חנות

***אורח/ת – מסלול מורחב + מתמחים במגמת יוצאי ספרד ויהודי המזרח*** – "המדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפוש קרובים" – מחזור שלישי – 21 מפגשים

1,250.00

נגישות
בחירת מטבע