מהו הסיפור המשפחתי

חקר הסיפור המשפחתי היא נטייה אוניברסלית שחוצה תרבויות וזמנים.

מה מניע אנשים לחקור ולספר את הסיפור המשפחתי:

חיפוש אחר הזהות האישית

הנצחת ההיסטוריה המשפחתית או השבטית

סיפוק הסקרנות האנושית

לאשש סיפורים, אגדות ושמועות על אבות קדמונים של המשפחה

רצון להעביר את המורשת המשפחתית מדור לדור

לגלות קרובי משפחה ולחדש קשרי משפחה

לגלות מחלות תורשתיות

לגלות נטיות לב, כישרונות ועיסוקים שעוברים מדור לדור

לחשוף את נפלאות הדמיון הפיסי בין הדורות

למצוא הוכחות גנאלוגיות לביסוס זכויות ירושה ובעלות

לקשור זיקה למשפחות מיוחסות (שושלות רבנים, המשפחה המלכותית) 

יש להגדיר היטב מה בין גנאלוג, מספר סיפורים וכותב יומן חיים

נגישות