האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

מאגר אנשי תוכן

תוארשם משפחהשם פרטיהפעילותתחום הידעאזור ההתמחותפרטיםמקום עבודה *שם הפעילות *תאריך הפעילות *קישור להרצאה *קישור למודעה *
אברהםאלכסנדרמרצההשואהעולמיalexander.avram@yadvashem.org.ilיד ושם מנהל היכל השמות כנסים; סניפים, יד ושם מנהל היכל השמות לכול איש יש שם, חקר שמות, המאגר המרכזי של שמות קרבנות שואה - התוכניות לעתיד
אברהם ב.יהושעסופר, מרצהספרותארץ ישראל054-4663327bulli@research.haifa.ac.ilגבעתייםכנס 2016, כנס מעלה החמישה 2018גנאולוגיה משפחתית לא מודעת - מר מאני (מציאות מדומינת או בין מציאות לדמיון נתן הרצאה, הגנום המשפחתי
אדלסוזןמרצהגנאלוגיהארץ ישראלמרצה על מגן דוד אדום כמקור מידע גנאלוגי050-547389303-9334149susan@deldent.comמגן דוד אדום כמקור גנאלוגי
אדרתעופרעיתונאי; מרצההיסטוריה; תרבות, גנאלוגיהארץ ישראלמתמחה במחקרים וכתבות עיתונאיות בגנאלוגיה050-6306384oferaderet@gmail.comעיתון הארץסניפים; , סניף דן תל אביבהעיתונות כמקור גנאלוגי
אדרתרבקהמרצה, סרטי תעודהחקר קהילותעולמיסרטי קהילות בתקופה שלפני השואה054-5952444rivka@bh.org.ilכבית התפוצותשואה, כנס 2016 + כנס 15 צובה 2020, בית התפוצותהקרנת סרטי קהילות
פרופ' אהרונסוןרןמרצההיסטוריהארץ ישראלmsraaar@huji.ac.ilהמחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העבריתהמחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העבריתההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה
אוסימשהמרצהבלשנות09-8335016mosheossi@gmail.comנתניהאברהם שפיראשמות צאצאי יוצאי ספרד
אופיר דנימשפחת לוריא לדורותיה
אופנבךרינהמרצההעפלהעולמי054-4243724shimurm@netvision.net.ilמדרשהמוזיאון ההעפלה-השער לארץ ישראל
פרופ'אופנהייםאריאלהישראל/פלסטינאיםהאוניברסיטה העבריתליהודים ולפלסטינים מבנה גנטי כמעט זהה נתנה הרצאה
אופקרותיאוצרת, מרצהיהדות גרמניה0505642189ruthi@omuseums.org.ilגוש תפן, כפר הוורדיםמוזיאון תפן, מוזיאון דינה רקנאטי, הרצליהכנס צובה 2020משפ' מאייר ממייסדי נהריה
אורייןצח מרצהגנאלוגיהפולין052-5558578zackoryan@gmail.comנס ציונהעיתונאיעיתונאי - חוקר. איחוד משפחותפולין מצא את שורשיך בלחיצת עכבר
אורןאלימרצההשואהפוליןאיחוד משפחות ב"סודו של אבא"050-623169703-9381885captain.eli@gmail.comניריתמשרד לענייני מודיעין סודו של אבאהרצאה ברעננה 11.4.13 עיינה ממליצה מכול הלב , מקצועי ויודע לספר.
פרופ'אורפלימשהמרצהגרוש ספרד לאדינוהאנוסים שהגרו לצפת
איווניראברהםמרצהרומניהשואת יהודי רומניה
אייזןניליירושלים מחקר השורשים על אמה, טובה רובין שהפכה בעצמה למושא למחקר הסטורי.
אייךגדעוןמרצהחקר קהילותאתיופיה052-9452877gidon.ayeach@gmail.comמושב נהורהחיל היםרס"ן בצבא. מנסה להקים עץ משפחה לקהילת ביתא ישראלעץ המשפחה של קהילת ביתא ישראל
ד"ראלבג רוחמהמרצהפולקלור, ספרותמזרח אירופהמרצה מגוונת וטובה בתשלום03-5244556.albag22@015.net.ilאל המקום - בדרכים בעקבות ספרים. ספר חדש שיצא בהוצאת מופת וכולל מסעות באוקראינה, בלרוס ופולין בעקבות עגנון, טשניחובסקי, ברדיצ'בסקי, מאנגר, אורלנד, שניאור ואחרים במזרח אירופה. יש אוסף עשיר של צילומים וקטעי סרטים שעיקרם הווי חיים יהודידני שחל/ רפי קליין
רבאלבויםאבישימרצהיהדות, משפחות רבניםמזרח אירופהספריית הרמב"ם בבית אריאלה052-8850112 elboim_a@tel-aviv.gov.il rambaml1@gmail.comקורסים, סניפים, כנס 2015, ספרית הרמב"םמשפחות מיוחסות בעם ישראל מגילות יוחסין בתוך ספרים (כנס)
אלוניאליכפר יחזקאלקורות משפחת סוטו מגירוש ספרד ועד ימינושאול לא ממליץ
ד"ראלטשולר- סולמניציון ומורמרצהחקר משפחה, יהדותקבלהmor@jewish-studies.infoכרמי יוסףמשפחת אלטשולר ממיסדי רחובות
פרופ'אליאוררחלמרצהקבלהrachel.elior@mail.huji.ac.il
אליסףעמנואלמרצהמזרח אירופה, מרכז אירופה050-5111158ami.elyasaf@gmail.comירושליםבספרייה הלאומיתעל העיר ברודי בהיבטים היסטוריים וגנאלוגייםדני
פרופ'אלכסנדרתמריו"רלדינו, פולקלור052-8795953talex@bgu.ac.ilירושליםכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו
אלעדיעקבמרצה, חוקרלדינו, בולגריה050-5599900yaacov@elad-eng.co.ilרעננהסניפים, כנס 15 צובה 2020בולגריה, יפו,, חוקר במושב יוצאי ארתות דוברי לאדינו: "איתור שורשי משפחתי הבולגרית בדרך מאראגון לקהיר"
פרופ' אלרואיגורמרצההגירה, דמוגרפיה יהודית מתמחה בהגירה. כיהן כראש מכון רודרמן ללימודים על יהודי ארה"ב לתאר שני ושלישיgalroey@univ.haifa.ac.ilחיפההחוג ללימודי ארץ ישראל, אונ' חיפההמקרה של ההגירה היהודית בראשית המאה העשרים
דר'אמבוןרבקהמרצהקהילותישראל, צפת054-5876510rivka.embon@gmail.comעמוקהמנהלת בית דונה גרציה בטבריה,(כנס עכו 2017) כנס צפת 2019, מנהלת בית דונה גרציה בטבריה, חוקרת צפתחקר קהילות צפת בדרך של מיפוי גנאולוגי נתנה הרצאה באחד מהם, הגניאלוגיה בשירות ההיסטוריון - צפת במאה ה 19 כמקרה בוחן
אמוןמשהמשפחות אמון וטרגנו יוצאי ספרד ופעילותם באימפריה העותומנית
ייביןעדהכתבה את הספר: עין גנים בהוצאת יד יצחק בן צבי (חצי דוקומנטרי)יעל שוהם
אמיתימליצהמרצהגנאלוגיה, כלי מחקרmeliza@amitys.com
אמסלםמאיר (פרטים אצל מריאנה)מרצהגנאלוגיהישראלמשרד הפניםמשרד הפניםכנס עכו 2017
ד"ראמרסימהמרצהחקר משפחהעירקלא פעילה052-2642422siamphd@gmail.comראשון לציוןברנשטיין 27/275503ד"ר בחנ"מיהודי עירק - משפחת ששון וכ'דורי
אנושירוןמרצהחיפוש קרוביםמזרח אירופה, יוון054-2467810yaronenosh@gmail.comירושליםרדיו קול ישראלכנס מעלה החמישה 2018המדור לחיפוש קרובים נתן הרצאה
פרופ'אסףדודמרצהיהדותמזרח אירופהחסידים03-5318674dassaf@post.tau.ac.ilתל-אביבכנס עכו 2017זכרונות משפחתיים/חיי משפחה במזרח אירופה (כנס עכו 2017) הערה:בין זיכרון להסטוריה: יחזקאל קוטין וספרו "מיינע זכרונות" לא הרצה"עונג שבת"
אסוליןהדסהמרצהמאגרי מידעישראללשעבר בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי054-7654636l.ac.huji.vms@archלשעבר מנהלת הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודיכנס עכו 2017, הארכיון המרכזי לתולדות העם הציוני (מנהלת לשעבר)יגעת ומצאת תאמין:מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מנית במקומות בלתי צפויים נתן הרצאה?, יגעת ומצאת תאמין: מקורות להיסטוריה משפחתית בארץ ישראל העות'מאנית במקומות בלתי צפויים, כולל מפקדי מונטיפיורי
ד"ראקרשוקי052-3664137
פרופ'אקשטייןצבימרצההיסטוריה, כלכלהעולמיעם הוצאת ספרו על העם היהודי וכלכלה09-9602431zeckstein@idc.ac.ilהמרכז הבינתחומי הרצליההמיעוט הנבחר
אריה-ספירניליאמנון הורביץ כהיסטוריון של ימי גדרה הראשונים
ארנוןנעמימרצהחקר משפחהארץ ישראל, 054-4665922nomi.arnon1@gmail.comפתח תקוהניצנים 35מדוע סבא ר' מרדכי יחיאל ברגר לא יצא לקראת גנרל אלנביבכניסת הניצחון של לירושלים
אשדאלימרצהתרבות, ספרותליטא, ארץ ישראלאתר אינטרנט לספרות ולתרבות050-7391794elieshed@inter.net.ilגבעת שמואלכנס צפת 2019אלף ומאתיים שנים של שרשרת דורות משפחתית
ד"ראשכנזינורית050-733945609-8323380nuritash@netvision.net.ilהרצליההנביאים 9/5חוקרת, מדריכת טיולים, ועוד "תעלומות המחפשות פתרון"
אשלתמרמרצהתולדות הישובהמושבותארץ ישראל02-6751539ירושליםשחראי 24סניף ראשון לציון, מתקרבת לגיל 100משפחות בלקינד, פיינברג וחנקין
פרופ'בארחייםסופר, מרצה 050-5593623 050-2164484haimbeer@hotmail.com
פרופ'באומגרטןאלישבעמרצהמגדרהיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושליםללא שמות? קשיים ופתרונות בלימוד אודות חיי נשים יהודיות באשכנז בימי הביניים.
