האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

רשימת מתנדבי עיל"ם

פרטישם משפחהכתובת מיילטלפוןתחומי ענייןשפההתמחות בארץהתמחות במחוזהתמחות בעירמקצועזמן להקדישמוקד ההתנדבותיישוב מגוריםתחומי ידעמחשבהתנדבות בבית/בחוץמשפחה
עמליהקרןamaliak@013.netתל אביב
לירוןכתאבwinerliron@gmail.com0504222427עברית, אנגליתקבוצות דור לדור באתר:רכז עירקמספר שעות שבועיותמחשב נייד, מחשב שולחניהתנדבות מחוץ לבית
שושנההררי אנגלברגshoshy.harary@gmail.com0545854524סיוע ביעץ לאזור מולדביה למחפשי שורשים, יועץ לפונים בבקשת סיוע בחקר שורשי משפחה, יעוץ והדרכה לתלמידי בתי הספר, ליקוט וסריקת מקורות מידע לאתר עילם, צילום בתי קברותעברית, אנגלית, רומני, צרפתיתישראל, רומניהמורהמחשב נייד, מחשב שולחניהתנדבות בבית ומחוץ לבית
נאוהבן צבי navkab66@gmail.com0544275333עבריתאוקראינה, לובהנהלת חשבונותכמה שעותעין שמרמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
עמליהקרן amaliak@013.net0544243931, 037414155אני פנסיונרית, תואר ראשון במשפטים, התנדבתי שנים בבית התפוצותפעם בשבועתל אביבמחשב שולחניהתנדבות מחוץ לבית
נוריתאורטnuritort1@gmail.comאיסוף מידע, סריקת ארכיונים, מחקר במאגרי מידע, תרגום מסמכיםעברית, אנגלית, גרמנית, יידישיום בשבועאיסוף מידע, סריקת ארכיונים, מחקר במאגרי מידע, תרגום מסמכיםתל אביבאיסוף מידע, סריקת ארכיונים, מחקר במאגרי מידע, תרגום מסמכיםמחשב שולחניהתנדבות בבית ומחוץ לבית
דןאלדר09-9567168
יעקבאלעדyaacov@elad-eng.co.il050-5599900יהודי ספרדבולגריהמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
אביעדבן יצחקaviadb58@gmail.com052-8904306כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
אלעדאשריGOMEMAIL2232@GMAIL.COM0526106240, 025862597עבריתהיסטוריה של ירושליםשעתיים בשבועירושליםמחשב ניידהתנדבות בבית
דןבן נעיםbenaim.david@gmail.com0525758067מקורות מידע, צילום בתי קברותעברית, אנגלית, צרפתית גימלאי8 פקואםפתח תקוהאיסוף מידע, צילום בתי קברותמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
ארקדיברז'יןabgen@hotmail.com052-2554276תחום המושברוסיתמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
ניליגולדמןniligoldman1@gmail.com050-7828304כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
אראלהדיכטרraladee@gmail.com 050-9631666חקר המשפחות שעשתה התמקד בפולין, ליטא, אוקראינה, תחומי עניין: איסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, ייעוץ והדרכה לציבור, מחקר במאגרי מידע תחומי עניין אחרים שלא פורטו לעיל - במידה ויש - פרט: חקרה משפחות: הגאון מוילנה, משפחת ריבלין, משפחת ביגר, דיכטר, פדרמן,עברית, אנגלית (קריאה), יידיש פולין, ליטא, אוקראינהפנסיונרית2 חצאי ימים בשבוערמת גןאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, ייעוץ והדרכה לציבורמחשב שולחניהתנדבות בבית ומחוץ לבית
אילת דרayeletdar@gmail.comעבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, מחקר במאגרי מידע, צילום בתי קברות, פעילות ארגונית בעמותהעברית, אנגליתישראלמידענית מהנדסת תעשיה וניהול20-30 שעותפקואםרמת השרוןעבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, מחקר במאגרי מידע, צילום בתי קברות, פעילות ארגונית בעמותהמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
יהודיתגרעין כלygarinkol@gmail.com052-3792469כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
לאהד"ר לאה הבר גדליהleahgedalia@gmail.com050-5690246כללירומניהבוקובינהמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
איילהולנדרns_eyholla@bezeqint.net050-8566298DNAפוליןליטאצ'רנוביץ'מרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
אהרןהלפריןariehrh@gmail.com 0523373430יודע אנגלית לא רע, קורא מעט פולנית ומבין חלקית, קורא וממבין חלקית גרמנית וגם מסוגל לקרוא מעט יידיש ולעיתים מבין קצת.יום-יומיים בחודש התנדב בזמנו לפקואם ולא יצא לפועל. מוכן להקליד חומר או להגיה. שמו הועבר לנחמיה.מחשב נייד, מחשב שולחני
