יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ מדריך לכלים בלימודי המדרשה
קישור לאתר אינטרנט טופס למילוי שמות המשפחה והיישובים שאותם חוקרים

על מנת להפוך את הקורס לחווייתי יותר, היינו שמחים לקבל מכם בהקדם, מספר שמות משפחה וארצות מוצא אותם הנכם חוקרים

1. כלי מחקר בגניאולוגיה קובץ מדריך לכלים בלימודי המדרשה
2. שמות משפחה - לכל איש יש שם קובץ קישורים לתרגיל בשמות פרטיים ושמות משפחה
קובץ מקורות מידע
קובץ מקורות מידע -pdf
קובץ קישורים לתרגיל בשמות פרטיים ושמות משפחה
3. דע מאין באת ולאן אתה הולך קובץ קישורים לשיעור דע מאין באת ולאן אתה הולך
קובץ קישורים בהרצאה דע מאין באת
קובץ קישורים לשיעור נושאים בהגירה
4. היכרות עם מאגרי מידע קישור לאתר אינטרנט ג'ואישג'ן, היכרות עם מאגר המידע היהודי הגדול
קישור לאתר אינטרנט אתר עיל"ם - העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה
קישור לאתר אינטרנט אתר איגר"א - העמותה למחקר גניאולוגי בישראל
5. היתרונות בהקמת עץ משפחה מקוון קישור לאתר אינטרנט אתר MyHeritage