ד"רבהרדורוןמרצהDNAכללי052-6306405behardm@ftdna.comכרם מהר"לד.נ.כרם מהר"לרופא מומחה טיפול נמרץ, גנטיקאי. עובד בבי"ח רמב"ם.חידושים במחקר גנטי של יהודים ספרדים ואשכנזים
ד"רבז'רנומרגליתmsnejar@mscc.huji.ac.ilתיעוד בע"פ, גנאלוגיה ומחקר היסטורי
ביאליקזיומרצהחקר משפחה054-4309021zivbialik@gmail.comרמת חןזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 8ספרים רבותי ספרים – סיפורה של חנות הספרים הראשונה בתל אביב” 6.9.2020
דר' בייאריעקבמרצהחקר קהילותארגנטינה050-6267634ymebayer@gmail.comבאר שבעמיכאל הנגבי 10/5 רמותשורשים ברשת/חיפוש שורשים משפחתיים באמצעות רשת האינטרנט
פרופ'בילויורםמרצהחקר קהילותמרוקו, ארץ ישראלמתמחה בקברי צדיקים, מגיה02-5883030 yobilu@gmail.com msyoram@mscc.huji.ac.ilכנס מעלה החמישה 2018הגירת צדיקים ואמונות נודדות תמורת בפולחן הקדושים של יהודי מרוקו הרצה
בינהברוךתל אביב הקטנה 1הרצאה בזום "הנין של הסופק ש. בן ציון"אוג' 2020
בלסיאנובלשנותניתוח שמות פרטיים ושמות משפחה ב-5 שפות
דר'בן אבירמרדכימרצהגנאלוגיה, היסטוריהספרדמבוגר מאוד בבאר שבעבאר שבעסניף באר שבעיקיר העמותה
פרופ'בן ארילילךמרצההגירה, מגדר052-3992833יקנעםאורניםכנס מעלה החמישה 2018הגירת ישראלים לארה"ב (עבודת דוקטורט) נתנה הרצאה
בן אריניצהמרצהספרותnitsaba@post.tau.ac.il
ד"רבן גדליהיוחאימרצהגנאלוגיה, מאגרי מידעגרמניה, עולמימנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. אוחד עם הספרייה הלאומיתyochai.ben-ghedalia@mail.huji.ac.ilהארכיון לתולדות עם היהודי היום בספריה הלאומיתכנס עכו 2017 או כנס מעלה החמישה 2018, מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודירישומי חיים יהודיים מגרמניה בארכיון לתולדות העם היהודי נתן הרצאה?, מקורות ארכיוניים למחקר גנאלוגי.
פרופ'בן דובפרופ' ניצהמרצהגנאולוגיה, ספרות052-740477404-8240847bendov@research.haifa.ac.ilחיפהאוניב' חיפהכנס 2016, אוניברסיטת חיפהבכיוון הנגדי:קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע (עריכה, מבוא ואפילוג) אינטראקציה עם א"ב יהושע. נתנה הרצאה'הגנאלוגיה כתשתית ספרותית עלילתית', על הקשר שבין הכותב והעבר המשפחתי שלו ומה בין עיבוד ספרותי של עובדות היסטוריות לבין יצירת שושלת משפחתית מדומיינת
דר'בן דובד"ר זהבהמרצההיסטוריהארץ ישראלפתח תקווה02-5660478zbd@013.netירושליםהרצאה בסניף פתח תקווה ב27.6.12משפחת שטמפפר - חוקרת וצאצא של המשפחה -
דר' בן דודאירנהמרצההיסטוריהגרמניה054-6684475irene.abd@leobaeck.orgצור הדסהכנס צובה 2020קהילות אשכנז, איך ובאילו נסיבות קמו קהילות אשענז
ד"ר בן דורישראלמרצהחקר משפחה, היסטוריהעולמי054-7790131bendoric@bezeqint.netמצפה טל-אלד.נ. גליל עליוןהוראה- משגב, מרצהמשפחת דאודי - מאשכנז לצפת ולירושלים
בן טוביםאליהוחוקר, מדריך סיוריםחקר קהילות ארץ ישראלחוקר בית העלמין הישן בצפת052-6409516eli_bt@walla.comצפתכנס הגנאלוגי ה- 14 2019, הר כנען, צפתבית הקברות העתיק בצפת
דר'בן יעקבמיכלמרצהmichalby@emuna-efrata.ac.ilירושלים
בן יצחקאביעדחוקר, מרצהחקר משפחהעולמי052-8904306aviadb58@gmail.comמודיעיןכנס 15 צובה 2020, צובהסיפורי משפחות מנסיונו של חוקר משפחה בכנס 15 במסגרת יוצאי ארצות דוברות גרמנית: "משפחת הרבורגר מאז 1690"
פרופ'בן נאהירוןמרצהyaronbn@mscc.huji.ac.ilהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות בת זמננו, ומנהל מרכז משגב ירושלים לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח ע"ש מנדל, האונ' העברית'מקרה מיוחס': לבנייתה של היסטוריה משפחתיתסיסי
בן עזראהודמרצה, סופר, עיתונאיחקר משפחה, ספרותארץ ישראל03-5228827benezer@netvision.net.ilתל אביבהרצה בסניף ב- 25.7.2012פתח תקווה באספקלריה של ספריו ומשפחת בן עזר ראב/ בן עזר ראב/. 'חדשות בן עזר'
דר'בן שלוםיגאלהסיפור המשפחתי והרקע התרבותי של היהודים יוצאי תימן
בניה סרידןמרצה, סופרספרות, קהילהארץ ישראל, ישראל02-5811846 ירושליםסופר, עיתונאימצבר לתימני
פרופ'בראשרהאקדמיה ללשון
ברליטליד ושם 050-3007234 02-6443542Lital.beer@yadvashem.org.ilבמרכזיד ושםלאסוף את השברים (יד ושם)
ברשחרארכיון הג'וינט העולמי
בראוןמודיארץ ישראלסיפורי ראשון לציון
דר'בראונראלימרצהelib8@bezeqint.netצור הדסהכנס 2015, סניף דן תל אביב, סניף חדרה וצפון השרון"מסעותיי עם סבי, חייל בצבא הקיסר". אבני דרך לאיתור מידע על החיילים היהודים מגליציה ששרתו בצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה/מפות קאדסטר ועד לאיתור נכסי משפחה (כנס 2015)-"אבני דרך להכרת חיי היום יום של משפחות גליציה, באספקלרית לבוב"
ברדאורנה054-7981168ornabird@gmail.comפתח תקווהסלומון - ממארגני האירוע 200 לעליית שלמה זלמן צורף לארץ
ברודטאליעזרעד הנה' – מכון לחקר גליציה ובוקבינהמנהגי אשכנז בגליציה החדשה
ברוכינחוםמרצהחקר משפחההרצאה בזום, מחזור 3 הרצאה 5 חיים של שליחות-סיפורה של משפ' ברוכי תמרי27.7.2020
הרבברונשטייןשלום02-5610047sygaa@netvision.net.ilירושליםחזקיהו המלך 47/4רשימות של רופאים יהודיים מגליציה
ברז'יןארקדימרצה, גנאולוג גנאלוגיה, מחשביםמזרח אירופהתחום המושב052-255427603-5038878abgen@hotmail.comגני תקווה
פרופ'ברטלישראלמרצההיסטוריהמזרח אירופה, ארץ ישראלבר פלודתא של ד"ר אריה מורגנשטרןbartalisr@yahoo.comפרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העבריתגלות בארץ: יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות. מאומה ללאום: יהודי מזרח אירופה 1881-1772
ברטמן-אלהללענתמרצההשואה054-4990570anatb@gfh.org.ilלוחמי הגיטאות אוניב' תל-אביבכנס עכו 2017
דר'ברימןרוןמרצהחקר משפחהמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה0546799556סניף השרון. הרצאה בזום, מחזור 4 מפגש 1הסבים של רון וגיל - מאוקראינה באהבה
פרופ'ברלוביץ יפהמרצההסטוריה, מגדר, ספרות03-5281476berblo@hotmail.comתל אביבכנס 2016, אגודת האורז/נשים בתרל"ח/ זרח ברנטנשים בעליה הראשונה בזכרון יעקב (שושנה שבבו מזכרון יעקב, ילידת צפת) נתנה הרצאה, זרח ברנט: יהודי נודד בגירסה ציונית
ברנרסלידיההטבח על הדנובה בנובי סאד
גביזוןרמימבשרת ציוןשדרות החושן 11/8
דר'גבעשרוןמרצההיסטוריה, מגדרארץ ישראל, ישראלפעילה בתקשורתgeva.sharon@gmail.com
גברטובהמרצהtovagaver9@gmail.comגבעת חיים מאוחדכנס צובה 2020
ד"רגדליה-הברלאהמרצהגנאלוגיה, היסטוריהעולמירומניה050-5690246leahgedalia@gmail.comעתליתרח' הארגמן 180, חוקרת -גנאלוגיתנושאים שונים בתחום הגנאלוגיה + בוקובינה
ד"רגואטהענת052-263687809-7673340multyeda@hotmail.comכפר סבאהמיסדים 1744219 מרצה1. מגירוש ספרד לגלויות השונות. 2 המסורת המשפחתית על יחוס לדוד המלך - המקרה של מיכאל הלפרין.