תמרהלפריןthalpern@walla.com0508380423חקר משפחתהעברית, אנגלית, קצת גרמנית ישראל, גרמניה, פולין, גליציה, יוגוסלביהמספר שעות מהביתיעץאשקלוןייעוץ והדרכה לציבורמחשב שולחניהתנדבות בבית
נתניה (גנאלוגיתוירטוןnatania.vitron@gmail.comאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, מחקר במאגרי מידע, פעילות ארגונית בעמותה, תרגום מסמכיםעברית, ספרדית, יידיש, אנגליתישראל4פתח תקוהאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, מחקר במאגרי מידע, פעילות ארגונית בעמותה, תרגום מסמכיםמחשב שולחניהתנדבות בבית ומחוץ לבית
סיניזילברsinai_zilber@hotmail.com052-2578418כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
עודדהזלוטקיןפקוא"מ
זהבהחןchenzenator@gmail.com052-3639866יהדות ספרדמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
יורםיגאלפקוא"מ
רבקהיוגבrikiyogev53@gmail.com054-4524388פקוא"מ
ישראלהבן אשרis261@walla/com0505501270, 03-9661126פעילות אירגונית בסניףומנית, אנגלית, עבריתמאמנת ויועצת מגדריתראשון לציוןמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
רקפתיצחקיizrakefet@gmail.comאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, ייעוץ והדרכה לציבור, מחקר במאגרי מידעעברית, אנגליתתרפיסטית באמנותפתח תקוהאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, ייעוץ והדרכה לציבור, מחקר במאגרי מידעמחשב שולחניהתנדבות בבית ומחוץ לבית
ראובןליבס reuvel@gmail.com 0523862384 תרגום מסמכיםעברית, אנגלית, פולניתפוליןמהנדסכן...תרגום מסמכים/פקואם?חיפהתרגום מסמכיםמחשב נייד, מחשב שולחניהתנדבות מחוץ לבית
גדעוןלבgidonl@012.net.il054-5656284גרמניהגרמנית, צרפתיתגרמניה, שוויץמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
גדלביאgad1lavie@gmail.comמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
אורי (פרמדיק)לדלladell.family@gmail.comאנגלית, עבריתמעלה הגלבועאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, ייעוץ והדרכה לציבור, צילום בתי קברות, תרגום מסמכיםמחשב ניידהתנדבות מחוץ לבית
אורילדלladell.family@gmail.comאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה והדרכה לציבור, צילום בתי קברות, תרגום מסמכיםעברית, אנגליתמעלה גלבועאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, ייעוץ והדרכה לציבור, צילום בתי קברות, תרגום מסמכיםמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
שולילוינבויםtl@netvision.net.il052-2807807פקוא"מ
משהלררmoshelrr@013net.net052-8545672כלליפולין-הונגריהבוקובינהמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
אורנהמגניgraffishi@gmail.com0528675980כותבת סיפורי חיים ובמסגרת זו חוקרת ונחשפת למידע היסטורי רב (השואה, קהילות יהודים, התיישבות בארץ..). מכירה ולומדת אידיש. הייתי חברה בעמותת שורשים בגליל סניף טבעון, ועברתי קורס יסודות גנאלוגיה אצל ד"ר לאה גדליה. מתעניינת גם בפיוטים של כל העדות.עברית, אנגלית, קצת אידישכתיבת סיפורי חיים ועיצוב גרפי 10-15 שעותגבעת אלהמחשב נייד, מחשב שולחניהתנדבות בבית
בריג'יטמימוניbrigittem32@gmail.com0545544543, 026339559 עדיף להתקשר הביתהתרגום מסמכים מקוריים ופענוח בכתב יד לאו דווקא לפקואםעברית, צרפתית, אנגלית (כמה שעות)איןמזכירה לשעברכמה שעותלא רשמה פקואם כי לא ידעה מה זה. מוכנה ללמודירושליםמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
איתןמלינרסקיeitan.mlynarski@gmail.com0523396734פעילות ארגונית בעילם, מתאם פרויקטים שרות היעץ בעיל"ם:יועץ לפונים בבקשת סיוע בחקר שורשי משפחה, רכז מינהלי לשרות היעץ של עילם, יעוץ והדרכה לתלמידי בתי הספר מקורות מידע:ליקוט וסריקת מקורות מידע לאתר עילם, רכז מאגר נותני שרות בתשלום בישראל, צילום בתי קברותעברית, אנגליתפולין4-8 ימים בחודשקדימהמחשב נייד, מחשב שולחניהתנדבות בבית ומחוץ לבית
רבקהממטr-mamet@zahav.net.il052-8550630פקוא"מ
דבורהנצרdvonetz@gmail.com052-3513853פקוא"מ
