןמרצה, חוקרהיסטוריה, חקר משפחות תל אביב1. הרצאה בזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 1; 2. הרצאה בזום: – מחזור שני – מפגש מס. 8 1. מי באמת יסד את ת"א ודמותו האמיתי של מאיר דיזנגוף; 2. כמה משפחות באמת ייסדו את שכונת ‘אחוזת בית’ והעיר תל אביב -ראשונים בתל אביב הקטנה 1. 19.7.2020; 2. 13 בדצמבר 2020הרצאה מס 1
הרצאה מס 2
עו"דשחלמשהמרצהעירק04-6363388חיפהכנס 15 צובה 2020הרצאה בכנס 15 במושב יוצאי בבל: השבת רכוש משפחתי
פרופ'שחםחיהמרצהספרות054-4955444אוניב' חיפהכנס 2016
שחףאוריבונה אתרי אינטרנט054-4444439כנס 15 צובה 2020הרצאה מיוחדת על אתר האינטרנט החדש של עילם
שטיינהארדטאינסיןבין בית דוד לבית ברגנסה - שורשיו היהודיים של בית המלוכה הפורטוגזי
שטרוויסז'אן פיירמרצהגנאלוגיהצרפת, פוליןמתמחה ב- Jri-Poland052-890506202-6514996ירושליםמשה קול 14/12חוקר קהילות
דר'שילביאמרצהחקר קהילות בעזרת תמונות, פקוא"ם052-8800908מודיעיןיד "בן צבי"יד בן צביכנס מעלה החמישה 2018חקר קהילות היהודים בירושלים בעזרת תמונות הרצה?, ישראל הנגלית לעין. תמונות כמקור גנאלוגי
פרופ'שילהמרגליתמרצה, חוקרתמגדרארץ ישראלעדיין לא הרצתה בעיל"ם052-8119201ירושליםהרצאה בזום; הרצאת פתיחה: במסגרת סדרת זום גנאלוגיה ומגדר.מעמד הנשים בארץ ישראל - בישוב הישן והחדש; "נשים בונות אומה" ; 15.2.2021;הרצאה מס 1
ד"רשיףנחמיהמרצה, חוקרסיפור משפחתיארץ ישראלמאגרי מידע: מפקדי מונטיפיורי, הפקוא"ם054-2444822קריית אונוברנר 34הרצאה בזום מטעם סניף דן תל-אביב -מחזור שישי – מפגש מספר 7 1. הקהילה האשכנזית בצפת בסוף המאה ה-19/פנקסי הפקוא"ם ומפקדי מונטיפיורי-סיפורם של מאגרי מידע; על מקריות וגנאלוגיה17.3.2021 (מקריות וגנאלוגיה) הרצאה מס 1
שיפמןעמוסחוקרפתח תקווה077-8100910 09-7666890הוד השרון?משפחת יופין
שיפריסחןמרצה03-6358862בוטנאי / בקשר עם ארכיון לתולדות פ"ת
שיפריס גרשונימיריחוקרת, קהילהצ'ורטקוב, אוקראינה052-8575907
שיפריסנתןמרצה054-5429051קרית אונולאחות את הקרעים-מפעל התעוד של יהדות גליציה ובוקובינה
שיריזליאבנרסיפור משפחתי02-5351958מעלה אדומים
שלגישריתחוקרתהנצחה וחיפוש קרובים054-2202475זכרון יעקבכנס עכו 2017אבני נגף (זכרון) נתנה הרצאה
שלומאיר
שלושאביתרמרצהתולדות משפחת שלושיהודי ספרד054-566489308-9263991רעות מודיעיןאירוסים 6משפחת שלוש הרצה?, תולדות משפחת שלוש
שלושתומרמרצהסיפורי משפחה וקהילה, מחקר משפחתי וחיפוש קרוביםתל-אביב1. זום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 21. יוסף אליהו שלוש-הקבלן הראשון של ת"א26.7.2020הרצאה מס 1