גודמןמיכהמרצהיהדותעולמיקשה להשגהmicha.goodman@gmail.com.מורשת תל פרת
הרבגוטמןאלחנןמרצהחקר המשפחהתל אביב052-7171780guttman0267@gmail.comתל אביבגמלאי אוניברסיטת תל אביבאבי, נחום גוטמן
גוטמןדליהמרצה, סרטיםהשואה, עליית הנוערהרצאה וסרט על ילדי טהרןיום עיון ילדות שכזאתילדי טהרן
פרופ'גוטמןמנחם, חמימרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה03-6409824 , 03-6409875mena@tauex.tau.ac.ilזום, ראשונים בת"א 2אבי, נחום גוטמן, הילד הנצחי של תל אביב1.11.2020
גולדהברר' יחיאלמרצההישוב הישן, משפחות רבניות ועוד054-8004459בני ברק?הרצה ביום העיון למקורות רבניים: נין ונכד: גילוי צאצאים ושירוש טעויות אצל "הפנים המאירות"ידען גדול מרצה גרוע
גולדנברגסוריןמרצהגנאולוגיהרומניה054-4667215soring0412@gmail.comחולוןסניפים, כנס 15 צובה 2020חקר שורשים ברומניה "הישנה" עם דגש לאזור מולדובה (רומניה) "הממלכה הישנה של מולדבה"
עו"דגולןרונימרצהגנאולוגיה, חקר משפחהאירופה, ארה"במשפט ומוסר לגנאלוגים050-5494524rony.golan@gmail.comרמת השרוןכנס 2016חקר המשפחה-מחויוץ לפרט, למשפחה לחברה ולדורות הבאים. נתן הרצאה, הרצאות שונות בנושא גנאלוגיה, זהות אבודה/אתיקה במחקר גניאלוגי
דר'גומלניבימחקר משפחתי וחיפוש קרוביםמרצה054-4650953nivigomel@gmail.comזום, ראשונים בת"א הקטנה 2מלך הבירוקרטיה של תל אביב הקטנה22.11.2020
ג'וןמיה מרלןמרצהחיפוש קרוביםעולמיתחקירנית של צופית גרנט בסדרהטלויזיהכנס 2016תחקירי דוקויקירת העמותה
גוסוריצ'רדפרוייקט WIRTH
גושןאילנהחוקרתגנאלוגיהארץ ישראל, מזרח אירופהצפת050-5741161ilanag93@gmail.comצפת
דר'גז אביגיילמריםמרצה050-7742181077-9319083gez-avigal@bezeqint.netפתח תקווההרב אונטרמן 149270השתקפות עתיקּות קהילת יהודי ג'רבא על פי שמותיהם
ד"רגזיתתמרמרצה050-5831031 04-9834720tgazit12@gmail.comכנס 15 צובה 2020 מרצה במושב יוצאי ארצות דוברות גרמנית: קהילות היהודית בגרמניה על פי יומני סבא
גיאאילן מרצהיהדותארץ ישראל, מזרח אירופהגרי צדק052-2540814 08-8543444ilanguy@gmail.comאשדודשלמה אגייב ובנו אילן גיא ירצה בינואר או פברואר 2014עליית הגרים לא"י (סובוטניקים)
גיוזליחייםגניאולוג, חקר שמותמאגרי מידע עולמיבית התפוצותhaim@bh.org.ilבית התפוצותכנס 2016, בית התפוצותמאגרי מידע בבית התפוצות נתן הרצאה, 1.פירוש שמות משפחה שליהודים ספרדים ואשכנזים. 2. מאגרי מידע בבית התפוצות.
פרופ'ג'ינאו איילמרצהיהדות יוון בשלהי התקופה העות'מנית054-7699191האוניברסיטה העבריתיהודי יוון בין שתי מלחמות העולם
גילאבישי052-9599371יבנהתולדות משפחת יהושע (א.ב. יהושע)
דר'גילוץהראלמרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה03-6320920gilutz@bgu.ac.ilזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 4המרכז המסחרי הראשון בת"א-ספורה של שכונה חדשה9.8.2020
גלילנעמהמרצההשואהעולמייד ושםnaama.galil@yadvashem.org.ilמנהלת מחלקת ההדרכה ביד ושם באגף הנצחה והסברה ביד ושם"ואלה שמות - זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדות מוות שיצאו מאושוויץ – בירקנאו, הקבורים בקברי אחים בפולין"
דר'גלמןאוריאלמרצהיהדותמזרח אירופהחסידותבר אילןכנס מעלה החמישה 2018משפחות:סיפורה של משפחה חסידית מווהלין לא הרצה? דר' מורגנשטרן האיש מבוהל קצת, רוצה תשלום.
פרופ'גנורבועזמרצהחקר משפחהארץ ישראלמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנה054535179909-9527277ganor@idc.ac.ilזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 5מזרחי ואלקונין-מה בין מלונאות, אינטריגות ומודיעין במלון הראשון בת"א16.8.2020
גמליאלעדי (אליעזר)מרצהחקר קהילות, חקר משפחהיו"ר העמותה והמרכז לחקר מורשת קסטל (נצר למשפ' קסטל)050-8510188adi@castel.org.ilרחובותדרך ירושלים 16/13,76330יו"ר העמותה והמרכז לחקר מורשת קסטלכנס מעלה החמישה 2018, עסק פרטי. עמותה החוקרת את בני קסטל 4000 איש באילן. קיימו כנסי משפחה.משפ' קסטל-4000 קרובי משפחה נתן הרצאה?, מספרד לא"י, לעזה, לחברון, לירושלים, לצפת לכל העולם
דר'גפניראובןחקר קהילותארץ ישראלשכונות ואשכנזים בירושלים050-2180961gafni@ybz.org.ilירושלים
ד"רגפניאמונהסיכום המחקר על מצבות כמקור מידע היסטורי
דר'גרברנחnsgerber@bezeqint.netחוג להסטוריה של עם ישראל אוניברסית תל אביביעקב ספיר, יהדות בבל והפזורה היהודית הבגגדית
גרולאברהםמרצהמאגרי מידעמנכ"ל Jewish genavraham.groll@gmail.comJewishGen
פרופ'גרוסאבי 08-6461138 agross@bgu.ac.ilהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת בן-גוריוןתולדות יהודי ספרד ואנוסי ספרד ופורטוגל. אנוסים בברזיל
גרוסמןחיים 052-2540814מרש ציוני ב-4 מערכות: רוטשילד, הרצל ובן זאב
ד"רגרטנר חיים מרצה050-6433411נחליםיד ושםהרצה בשנת 2012 בסניף ירושלים על הרב שאול וואהל בשותפות JRI פולניה ומשך 80 איש"הרב שאול וואהל -  קו נמשך לצאצאיו"   מנהל הארכיון של יד ושם
גרינברגנוריתמרצה, מדריך טיולים גנאלוגיהמרכז אירופה, ארץ ישראלמברלין לנהלל052-879518004-8383510nuritgre@gmail.comחיפהמברלין לנהלל סיפור המשפחה היקית הראשונה בנהלל
גרינברגבת שבע052-8009970 ראשון לציוןעבודת שורשיםטל הר-מלך
גריץסילביההגירה אל החופש: פרשת ההתיישבות החקלאית בארגנטינה בשלהי המאה ה - 19.
גרעין-כליהודיתמרצהליטא052-3792469ygarinkol@gmail.comרמת השרוןכתיבת סיפור חיים ויצירת אתר אישי ברשת האינטרנט
גרשונידנימרצהמאגרי מידעמנהל אתר האינטרנט של עיל"ם052-5522626DANNYGE@Amdocs.comסניף ת"א. הרצאהבזוםהסבר על שימוש באתר החדש של עיל"ם
דאהרזיאדמרצהגנאולוגיה פלסטינית054-4721901ziad_zedany@hotmail.comנצרתפרטיכנס 2016עץ משפחה פלסטיני דאהר עומר שליט הגליל נתן הרצאהקרוב משפחה של דאהר זידאני מהמסעדה וממורלה בראון
פרופ'דה-לה פרגולהסרג'יומרצהדמוגרפיה02-6540708sergioa@mscc.huji.ac.ilכנס מעלה החמישה 2018, דמוגרפיההגירה נתן הרצאה, מי הוא יהודי ספרדי? דמוגרפיה, זהות.
דובוסרסקי (מלין)דליהראשון לציוןעבודת שורשיםטל הר-מלך
דובידזוןגליה מרצהארכיוןפתח תקווה03-9286300GALIAD@PTIKVA.ORG.ILפתח תקווה שמואל הנגיד 21סקרה את הארכיון 27.6.2012ארכיון פתח תקווה
דונתנירמרצה: 052-6922414nirdonath@gmail.com יועץ ניהולאם תרצו זו אגדה" מחקר גנאלוגי כרומן"
דיין חממהעליזה03-5339278aliza@bjhc.org.ilאור יהודהכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב עראק
דמניגגונטראבני נגףהנצחה וחיפוש קרוביםגרמניהGunter@gunterdemnig.deגרמניהבכנס עכו 2017אבני נגף-גרמניה-אמור היה להרצות בכנס עכו
דמסקיאהרןמרצהבלשנות050-650737302-9931878demskya@ashur.cc.biu.ac.ilמנהל הפרויקט לחקר השם היהודי, אונ' בר אילןבעזרת השם": שמות משפחה, מקורות" השם וחשיבותם
דניןאהודמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים050-5208488edannin@gmail.comזום. ראשונים בת"א הקטנה 2קורות משפחה אחת29.11.2020
דרור-בטליוןלאהמרצה052-8344891חיפהביה"ס המקצועי היהודי "מסדה" לנערים ניצולי שואה בדרמשטדט, גרמניה 1182 – 1184
דרוריצחי ואטימרצהיודנרט, שואהdroryze@hotufi.netרמת גןמש שמשפחתי לא סיפרה לי מעולם
הבר ליליhaber.lili@gmail.com
הברפלד דבורה050-5623449devorahaberfeld@gmail.comהרצליהכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי ארצות דוברות גרמנית
ד"רהדרגילהמרצה052-5734704carmen@hotufi.netכנס 15 צובה 2020מושב יוצאי ארצות דוברי לאדינו: משבתאי צבי למהפיכת התורכים הצעירים : יהודים ו'מאמינים' באזמיר, איסטנבול ושאלוניקי.
הדריאריאלמרצהעונג שבת" - ספר משפחה המתעד 14 דורות של משפחה מיהדות עירק
elakko014@gmail.com
הולנדראיילמרצה050-8566298ns_eyholla@bezeq.netמציאת בן דוד לאבי
הולצברגמאירmeyerholtzberg@gmail.com
הוסבועזמרצהbhuss@bgu.ac.il
הופדורית054-454416509-9544165הרצליהפסיכולוגית וחוקרת ספרות (הסכימה ואחרי יממה תקעה לי ברז) מר מאני/א.ב. יהושע
הורוביץדניאלמרצהמאגרי מידע גנאולוגים052-4642274 daniel@myheritage.comכפר סבאMyHeritageכנס צפת 2019, MY HERITAGEמאגרי מידע גנאולוגים הרצה?, הרצאות שונות בנושאי מבוא לגנאלוגיה, איך בונים עץ משפחה, מנועי חיפוש על גנאולוגיה באינטרנט.
הרבהורוביץיהודה אהרוןמרצה"פרענומעראנטן" - מכרה זהב לגנאולגים (ביידיש מעין רשימת תודה בתחילתה או בסופה של מהדורה ראשונה של כותר ספרות קודש המכילה את שמות המזמינים מראש את הכותר בטרם יצא לאור,yudaron@yahoo.comכנס 15גנאלוגיה רבניתהרצאה מאלפת (לאה הבר)
הורינריהודההיהודים במלחמת האזרחים בארה"ב
היינריךמריוס054-631006marhein012@12.net.il
ד"ר הכהןדבמרצהגנאלוגיה, היסטוריהלאדינו050-674200008-9790256dkcohen@neto.net.ilביתנוף איילון 306 99785כנס 2015, ספרן יד בן צבי, מרצהמשפחות יהודי איזמיר לאור מסמכים, ספרי קהילה וכתובות ממגורשי ווינא, ממשפחת חכמים וסופרים" להשתלבותה של משפחה רבנית ממוצא אשכנזי בקהילה היהודית באיזמיר.
