האתר מצוי בתהליך תחזוקה יזום, במהלך ה- 24 שעות הקרובות
לא ניתן יהיה לבצע פעולות באתר כגון הרשמה לפעילויות, הרשמה לעמותה וחידוש דמי חבר.
ניתן יהיה לשוב ולבצע פעולות אלו ב- 25/11

סניף חיפה והצפון עיל"ם

     

    שותף אסטרטגי: אגף התרבות, המחלקה לספריות בעיריית חיפה
    כתובת: רחוב הירקון 48, חיפה
    צוות ניהול הסניף יורם יגאל, מלכה יגאל, נעמי אלעד

    נגישות