האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

קשרים משפחתיים

דף זה יסייע לכם בהגדרת הקשרים המשפחתיים בין בני המשפחה השונים (מקור: האקדמייה ללשון עברית).

מונח עברימונח עברי (מנוקד)מונח לועזיהערות
קרובי בשר, שארי בשרקְרוֹבֵי בָשָׂר, שְׁאֵרֵי בָשָׂרrelated על ידי blood
אבאָבfather
אםאֵםmother
בןבֵּןson
בתבַּתdaughter
נכדנֶכֶדgrandson
נכדהנֶכְדָּהgranddaughter
שלש, ניןשִׁלֵּשׁgreat-grandsonהמונח המעודכן: נִין
שלשה, נינהשִׁלֵּשָׁהgreat-granddaughterהמונח המעודכן: נִינָה
רבע, חמשרִבֵּעַgreat-great-grandsonהמונח המעודכן: חִמֵּשׁ
רבעה, חמשהרִבֵּעָהgreat-great-granddaughterהמונח המעודכן: חִמֵּשָׁה
צאצא, ניןצֶאֱצָא, נִין [זרע האב בכל הדורות; הריבוי: נִינִים; הנקבה: נִינָה, נִינוֹת]posterityעדכון: רק צֶאֱצָא (ברבים: צֶאֱצָאִים)
סב, סבאסָב [השמות סַבָּא, סַבְּתָא מותרים ככינויי חיבה, וניקודם בבית דגושה אע"פ ששרשם ע"י, מתוך היקש למלה אַבָּא]grandfatherהשמות סַבָּא, סָבְתָא (בי"ת בלא דגש) מותרים גם בשימוש כללי ולא רק ככינויי חיבה.
סבה, סבתאסָבָה [השמות סַבָּא, סַבְּתָא מותרים ככינויי חיבה, וניקודם בבית דגושה אע"פ ששרשם ע"י, מתוך היקש למלה אַבָּא]grandmotherהשמות סַבָּא, סָבְתָא (בי"ת בלא דגש) מותרים גם בשימוש כללי ולא רק ככינויי חיבה.
אב שלש, סבא רבא, סבא גדולאָב שִׁלֵּשׁgreat-grandfatherהמונח המעודכן: סַבָּא רַבָּא, סָב גָּדוֹל, סַבָּא גָּדוֹל.
אם שלשה, סבתא רבתאאֵם שִׁלֵּשָׁהgreat-grandmotherהמונח המעודכן: סָבְתָא רַבְּתָא, סָבָה גְּדוֹלָה, סָבְתָא גְּדוֹלָה
אב רבעאָב רִבֵּעַgreat-great-grandfatherהמונח מיושן (וטרם נקבע מונח אחר)
אם רבעהאֵם רִבֵּעָהgreat-great-grandmotherהמונח מיושן (וטרם נקבע מונח אחר)
הוריםהוֹרִיםParents[שם כולל לאב ולאם]
הורים סביםהוֹרִים סָבִיםGrandparents[שם כולל לסב ולסבה; עדיף השם הוֹרִים סָבִים מן השם הוֹרִים זְקֵנִים שעלול להטעות כאילו הכוונה לגיל ההורים]
הורים שלשים, סבים גדוליםהוֹרִים שִׁלֵּשִׁים [שם כולל לאב שילש ולאם שילשה]Great-Grandparentsהמונח המעודכן: סָבִים גְּדוֹלִים
דודדּוֹדuncle
דודהדּוֹדָהaunt
דודן, בן דודדּוֹדָןcousinעדכון במונח: גם בֶּן דּוֹד
דודנית, בת דוד, בת דודהדּוֹדָנִיתcousinעדכון: גם בַּת דּוֹד, בַּת דּוֹדָה
דודן משנה, בן דוד שנידּוֹדָן מִשְׁנֶהsecond cousinהמונח המעודכן: בֶּן דּוֹד שֵׁנִי, דּוֹדָן שֵׁנִי
דודנית משנה, בת דודה שניהדּוֹדָנִית מִשְׁנֶהsecond cousinהמונח המעודכן: בַּת דּוֹד שְׁנִיָּה, בַּת דּוֹדָה שְׁנִיָּה, דּוֹדָנִית שְׁנִיָּה
דודן שלש, בן דוד שלישידּוֹדָן שִׁלֵּשׁthird cousinהמונח המעודכן: בֶּן דּוֹד שְׁלִישִׁי, דּוֹדָן שְׁלִישִׁי
