חנות

***חבר/ת עיל"ם – מסלול למתמחים במגמת אירופה – לבוגרי המסלול למתקדמים*** – "המדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפוש קרובים" – מחזור שני – 4 מפגשים

400.00

נגישות