נעמיעמיתamitnaomi50@gmail.com508613662שרות היעץ בעיל"ם:יעוץ והדרכה לתלמידי בתי הספר מקורות מידע:ליקוט וסריקת מקורות מידע לאתר עילם, קבוצות דור לדור באתר:רכז העפלה ובריחהעברית, אנגלית, גרמנית (4 ימים)ישראלמורה פרטית4 ימיםיעץתל אביבייעוץ והדרכה לתלמידי בית הספרמחשב שולחניהתנדבות בבית ומחוץ לבית
פרידה צימרמןFRIDAZIMMERMAN12@GMAIL.COM0507847400קבוצת דור לדור באתר: רכז רומניה הגדולה, מתאם פרויקטים, יועץ לפונים בבקשת סיוע בחקר שורשי משפחה מקורות מידע: כתיבת הפרק סיפור משפחתי באתר עילםעברית, מעט אנגלית ויידישסוכנת נסיעותפתח תקוהייעוץ והדרכה לציבורמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
גילדהקורצמןgildak@smile.net.ilאנגליתליטא, בלורוסמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
נטעקושמרו (שלחה מייל לא מלאה טופס. בקשתי שתמלא)
רינתקלבוrinatcal@gmail.com050-6238496פקוא"מ
מריאנהקרונפלדkronfeld@gmail.com052-3464894פקוא"מ
נטליה קרצנרnatashak255@gmail.comמידע, עבודה באתר האינטרנט, בניית עצי משפחה, פעילות ארגונית בעמותה, תרגום מסמכיםרוסית, עברית (10 שעות)ברה"ממהנדסת אלקטרוניקהדי הרבהראשון לציוןאיסוף מידע, עבודה באתר האינטרנט, בניית עצי משפחה, פעילות ארגונית בעמותה, תרגום מסמכיםמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
תמררדרredertamar@gmail.comail.com0547641010, 04-8245363עברית, אנגלית, גרמנית בסיסית, יידיש בסיסית גיאוגרפיה וחינוך8 שעות לפחות כשעתיים בשבועפקואםחיפהמחשב נייד, מחשב שולחניהתנדבות בבית ומחוץ לבית
יפהשובל yafart@gmail.com 0544250443עברית, אנגלית, הבנת יידישפוליןניהולפקואםתל אביבמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
ראובןשטרןrestern@013.net0523636446איסוף מידע, בניית עצי משפחה, מחקר במאגרי מידע, מאגרי ידע לאתר עילם נותני שירות בישראל, מאגרי מידע לאתר עילם שרות בחולעברית, אנגלית, גרמנית ישראל, יהדות גרמניה וטרנסילבניהגימלאי10 שעות/שעתיים בחודשיעץ של של לאהכפר ורדיםאיסוף מידע, בניית עצי משפחה, מחקר במאגרי מידעמחשב ניידהתנדבות מחוץ לבית
מריםשכטמןmeravmario@gmail.comתרגום מסמכיםעברית, אנגלית, ספרדיתתרגום מסמכיםירושליםתרגום מסמכיםמחשב שולחניהתנדבות בבית
נחמיהשיףshiffn@bezeqint.net054-2444822פקוא"מ
נאוהשמחוןnavasim@gmail.comאיסוף מידע, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, ייעוץ והדרכה לציבור, ייעוץ והדרכה לתלמידי בית הספר, מחקר במאגרי מידע, צילום בתי קברותעברית, אנגלית (כמה שעות)שדרותאיסוף מידע, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, ייעוץ והדרכה לציבור, ייעוץ והדרכה לתלמידי בית הספר, מחקר במאגרי מידע, צילום בתי קברותמחשב שולחניהתנדבות בבית
נאוהשמחוןnavasim@gmail.comאיסוף מידע, סריקת ארכיונים, בניית עצי משפחה, ייעוץ והדרכה לציבור, ייעוץ והדרכה לתלמידי בית הספר, מחקר במאגרי מידע, צילום בתי קברותעברית, אנגליתכמה שעותשדרותמחשב שולחניהתנדבות בבית
עיריתשם טובosemtov1@zahav.net.il054-4363339פקוא"מ
עיריתשם טובosemtov1@zahav.net.il054-4363339כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
זאבשרוןzeevsharon@013.net052-5388208Billion Graves
מיכלפקוא"מ
מוטיmottielf@gmail.com052-6130110פקוא"מ
יהודהyehudas01@gmail.com054-7702446פקוא"מ
ויויאןvivisilco@gmail.com054-5880908פקוא"מ
נאוהnaava@mail.com052-8590355פקוא"מ
אבישיליוביץyihbex@gmail.com0526106240קטלוג ותרגום מסמכיםיידיש, אנגלית, עברית, וספרדית וגרמנית בינוניאיש מחשבים, גימלאי, מתנדב בתיעוד מסמכים מיידיש ושפות נוספות, תעד מצבות בבית הקברות שבקובנה. תעד גלויות מאוף ג'ו הופמן באוניב' ת"א ועודמעוניי לסייע בפקואםרמת אביבאיסוף מידע, סריקת ארכיונים, צילום בתי קברות, תרגום מסמכיםהתנדבות בבית ומחוץ לבית
ישראלהבן אשרis261@walla.com0505501270, 03-9661126רומנית, אנגלית, עבריתישראלמאמנת ויועצת מגדריתפעילות ארגונית בסניף, כתיבת הפרק סיפור משפחתי באתר עילם קבוצת דור לדור רומניהראשון לציוןמחשב ניידהתנדבות בבית ומחוץ לבית
לירון (היא)כתאב (לא חברה בעילם)Winerliron@gmail.com0504222427רוצה לשמועעברית, אנגליתמספר שעות שבועיותרמת גןמחשב נייד, מחשב שולחניהתנדבות מחוץ לבית
נגישות