האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

משולחן היו"ר – יוני 2017 עם אישור התקנון

משולחן היו"ר – יוני 2017 עם אישור התקנון

אישור תקנון עמותת עיל"ם

לחבריי בעמותה שלום,

אני שמח לבשר לחברי העמותה כי תקנון העמותה אושר על ידי רשם העמותות על כול השינויים שהוכנסו בו באספה הכללית.
זה היה מסע ארוך ולא תמיד קל, שבו היה עלינו לצלוח שלוש אספות שנתיות ודיונים רבים עם רשם העמותות עד שהסתיים בהצלחה רבה בימים אלה כאשר רשם העמותות אישר את כול השינויים עליהם הוחלט באספות הכלליות, והעניק לעמותה, במקביל, אישור לניהול תקין לשנת 2017 .

אני יודע שלא מעט חברים מסתייגים מענייני נהלים ותקנות ועל כן טרחתי למענם והעליתי על הכתב רק את הבולטים שבהם שיש להם השפעה על ההתנהלות השוטפת ועל האספה הכללית השנתית:

עיל"ם, הוא מעתה שם הקיצור הרשמי לשם העמותה ששמה המלא על פי דין הוא העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה (עיל"ם). שם הקיצור נלקח מראשי התיבות של שם העמותה והחליט עליו וועד העמותה לאחר שקבל מן האספה הכללית ייפוי כוח לבחור בין שלוש חלופות. יש לו, לטעמי, צלצול נעים, ובעיקר, הוא קצר. מעתה רצוי להשתמש בהתכתבות יום-יומית בשם הקיצור, עיל"ם. ראו את הכותרת לנייר המכתבים הזה.

לבד מן השם, התקנון כולל מעתה שינויים בכול התחומים, בסגנון קצר וברור יותר, בקביעת נהלים ברורים ומחייבים יותר, בחיזוק מוסדות העמותה, בהסדרת היחסים בין המוסדות הסטטוטוריים של העמותה לבין עצמם, בנוהל מינוי בעלי תפקידים בעמותה ובהגדרת סמכויותיהם, בקביעת עקרונות הפעולה מבלי שהן פוגעות ביכולת הניהול השוטף של המוסדות השונים.

שינוי מבני

הוועד המנהל ייקרא מעתה "ועד העמותה" שימנה 5 חברים (במקום 7 עד כה), שייבחרו לתקופה של שנתיים (במקום שלוש שנים עד כה). שלושה מחברי הוועד משמשים בתפקיד המוגדר על ידי התקנון – אלה הם יושב הראש, הגזבר והמזכיר – ועוד 2 חברים נבחרים לתחומי פעולה מוגדרים על פי החלטת הוועד ובהתאם לצרכים משתנים.

יו"ר הוועד המנהל ייקרא מעתה "יו"ר העמותה" ויעמוד לבחירה מדי שנתיים.

ועדת ביקורת תמנה 2 חברים ותכהן שנה אחת בלבד. מדי שנה יעמדו חברי ועדת ביקורת לבחירה.

המועצה תפעל האופן אוטונומי כאשר בראשה יעמוד יושב ראש מועצה נבחר על ידי חברי המועצה מדי שנה (יו"ר העמותה לא יוכל לשמש עוד כיושב ראש המועצה). המועצה היא גוף מייעץ שחבריו הם כול נושאי התפקידים בעמותה.

שינוי בתקנון העמותה מחייב מעכשיו רוב מיוחס של %60 ממספר המצביעים באספה השנתית.

שינוי בחובות ובזכויות חברי העמותה

חברים מן השורה חופשיים מעתה לבצע עבודות מקצועיות מטעם העמותה תמורת שכר. אין הכלל הזה חל על נבחרים לוועד העמותה ולוועדת ביקורת.
חברים שלא ישלמו דמי חבר מדי שנה לא יוכלו להמשיך את חברותם בעמותה 

פעילות כנגד מטרות העמותה, חתירה נגד תחת קיומה של העמותה והכשלת פעולותיה משמשות עילה להוצאת חבר מן העמותה.
הוועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה בתנאים המפורטים בתקנון.

האספה השנתית

השינויים בתקנון מחייבים אותנו לקיים באספה הבאה עלינו לטובה, שתתקיים ב- 11 ביוני 2017 , בחירות למוסדות העמותה ובכלל זה בחירת יושב ראש לעמותה, בחירת מזכיר לעמותה, בחירת 2 חברי ועד, ובחירת 2 חברים לוועדת ביקורת.

כמו כן נעמיד לאישור האספה את סעיף 8.2.5 בתקנון וזאת על פי דרישת רשם העמותות.

ובהזדמנות זאת אני נדרש לעוד שני נושאים חשובים:

הכנס השנתי ה- 12

הכנס השנתי ה- 12 יתקיים בימים ראשון ושני – 12-11 בחודש יוני 2017 ,י"ז–י"ח בסיון תשע"ז – בעיר עכו ויכלול את האספה הכללית וימי עיון. רצוי למצוא דרכים לספר על כך בכול הזדמנות לציבור רחב ככול האפשר, חברים וידידים, קרובי משפחה ואנשים שונים שנמצאים בקשר עם הסניף אליו אתה מסונפים, על מנת שיסמנו את התאריך ביומניהם. אני מצרף את עלון הקריאה הראשונה לכנס.

פרטים נוספים ובכלל זה עלות הכנס למשתתף יתפרסמו תוך שבוע.

סיור שורשים – תל אביב הקטנה

סיור שורשים בתל אביב הקטנה בהדרכת המדריך והסופר עופר רגב, שהוכיח בכול הזדמנות את איכות ההדרכה שלו ואת הידע שלו בתולדותיהם של מייסדים, מנהיגים, סופרים ומשוררים, אנשי מופת ואמנים מתקיים ביום ראשון 23 באפריל.

השידוך בין מכון אבשלום לבין העמותה שהוא פרי יוזמתנו, מביא תועלת לשני הצדדים ומסייע לנו להנחיל את חקר הסיפור המשפחתי באמצעות סיורים ברחבי ישראל. עכשיו נותר רק מבחן התוצאה:
ככול שיגדל מספר המטיילים בתוכנו כן נוכל ליצור הווי מיוחד לעמותה ולערוך סיורים מרתקים יותר תוך הסתייעות בניסיונם המקצועי של "סביבתנו – מכון אבשלום".
המודעה וטופס ההרשמה נשלחו אליכם לפני מספר ימים ואני שולח לכם אותם פעם נוספת לנוחיותכם. נעמי אלעד מרכזת את הטיול מטעמנו.

בברכת חג חרות שמח
משה גולן

Comments are closed.

נגישות