חנות

***חבר/ת עיל"ם – מסלול למתקדמים + מתמחים במגמת גולי ספרד ויהודי המזרח*** – "המדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפוש קרובים" – מחזור שני – 13+ 4 מפגשים

1,035.00

נגישות