הכהן פרםמיכלהסופרת שרה פונר050-6331304 רצוי להתקשר בווטסאפכפר סבאתוספת של שלום נוי
הכרמליעדינההרצל האישיות ואוניית המעפילים
הלוי צפתמיכלחוקרת054-5656056mimiha10@gmail.com
דר'הלוישרוןshhalevi@research.haifa.ac.il
הלשטייןז'אנהמרצהDNA052-2851366j.helshtein@gmail.comDNA - מסע בעקבות אב בלתי ידוע
הלר פלדיהודיתמשפחת הלר - צפת
הנקיןמיכלמרצה053-7548985 04-6193424michalh@haifa.muni.ilחיפהכנס עכו 2017, מנהלת ארכיון חיפהמושב מעגל חיים. אוצר עדויות על מעגלי חיים בארכיונים נתנה הרצאה, מפת הדרכים של הארכיונים במדינת ישראל
דר'הסתמר02-5883708tamar.hess@mail.huji.ac.ilהחוג לספרות עברית האונברסיטה העבריתעבר והווה: יומנים כמקור של אוטוביאוגרפיה
הספלבנישימור מסמכים
דר'העבריאופיריו"ר הועדה הציבורית לקבוצות עם זיקה לעם היהודימשרד התפוצותכנס עכו 2017 כנס מעלה החמישה 2018מעבר לסמבטיון-עשרת השבטים-מציאות ואגדה נתן הרצאה באחד הכנסים
פרופ'הראלירוןקהילות המזרח - יהדות סוריהמרכז דהאן - ספרים על קהילות מופקד על הפצת ההיסטוריה של קהילות היהודים במזרח
הרנוישמואלמרצהשימור בית בוסלצפת
פרופ'הרריחייםמרצהחקר משפחהמרצה בסדרה ראשונים בתל אביב הקטנהhaim.harari@weizmann.ac.ilזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 6מאנדרטת המייסדים להיכל העצמאות 40 מ' ב-40 שנה23.8.2020
הרשקוביץלוסיאן-זאבמרצהרומניה052-383370902-5671299lucian.herscovici@gmail.comירושליםהרב הרצוג 67926221. משפחות יהודיות ממוצא ספרדי ואשכנזי ברומניה. 2. מגליציה האוסטרית לרומניה: הגירת משכילים יהודיים אחדים בשנות החמישים, הששים והשבעים של המאה הי"ט.
ד"רהרשקוביץארנוןמרצהגנאלוגיה054-5653751 hershkovitz@gmail.com arnon.hershkovitz@gmail.comהרצאות שונות בנושא גנאלוגיה, חידושים במחקר הגנאולוגי.
השביטדודאליהו דה-לונה מונטאלטו - אנוס / יהודי במאה ה-16 בחברה הסובבת
ד"רואגורפימרצה052-4377847vago@tauex.tau.co.ilכנס 15 צובה 2020מרצה במושב יוצאי רומניה הגדולה:"איך והאלו נסיבות קמו קהילות יהודי רומניה הגדולה"
פרופסורוגנרדניאלמרצה054-9009155daniel.wagner@weizmann.ac.il1.איחוד בסיסי נתונים גנאלוגיים – כלי לשחזור קהילות יהודיות נכחדות. 2. רקע ומבוא כללי לגנאולוגיה
רודהרולדמרצהhrhode@verizon.netארה"ב, ושינגטון DCשיטות מודרניות בחקר שורשים
פרופסורוולקובשולמית volkov@post.tau.ac.ilפרופסור אמיריטוס להיסטוריה של עם ישראלבין ייחוד לטמיעה: יהודי גרמניה 1780-1918;
הרבוונדרמאיר02-5372014ירושליםפנים מאירות 13  יושב ראש המכון להנצחת יהדות גליציה.נושאים שונים בנושא יהדות גליציה
וורוצלבסקיסינטיהמנהלת פרויקט איסוף שמות קרבנות השואה ביד ושםפורטל לחיבורים ותגליות: סיפורים מהמאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה
ויסרדיןveisserd@gmail.comהרצאה בזום, ראשונים בתל אביב הקטנה 1הנין של מרדסי ויסר, בעלים משותף של ראינוע עדן
וייס-סלפשרהwesara@netvision.net.ilחיפהעיירה היתה בליטא – "דוסיאט" לאור הזכרונות
וויכנסקידרורמרצהמשמר העמקגילוי קרובי משפחה שנעלמו בזמן מלחמת העולם השנייה ונחשבו כנספים/שלמה בעל אלף נשותיו ולוחמי החאן
וימןיעקבמרצהאוניות מעפילים - האונייה "אקסודוס"050-7824535waiman@inter.net.il
ויסרדןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 7בין ראינוע עדן לקזינו של תל-אביב. סיפורה של משפ' ויסר30.8.2020
דר'ולדמןידעאלמרצהגנאולוגיה וגנטיקה יהודית - בני ישראל054-4351059yedael@gmail.comגבעת שמואלאוניברסיטת חיפהכנס 2016מוצאם של קהילת "בני ישראל"יכול להרחיב על מוצא קבוצות ועדות של יהודים
הרבולדמןמנחםניר עציוןכנס מעלה החמישה 2018רישום אילנות יוחסין ושמירת יחסי משפחה הדוקים עד שבעה דורות בקהילה האתיופית הרצה?מורגנשטרן
ולקוביץסרפימהמרצה054-7942932sima_velkovich@yadvashem.org.ilירושליםמקסיקו 7/2חוקרת במחלקת יעץ ומידע של ארכיון יד ושם, כולל ארכיון באד ארולסןכנס צובה 2020על ארכיון באד ארולסן, "אבקואציה" – חיפוש לאחר תיעוד אודות אלו שפונו בשטחי ברית המועצות במלחמת עולם השנייה
ון דאםמקסvandam@actcom.co.ilרחובותאנגלית בלבד. מודיעין - הנושא נהדר המרצה פחותיהדות הולנד-ספרדים ואשכנזים (מרצה גרוע)
וקסלרבנימין זאב2 ערים ולאן נעלמה הרכבת: ביאליסטוק מול טיקטין
זוהירליריlirizohari@walla.comבאר יעקב
זיוציפורההספריה הלאומיתאתר הספריה הלאומית
זילברסינימרצהגנאלוג052-2578418sinai_zilber@hotmail.comקריית אונוכנס גנאלוגי; מורה בקורסים; בסניפים, כנס צפת 2019, כנס 15 צובה 2020סדנת חקר שורשים יו"ר מושב סדנאות (2020), בתי קברות כמאגרי מידע יו"ר מושב סדנאות (2020)
זילברמןאיטהמרצה, כליזמרארכיון המשפחה וכליזמריםישראל/צפת052-7077996itazilberman@gmail.comירושליםכנס 2016 או כנס צפת 2019ארכיון משפחתי של ראשי צפת האשכנזית במאה הי"ט הרב זילברמן והרב הלר - סיפורים משולבים בנגינת כליזמרים מהסנון הישן. איטה באקורדיון ובנה דב בקלרינט נתנו הרצאה
זילברמןפנינהמרצה, מדריכת טיוליםגנאלוגיהרומניה054-228-8141peninah36@hotmail.comמודיעיןאיך לתכנן טיול שורשים ברומניה
זלברברגשלומיתעדהשואה - אבני גגףגרמניה052-3613977shlomith.zyl@gmail.comכפר סבאאבני נגף-הפאנל של גידי (כנס עכו 2017)?
זמירלבנהמרצה03-69575 70levanazamir@gmail.comתל אביבזכרון יעקב 1862999נשיאת ארגון יוצאי מצריםיהודי מצריים -סיפור משפחתה - מוסרי ווידאל
חאלידיחלילמרצההסטוריה של משפחת חאלידי, ספריית המשפחה, רושלים052-2458902khykhalidi@gmail.comירושליםמנהל הקדש משפחת חלידי
דר'חוברהדרורמרצה052-3097533drori37@walla.comמכללת אורות ישראלתמותת הילדים בירושלים במאה ה-19: מעשים ודרכי התמודדות
חטקביץצבי וחביבהמרצהתולדות המשפחהzvihat58@gmail.comקרית חייםדואט לחקר השפחה
דר'חיוןויקטורמרצהגנאולוג-חוקר קהילהטוניס050-5752711vhayoun@bezeqint.netנתניהכנס מעלה החמישה 2018משפחות: סיפורה של משפחה טוניסאית נתן הרצאה, יהדות טוניס
חמיצרדןמרצהחקר משפחות יוצאי גרמניהגרמניה, לייפציג050-5210563chamizier@inter.net.ilהרצליה
חןזהבהמרצהמגורשי ספרדספרדים052-3639866chenzenator@gmail.comסניף דן תל אביבנשות קוריאל
חנןמיכאלמרצהחקר קהילות גרמניה054-6909099 michaelhanan@hotmail.comחיפהכנס עכו 2017מושב קהילות - מחקר רב דורי בקלן נתן הרצאה , על קהילת סוחרי בהמות יהודיים, על "שפת הסתרים" שלהם ומה שביניהם / סיפורה של סנטה
דר'חנניהדסמרצה052-2666495hadasshanany@gmail.comמרצה "חרדים וחילונים כל מיני יהודים",
דר'חפר -ענתביאליעוזמרצהמשפחת ענתבי בצפתישראל/צפת050-6242791  elioz.hefer@gmail.comחיפהכנס 13 מעלה החמישה 2018 או כנס צפת 2019, מרה במכללהחקר משפחת ענתבי בצפת ?, מורשת משפחת ענתבי
חריש מיכה054-4443233meharish@netvision.net.ilגבעתייםכנס 15 צובה 2020יו"ר מושב יוצאי רומניה הגדולה
טבתמיכלמרצהמגדרהאוניברסיטה העבריתכנס 13 מעלה החמישה 2018, אין לי כתובת ואין לי מושג מי המליץנשים מהגרות - האם ובמה הן נבדלות מגברים מהגרים , נשים מהגרות וגברים מהגרים
טוואטחהזוהירמרצה050-52031404-6980349shapso@yahoo.comכפר רחנייהמנהל המוזאון הצ'רקסי ברחנייהמהרי הקווקז אל מורדות הגליל
טוקטליאורןחוקרגרמניה - לאדינו050-475301355oren@gmail.com
דר'טייכרלאהמרצה. עורכת (לשעבר של עתון העמותה "שרשרת הדורות")גנאלוגיה. הסטוריה/ לימודי א"י. תולדות עם ישראללדינו, יהודי ספרד/ יהודי א"י / המאבק על הקמת המדינה/יהודי פולין/יהודי אוקראינה058-559966304-9985782anafa-e@zahav.net.il כרמיאל2166333סניפים. כנס בינלאומי בירושלים(2004)מנהלת חדר משאבים; כנס שנתי של העמותה בבית התפוצות -מנהלת אקדמית; הכנס הבינלאומי (2015) בירושלים מרצה, הכנס הבינלאומי ורשה (2018) מרצה הובלת חוג גנאלוגיה בכרמיאל 4 שנים - לא של העמותה., בסניפים, בכנסים, בחוג בכרמיאלהרצאות, הדרכות אישיות וקבוצתיות, משפחות סידי אשר מאיזמיר. משפחת צוקרמן מעיירות גליציה "את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק"-ספור על הדרך בה המוזיקה גילתה לי על ואת המשפחה "התינוקת שננטשה ברחובות קרוסנו בשנת 1942 היא בת דודתי "- דרכי החיפוש של צוות חובק עולם, צוות שנרתם לגילוי, זיהוי מדוייק שהביא לאיתורה של מריה, שעל קיומה לא ידענו.
