האתר מצוי בתהליך תחזוקה יזום, במהלך ה- 24 שעות הקרובות
לא ניתן יהיה לבצע פעולות באתר כגון הרשמה לפעילויות, הרשמה לעמותה וחידוש דמי חבר.
ניתן יהיה לשוב ולבצע פעולות אלו ב- 25/11

משה גולן

יושב ראש העמותה

052-3423222


רבקה יוגב

מזכירת העמותה

054-4524388


אברהם ששון

גזבר העמותה

052-8641223


אביעד בן יצחק

חבר ועד

052-8904306


רותי יהב

קשרי חברים

054-8371116


נגישות