חנות

***חבר/ת עמותת ניצולי שואה – מסלול נוסף למתמחים במגמת יוצאי ספרד ויהודי המזרח*** – "המדרשה לחקר שורשי המשפחה וחיפוש קרובים" – מחזור שלישי – 5 מפגשים

350.00

נגישות
בחירת מטבע