טימור אשורהילהמרצהסניף ראשל"צ. הרצאה בזום, מפגש 1 הקשה של הלחם13.4.2020
יגאליורםמרצהתנו פנים לנופלים, מחקר משפחתיארץ ישראל, צרפת052-3997580igael@orange.net.ilקרית טבעוןסניפיםהרצאות, ממשפחת מוצא קטנה לעץ ענף-משפחת יגאל השומר, פרוייקט לתת פנים לנופלים"
יגוריוסימרצהגנאלוגיהרומניה  yagury@netvision.net.ilפתח תקוהסניפיםמצבות ברומניה, מצבות כמקור מידע גנאלוגי
ד"ריהודהצבימרצההיסטוריהעירק054-4669094zvi@bjhc.org.ilהמרכז למורשת יהדות בבלכנס 15 צובה 2020מיהם יהודי בבל של המאה ה-20
פרופ'יובליורםמרצהפסיכולוגיה פולחן צדיקיםyovell.office@gmail.com
יושקובסקימרדכימרצה יידיש, פולקלורליטאyiddish18@gmail.comיום עיון 2013
יעקובסוןצמחמרצה058-467990002-5667554seth@jacobson.co.ilירושליםדורותרי - DoroTree תכנה גניאלוגית לבניית עצי משפחה
יפהרזיהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים052-8828642Razia.yaffe@gmail.comזום, ראשונים בת"א הקטנה, 2 מפגש 14 סיפורו של בית הדפוס הראשון בתל אביב15.11.2020
יפתגלעדמרצהגנאלוגיהבעלים ומנכ"ל חברת MyHeritagegilad@myheritage.comאור יהודהMyHeritageMyHeritage
יצהרנעמיזכרון, היסטוריה וגניאלוגיה: מאגר-המידע כמתעד את סיפור ההעפלה
ירוןנוניארכיונאיתפתח תקווה03-9286300nonyy@ptikva.org.il פתח תקווהארכיון פתח תקווהארכיון פתח תקווה - מנהלת אוספיםסקרה את הארכיון 27.6.2012
דר'כהןדבמרצהגנאלוגה, תרבותלאדינומאגרי מידע של קהילות יהודים בבאימפריה העות'מנית052-7245757אוניברסיטת בר אילן
כהןזאב03-7640815zeev@zc-eng.co.ilראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 13המוהל הראשון של תל אביב8.11.2020
כהןטובהcohent5@mail.biu.ac.il
כהן יקותיאליעדנהמרצהספור משפחתיתל אביב054-811772009-9570010ednakohen@gmail.comזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 3סבי ואבי עשו היסטוריה בת"א2.8.2020
דר'כהן נתן050-5611026 03-5318630 nathan.cohen@biu.ac.ilבאר שבעזוגיות, הורות ומשפחה בראי ספרות היידיש ממחצית הי"ט ועד ערב מלחמת העולם השניה (מומלץ מורגנשטרן)
כהןליאורהמרצהסיפור משפחתי, שואה04-9894121cohenyas@inter.net.ilיקנעם"פרנקל 24 - עבר הווה ועתיד"
כהןמוניקהמדריכת טיוליםפתח תקווה054-6530692monicac@ptikva.org.ilפתח תקווהעיריית פתח תקווה
פרופ'כץיוסימרצהגיאוגרפיה וידיעת הארץישראל050-759735903-5882470katzyo1@013.net.ilכפר תבורבר אילן - הקתדרה לתולדות ארץ ישראלכנס 2016איתור קרקעות ארץ ישראל ליורשי קורבנות השואה נתן הרצאה
כץ-עוזאברהם08-9261875054-4221451 , 054-4694355 ,073-7275697הרצאה בזום, ראשוני תל אביב הקטנה 1ציונה תג'ר בתם של בתם הבכורה של שמואל טאג'יר ואשתו סולטנה23.8.2020
פרופ'כרםיצחקחוקרישראל/צפת וטבריה054-727031602-5795595ykerem@actcom.co.ilצור הדסהדולב 7 99875 כנס צפת 2019, מרצהמבוי סתום, מחקר על הרב שלמה מלכה בצפת ובטבריה בסוף מהאה ה-19 וראשית שנות המאה ה-20 הרצה?, יהודים רומנטיונים - יהודי יוון , מקדוניה
כרםיצחקמרצההיסטוריה, גנאלוגיהלאדינויחד עם מתילדה תג'ר כתב ספר על שמות ספרדיים054-4870316ykeremster@gmail.comכל מה שרצית לדעת על יהדות ספרד ולא ידעת לשאול . ההתישבות של יהודי רודוס ושל יהודים ספרדים אחרים במרכז ובדרום אפריקה
לבגדעוןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםסניף ת"א, הרצאה בזום Loew הגורל של משפחת1.6.2020
לאוריעקבמרצהפולין053-429030409-7652233lond@internet-zahav.net lond@smile.net.ilכפר סבא"בניית עץ משפחה מורכב"
דר'לב-ארילילך03-7384261llevari@oranim.ac.il
דר'לביא עליזה (ח"כ)02-6408374alavie@knesset.gov.ilכנסת ישראלכנס מעלה החמישה 2018תפילת נשים" לאורך ההיסטוריה ובישראל של ימינו נתנה הרצאה?, תפילת נשים" לאורך ההיסטוריה ובישראל של ימינו
לביאאוריתמרצהגנאלוגיהמזרח אירופה054-445756609-8665858orit.lavi.10@gmail.comסניפיםהרצאות שונות בנושא גנאלוגיה
לביאיחזקאל052-688898502-5863942laveeyehs@gmail.com1.פולין בעיניים יהודיות. 2. צ'כיה וסלובקיה במבט יהודי כללי
עו"דלבנייונתןמרצהמשפחה מתבוללת מגרמניהגרמניה054-4230237livnyj@gmail.comירושליםמשרד עורכי דיןכנס מעלה החמישה 2018משפחה יהודית מגרמניה בהמלצת ארגון היקיםבהמלצת ארגון היקים
לבנוןארז03-7384523Erez.Levanon@biu.ac.il
לבנתהלןהרצאה ברעננה 11.4.13 עיינה לא ממליצה. רק מקדמת מכירות של ספריהlivnath@013.netלגעת בעבר לצלילי כינור החיים, הצוענים ומכתבים גנוזים
להררגרשוןכנס 2015"אנטוורפן היהודית - שטעטל בבלגיה (אנגלית)
פרופ'לוביןאורנהמרצהמגדרlubin@post.tau.ac.ilבר-אילןכנס עכו 2017תרומת חקר המגדר לקריאה חדשה של מקומן וייצוגן של נשים לאורך ההסטוריה ובישראל היום נתנה הרצאה
ד"רלויאיציקמרצה050-2555723yitll@netvision.net.ilירושליםכנס 15 צובה 2020מושב ארצות דוברי לאדינו: "משפחת דסה קסטיליה-סלוניקי, ארץ ישראל"
לויאפריםארכיונאי02-6296470ירושליםקהילת יהודי משהד עם אורי כהן אהרונוב
דר'לוי דרומר (אברבנאל)רחלמרצהשואהמקדוניה03-5318500drummr01@gmail.comאוניברסיטת בר אילןכנס 15 הרי ירושליםמושב ארצות דוברי לאדינו: "תעלומת יהודי מקדוניה"
פרופ'לוי שיףרחלמרצהlevyra@mail.biu.ac.ilפתח תקוה
לויןדבנדידה דו-סיטרית של יהודים במזרח אירופה בתחילת מלחמת העולם השנייה 1939-1941
לוין מלמדרינהמכון שכטר למדעי היהדותיהודיות בסתר בספרד במאות ה–15 וה–16: מי הן היו ואיך לאתר אותן?
לוינסון-הוכפלדראסתרמרצההונגריה052-270163408-6650051 levinsone@gmail.comבאר שבעמחקר שורשים בהונגריה
ליטווינסקיחיים050643411303-5343964הרצאת זום-תל אביב הקטנה 1משפחת ליטווינסקי
ליכטיינר (קסריאל)לאה050-6421947ראשון לציון (טל הר מלך)עבודת שורשיםטל הר-מלך
ליסבונהדודמרצהdlisbona@gmail.comחיפהמשפחה ממצרים, בית אימי בפרוסיה המזרחיתצבי
ליפשיץדבורה, דביחוקרת054-2517764debbiel@netvision.net.ilירושליםיהדות גרמניה בזמן השואה
דר'למדןיוסף נווילמרצה באנגליתגרמניה052-6622646nlamdan@netvision.net.ilמבשרת ציוןהמכון הבילאומי לגנאלוגיה יהודיתמנהל המכון (חקר אילן היוחסין היהודי-חקר גנאלוגיה יהודית)אילן היוחסין היהודי: מבודדים לקבוצות הולכות וגדלות.
לניאדוביליחוקרת054-2279775billie@laniado.co.ilהרצליהדורות המשךכנס 15 צובה 2020חוקרת במושב סדנאות: "משפחת צוקר"
לנגס שלמהshlomo@012.net.ilהדנובה לא היתה כחולה
לרנראריהדור הראשונים בזכרון יעקב
לררמשה מרצה052-854567203-9220843moshelrr@013net.netפתח תקווהלשבור את תקרת הזכוכית
לשם(דאנה)שפרהמרצה2012 סניף פתח תקווה"מסע" בעקבות דודה בוליסה:
דר'מאיריונתןמרצהקבלהmeirj@bgu.ac.ilאוניברסיטת בן גוריון
ד"רמאיר-גליצנשטיין אסתרמרצה052-8831610076-5488316esmeir@bgu.ac.ilבאר שבעדונש בן לברט 11מרצה באונ' בן גוריוןמשפחות יהודי עירק ותימן - היכן למצא חומרים?
