האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

תקנון האתר

פעילויות ושירותים

עמותת עילם מקיימת מגוון רחב של פעילויות להנחלת חקר שורשי משפחה בישראל ומספקת שירותים אשר מסייעים לחוקרים במחקריהם. עבור חלק מן הפעילויות והשירותים שעיל"ם מספקת נדרשים דמי השתתפות.

ביטול עסקה

ניתן לבטל עסקה בתוך 24 שעות ממועד ביצועה ולא יאוחר מ 12 שעות לפני הפעילות ו/או המועד לביצוע השרות עבורם בוצעה העסקה. עם הודעת ביטול העסקה המשלם יהיה זכאי להחזר התשלומים אותם ביצע בפועל  בהעברה בנקאית מחשבון הבנק של עמותת עיל"ם ישירות לחשבון הבנק שלו לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה. במקרה של עסקה בתשלומים יבוצע גם ההחזר בתשלומים, לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים מיום מועד הפירעון של התשלום. במקרה שהפעילות לא התקיימה ו/או השרות לא סופק על ידי עיל"ם, הלקוח זכאי לקבל את כספו בחזרה לא יאוחר מ-7 יום מיום קבלת הדרישה להחזר על פי נוהל ההחזר כמפורט לעיל.

לביטול העסקה יש לפנות במייל אל עמותת עיל"ם לכתובת info@isragen.org.il . ההודעה על ביטול העסקה תכלול את תיאור העסקה + שם המשלם + תאריך ושעת ביצוע התשלום + מספר חשבון הבנק, הסניף והבנק אליהם יועבר ההחזר.

 עמותת עיל"ם פועלת בכפוף למדיניות החזרת הרכישהים לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

פרטיות

פרטי המשלם ופרטי האשראי, נשמרים בצורה מאובטחת בהתאם לתקן PCI ולעולם לא יועברו לצד ג'.

אחריות

עמותת עיל"ם לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף באשר הוא למשלם עקב ביצוע העסקה. עיל"ם מתחייבת לספק את הפעילות או השירות במועד שהובטח במעמד ביצוע העסקה. אלא אם כן הודיעה על הביטול 24 שעות לפני המועד עליו הוכרז במעמד ביצוע העסקה. עיל"ם אינה אחראית לעיכובים בביצוע פעילויות ולאיחור באספקת שירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה. קבלה לאחר התשלום ע"פ הוראות מס הכנסה תשלח ישירות לכתובת המשלם.

נגישות