האתר מצוי בתהליך תחזוקה יזום, במהלך ה- 24 שעות הקרובות
לא ניתן יהיה לבצע פעולות באתר כגון הרשמה לפעילויות, הרשמה לעמותה וחידוש דמי חבר.
ניתן יהיה לשוב ולבצע פעולות אלו ב- 25/11

רשימת מתנדבי עיל”ם

שם משפחהשם פרטיכתובת מיילטלפוןתחומי ענייןשפההתמחות בארץהתמחות במחוזהתמחות בעירמוקד ההתנדבותיישוב מגוריםתחומי ידעמחשבהתנדבות בבית/בחוץ
אלעדיעקבyaacov@elad-eng.co.il050-5599900יהודי ספרדבולגריהמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
בן יצחקאביעדaviadb58@gmail.com052-8904306כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
ברז'יןארקדיabgen@hotmail.com052-2554276תחום המושברוסיתמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
גולדמןניליniligoldman1@gmail.com050-7828304כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
גרעין כליהודיתygarinkol@gmail.com052-3792469כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
הבר גדליהלאהleahgedalia@gmail.com050-5690246כללירומניהבוקובינהמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
הולנדראיילns_eyholla@bezeqint.net050-8566298DNAפוליןליטאצ'רנוביץ'מרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
זילברסיניsinai_zilber@hotmail.com052-2578418כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
חן טוראלזהבהchenzenator@gmail.com052-3639866יהדות ספרדמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
לבגדעוןgidonl@012.net.il054-5656284גרמניהגרמנית, צרפתיתגרמניה, שוויץמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
לביאגדgad1lavie@gmail.comמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
לררמשהmoshelrr@013net.net052-8545672כלליפולין-הונגריהבוקובינהמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
קורצמןגילדהgildak@smile.net.ilאנגליתליטא, בלורוסמרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
שם טובעיריתosemtov1@zahav.net.il054-4363339כללימרכז ייעוץ בית אריאלה, תל-אביב
שרוןזאבzeevsharon@013.net052-5388208Billion Graves
יוגברבקהrikiyogev53@gmail.com054-4524388פקוא"מ
אפטר לוימיכלפקוא"מ
לוינבויםשוליtl@netvision.net.il052-2807807פקוא"מ
פרידמןמוטיmottielf@gmail.com052-6130110פקוא"מ
נצרדבורהdvonetz@gmail.com052-3513853פקוא"מ
ממטרבקהr-mamet@zahav.net.il052-8550630פקוא"מ
שם-טובעיריתosemtov1@zahav.net.il054-4363339פקוא"מ
שניריהודהyehudas01@gmail.com054-7702446פקוא"מ
קלבורינתrinatcal@gmail.com050-6238496פקוא"מ
זלוטניקעודדהפקוא"מ
כהןויויאןvivisilco@gmail.com054-5880908פקוא"מ
קרונפלדמריאנהkronfeld@gmail.com052-3464894פקוא"מ
עתנינאוהnaava@mail.com052-8590355פקוא"מ
שיףנחמיהshiffn@bezeqint.net054-2444822פקוא"מ
יגאליורםפקוא"מ
נגישות