האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

תוכנית מחקר לדוגמא

תוכנית מחקר לדוגמא

1 .מטרת המחקר – מציאת מידע על הסבא רבא שלי מצד אבא שלי .

2 .העובדות הידועות:

• סבא רבא נולד בפולין.
• סבא רבא נספה בשואה.
• סבא רבא היה נשוי ואב לסבא שלי ) שמו של סבא שלי היה חיים פלד. הוא עיברת את שם משפחתו מספר שנים לאחר שעלה לפלשתינה( .
• סבא שלי עלה ארצה לפני המלחמה.

3 .המידע שחסר לי על הסבא רבא שלי:

• מה היה שמו של סבא רבא שלי? מה היה שמו המקורי של סבא שלי לפני שעברת אותו?
• מתי והיכן נולד?
• היכן גר לפני השואה?
• לאיזה מחנה ריכוז נשלח בשואה?
• היכן מת בשואה?
• במה עסק?

4 .רשומות ומסמכים שבאמצעותם אוכל למצוא תשובות:

• תעודת זהות של סבא
• תיק שירות צבאי של סבא
• תעודת עולה של סבא
• סרטיפיקט אנגלי של סבא
• פנקס חבר… של סבא
• דפי עד עדות על נספי שואה
• ספרי יזכור
• רשימת נוסעים של מעפילים באוניה של סבא
• רישום במחנה ריכוז של סבא רבא
• רישום בגטו של סבא רבא וסבא
• קטעי עיתון על הגעת אניית
המעפילים
• תעודת פטירה של סבא
• רישום של סבא בחברה קדישא
• רישום על המצבה של סבא
• מודעות אבל על סבא
• מרשם תושבים של המשפחה
• רישום עסקים של סבא רבא )כתובת(
• דרכון ארץ הולדתו של סבא
• רישום תלמיד בבית הספר של סבא
• רישום סטודנט של סבא
• תעודת גמר לימודים/תואר של סבא רבא
• הסכם ממון של סבא וסבתא

5 .מקורות שבהן אחפש את המידע הנ"ל:

• בארכיון המשפחתי
• ראיון אישי עם בת דודה של סבא חיים שגרה בכפר סבא
• על המצבה של סבא חיים בבית הקברות בחולון
• 'דפי עד' ביד ושם
• ספרי יזכור באתר ספרייה הציבורית של ניו יורק
• באתר המקוון של עיתונות יהודית היסטורית ) JPRESS )
• באילנות יוחסין באתר MyHeritage
• במאגרי מידע מקוונים כגון JewishGen ,Poland JRI ו- Search Family
• במשרדים לרישום אזרחי שבו נולד סבא רבא
• במשרדים לרישום אזרחי שבו נולד סבא
• בוועד הקהילה של העיירה בה סבא התחתן
• במרשם התושבים אמצא פרטים על סבא

נדגים עתה את אופן עריכת המחקר:
לדוגמא איך אגלה את שמו של הסבא רבא שלי? אני יודע שסבא שלי עלה ארצה לפני מלחמת העולם השנייה, אך לא ידוע לי האם בצורה לגאלית או לא. אני יודע שהוא עברת את שמו כמה שנים לאחר עלייתו.

אני יודע שסבא רבא שלי נספה בשואה. לכן כדי לאתר את שמו של הסבא רבא שלי אחפש

• תעודות שהיו ברשות סבא שלי לפני שעברת את שמו )תעודת לידה, תעודת בית ספר, סרטיפיקט אם עלה בצורה לגאלית, תעודת עולה, פנקס קופת חולים וכו'( .
• את המצבה של סבא שלי. עליה יהיה רשום בוודאות את שמו הפרטי של אביו. אולי יתמזל מזלי ויצויין עליה גם שם משפחתו המקורי של סבא שלי.
• יכול להיות שסבא שלי מילא דפי עד עבור בני משפחתו שנספו בשואה. לכן אחפש את שם סבי כשם המצהיר במאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה באתר "יד ושם"

דף "תוכנית מחקר לדוגמא" נכתב ע"י אורלי פלד ומשה גולן

חזרה לדף קודם

נגישות
בחירת מטבע