שליכטרסימוןמרצה, ארכיונאיתמקורות מידע בלתי שגרתייםירושליםהארכיון הציוניהארכיון הציוני1.חקר משפחה בארכיון הציוני. 2. עליית הנוער בארכיון הציוני
שם טובעיריתמרצה, חוקרתגנאלוגיהמרכז אירופה054-4363339כפר סבאמדרשה 1/מתחילים + מתקדמים; הרצאה בזום/סניף נגב - מחזור שישי – מפגש מספר 6 "שמות משפחה - תרגיל" +"ארץ, עיר, מפות"; "אינדקסר"+"מאגרי מידע מקוונים" (מדרשה 1/מתחילים _ מתקדמים); "מהי השאלה העיקרית בגנאלוגיה? – תובנה מֵחֵקֶר משפחת החוחית [שטיגליץ]” מדרשה 1/מתחילים-10.1.21+17.1.21, מדרשה 1/מתקדמים-21.2.21+14.3.21; 10.3.2021 (שטיגליץ)הרצאה מס 1
שמידטקריסטוףגרמניה
שמירצבימרצהעריכת דיןאתיופיה02-6253243ירושליםמזי"א 3עורך דין וגנאלוגמפקדי ארץ ישראל
פרופ'שמירשמעוןירושלים
שניאורימרצהיהדות גרמניהגרמניהעלייתה וחיסולה של יהדות גרמניה-מחקר היסטורי דרך עבודת שורשים
שנידניאלמרצה052-8808542כנס 2015, מרכז מידע הר הזיתים (מנהל); מדרשה 1/מתקדמים;עיר קברות אבותי: מקורות למחקר גנאלוגי בהר הזיתים; "הר הצופים" (מדרשה 1/מתקדמים);מדרשה 1 -18.4.21
שפימתןמרצהכלי מחקרפולין, גליציה, ורשהורשההמדרשה; הרצאה בזום/מחזור חמישי – מפגש מס. 3 – סניף השרון;“חיפוש מידע על שורשי משפחה בפולין”;2.11.2020 (משפחה בפולין);הרצאה מס 1(פעמיים בשנה ביקור הורים) מכון להיסטוריה יהודית ע"ש עמנואל רינגלבלום, וורשה, פולין, לראות את פולין בעיניים חדשות - חקר שורשי המשפחה כפתח למבט מחודש על פולין
דר'שפיצרינייהאוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה והרוח, המחלקה לכלכלה ותכנית פכ"מ.פוגרומים, רשתות והגירה: עדויות חדשות על ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית לארצות הברית.
שפיראיגאלנוה עוזהמקור: נילי חי
הרבשפיראשמואל (פרטים אצל מריאנה)054-7249337כוכב יאירהרב של כוכב יאירכנס עכו 2017
שקדעזרא03-5033448חולוןביל"ו 1258833סופר, עיתונאימחקר על משפחות ששון וכ'דורי מעיראק ועל הצלת פליטי שואה בשנחאי
שרביטמשהכנס מעלה החמישה 2018משפחת מיימראן הספרדיתדר' לביא שי
שרוןזאבמרצה052-5388208קרית אתא26 חודשים בבור מסתור ביער ראדון בבאלרוס
שרתיעקבמרצה054-4524994העמותה למורשת משה שרת
פרופ'ששון לויאורנהסוציולוגיה ואנתרופולוגיהבר-אילן
תמירעין-יה03-9588302ראשון לציוןכתבה ספרטל הר-מלך
דר'תיבוןגלימרצהמגדר,רומניה050-2080614הרצאה בזום "נשים בחקר שורשי משפחה"; הרצאה בזום במסגרת סדרה גנאלוגיה ומגדר;"רשימת האמהות מטרנסניסטריה"; "אימא, אני אהיה פעם נערה?" (גנאלוגיה ומגדר) מרץ 2021; 8.3.2021 (גנאלוגיה ומגדר)

 

כניסת מנהלים לטבלה המלאה (יש צורך להיות מחובר כמנהל)

נגישות