דודנית שלשה, בת דוד שלישיתדּוֹדָנִית שִׁלֵּשָׁהthird cousinהמונח המעודכן: בַּת דּוֹד שְׁלִישִׁית, בַּת דּוֹדָה שְׁלִישִׁית, דּוֹדָנִית שְׁלִישִׁית
דוד סב, דוד רבאדּוֹד סָבgrand-uncleהמונח המעודכן: דּוֹד רַבָּא, דּוֹד גָּדוֹל
דודה סבה, דודה רבתאדּוֹדָה סָבָהgrand-auntהמונח המעודכן: דּוֹדָה רַבְּתָא, דּוֹדָה גְּדוֹלָה
דוד שלשדּוֹד שִׁלֵּשׁgreat-grand-uncleהמונח מיושן (ולא נקבע מונח אחר)
דודה שלשהדּוֹדָה שִׁלֵּשָׁהgreat-grand-auntהמונח מיושן (ולא נקבע מונח אחר)
דוד רבעדּוֹד רִבֵּעַgreat-great-grand-uncleהמונח מיושן (ולא נקבע מונח אחר)
דודה רבעהדּוֹדָה רִבֵּעָהgreat-great-grand-auntהמונח מיושן (ולא נקבע מונח אחר)
אחאָחbrother
אחותאָחוֹתsister
נכדן, אחיןנֶכְדָּןnephewהמונח המעודכן: אַחְיָן
[הוועדה מציעה את המלה נכדן (ולא אחיין) על יסוד העובדה שבספרותנו של ימי הביניים שימשה המלה נכד במשמעות זו, ועדיין חיה במסורת לשון זו בעדות שונות. מן הראוי להזכיר שגם המלה הלטינית nepos, שממנו נגזרו nephew-Neffe, משמשת בשתי ההוראות: בן-הבן, או בן-הבת, וכן בן-האח או בן-האחות. על ידי תוספת נו"ן, ע"פ דודן מן דוד, מושגת ההבחנה הדרושה לנו היום.]
נכדנית, אחיניתנֶכְדָּנִיתnieceהמונח המעודכן: אַחְיָנִית
נכדן, נכדן משנהנֶכְדָּן מִשְׁנֶהgrand-nephewהמונח המעודכן: נֶכְדָּן
נכדנית משנה, נכדניתנֶכְדָּנִית מִשְׁנֶהgrand-nieceהמונח המעודכן: נֶכְדָּנִית
נכדן שלשנֶכְדָּן שִׁלֵּשׁgreat-great-grand-nephewהמונח מיושן (ולא נקבע מונח אחר)
נכדנית שלשהנֶכְדָּנִית שִׁלֵּשָׁהgreat-great-grand-nieceהמונח מיושן (ולא נקבע מונח אחר)
קרובי חתון, מחותניםקְרוֹבֵי חִתּוּן, מְחֻתָּנִיםrelated על ידי marriage
חםחָםfather-in-law[אבי האיש ואבי האישה כאחד. חָם נוטה כמו אָב (אבל הריבוי חָמִים)]
חמותחָמוֹתmother-in-law[אם האיש ואם האישה כאחד. חָמוֹת נוטה כמו אָחוֹת (הריבוי חֲמָיוֹת)]
חתןחָתָןson-in-law[השמות חתן, כלה מציינים גם את הזוג ביום החופה וזמן קצר אחר כך (באנגלית: bridegroom, bride)]
כלהכַּלָּהdaughter-in-law[השמות חתן, כלה מציינים גם את הזוג ביום החופה וזמן קצר אחר כך (באנגלית: bridegroom, bride)]
ארוסאָרוּסfiance
ארוסהאֲרוּסָהfiancee
גיסגִּיסbrother-in-law
גיסהגִּיסָהsister-in-law
גיסןגִּיסָןrelated על ידי marriage on the second degree[אחי הגיס או אחי הגיסה]
גיסניתגִּיסָנִיתrelated על ידי marriage on the second degree[אחות הגיס או אחות הגיסה]
חתןחָתָןbridegroom[ביום החופה וזמן קצר אחר כך]
כלהכַּלָּהbride[ביום החופה וזמן קצר אחר כך]
חותןחוֹתֵןMother in law[אבי האישה]
חותנתחוֹתֶנֶתFather in low[אם האישה]
נגישות
בחירת מטבע