חנות

***חבר/ת עמותת ניצולי שואה – מסלול מורחב + מתמחים במגמת אירופה*** – "המדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפוש קרובים" – מחזור שלישי – 21 מפגשים

1,125.00

נגישות