חנות

***אורח/ת – מסלול נוסף למתמחים במגמת יוצאי ספרד ויהודי המזרח*** – "המדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפוש קרובים" – מחזור שלישי – 5 מפגשים

400.00

נגישות