פרופ'מאקחננאלחכמי מרוקו בימי הביניים: בין בבל לספרד
מג'דלהג'מאלמרצה052-850911704-6381139meshulash@bezeqint.netבקעה אל גרבייהקשרים בין משפחות יהודיות וערביות בסוף המאה הי"ט וראשית המאה העשרים
ד"רגודמןמיכהמרצהmidreshet1@gmail.comמורשת תל פרת
מוזס אילנהחוקראבני נגףחולון
הרבמוטלהמרדכיחברת קדישא
מוסל לבית גלין גלר תחייה דרורית מנור כרמלישרונהחוקרת עין גנים עם מסמכים ותמונות. גרה בשרונה. באה בימים. דרורית מנור מוכנה להביא אותה
מוסקוביץחייםhmoscovi@zahav.net.ilמודיעין
ד"רמורגנשטרן אריהמרצההיסטוריה יהודית054-245595802-6535473ariemor@gmail.comירושלים תכלת 12 כנס עכו 2017, כנס 15 צובה 2020, הסטוריון, חוקר א"י במאה ה-19 ועודמושב חקר קהילות, הרצאה: "ארכיון פקוא"ם כמקור למחקר גנאולוגי של קהילות. מחבר בין קהילה למקורות מידע" יו"ר מושב מעורב (2020) , המאפיינים של "הישוב הישן" ואנשיו מעליית החסידים ועד ייסוד פתח תקווה
דר'מורנועליזהמרצה054-4494596Aliza.Moreno@nli.org.ilבית שמשספרנית יעץ יהדות, הספרייה הלאומיתסניף ירושלים 2018 מהגרים ומומרים: תפוצת יהודי ספרד ואילנות היוחסין של משפחת האנוסיםלא משתפת פעולה יותר
דר'מזר (מג'ר)חייםתולדות משפחת מג'ר וסביליה
מזרחי צוףאודיירושלים
מזרחישמעוןמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, סיפורי משפחה וקהילה050-2555555mizralaw@zahav.net.ilזום. ראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 11מנהל הבנק שזכה לשני רחובות על שמו25.10.2020
מחלין תמרמרצה052-2834625 msmajlin@netvision.net.ilחיפהחנה סנש 20/6438854תולדות משפחתה ונדודיה, כפי שתיארה בספרה "אלונים עתיקים".
מטלוןמוריאל371091910 , 371091280matalon@gornitzky.comהרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1משפחת מטלון13.9.2020
מי אני אני חיליקחוקר - ארכיונאיlhilik@walla.comזיכרון יעקבפרטי
פרופ'מיוחס ג'ינאועליזהמרצה052-2508283aginio@post.tau.ac.ilירושליםכנס 15 צובה 2020, צובההקהילה היהודית-ספרדית בירושלים. בכנס 15 במסגרת מושב דוברי לאדינו:"הגרושים מספרד-לאן פנו הגולים?"
מייזליסדוינהמרצה, עיתונאיתרומניה, בוקרשט054-6753357doinajournal@gmail.comכנס 15 צובה 2020, צובהקהילת בוקרשט
מיכאילוביץדניאלה04-875 8472danamich@gmail.comקרית יםהרצתה בחיפה באוקטובר 13 וזכתה לשבחים רבים, חברת העמותהDNA
מיכאל - צברינאוהמרצהסביוןנשים בעולם העסקים בארצ ובעולם (ממשפחת שטראוס)
מיכאלוביץדניאלהמרצהdanamich@gmail.comהמחקר המשפחתי שלי בצ'כיה וסלובקיה
מיכליסמשה 03-9318278פתח תקווהמבוגר מאוד
מילשטייןעדיסופרת054-576731408-9343189 adimilsstein@gmail.com , david.milstein@weizmann.ac.ilהרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1על משפחת רומנו ובית רומנו
מילריוחיחוקרזכרון והנצחה בברליןגרמניה/ברלין052-3995325yochim@gmail.comרעננה
מירובסקיאביגדורממשפחת רוזנטל-פח 1765 ועד משפחת מירובסקי 2006
פרופ'מכמןדןמרצהשואהפנקס הקהילות:הולד (יצא ספר)
מליץאלימרצהmelitz@netvision.net.il
מןאיזימרצהסיפורים מהמדור לחיפוש קרובים ברדיו
מסמיאוריתרישום נפטרים/בתי קברותכפר-סבאחברת קדישא-סמנכ"ל פורום חברת קדישא אזור תל-אביבכנס עכו 2017מושב מעגל חיים-פאנל נתנה הרצאהמרצה מצוינת
דר'מעביאמנוןמרצהamb52@walla.com
מעוזיעל054-440235602-5341847ymaoz@bezeqint.netמבשרת ציוןלשם 15 90805 בעקבות משפחת בקי מרומא
מפצירבוריסמרצהborismaf@gmail.com
פרופ'מקובצקילאההדוקטורט שלה )מנחה פרופ' יוסף קפלן( עסק בנוצרים החדשים ממוצא יהודי על פי המסמכים של האינקוויזיציה של קרטחנה
פרופ'מקובצקילאהמרצה074-7296434leama@ariel.ac.ilבני ברקהשלושה 19שמות משפחה יהודיים באמפריה העות'מאנית לאור מצבות וספרי שו"ת
054-3394733
מרגוליןריטהחוקרת במחלקת יעץ ומידע של ארכיון יד ושםחומרים על פינסק באוספי יד ושם
מרגלית הכטאדית052-3323124edith.mh@gmail.comקרית אונודה אינדיאס, בדרום אמריקה, ויצא לאור כספר בשנת 2018 . לימדה בגוון תכניות להכשרת מורים במרכז מלטון באוניברסיטה העברית,
דרמרקוסרות050-8873620 03-6412838 rotem100@yahoo.comתל אביב, רמת אביביצחק לבנון 93העיירה לונה - מחקר על קהילה שנכחדה
מרשנסקירותימרצהרומניה050-3346960ruti.mk@gmail.comגבעת שמואלכנס צובה 2020
משגבמנחם"הקללה של הינדה"
משעלאבימרצהmishal.avi@gmail.com
סולימןציוןכרמי יוסףעלית יהודי "ארץ האבות" ( האורפלים) והתערותם בראשון לציון
נוייצחקמרצהiziknoy1@014.net.il
נסמיאוריתרישום נפטרים/בתי קברות052-6403707כפר סבאחברת קדישא-סמנכ"ל פורום חברת קדישא אזור תל-אביב
נצרדבורהמרצה052-351385302-5815289dvonetz@gmail.comירושליםמנדךי מו"ס 14/139214722
ד"ר סורוז'וןמשהsouroujon@clalit.org.ilרחובותהנשיא הראשון 38 76302 מנהל המעבדה ההמטולוגית של "הכללית" בי-ם, מ.א. מת"א וד"ר ממכון וויצמן,מ.א מב"ש ניהול מערכות מידע בריאות.מחקר שם משפחה נדיר שהוביל למחקר גנאלוגי וגנטי
סטפנסקייוסימרצה052-4589009stepanski.yosef@gmail.comצפתכנס צפת 2019בית הקברות העתיק בצפת הרצה?
סטרוויסז'אן פיירמרצהמאגרי מידעקשור גם ביהדות גרמניה052-8905062stroweis@zahav.net.ilחקר קהילות, מבוא לחיפוש שורשים יהודיים מפולין.
סידורחייםמרצהגניאולוגיה רבנית054-481144902-5714681hsidor@netvision.net.ilירושליםפתחיה 1צפת ובית העלמין העתיק
סידינירהnirasidi@netvision.net.ilחולוןהנוטרים 8 ס"ט? משפחת גביזון/גבישון מאלז'יר, מרוקו וירושלים
עוד לא ד"ר..סילקורחלמרצה050-6299416 ybaker30@gmail.com hagdudim.museum@gmail.comכנס 15 צובה 2020בך חירותי עיר בירתי – קורות משפחות אליהו, נחום ואהרון ששון בעירק ובישראל. הרצאה בכנס 15/מושב יוצאי בבל:יהודי כורדיסטאן-משפחת ברזאני
סלינגררלףמרצהמשפחה ליטאיתליטא050-8213727 salinger@kfar-ruppin.org.il salinger@kfar-ruppin.org.ilכפר רופיןהעמותה למורשת ליטאכנס מעלה החמישה 2018)סיפורה של משפחה ליטאית
דר'סיניסמדרמרצהמגדרsmadarsinai53@gmail.comבר-אילן כיום מנכ"לית העמותה לשיחזור ראש-פינה כנס עכו 2017. מושב נשים
סלעעקיבאakivasela@gmail.com
סנשאיתןחנה סנש וסיפורו של הארכיון המשפחתי משנת 1890
פרופ'סעדוןחיים• יהדות מרוקו, מורכבות של זהויות וניידות בין זהויות
ספירשימרצה054-5912276sapirsn@zahav.net.ilגילגולו של ספר משפחתי
ספרןאברהםהספריה הלאומיתכלים העומדים לרשות חוקרי המשפחה בספריה הלאומית
פרופ'סקורצקימרק דבורה תקנה לקרלגנטיקה073-7064002skorecki@tx.trchnion.ac.ilטכניוןכנס 2016חקר ההיסטוריה הגנטית של העם היהודי והכהנים בפרט נתן הרצאה
סרוגושייהדות סלוניקי
סתווייונתן053-8848008הרצאה בזום, תל אביב הקטנה 1על אימו, צילה ניימן ( נאמן) הציירת הראשונה של תל אביב
עדסר' אברהםבני ברקרשימות ספרי רבני העיר אר"צ (ארם צובא = חלב)
פרופ'עוז זלצברגפניהמרצהsalzberg@law.haifa.ac.il
עויזרמןאלכסנדר-סשהשורשי משפחת עויזרמן - דרכים וחיפוש
עידןאשרתורת הרשתות החברתיות והזיקות האפשרות לחקר משפחות בישראל
עמרפרופ' משהמרצהלודכדאי לבקראורות יהדות המגרב" - הוצאת ספרים קטנה בלוד המון ספרים על יהודי המגרב
דר'ענזימשה08-6461100anzi@bgu.ac.il המחלקה להיסטוריה של עם ישראל אוניברסיטת בן גוריוןיהודיים תימנים כסוכני תרבות באוקיינוס ההודי ועוד נושאים הקשורים ליהדות תימן
ד"רענתבי חפראליעוזמרצהיהדות ספרד050-6242791elioz.hefer@gmail.comמשרד הבריאותסניפים, כנס ה- 14תולדות משפחת ענתבי בראי סיפורי משפחה מסורתייםמעולה
עצבהיהודהמספר סיפוריםסדנא : איסוף חומרים גנאלוגיים בעבודת שדה
עציוןנעמהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרוביםסניף ירושלים. הרצאה בזוםהאם אנשי הישוב הישן בירושלים ויתרו על נתינות אירופאית?, 14.9.2020
עצמוןאמנוןמרצה050-6557070amnon1429@gmail.comהגירוש לכפר סבא של תושבי תלאביב במילחמת העולם הראשונה
