חנות

***חבר/ת עמותת ניצולי שואה – מסלול למתקדמים*** – "המדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפוש קרובים" – מחזור שלישי – 14 מפגשים

680.00

נגישות