האתר של עמותת עיל"ם עבר למשכן חדש
אתר זה הוא עותק ישן של אתר עיל"ם.
אם הגעתם לאתר זה, אנא סגרו את כל הטאבים בדפדפן ומחקו היסטוריית גלישה על מנת להגיע לאתר העדכני.
אם הבעיה נמשכת יש לשלוח מייל לכתובת: urishahaff@gmail.com

פרוייקט שורשים בבית הספר

הנחיות לעבודת השורשים

מה צריך להופיע בעבודת השורשים?

תוכן העניינים:

שמות הפרקים, מספר העמוד בו מתחיל כל פרק. רשימת התמונות, מפות, התעודות המצורפות לעבודה.

הקדמה:

הצגת המטרות אשר הצבתי בפני לקראת העבודה וציפיותיי מהעבודה.

בסיום ההקדמה נהוג להתייחס למי שעזר וסייע בהכנת העבודה,ניתן להקדיש את העבודה למישהו ולציין מדוע.תודות

מבוא:

הגדרת הנושא – מהי עבודת השורשים? בעקבות השיחה בכיתה.

הסבר על דרך העבודה (האם העבודה נערכה בעזרת ראיונות, סיכומים, קריאת חומר, חיפוש מסמכים, תמונות, תעודות וכו')מה יכלול כל פרק..

גוף העבודה:

הפרקים השונים שכתבתם 

סיכום העבודה:

מה למדתם במהלך העבודה, מה תרמה לכם הכנת העבודה, מה חשיבותה של העבודה, תארו את התהליך הפיזי והרגשי שעברתם ביצירת העבודה וכדומה.

ביבליוגרפיה:

ציון שם האתר ממנו נלקח החומר והוספת קישור.

ציון שם מלא של האדם אותו ראיינתם ומיהו עבורכם. ציון ספר ממנו נלקח החומר- שם הספר ,שם המחבר, שנת הוצאה.

נספחים:

הוסיפו לעבודה תמונות ומסמכים רלוונטיים – השתדלו לא לצרף המקור אלא צילום או סריקה.  

הנחיות לעבודת שורשים בבית הספר

העבודה תוגש מודפסת למחנכת הכיתה בתאריך שיקבע מראש.

מחוון  לבדיקת "עבודת שורשים"

העבודה תיבדק על פי:

תוכןגוף העבודה– מידת הפירוט, מידת  ההתעמקות במסירת המידע ומידת העיסוק בכמה שיותר נושאים; סגנון וניסוח תקינים.

מבנה – בעבודה יופיעו כל החלקים הנדרשים: תוכן עניינים, הקדמה, מבוא, כותרות גוף העבודה, סיכום וביבליוגרפיה.

נספחים – מידת התיעוד הנלווה לעבודה: תמונות, מסמכים, מכתבים, קלטת, תעודות ומזכרות.

עיצוב – עיצוב השער של כל פרק, הכותרות, ארגון  וסדר, עריכה מיוחדת או ייחודית של דפי העבודה וכן אסתטיקה  כללית – תוך הקפדה על  הקלדה אחידה, ציון כותרות ועימוד נכון.

עבודה יצירתית: החלק היצירתי עונה על כל ההנחיות.

עבודה זו שונה ומיוחדת, בני המשפחה הם הספרים. הסיפורים, החוויות והתמונות יוצרים אלבום משפחתי המספר את ההיסטוריה של המשפחה.

היסטוריה היא לא מילה יבשה, אלא הרכב של תמונות, סיפורים וחוויות.

היסטוריה כזאת אפשר לאהוב כי היא נוגעת לי, היא סיפור משפחתי, שילווה אותי תמיד.

עבודה נעימה ובהצלחה !   

 

נגישות