דר'ערן מיכאלמרצה באבות ומייסדיםסיפורי חיים של כמה מן הבולטים מהעולים מגרמנה, ד"ר ארתור רופין, ד"ר ארתור בירן, מנהל בי"ס הריאלי בחיפה, ד"ר משה אוארבך
עתירפנינה054-7755816ראשון לציוןסיפור מחקר על משפחתהטל הר-מלך
פביאןאייל052-4477500eyal@amirorg.co.ilמנהל ארגון יוצאי רומניה
פדהצורירוןמרצהyarpd@yahoo.comכנס 2015מדור לדור" שורשים משפחתיים-תעלומות בכנס 2015) "חציית התהום בגנאולוגיה רבנית: קו התפר שבין הרשומות האזרחיות למקורות היהודיים" ותגליות
פוזנרמרים 054-565375103-6913044מנהלת בית אריאלהמנהלת הספריות בבית אריאלה /ארכיונים
פופיהושפט053-3306422yehoshafat.pop@gmail.comראש פינה
פורזגידימרצההנצחה ובלשנות הסטורית053-7760418Gidi.Poraz@KavHaDorot.comמושב ביצרוןכנס עכו 2017, קו הדורותאבני נגף נתן הרצאה, בלשות היסטורית, "עץ המשאלות" / "ילדות שכזאת - הילד שנמצא ברכבת"
פורטוגליניליnili_p@netvision.net.il
פורמןחנהמרצה054-488089208-6880884ehfurman@netvision.net.ilקרית גתמלכי ישראל 1גנאלוגיתהחיבור בין הזיכרון ותוצאות המחקר המשפחתי
פזשרהבעקבות זכרונות סבא סמוליאנסקי מאוקראינה
פז למפרטרויטל050-7371722Revital-paz@bezeqnet.int הרצאה בזום, ראשונים בתל אביב הקטנה 1משפחת אבולפיה
פיינרשמואליהודים באירופה במאה ה-18
פיקהולץישראלמרצה054-790622202-9931713IsraelP@pikholz.orgאשדוד/דבורה תקנה לאשקלוןאוצרות גנאלוגים – גלה את שורשיך בלחיצת עכבר
דר'פלברמשהיהדות הודוהודו
ד"רפלדמןג'ולסמרצהגנאולוג-חוקר משפחת ריבלין (אשתו צאצא של ריבלין)052-375630804-6598308jfeldman@yizrael.org.ilקיבוץ יזרעאל
פלדמןרוזמרצהכנס 2015"הקהילה היודית בארץ ישראל במאה ה-19" (אנגלית)
פלורסהייםאווהeflorsheim@gmail.com
פנטיליאטבנימיןמרצהגנאולוג-משפחות רבניותישראל/טבריה054-8484817btoladot@gmail.comפתח תקווהכנס עכו 2017 כנס צפת 2019טבריה. הקהילה האשכנזית בטבריה נתן הרצאה שורשים וצאצאי הגר"א הרצה?, גניאולוגיה רבנית
פסטנברגאסתרנינה של הרבי מגור. מומלצת בחום על ידי מורגנשטרןהיסטוריונית חרדית ראש הקתדרה להוראת השואה במכללת ירושלים
פרג'עבדאללהלברר במורשת יהודי בבלאילן יוחסין בן 700
פולק (דורות ההמשך)יוסימחשביםjoesi54@gmail.com
פרוזנר-רומנוליאטארכיון העיר חיפה כמאגר מידע גניאלוגי
פריגדעוןפתח תקווהממשפחת כצנלסוןכתב ספר על עין גנים
פרידוריתמרצההנצחהארת ישראל, ישראלתנו פנים לנופלים052-2631262prigat@netvision.net.ilירושליםכנס עכו 2017
דר'פרידמןד"ר מרדכימרצהמשפ' זקסגרמניה052-6130110friedmanmotti@gmail.comכנס 2015גנאולוגיה רבנית-ספקות וטעויות (באנגלית)
פרידמןחייםגנאולוג054-5595396chaimjan@zahav.net.ilפתח תקווהכנס צפת 2019הגנאולוגיה של הגר"א הרצה?, חוות חקלאיות בדרום אוקראינה / משפחת הגר"א
פרלזאבחוקר ומדריך טיוליםחוקר צפת/חסידים054-5459970zeev.m/pearl@gmail.comצפתכנס צפת 2019חסידים בצפת הרצה?
פרנקעמליהamifrank@zahav.net.ilראשון לציוןבית גורדון-מלון לונדון, שימור וסיפור
ד"רפרץאבנרמרצהלדינו, שירה, גנאלוגיהיון050-8296398 052948186502-5900392archiyon@neto.net/ilירושלים/מעלה אדומים והרדוףארכיון דוברי לאדינויום עיוןלאדינו
ד"רפרץשלום-צבי050-750-7626yoelprz@netvision.net.ilחיפהחוקר פולקלור, מספר סיפורים מקצועיבעקבות ספינה קסומה – דמיון ומציאות בתולדות יהודי ספרדלא גנאלוג
דר'פרץ שלוםיואל מרצהאחיו של אבנר פרץ
פרופסורצור ירוןמרצהטיפולוגיה משפחות יהודים-כללי מתמחה בתולדות יהודי ארצות האיסלאם בכלל ויהודי צפון אפריקה בפרט. יוזם וממקימי אתר העתונות ההיסטורית היהודיתארצות איסלאם וצפון אפריקה052-8595114 03-6475951 ytsur@post.tau.ac.ilתל-אביבאוניברסיטת תל-אביב החוג להיסטוריה של עם ישראל. יצא לגימלאות ב-2017 וראש ביה"ס למדעי היהדות 2008-2010) ממקימי האוניב' הפתוחהלשעבר ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביבראש פרויקט עתונות יהודית היסטורית.......מפעל התיעוד – יהודי ארצות האסלאם ועוד נושאים על יהדות האיסלם.לא יכול להרצות מטעמים רפואיים
צלילקובי052-4238211tzlilyaacov@gmail.comראשון לציוןמשפחה ותיקה בראשון- משפחת צללחין. כתב ספר על אביו והמשפחהטל הר-מלך
צפדיהאברהםמרצהצפת03-540 1985מוסכם על 11 בספטמבר 2013. ביקש לדחות המועד ל- 30 באוקטובר או מאוחר יותר. טרם קבענו מועדרמת השרון רח' הזמיר 2avradia@gmail.comיהודי חלב - אילן בן 200 שנה
פרופ'צרפתיאילן מרצה052-5581607ilan.tsarfaty@gmail.comכנס 15 צובה 2020מושב ארצות דוברי לאדינו: תקומה ביהדות יון
פרופ', ארכיטקטקאסוטודודמרצהמשפחת קסוטו מפירנצהאיטליה/פירנצה050-2633409cassuto6@gmail.comירושליםארכיטקטורהסניף ירושלים, דן תל אביבמשפחת קאסוטו ויהדות איטליה
קורקוסדודמרצהyael_c6@walla.com
קורקוססידנימרצה02-6731565corcos@netvision.net.ilירושלים
קימרוןעיינהמרצה050-7711815FamilyRoots2000@gmail.comקורסים בגנאלוגיה/ שאלה של זכרון-חיפוש זהותם הביולוגית של ילדים ניצולי שואה
קינןעופרהמרצה054-5525444 03-6201205הרצאה בראשון לציוןהמוזיאון הוירטואליofra.keinan@gmail.com
הרבקיציסגרשוןמרצהבזכות אבות-ממחקר משפחתי054-5547084gkitsis@walla.comגוש-עציוןדעת-מכללת הרצוג, גוש עציוןכנס מעלה החמישה הכנס ה-13 2018משפחת קיציס - בזכות אבות , משפחה חסידית
דר'קיציסזאבמרצהzeevkitsis@gmail.com
קלורמןבת ציון03-5703018בני ברקגינזך קידוש השם
קליין יעקבציפימרצה (פוטנציאלית)שואהליטא, קובנהילדות אבודה וחיפוש אחר זהות של ילדה ניצולת שואה בגיטו קובנה052-2577694m_eve@netvision.net.ilרעננהאי-לידה - בת לשלושה אבות וארבע אימהותאיש קשר - יוסי יעקב
קליינר דייגיטליהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, כלי מחקרסניף ראשל"צ, הרצאה בזום, מחזור 3, הרצאה 2איפה סבא גר? - ממסע שורשים להנצחה לאומית6.7.2020
דר'קליקיהודית02-5830716kalik@012.net.ilהמדור ללימודים רוסיים ומזרח אירופיים, האוניברסיטה העבריתהיבט המגזר: היהודים בגוברנייה של מינסק במאה ה-19
קפיטולניקיעלסטנד אפyaelik1@bezeqint.netכנס 2016סטנד אפ על משפחה הופיעה
קפלביץנגהמרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, כלי מחקרהרצאה בזוםסדנה לחוקרי משפחה - "יקים"
פרופ'קפלןיוסף (חתן פרס ישראל)הולנד, ספרדמכון מחקר יהודי הולנד כנס עכו 2017 או בכנס מעלה החמישה 2018יהדות ספרד בגרושים ואחריהם..קהילות של יהודים חדשים (מרנוס שחזרו ליהדות) נתן הרצאה, יין אדום לקידר: תולדות יהדות ספרד לפני ואחרי הגירוש.
קצירשביזמר052-8886771shabikatzir@gmail.com
קצ'נסקי מרים 050-8980850רמת אביבבעית גב קשהמחקר על נשים ב פתח תקווה / מנהלת ארכיון בית ברל או ארכיון משל
קרונפלדמריאנהמרצהמעגל החיים-מאגרי נתונים052-3464894kronfeld@gmail.comירושלים כנס עכו 2017
ד"רקרןעופרהחוקר חובבהמוזיאון הווירטואלי ככלי לשימור מורשת
ד"רקרן קראץ'מנחםמרצהכנס 2015"היכרות עם מקורות לחקר שורשי משפחה מקוונים ולא מקוונים (אנגלית)
קשתאילן חוקר חובבגנאולוגיהעיראק054-6345698ikeshet2@zahav.net.ilכנס 15 צובה 2020משפחה מעיראק (שם זמני), במסגרת מושב יוצאי בבל
ראםציפורהטיול שורשים לפולין, ששינה את כל הסיפור
ראש ירוקroshyarok@barak,net.il
רגבגרימרצה אנגלית052-2283480garrir@gmail.com
רגבעופרמרצה, מדריך טיולים054-7748465oferegev4@gmail.com
רדלר מלריונינהyoninarm@gmail.comמזכרת בתיהמוזיאון מזכרת בתיה/ על 3 דורות של נשים במאה ה- 19
רובינזוןרלי054-484884904-8381928robinson@research.haifa.ac.ilחיפהדרך הים 145א'סניף חיפה כתבה ספר "דולה אור מאפר" קורות ילדה בשואה מתופת לתקומה
ד"ררודריגז-גרסיהסיפור משפחת אנוסים לדורותיה
רודהרולדמרצהעירק02-5619281rhode.harold@gmail.comירושלים וארה"בממשלת ארה"במבצע הצלת ארכיון הקהילה היהודית בבגדד
רוזןיהודהabuwasta@yahoo.com
רוזןיעקבסוריה050-6203016 או 054-6203016abuwasta@yahoo.comירושליםכנס עכו 2017נשים יהודיות מדמשק נתן הרצאה?
