חנות

***חבר/ת עילם – מסלול למתקדמים + מתמחים במגמת יוצאי ספרד ויהודי המזרח*** – "המדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפוש קרובים" – מחזור שלישי – 19 מפגשים

1,035.00

נגישות