פרופ'רוזןמינההיסטוריה - ספרדספרדminna.rozen@gmail.comחיפהאוניברסיטת חיפהכנס עכו 2017"מאתיים שנות מאבק של נשים קראיות לשימור השושלת המשפחתית נתנה הרצאה
ד"ררוזןשרהמרצהרומניהrosens1111@gmail.comתל-אביבלבדורק את המיילהייתה אמורה להרצות בכנס 15 צובה 2020, ביטלה השתתפותה
רוזנבלוםיצחקעד הנה' – מכון לחקר גליציה ובוקובינה׳הרואים׳ - חוג משכילי גליציה בראשית המאה התשע-עשרה
דר'רוזנטלרוביק
דר'רוםמיכל054-5416454michal_rom@hotmail.comאשדות יעקבכנס עכו 2017מושב נשים מגדר איך קוראים לך עכשיו? על הבחירה של נשים (וגברים) בשאלת שם המשפחה לאחר הנישואין בישראל נתנה הרצאה
דר'רוןעמוסרב תחומי054-4922582amosron.@gmail.comירושליםמדרשת אשקלוןכנס 2016על גנאולוגיה ותיירות
ריבליןראובן050-590050604-9937253יקנעםמשפחת ריבלין - מגה אילן משפחה
רייךאיילת052-3865395reichd@zahav.net.ilמודיעיןלכל איש יש שם
פרופ'ריינר אלחנן052-2387861הישוב הישןreiner@post.tau.ac.il Elhanan.Reiner@nli.orgירושליםאוניברסיטת תל אביב מנהל האקדמיה של הספריה הלאומיתכנס צפת 2019, פנטליאט לא מכיר אבל שמע דברים חיוביים. גוגל חיוביהרצאת פתיחה
ריצ'י (רוקח)עירימרצהמחקר משפחתי וחיפוש קרובים, סיפורי משפחה וקהילהזום. ראשונים בת"א הקטנה 2, מפגש 9משפחת רוקח בארץ ישראל/ "אבי ישראל רוקח ראש העיר של ת"א"13.9.2020
ריצ'לרגליההספריה הלאומית (ספרנית יעץ)מה מספרים הספרים: מקורות מידע לתקופה העות'מאנית בספרים ומחקרים
רמוןאסתר02-5612192ramon@actcom.co.ilירושליםבוסתנאי 33/39גנאלוגיתהגירת היהודים בגרמניה מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20
פרופ'רמניקלריסהlarissa.remennick@biu.ac.il
רנדלר-מלריונינהמרצה 052-8323031yoninarm@gmail.comמזכרת בתיהסיורי מורשת במזכרת בתיה ברחובות"שלושה דורות שלוש נשים מושבה אחת"
רפליואל מרצה054-4453537rappelr@gmail.com
פרופ'רפפורטחנן מרצה 02-6234138chanrapaport@gmail.comירושליםשמואל הנגיד 21כנס 2016, פסיכולוג, חוקר, גנאולוג, הרצאה על שמות משפחה בהשראת נשים מִיַּכְנֶע ועד רִיבְלִין
דר'שאמה גסרסלבינהמרצהSilvina.Gesser@mail.huji.ac.il
שגב-פרנקמתןמרצהelektra1980@gmail.comסניף דן תל אביבעם קצת עזרה מחבריי:מחקר גנאלוגי בעידן של קהילות וירטואליות
שגיאמירבמרצהפולין וגליציהמדרשה
שה-לבן-שוורץחיה"ספרי יזכור" כשומרי תולדות משפחות
שובלישלוםסיפור ההתישבות של יוצאי תימן בראשון לציון
במאישוורץאלוןמרצה045-4952357alon.schwartz@gmail.comהרצליהכנס מעלה החמישה 2018הסודות של איידה (סרט)
שחור ספיר בתה של אליאה שחור ספיר ז"למאיה האמא ז"ל עשתה מחקר על משפחת ספיר בפתח תקווה
שחוריאילןמרצה, חוקרהיסטוריה תל אביבilan777@gmail.comזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 1מי באמת יסד את ת"א ודמותו האמיתי של מאיר דיזנגוף19.7.2020
עו"דשחלמשהמרצהעירק04-6363388mshachal@mshchal.comחיפהכנס 15 צובה 2020הרצאה בכנס 15 במושב יוצאי בבל: השבת רכוש משפחתי
פרופ'שחםחיהמרצהספרות054-4955444shacham@research.haifa.ac.ilאוניב' חיפהכנס 2016
שחףאוריבונה אתרי אינטרנט054-4444439urishahaff@gmail.comכנס 15 צובה 2020הרצאה מיוחדת על אתר האינטרנט החדש של עילם
שטיינהארדטאינסיןבין בית דוד לבית ברגנסה - שורשיו היהודיים של בית המלוכה הפורטוגזי
שטרוויסז'אן פיירמרצהגנאלוגיהצרפת, פוליןמתמחה ב- Jri-Poland052-890506202-6514996stroweis@zahav.net.ilירושליםמשה קול 14/12חוקר קהילות
דר'שילביאמרצהקהילה? חקר קהילות היהודים בירושלים בעזרת תמונות פקוא"ם052-8800908ybzpic@ybz.org.ilמודיעיןיד "בן צבי"יד בן צביכנס מעלה החמישה 2018חקר קהילות היהודים בירושלים בעזרת תמונות הרצה?, ישראל הנגלית לעין. תמונות כמקור גנאלוגי
פרופ'שילהמרגליתמרצה, חוקרתמגדרארץ ישראלעדיין לא הרצתה בעיל"ם052-8119201msshilo@mscc.huji.ac.ilירושליםהרצאה וירטואליתמעמד הנשים בארץ ישראל - בישוב הישן והחדש
ד"רשיףנחמיהמרצה, חוקרסיפור משפחתיארץ ישראלמאגרי מידע: מפקדי מונטיפיורי, הפקוא"ם054-2444822shiffn@bezeqint.net קריית אונוברנר 34הקהילה האשכנזית בצפת בסוף המאה ה-19/פנקסי הפקוא"ם ומפקדי מונטיפיורי-סיפורם של מאגרי מידע
שיפמןעמוסחוקרפתח תקווה077-8100910 09-7666890הוד השרון?משפחת יופין
שיפריסחןמרצה03-6358862shifriss1@013.net.ilבוטנאי / בקשר עם ארכיון לתולדות פ"ת
שיפריס גרשונימיריחוקרת, קהילהצ'ורטבו, אוקראינה052-8575907mirige1@bezeqint.net
שיפריסנתןמרצה054-5429051קרית אונולאחות את הקרעים-מפעל התעוד של יהדות גליציה ובוקובינה
שיריזליאבנרסיפור משפחתי02-5351958avnersh1@bezeqint.netמעלה אדומים
שלגישריתחוקרתהנצחה וחיפוש קרובים054-2202475sarit@shalgi.comזכרון יעקבכנס עכו 2017אבני נגף (זכרון) נתנה הרצאה
שלומאירMeirS@yedioth.co.il
שלושאביתרמרצהתולדות משפחת שלושיהודי ספרד054-566489308-9263991tari.chelouche@gmail.comרעות מודיעיןאירוסים 6משפחת שלוש הרצה?, תולדות משפחת שלוש
שלושתומרמרצהסיפורי משפחה וקהילה, מחקר משפחתי וחיפוש קרוביםתל-אביבזום. ראשונים בת"א הקטנה 1, מפגש 2יוסף אליהו שלוש-הקבלן הראשון של ת"א26.7.2020
שליכטרסימוןמרצה, ארכיונאיתמקורות מידע בלתי שגרתייםsimones@wzo.org.ilירושליםהארכיון הציוניהארכיון הציוני1.חקר משפחה בארכיון הציוני. 2. עליית הנוער בארכיון הציוני
שם טובעיריתמרצה, חוקרתגנאלוגיהמרכז אירופה054-4363339osemtovtov1@zahav.net.ilכפר סבא
שמידטקריסטוףגרמניהchristoph.schmidt@mail.huji.ac.ul
שמירצבימרצהעריכת דיןאתיופיה02-6253243shamizvie@012.net.ilירושליםמזי"א 3עורך דין וגנאלוגמפקדי ארץ ישראל
פרופ'שמירשמעוןshimons@post.tau.ac.ilירושלים
שנידניאלמרצה052-8808542har-hazetim@cityofdavid.org.il כנס 2015, מרכז מידע הר הזיתים (מנהל)עיר קברות אבותי: מקורות למחקר גנאלוגי בהר הזיתים
שפימתןמרצהכלי מחקרפולין, גליציה, ורשהfamilyheritage@jhi.plורשההמדרשה(פעמיים בשנה ביקור הורים) מכון להיסטוריה יהודית ע"ש עמנואל רינגלבלום, וורשה, פולין, לראות את פולין בעיניים חדשות - חקר שורשי המשפחה כפתח למבט מחודש על פולין
דר'שפיצרינייyannay.spitzer@gmail.comהאוניברסיטה העברית, הפקולטה למדעי החברה והרוח, המחלקה לכלכלה ותכנית פכ"מ.פוגרומים, רשתות והגירה: עדויות חדשות על ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית לארצות הברית.
שפיראיגאלנוה עוזהמקור: נילי חי
הרבשפיראשמואל (פרטים אצל מריאנה)054-7249337shapiras@bezeqint.netכוכב יאירהרב של כוכב יאירכנס עכו 2017
שקדעזרא03-5033448ezrashaked@walla.co.ilחולוןביל"ו 1258833סופר, עיתונאימחקר על משפחות ששון וכ'דורי מעיראק ועל הצלת פליטי שואה בשנחאי
שרביטמשהכנס מעלה החמישה 2018משפחת מיימראן הספרדיתדר' לביא שי
שרוןזאבמרצה052-5388208zeevsharon@013.netקרית אתא26 חודשים בבור מסתור ביער ראדון בבאלרוס
שרתיעקבמרצה054-4524994msharett@netvision.net.ilהעמותה למורשת משה שרת
פרופ'ששון לויאורנהסוציולוגיה ואנתרופולוגיהsasson@mail.biu.ac.ilבר-אילן
תמירעין-יה03-9588302ראשון לציוןכתבה ספרטל הר-מלך
דר'תיבוןגלימרצהמגדר,רומניה050-2080614tibongali@gmail.comהרצאה בזום "נשים בחקר שורשי משפחה"רשימת האמהות מטרנסניסטריה"מרץ 2021
נגישות